بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای


موارد یافت شده: 10881

1 - اثربخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری (CBGT) ، مبتنی بر الگوی هافمن بر ادراک از خویشتن و رفتارهای ایمنی مهاجرین افغانستانی مبتلا به فوبی اجتماعی - نویسنده: حسینی، بی بی زهرا
2 - .C - گروههای عملگرهای خطی - نویسنده: محمدیان، حسین
3 - " بررسی اثر نسبت‌های مختلف بذر و تراکم گیاهی در کشت مخلوط بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام سویا " - نویسنده: تقی‌زاده، محمدصادق
4 - " بررسی عوامل موثر در تهیه خمیر منجمد مخصوص نان‌های حجیم " - نویسنده: صدربلوریان، پروین
5 - ((موازنه بار در سطح منابع گرید با روش مدیریت منابع مبتنی بر عامل)) - نویسنده: امینی‌صالحی، محسن
6 - (‎0,T)- میانگین‌پذیری جبرهای باناخ - نویسنده: نیازی مطلق، ابوالفضل
7 - *C- جبرهای گراف‌های نامتناهی - نویسنده: امیدوارطهرانی، الهه
8 - ‎۱- برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی از صفات اقتصادی در بز کرکی رائین ‎۲- ارزیابی بعضی از اثرات عوامل محیطی و جنسیت بر روی چند صفت بیده کرک و مو - نویسنده: امامی‌میبدی، محمدعلی
9 - ‎۱- بررسی نظری کمپلکس‌های مرکز اکسو سه هسته‌ای فرمات‌آهن (III) و فرمات‌کروم (2 (III- بررسی نظری، تهیه و شناسایی کمپلکس جدید مرکز اکسو سه هسته‌ای سینامات‌آهن (III) با لیگاندهای انتهایی مخلوط آب و نیترا - نویسنده: کیانا، سمانه
10 - ‎۲-گروه‌های ‎۲ مولدی کلاس‎۲ و محاسبه تانسورهای مربعی ناآبلی آن‌ها - نویسنده: عظیمی، یونس
11 - آب و جلوه‌های آن در شعر فارسی از آغاز تا قرن هفتم - نویسنده: هادی شاندیز، فاطمه
12 - آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش دستباف از دیدگاه صادرکنندگان - نویسنده: یاقوتی، محمدرضا
13 - آثار جرح و خاتمه مأموریت داور در داوری تجاری بین‌المللی - نویسنده: قاسمی، سارا
14 - آثار طرح خودکفایی گندم بر الگوی کشت (مطالعه موردی دشت مشهد) - نویسنده: هاتف، حکیمه
15 - آثار و احکام فقهی و حقوقی اعسار زوج در زندگی مشترک - نویسنده: گلیج، سمانه
16 - آداب غذایی ایرانیان و تأثیر اسلام بر آن (قرن دوم تا هفتم هجری) - نویسنده: نودهی، کبری
17 - آراء فقهی درباره هنر نقاشی و مجسمه‌سازی - نویسنده: جهانگیری، محسن
18 - آراء فقهی مجمع‌البیان در بخش ارث - نویسنده: الواری، غلام
19 - آراء فلسفی، کلامی، اخلاقی و عرفانی علامه صلاح‌الدین سلجوقی - نویسنده: احمدی، عبدالرزاق
20 - آراء و نظرات فقهی در تفسیر مجمع‌البیان بخش طهاره و صلوه - نویسنده: میری، محمدحسن
21 - آزادسازی تجاری بر سطح زیر کشت کلزا و درآمد کشاورزان - نویسنده: یوسف‌زاده، سمیه
22 - آزمایشهای شتابان براساس مدل PMRL در حضور دو مد خرآبی در مطالعات قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت - نویسنده: دهقان، نادر
23 - آزمون پروفایل ورزشی خون اسبان ترکمن در یک دوره آماده‌سازی و رقابت ورزشی - نویسنده: قنبری‌نهبندانی، حسین
24 - آزمون تصویری معنایی بازشناسی انسان از ماشین - نویسنده: مهرنژاد، مریم
25 - آزمون جابجاگر نیلسن - نویسنده: عباس‌نژاد، مسعود
26 - آزمون فرضیه‌ها در محیط فازی - نویسنده: حسینی، عفت‌بیگم
27 - آزمون لگاریتم نسبت درستنمایی برای یک متغیر در برخی توزیع‌های آماری - نویسنده: بصیرت، مریم
28 - آزمون نرمال بودن در حضور داده‌های پرت - نویسنده: صابر جبدرق، حسین
29 - آزمون نظریه پیکاک و وایزمن برای ایران (روند هزینه‌های دولت در زمان بحران) - نویسنده: مقدم، محمدهادی
30 - آزمون های زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) - نویسنده: عبادی باباجان، پرویز
31 - آزمونهای جایگشتی و بازه‌های اطمینان مربوطه - نویسنده: مهدی‌زاده، مهدی
32 - آزمون‌های دنباله‌ای مقطوع با کران‌های متغیر - نویسنده: خنجری‌صادق، محمد
33 - آزمون‌های ریشه واحد در مدل‌های ARMA از مرتبه نامعلوم - نویسنده: نصراصفهانی، مهرناز
34 - آزمون‌های نیکویی برازش بر مبنای آنتروپی - نویسنده: باقریان، رضا
35 - آزمون‌های نیکویی برازش مبتنی بر آنتروپی - نویسنده: علیزاده‌نوقابی، هادی
36 - آسمان در فرهنگ و ادب فارسی تا قرن ششم (تحلیل اسطوره‌ای - نمادین) - نویسنده: علی اکبری، نسرین
37 - آسیب شناسی طرح های ارزیابی درونی و راه های توسعه اثربخشی آن (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) - نویسنده: حکیمی، وجیهه
38 - آسیب‌پذیری زعفران از سرمای زمستان در استان خراسان رضوی - نویسنده: سلاجقه تذرجی، مریم
39 - آسیب‌شناسی آثار معماری ایران از ظهور اسلام تا برآمدن مغولان - نویسنده: تنهایی، نرگس
40 - آسیب‌شناسی سیستم قاب فولادی سبک با رویکرد مدیریت ساخت - نویسنده: امیری، آرمان
41 - آسیب‌شناسی عقائد در قرآن و روایات - نویسنده: قانونی، علی‌اکبر
42 - آسیب‌یابی تیر یک سر گیردار به کمک محاسبات نرم - نویسنده: یاراحمدی، حسین
43 - آسیب‌یابی سدهای بتنی - نویسنده: حسن‌زاده توکلی، فریبا
44 - آشکارسازی بیدرنگ لبه‌های تصویر - نویسنده: جعفری، داود
45 - آشکارسازی کور حضور اطلاعات محرمانه پنهان در تصاویر JPEC - نویسنده: برکیان، زهرا
46 - آشکارسازی مانع و جاده با استفاده از ماشین بینایی در اتومبیل‌های هوشمند - نویسنده: پورجواد، محمدعلی
47 - آشکارسازی و تشخیص محل خطا در یک سیستم انتقال قدرت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی - نویسنده: عاملی، مهدی
48 - آشکارسازی هلیکوپتر در تصاویر دیجیتال مرئی با روش تطبیق گراف - نویسنده: ثقفی خادم، بهروز
49 - آشنایی با موجک‌ها و کاربردهای آن - نویسنده: فشندی، معصومه
50 - آشنایی زدایی در شعر فروغ فرخزاد - نویسنده: دلیری نیا، غلامحسن
51 - آفرینش المان‌های محدود برای تحلیل دیوارهای برشی - نویسنده: رضایی‌سروعلیا، مهدی
52 - آلکیلاسیون گزینشی اکسیژن موضع‎۶،۴-متیل پیریمیدین-۴،۲(‎3H,1H)- دیون‌ها در حضور عامل محافظت‌کننده هگزامتیل دی سیلازان(HMDS) - نویسنده: افروغ، تکتم
53 - آمایش نواحی خشک با تاکید بر کاربری بهینه آب (مطالعه موردی دشت گناباد) - نویسنده: اللهیاری، خدیجه
54 - آمایش نواحی خشک و نیمه خشک با تکیه بر محدودیت آب (الگوی موردی حوضه آبریز دشت بیرجند) - نویسنده: فال‌سلیمان، محمود
55 - آمایش نواحی نیمه‌خشک دانه‌های جنوبی البرز (نمونه موردی حوضه آبریز تاش، مجن - شهرستان شاهرود) - نویسنده: صدیقی‌فر، محمد
56 - آمایش و عمران منطقه‌ای با تاکید بر نقش توسعه صنایع روستایی (مورد مطالعه دهستان تبادکان از بخش مرکزی شهرستان مشهد) - نویسنده: ابراهیمی‌پور، مریم
57 - آموزش در ایران در قرن نهم هجری (تیموریان و ترکمانان) - نویسنده: ذرنوحی، مریم
58 - آموزش دیکته‌ی فارسی به خارجیان و بررسی اشکالات املایی آنها با رویکردی بازخوردمحور - نویسنده: هاشم‌زاده، محمدرضا
59 - آموزش راه دور مبتنی بر وب - نویسنده: اسکندریان، جعفر
60 - آموزش زبان فارسی به اردو زبانان و زبان اردو به فارسی زبانان - نویسنده: میردهقان‌فراشاه، مهین‌ناز
61 - آموزش زبان فارسی به عربی زبانان - نویسنده: بقائی، نسرین
62 - آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در مؤسسات زبان در ایران در پرتو تئوری "انگلیسی‌های دنیا" - نویسنده: صبوری، فهیمه
63 - آموزش واژگان هم‌آوا - هم‌نویسه از طریق داستان به غیر فارسی زبانان - نویسنده: حسینی، زهرا
64 - آنالیز ارتعاش آزاد تیرهای ساندویچی هدفمند با استفاده از روش DQ - نویسنده: قربان‌زاده، مرتضی
65 - آنالیز پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری - نویسنده: نصرآبادی، داود
66 - آنالیز پروتئوم گیاه گوجه‌فرنگی برای مطالعه پاسخ زود هنگام گیاه به آلودگی با گل جالیزمصری (Orobanche aegyptiaca) - نویسنده: کرمانی، منصوره
67 - آنالیز توالی و بیان آنتی پورتر واکوئلی Na+/H+ در گیاه هالوفیت کالار گراس(L. Leptochloa fusca) - نویسنده: پناهی، بهمن
68 - آنالیز جریان سه‌بعدی حول پره توربین‌باد و بهینه‌سازی پره - نویسنده: صابر، محمدرضا
69 - آنالیز چند ریزگی فضای هیلبرت H و زیر فضای سرگردان - نویسنده: سالمی، سارا
70 - آنالیز چندریزگی بر (L2 (G - نویسنده: شموشکی، محمدمهدی
71 - آنالیز حساسیت روابط کاهندگی در تحلیل خطر زمین‌لرزه خراسان، مطالعه موردی در گستره‌ای به شعاع ‎۱۵۰ کیلومتری کاشمر - نویسنده: قانعی، پرستو
72 - آنالیز خروج خطوط و ژنراتورها و بکارگیری آن در تخصیص هزینه‌های فراگیر انتقال - نویسنده: قاینی‌صوفی‌آبادی، محسن
73 - آنالیز خطای یک سیستم کنترل آتش هوا پایه به روش مونت کارلو - نویسنده: کارساز، علی
74 - آنالیز خطی ناپایداری لایه برشی با سرعت‌های مبنای مختلف برای جرم ویژه ثابت و متغیر - نویسنده: پاکباز، محمدرضا
75 - آنالیز خلاء عملکرد گندم و چغندرقند در استان خراسان با استفاده از رهیافت مدل سازی - نویسنده: دیهیم فرد، رضا
76 - آنالیز درصد حضور نمک‌های کلردار موجود در بتن به روش فعال‌سازی با نوترون - نویسنده: حسینی، جواد
77 - آنالیز دقیق توری‌های پراشی و کاربرد آنها در دی مالتی پلکس کننده‌های نوری - نویسنده: اسدپور، محمد
78 - آنالیز رخساره‌ها، بر خاستگاه تکتونیکی، ژئوشیمی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی سازند پادها در ایران مرکزی - نویسنده: زندمقدم، حامد
79 - آنالیز روش‌های حل لایه مرزی در جابجائی آزاد روی یک صفحه تخت قائم - نویسنده: سلیمانیان، مهرداد
80 - آنالیز زمان - فرکانس غیر تعویض‌پذیر - نویسنده: قاآنی فراشاهی، آرش
81 - آنالیز زمان-فرکانس و تعمیمی از تبدیل موجک پیوسته برای برخی از ابرگروههای موضعا" فشرده - نویسنده: قاآنی فراشاهی، آرش
82 - آنالیز سدهای خاکی تحت تاثیر توام تنش و تراوش - نویسنده: صدیقیان‌آستانه، بابک
83 - آنالیز سیگنال‌های بارک هازون (Barkhausen noise) و کاربرد آن در تعیین خواص مواد به روش غیر مخرب - نویسنده: صاحب علم، علیرضا
84 - آنالیز ظرفیت و ناحیه تحت پوشش برای کانال رله چند آنتنی - نویسنده: علیزاده، علیرضا
85 - آنالیز عددی جریان جابجایی مرکب گذرای دوبعدی و سه‌بعدی بین استوانه‌های چرخان هم‌مرکز و غیرهم‌مرکز - نویسنده: عابدینی‌اسفهلانی، احد
86 - آنالیز غیرخطی سدهای سنگریزه‌ای با رویه بتونی (C.F.R.D) - نویسنده: هادیزاده، وحید
87 - آنالیز قانون دوم ترمودینامیک برای جریان چگالش بخار در شیپور: همگرا- واگرا - نویسنده: موسوی شایق، علی
88 - آنالیز کمی تاثیر ناهمگونی محیط رشد بر تخصیص کربن، رشد، عملکرد و مدلسازی رشد گیاه دارویی موسیر (Allium altissimum Regel.) - نویسنده: عیشی‌رضایی، احسان
89 - آنالیز کمی رشد و نمو کدو تخم کاغذی Cucurbita pepo L.درواکنش به تراکم کاشت و کود نیتروژن - نویسنده: مرادی مرجانه، الهه
90 - آنالیز مودال و تحلیل استاتیکی رینگ خودرو به کمک نرم‌افزار ANSYS - نویسنده: بربرستانی ثانی، ابراهیم
91 - آنالیز مولکولی پاسخ گیاه Suaeda aegyptiaca به شوری - نویسنده: عسکری، حسین
92 - آنالیز و بهینه سازی مصرف توان در پردازنده‌های FFT جهت مخابرات سیار - نویسنده: طالبیان، رضا
93 - آنالیز و تحلیل امواج زمین‌لرزه به عنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربوری در جنوب غرب ایران (میدان مارون) - نویسنده: کاتبی، حوریه
94 - آنالیز و طراحی مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی (SAR) با سرعت و دقت بالا و توان مصرفی پایین - نویسنده: بابایان‌مشهدی، سمانه
95 - آنالیز هارمونیک مجرد روی گروههای کوانتومی فشرده موضعی - نویسنده: رمضانپور، محمد
96 - آنتروپی باقی‌مانده و گذشته و مشخصه‌سازی مدل‌های آماری بر اساس آنها - نویسنده: یاسائی سکه، سلیمه
97 - آنتروپی باقیمانده‌ی تجمعی معیار جدیدی از اطلاع - نویسنده: منصوری، بهاره
98 - آنتن های میکرواستریپی فشرده پهن باند - نویسنده: ملک آبادی، علی
99 - آیات و صفات مومنین در قرآن با توجه به نکات ادبی و بلاغی - نویسنده: قلندریان، مجید
100 - آیین اجرای احکام کیفری در فقه و قوانین کیفری ایران - نویسنده: موسوی، زینب السادات
101 - ابداع یک سیستم حساس الکتردی برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آرسنیک با استفاده از روش تولید هیدرید - نویسنده: هاشمی، مهدی
102 - ابر تقارن در مکانیک کوانتمی - نویسنده: خلج، مریم
103 - ابرگرانش معادل NCSYM با هشت ابربار - نویسنده: چمنی، عالیه
104 - ابرگروه‌ها و میانگین‌پذیری آنها - نویسنده: باقرنژاد، حسین
105 - ابزار بازیافت سخت‌افزار با توصیف VHDL به کمک ابر پیوند و ابر متن - نویسنده: فیروزکوهی، حمیدرضا
106 - ابزارهای اقتصادی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه اسلام " با تکیه بر اندیشه‌های امام علی (ع) " - نویسنده: عصفوری، مهدی
107 - ابوالحسن تهامی و شعر وی (موضوعات و ویژگی‌های فنی) - نویسنده: رضایی، زری
108 - ابهام در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی - نویسنده: حصاری، مهدی
109 - ابهام در شعر معاصر (نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد) - نویسنده: سنچولی، احمد
110 - ابهامات در شرح آثار آندره بروتن - نویسنده: کمالی عراقی، شیرین
111 - اتصال شبکه حلقه نشاندار به شبکه ATM برای انتقال ترافیک داده و صدا - نویسنده: مهرجو، مهری
112 - اتصال شبکه‌های محلی اترنت به ATM برای انتقال ترافیک داده و صدا - نویسنده: بازمحمدی، جواد
113 - اتصال صفحات آلومینیومی با فصل مشترک تقویت‌شده توسط نانوذرات سخت با استفاده از پدیده سنتز احتراقی - نویسنده: بهرامی مطلق، احسان
114 - اتلاف انرژی فرمیون سنگین در پلاسماهای کوانتومی فوق نسبیتی - نویسنده: نوریان، زینب
115 - اتمیسم منطقی ویتگنشتاین و راسل - نویسنده: قربانی‌دیزاوند، مسلم
116 - اتوپی و رؤیا در مسیر تحول قهرمانان داستان دو اثر ژرمینال و مادام بواری - نویسنده: رضاپور، مهسا
117 - اتیولوژی پوسیدگی خشک فوزاریومی سییب زمینی و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی<VCGS) <r) قارچ<Fusarium oxysporum F.sp.tuberosi <r در استان خراسان - نویسنده: قلعه‌دزدانی، حجت‌الله
118 - اثر آب مغناطیسی و ظرفیت جذب اسید (ABC) اقلام خوراکی و نوع جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی، هیستومورفولوژی روده، ترکیبات خون و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی - نویسنده: گیلانی، علی
119 - اثر آفتابدهی، مالچ کاه جو و وجین دستی بر فلور و بانک بذر علف‌های هرز - نویسنده: عسگرپور، ریحانه
120 - اثر آلاینده اکسید نقره و بهینه سازی در سرامیک PZT - نویسنده: مقنی‌ممرآبادی، جواد
121 - اثر آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه وابستگان به مواد مخدر - نویسنده: ضیائی، سلیل
122 - اثر آنتی اکسیدانی دانه انار در مقابل روغن سویای اکسید شده بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای شیری سانن در پیرامون زایش - نویسنده: غیاثی، احسان
123 - اثر آنزیم و محرک‌های رشد بر ایمنی، توسعه دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره گندم - سویا - نویسنده: خاکسار زارعها، وحید
124 - اثر ارتفاع بر مقدار ضریب رفتار قاب‌های مهاربندی شده ضربدری فولادی - نویسنده: احمدی، لطف‌الله
125 - اثر ازت بر رقابت ذرت با علف‌های هرز - نویسنده: اردکانیان، وحید
126 - اثر ازن و اسید آلی بر کاهش آلودگی های میکروبی لاشه مرغ - نویسنده: کاظمی طاسکوه، نعیمه
127 - اثر اسانس پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری سیلاژ ذرت در شرایط برون‌تنی - نویسنده: قربانی، هادی
128 - اثر استروژن بر میزان متابولیت‌های نیتریک اکساید در مغز موش‌های صحرائی تخمدانبرداری شده دچار اختلال یادگیری و حافظه ناشی از اسکوپولامین - نویسنده: صادقیان، ریحانه
129 - اثر استفاده از زیره سیاه در جوجه‌های نر گوشتی تغذیه شده با کنجاله کلزا - نویسنده: ناصرپور، محمد
130 - اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین - نویسنده: رضایی‌نیا، آیدین
131 - اثر استفاده از مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله‌های هلشتین و توصیف و ارزیابی یک مدل شبیه‌سازی رشد - نویسنده: صارمی، بهنام
132 - اثر اسید هومیک بر صفات کمی و کیفی توت‌فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه - نویسنده: دولتیان، نفیسه
133 - اثر افزایش CO2 و تنش‌های شوری، خشکی و نیتروژن بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم بهاره - نویسنده: صالحی، معصومه
134 - اثر افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی و شاخص‌های فولیکولی گاوهای شیری در دوره انتقال - نویسنده: گنجوی، رضا
135 - اثر افزودن ریشه گیاه باریجه به جیره غذایی بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: عبدالهی‌زاوه، زهرا
136 - اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم بوتیرات و گلیسرید اسید بوتیریک به جیره غذایی بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی - نویسنده: نوروزی فخرآباد، هادی
137 - اثر القرآن فی شعر ابی‌العتاهیه - نویسنده: سواری، علی
138 - اثر الکترود نقره بر خواص عایق سرامیکی BaTiO3 - نویسنده: گودرزی، مرجان
139 - اثر الگوهای مختلف نمونه برداری بر تنوع زیستی و دقت نقشه های پراکنش علف های هرز - نویسنده: صفری، فرشته
140 - اثر اندازه در پیوستگی و لغزش آرماتور در بتن به کمک نظریه مکانیک شکست - نویسنده: میرآخورلی، علی‌اکبر
141 - اثر اندازه ذرات و تیمار هیدروژن پراکسید قلیایی بر خصوصیات فیزیکی و پخت فیبر رژیمی هسته خرما و مقایسه آن با فایبرکس - نویسنده: شکرالهی گاوزن، فاطمه
142 - اثر انرژی جیره ذرت، سویا بر عملکرد اقتصادی و وزن عرضه به بازار جوجه‌های گوشتی - نویسنده: حسینی، هادی
143 - اثر اوره و پلی‌اتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی سیلاژ پوست پسته و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری‌هلشتاین - نویسنده: مختارپور، امیر
144 - اثر اونرو و در هم تنیدگی حالت‌های کوانتومی - نویسنده: صالحی، مهدی
145 - اثر ایندول بوتریک‌اسید و نفتالین استیک‌اسید بر ریشه‌زایی قلمه چوب نرم، نیمه‌چوبی و چوب سخت انار در طول فصل رویش و خواب - نویسنده: دعواتی، امیر
146 - اثر CqG ODN روی عفونت سیستمیک ناشی از سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: شاهرخی، وحیده
147 - اثر P-delta بر رفتار سازه‌های ساختمانی در تحلیل استاتیکی غیرخطی - نویسنده: قوی‌پنجه، ملیکا
148 - اثر بار آشفته بر پایداری سازه‌ها - نویسنده: مقدسی، بهرنگ
149 - اثر بازپخت در محیط آرگون و نیتروژن بر خواص ساختاری، الکتریکی و اپتیکی لایه‌های رسانای شفاف SnO۲:Co تهیه شده به روش اسپری پاپرولیزیز - نویسنده: قلی‌زاده، احمد
150 - اثر بتن فوق توانمند و الیاف فولادی بر رفتار چرخه‌ای اتصال‌های خارجی تیر- ستون بتن‌آرمه - نویسنده: حسنی، مهدی
151 - اثر بخشی روش‌های روان‌کاوی مکتب لکان در درمان وسواس و مقایسه ی آن با درمان شناختی - رفتاری - نویسنده: آل سیدان، مجتبی
152 - اثر بخشی آموزش کنترل بازداری بر کاهش وسوسه و خطر عود در سوء مصرف‌کنندگان متامفتامین - نویسنده: سلطانی‌اصل‌هریس، سهیلا
153 - اثر بخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به محرک های خورد و خوراک و بهبود شاخص های درمانی افراد دارای اضافه وزن تحت رژیم درمانی - نویسنده: مقدس زاده بزاز، مسعود
154 - اثر بخشی آموزش کنش‌های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره بر کاهش نشانه‌های بالینی، بهبود کنش وری اجرایی، مهارت‌های سازشی و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی - نویسنده: نورانی جور جاده، سیده رقیه
155 - اثر بخشی گروه درمانی شناختی انسانگرایانه بر افزایش عزت نفس و رضایت از زندگی زنان متاهل - نویسنده: اعتمادی، زهرا
156 - اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر جهت گیری مذهبی، مقابله مذهبی، افسردگی و اضطراب مهاجرین افغانی شهر مشهد - نویسنده: واعظ زاده، هاشم
157 - اثر بخشی گروه درمانی وجودی- انسان گرا یا نه بر میزان سلامت روان زندانیان و بررسی سهم عزت نفس و احساس شرم در بهبود سلامت روان - نویسنده: حسین آبادی، مجید
158 - اثر برنامه آموزش والدین بر استرس و خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به اتیسم - نویسنده: سرابی جماب، ملیحه
159 - اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (۱۳۵۲-‎۹۰) - نویسنده: لعل‌خضری، حمید
160 - اثر پپتید ضدمیکروبی Temporin-Ra بر بیان ژن سایتوکاین‌های پیش‌التهابی در رده سلول‌های اپی‌تلیال انسانی A549 با روش RT_PCR نیمه‌کمی - نویسنده: اسدی، فاطمه
161 - اثر پپتیدهای ضدمیکروبی استخراج شده از ترشحات پوستی قورباغه مردابی بر روی بیان ژن‌های سایتوکاین‌های پیش‌التهابی در رده سلول‌های اپی‌تلیال انسانی A549 با روش Real time quantitativePCR - نویسنده: کاشف، ریحانه
162 - اثر پرخوران فشار محدود به همراه اینترکولینگ بر کاهش دود سیاه در موتورهای اشتغال تراکمی - نویسنده: مهردادی، کامران
163 - اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس‌اسیدی‌لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت‌شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: مظفری، مهدیه
164 - اثر پروتئین و ترئونین قابل هضم جیره آغازین بر بافت‌شناسی روده، فراسنجه‌های خونی و عملکرد جوجه‌های گوشتی - نویسنده: مرادی، سجاد
165 - اثر پروتئین و لیزین قابل‌هضم جیره آغازین بر عملکرد و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی سویه راس - نویسنده: حسینی‌مقدم، محمدصادق
166 - اثر تابش گاما بر تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arientinum L.) در کشت این ویترو - نویسنده: کیخا آخر، فاطمه
167 - اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان - نویسنده: کاظمی، محمد
168 - اثر تاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه، رقم ورامین - نویسنده: جامی‌الاحمدی، مجید
169 - اثر تانن موجود در پوست پسته بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای و جمعیت باکتریهای تجزیه‌کننده سلولز در شرایط برون‌تنی و گوسفند بلوچی - نویسنده: قاسمی، سمانه
170 - اثر تجویز مکرر داروی تیوپنتال در دوران نوزادی، بر میزان بیان ژن‌های GAD65 و GAD67 قبل و بعد از بلوغ در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار - نویسنده: ناصری، مسعود
171 - اثر تخمیر شکمبه‌ای و بعد شکمبه‌ای کربوهیدرات‌های محلول در شوینده خنثی بر عملکرد شیردهی و الگوی دفع نیتروژن گاوها و بزهای شیرده - نویسنده: ساری، محسن
172 - اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه و شبدر ایرانی در کشت مخلوط - نویسنده: حسن‌زاده اول، فاطمه
173 - اثر تراکم بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت بذر ارقام سویا به صورت کشت دوم در منطقه نیشابور - نویسنده: میرزائیان، محمدرضا
174 - اثر تراکم بوته و غلظت‌های مختلف بنزیل‌آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل‌مریم (Polianthes tuberosa L) در سیستم هواکشت (Aeroponic) - نویسنده: دلیری‌مقدم، رضا
175 - اثر تراکم بوته و مقادیر مختلف کود پتاسه بر کمیت و کیفیت دو رقم سیب زمینی - نویسنده: زاهدی‌اول، محمدحسن
176 - اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون<Pimpinella anisum L.) <r) - نویسنده: شاره، محمد
177 - اثر تراکم گیاهی و کود پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی چغندرقند - نویسنده: مهدوی دامغانی، عبدالمجید
178 - اثر تراکم گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L) - نویسنده: مودی، حسین
179 - اثر تراکم و تعداد برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور - نویسنده: ضیایی، مسعود
180 - اثر تراکم و کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا به عنوان کشت دوم در منطقه مشهد - نویسنده: احمدوند، گودرز
181 - اثر تزریق مس در دوره خشکی بر شاخص‌های باروری در گاو شیری - نویسنده: رحیمی‌زاده حسینی، کمال‌الدین
182 - اثر تسهیلات تکلیفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی - نویسنده: حیدری، فریبا
183 - اثر تغییرات ساختار کانوپی بر جنبه‌های اکو فیزیولوژیکی ارقام هیبرید ذرت در ارتباط با کارآیی مصرف تشعشع و جذب نیتروژن - نویسنده: بهشتی، علیرضا
184 - اثر تفاله گندم تخمیری خشک شده (DDGS) و آنزیم بر کیفیت تخم‌مرغ، برخی از ترکیبات خون و عملکرد مرغ‌های تخمگذار - نویسنده: فلاح نوملی، ابراهیم
185 - اثر تلفیق کود مرغی با ضایعات آلی جامد شهری در تولید بیوگاز - نویسنده: رضائی‌گلملی، مهدی
186 - اثر تناوب های زراعی بر بانک بذر علفهای هرز مزارع سیب زمینی - نویسنده: حمامی، حسین
187 - اثر تناوبهای مختلف بر فلور علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی - نویسنده: سراجچی، مصطفی
188 - اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام گندم و تعیین بهترین شاخص‌های مقاومت به خشکی - نویسنده: رستمی، مجید
189 - اثر تنش خشکی بر پارامترهای مورفوفیزیولوژیک دو توده بومی کوشیا (Kochia Scoparia) در شرایط مزرعه و گلخانه - نویسنده: معصومی، علی
190 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک ارقام مقاوم و حساس گندم و معرفی مناسبترین شاخص‌های مقاومت به خشکی - نویسنده: خزاعی، حمیدرضا
191 - اثر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی و کلپوره - نویسنده: عزیزی، گلثومه
192 - اثر تنش خکشی در زمانهای مختلف گرده افشانی بر ویژگیهای فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدانهای موجود در ارقام مختلف گندم تحت شرایط گلخانه‌ای - نویسنده: برزویی، اعظم
193 - اثر تنش رطوبتی و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه (Plantago Ovata) و پسیلیوم(Plantago Psyllium) - نویسنده: تبریزی، لیلا
194 - اثر تنش شوری بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ارقام گندم - نویسنده: صابری، محمدحسین
195 - اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n - نویسنده: تدین‌فر، حمیدرضا
196 - اثر تیمارهای گرده‌افشانی بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه تعدادی از ارقام گلابی و بررسی خسارت سرمازدگی بهاره - نویسنده: شریعت‌نژاد، سجاد
197 - اثر تیمارهای مختلف بیولوژیکی، زراعی و شیمیایی بر کیفیت بذر گوجه فرنگی - نویسنده: نازدار، طیبه
198 - اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر گوشت و استخوان بر عملکرد جوجه خروسهای گوشتی - نویسنده: رحمتی، عباس
199 - اثر جدا کننده(Splitter) بر کنترل ضریب انتقال حرارت و رفتار جریان سیال برروی مقاطع استوانه‌ای - نویسنده: بهرامی، علیرضا
200 - اثر جنیستئین بر همزیستی لوبیا و سویا با باکتری ریزوبیوم و بر دی‌ریزوبیوم در تنش شوری - نویسنده: نیک‌بین، فهیمه
201 - اثر جهانی شدن بر عملکرد بنگاه‌ها در کشورهای منتخب آسیایی - نویسنده: حقی، سپیده
202 - اثر جیره‌های با سبوس بالا و منابع پروتئینی مختلف بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین - نویسنده: باشتنی، مسلم
203 - اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی - نویسنده: سلطانیان، زهره
204 - اثر حذف نسبی گل بر رابطه بین منبع و مخزن در دو رقم کلزا(.Brassica napus L) - نویسنده: قزلی، فرخ‌دین
205 - اثر خاکپوش و دور آبیاری بر رشد و عملکرد دو رقم خربزه استان خراسان‌رضوی - نویسنده: نستری‌نصرآبادی، حسین
206 - اثر خستگی و ناپایداری عملکردی مچ پا بر کنترل قامت پویا و ایستای دختران ورزشکار - نویسنده: عزیزآبادی، فاطمه
207 - اثر خود و دگر گرده افشانی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه ارقام آلبالوی مجارستانی در شرایط مشهد - نویسنده: انصاری، محمود
208 - اثر درجه حرارت و نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی کدوی بذر برهنه - نویسنده: آقایی، ارسلان
209 - اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.) - نویسنده: آهنگرانی فراهانی، فرشته
210 - اثر دفعات آبیاری و سطوح مختلف کود دامی بر رشد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) - نویسنده: ناقدی‌نیا، نغمه
211 - اثر دما و نرخ کرنش بر رفتار سیلان فولاد میکروآلیاژی ‎30MSV6 حین فشار گرم یک مرحله ای - نویسنده: فرزین، مسعود
212 - اثر دمای سینترتیک و ریزساختار بر پارامترهای عایق سرامیک باریم تیتانات - نویسنده: نوروز بابایی، لیلا
213 - اثر دمای کلسینه بر خواص الکتریکی و اپتیکی سرامیک پیروالکتریک تهیه شده از نانوپودرها - نویسنده: پاکیزه، اسماعیل
214 - اثر رژیم رطوبتی در اوایل فصل بر عملکرد کمی و کیفی پنبه رقم ورامین - نویسنده: کاخکی، علی
215 - اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر مقدار محصول و اجزاء عملکرد زیره سبز - نویسنده: طاوسی، مجتبی
216 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) - نویسنده: نجفی، فرزاد
217 - اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و کود پتاسیم بر خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سویا - نویسنده: عزیزی، مهدی
218 - اثر رقابت بین گندم (Triticum aestivum) و خردل وحشی (SinaPis arvensis) بر تخصیص ماده خشک - نویسنده: سجادیان، داوود
219 - اثر روش های رایج کنترل علف های هرز بر عملکرد محصول و تراکم علف های هرز مزارع لوبیای لیما در شهرستان دهاقان - نویسنده: سلطانی، احمدرضا
220 - اثر روش‌های تمرینی منتخب بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر - نویسنده: امامی کشفی، تکتم
221 - اثر روش‌های کاشت و مقادیر فسفات بر سورگوم علوفه‌ای - نویسنده: پورکاظم، اسماعیل
222 - اثر روغن دانه‌ی انار در پیشگیری از استرس اکسیداتیو و تغییرات لیپیدها ناشی از برداشت تخمدان‌ها در رت - نویسنده: طهماسبی‌گوجگی، سعیده
223 - اثر روغن مغز پسته وحشی و مواد صابونی ناشونده آن بر پایداری مخلوط کانولا/ پالم-اولئین/ زیتون و اثر نوع روغن و فرایندهای مقدماتی بر میزان جذب روغن سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق - نویسنده: شرایعی، پروین
224 - اثر زمان برداشت یونجه اوایل غنچه‌دهی با نسبت‌های مختلف علوفه به کنسانتره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین در اوایل شیردهی - نویسنده: فیروزی، فواد
225 - اثر زمان رسیدگی و شرایط محیطی پس از پراکنش دانه بر خواب و جوانه‌زنی تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمک (Chenopodium album) - نویسنده: بلاغی، سعیده
226 - اثر ژل رویال زنبور عسل بر بیان و فعالیت ماتریکس متالو پروتئیناز های ‎2و ‎9 و پدیده های تکثیر و مهاجرت سلولی در دودمان های سلولی انسانی5637 9-‎5637HTB و 3-PC - نویسنده: فضیلی، نرگس
227 - اثر ساپونین بر تخمیر شکمبه و عملکرد نشخوارکنندگان کوچک - نویسنده: اعظمی، محمدهادی
228 - اثر سخت کنندگی کششی اعضای بتنی مسلح به صفحات پلیمری الیافی (FRP) - نویسنده: پیرایش، محسن
229 - اثر سخت‌زایی برتولید، تولید مثل و سلامت گاو شیری - نویسنده: موسوی، سدری‌السادات
230 - اثر سدیم نیتروپروسید بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی تاج خروس، همیشه بهار و آهار در شرایط تنش شوری - نویسنده: جبارزاده، مریم
231 - اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر ریخت‌شناسی روده، فراسنجه‌های خون و عملکرد جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی - نویسنده: قاسم‌پور، بشیر
232 - اثر سطح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: عباسی‌پور، علیرضا
233 - اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر کارآیی و بهره وری مصرف آب در ذرت، کنجد و چغندر قند - نویسنده: حیدری پور، رضا
234 - اثر سطوح مختلف آرژینین و پروتئین قابل هضم در جیره‌های دارای نسبت ایده‌آل اسیدهای آمینه بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه‌های سرم خون جوجه‌های گوشتی - نویسنده: غلامی، مصطفی
235 - اثر سطوح مختلف چربی حیوانی بر قابلیت هضم مواد مغذی، تولید شیر و اجزاء آن در گاوهای شیرده نژاد هلشتاین - نویسنده: متین‌راد، محسن
236 - اثر سطوح مختلف زردچوبه بر عملکرد فراسنجه‌های خونی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی نر - نویسنده: عمادی، مژده
237 - اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک‌بری - نویسنده: کاظمی‌فرد، محمد
238 - اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده باید بر عملکرد و غلظت هورمونهای تیروئیدی جوجه‌های گوشتی نر - نویسنده: معروفیان، الهام
239 - اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک، میزان و اجزاء اسانس دو رقم اصلاح‌شده بابونه آلمانی - نویسنده: رضوانی، فرهاد
240 - اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و کوکوپیت در پرورش و انتقال نشاء کدوئیان - نویسنده: قره‌باغی، ابوذر
241 - اثر سیلیکون و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، مورفولوژیکی و کیفی گونه چمن لولیوم پرنه (Lolium perenne L. var.fancy) تحت تنش شوری - نویسنده: محمدی، مهسا
242 - اثر شخصیت خلاق و محیط های کار سازمانی بر عملکرد خلاق کارکنان (مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران‌ خودرو) - نویسنده: غفاریان نیا، سید محمود
243 - اثر شیرابه کمپوست زباله شهری و جمعیت میکروبی موجود در آن بر قابلیت جذب برخی عناصر کم مصرف در گیاه - نویسنده: آریابد، ثمانه
244 - اثر صادرات صنعتی بر شدت انرژی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران - نویسنده: ضیائی، عاطفه
245 - اثر ضخامت پلی‌اتیلن بر میزان شار گامای رسیده به آشکارساز در مین‌یاب هسته‌ای با استفاده از چشمه نوترون Am-Be - نویسنده: زاده‌محمد، حسین
246 - اثر ضخامت و نوع حفاظ بر کاهش شار گاماهای زمینه ناشی از چشمه‌های نوترونی کالیفرنیم و Am-Be - نویسنده: وجدانی نقره‌ئیان، علیرضا
247 - اثر عصاره هیدروالکلی ریشه بوزیدان (Withania somnifera) و ویتامین D3 بر عملکرد، پاسخ ایمنی، مورفولوژی استخوان و بافت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی - نویسنده: میرکزهی، محمدطاهر
248 - اثر عصاره‌ی آویشن روی عملکرد، کلی فرم‌های دستگاه گوارش و تیتر آنفلوانزا جوجه‌های گوشتی - نویسنده: میرزاخانی، میلاد
249 - اثر عفونت با مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس بر شاخص‌های سلامت، تولید و تولید مثل در یک گله گاوشیری صنعتی - نویسنده: مشایخی، کمیل
250 - اثر عمل‌آوری دانه جو با هیدروکسیدسدیم بر تولید و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین - نویسنده: خراشادی‌زاده، محمدعلی
251 - اثر عمل‌آوری مکملهای پروتئینی با تانن پوسته پسته بر نرخ تولید گاز و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین - نویسنده: شریفی، محمد
252 - اثر فاضلاب کارخانجات چرم‌سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک - نویسنده: محمدپوران، حمیدرضا
253 - اثر فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح سرمی بتااندروفین و هایپو آلجسیا افراد وابسته به مواد مخدر - نویسنده: عباسیان، صادق
254 - اثر فناوری‌های زراعی نوین بر ویژگیهای رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) - نویسنده: ملا فیلابی، عبداله
255 - اثر فواصل آبیاری بر خصوصیات زراعی، مورفولوژیکی و کیفی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای - نویسنده: نباتی، جعفر
256 - اثر فواصل آبیاری و تقسیط نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای بهاره (brassica napus) - نویسنده: ملکی، عباس
257 - اثر فیتاز میکروبی و اسید سیتریک بر عملکرد خاکستر استخوان درشت نی و قابلیت هضم کلسیم و فسفر در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: صادقی، محسن
258 - اثر کاربرد سطوح مختلف اسید هیومیک در آب آبیاری و محلول پاشی بر رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و کیفیت علوفه ذرت (Zea mays L.) - نویسنده: قربانی، صادق
259 - اثر کشت مخلوط کنجد و لوبیا بر شاخص‌های رشد و اجزاء عملکرد آنها - نویسنده: اسدی، هاجر
260 - اثر کمبود آب بر عملکرد تعیین تابع تولید و ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد ارقام پنبه در منطقه گرگان - نویسنده: امامی، احمد
261 - اثر کنترل‌کننده عصبی-فازی بهینه‌شده‌ی نیمه‌فعال بر رفتار لرزه‌ای پل‌ها - نویسنده: ابریشمی، سجاد
262 - اثر کنترل‌کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه‌ها - نویسنده: باغبان خیابانی، امیر
263 - اثر کنجاله پنبه‌دانه عمل‌آوری شده با بنتونیت سدیم بر کیفیت تخم‌مرغ، برخی از ترکیبات خون، پاسخ ایمنی و عملکرد مرغ‌های تخمگذار - نویسنده: گیلانی، علی
264 - اثر کنجاله گوار بر عملکرد جوجه‌های گوشتی - نویسنده: حسینی غفاری، علی
265 - اثر کود ازت و تاریخ برداشت گل بر عملکرد و میزان اسانس در گیاه بابونه .Matricaria Chamomilla L - نویسنده: فریبرزی، علی
266 - اثر کود دامی و عمق کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سیب‌زمینی - نویسنده: لله‌گانی دزکی، بختیار
267 - اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در کلزا بر توانایی‌های زیستی شته خردل (1843,Lipaphis erysimi (Kaltenbach - نویسنده: شهرآبادی، لیلا
268 - اثر کودهای آلی و تاریخ‌های مختلف کاشت بر عمکرد و اجزای عملکرد گل و دانه همیشه بهار - نویسنده: اکبرآبادی، مسعود
269 - اثر کودهای آلی و تلقیح میکوریزایی بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) - نویسنده: زنده باد، سیده سعیده
270 - اثر کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر خصوصیات کمی سیاهدانه (Nigella satica L) - نویسنده: خرم‌دل، سرور
271 - اثر گروه فنیل بر خواص الکترونی و ترابردی مولکول تتراسین - نویسنده: علیزاده، سارا
272 - اثر گیاهان آللوپات بر بیوماس و تنوع گونه‌ای گیاهان مرتعی - نویسنده: خاور، عادله
273 - اثر لغزش گره‌ها در تحلیل دکل‌های انتقال نیرو - نویسنده: نظام‌الملکی، داود
274 - اثر ماده آلی و مس بر شکلهای مس در خاک و رشد و ترکیب شیمیایی ذرت درد و خاک آهکی - نویسنده: اسمعیلی، آزاده
275 - اثر متقابل اتم‌ها، نانوخوشه‌ها و نانوسیم‌های عناصر واسط آهن و کبالت بر خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی فولرین‌های C80, C70, C60 و C82 و نانولوله‌های کربنی - نویسنده: بزی‌جوان، مسعود
276 - اثر متقابل بنتونیت سدیم و رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذار از ۴۸-‎۳۶ هفتگی - نویسنده: هاشمی‌پور، حمیده
277 - اثر محافظتی عصاره گل همیشه‌بهار بر کبد جوجه‌های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن - نویسنده: واحد، ریحانه
278 - اثر محصولات فرعی پسته در جیره‌های حاوی چربی و پلی‌اتیلن‌گلیکول بر تخمیر شکمبه، قابلیت‌هضم و عملکرد گوسفندان بلوچی و بزهای شیرده سانن - نویسنده: صدیقی‌وثاق، رضا
279 - اثر محل گره و نوع درجه آزادی در جزء مثلثی صفحه خمشی - نویسنده: اختری، محمدرضا
280 - اثر محلول‌پاشی اوره و تلقیح بذر با باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن روی عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود (Cicer arietinumL.) - نویسنده: کریمی‌جاغرق، محمدامین
281 - اثر محلول‌پاشی عناصر غذایی روی برخی صفات کیفی و کمی و سال‌آوری در پسته - نویسنده: آخرتی، مریم
282 - اثر محلول‌پاشی کلریدسدیم و ساکارز قبل از برداشت بر کیفیت و ماندگاری ورد شاخه بریده رقم الکساندر - نویسنده: اسفنانی، مهران
283 - اثر مخلوط تیمول و کارواکرول و مکمل آنزیمی بر فعالیت آنزیم‌های هضمی و آنتی‌اکسیدانی، ایمنی، توسعه دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی کربوکسی‌متیل‌سلولز و گندم - نویسنده: هاشمی‌پور، حمیده
284 - اثر مرحله رشد، زمان و دوره چیدن بر ارزش تغذیه‌ای و ساختار مولکولی یونجه و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین - نویسنده: یاری، مجتبی
285 - اثر مسمومیت مزمن با آفت‌کش ارگانوفسفره دیازینون بربیان mRNA برخی شاخص‌های زیستی ضایعات استحاله‌ای بافت عصبی - نویسنده: رمضانی، نسرین
286 - اثر مشخصه و کاربرد آن در مقایسه سیستم‌ها - نویسنده: توماج، عبدالسعید
287 - اثر مقادیر ازت و زمان‌های مختلف برداشت بر خصوصیات زراعی، عملکرد و ارزش غذائی اسپرس - نویسنده: محمدآبادی، علی‌اصغر
288 - اثر مقادیر کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و تراکم های کاشت بر کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays L.) - نویسنده: سمائی، مریم
289 - اثر مقادیر مختلف کود ازته بر خصوصیات زراعی، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم چغندر علوفه‌ای - نویسنده: حسینی، محمد
290 - اثر مقاومت بتن و مقدار میلگرد بر نتایج آزمایش مودال در تیرهای خمشی - نویسنده: گل نرگسی، سیامک
291 - اثر مکمل آنزیمی بر قابلیت استفاده انرژی و چربی جیره‌های حاوی جو بدون پوسته در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: شهاب دهکردی، علیرضا
292 - اثر مکمل آنزیمی در جیره‌های حاوی گندم و تریتیکاله بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: شکوری، میرداریوش
293 - اثر مکمل پودر آب پنیر بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه‌های گوشتی - نویسنده: رستمی، حامد
294 - اثر مکمل چربی با منابع مختلف کربوهیدرات غیرفیبری بر عملکرد شیردهی گاوها و بزهای شیرده - نویسنده: باشتنی، مسلم
295 - اثر منابع پروتئینی با قابلیت تجزیه‌پذیری متفاوت بر اکوسیستم و تخمیر شکمبه‌ای، متابولیت‌های خون و عملکرد گاوهای شیری - نویسنده: ابراهیمی خرم‌آبادی، الیاس
296 - اثر منابع مختلف ازتی بر روی توان گاوهای شیری - نویسنده: طهماسبی، عبدالمنصور
297 - اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه‌های تخمگذار - نویسنده: پیله‌ور، محمد
298 - اثر مواد افزودنی مختلف بر مؤلفه‌های شیمیایی و تخمیری سیلاژ تفاله مرکبات و تأثیر منابع مختلف پکتینی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین - نویسنده: کردی، مرتضی
299 - اثر میراگرهای جاری شونده در بهبود رفتار لرزه ای سازه های مجاور - نویسنده: محمودی هاشمی، حمیدرضا
300 - اثر ناخالصی منیزیم بر ویژگی‌های فیزیکی و رفتار ضدمیکروبی نانوساختارهای اکسید روی - نویسنده: مداحی، پری
301 - اثر نانوذرات آهن و کود گاوی بر توزیع بخش‌های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی - نویسنده: صبوری، فاطمه
302 - اثر ناهمواری در فصل مشترک‌ها بر مقاومت مغناطیسی تونل‌زنی (TMR) در Fe/MgO/Fe - نویسنده: عدالتی بوستان، سعیده
303 - اثر نسبت ابعادی یک مقطع مستطیلی بر عدد اشتروهال وتاثیر آن در تحریک لایه مرزی روی یک صفحه تخت - نویسنده: خدادادزاده، داود
304 - اثر نسبت دانه جو به کاه و تجزیه‌پذیری پروتئین بر عملکرد و متابولیت‌های خون بره‌های نر سنگسری - نویسنده: ایراجیان، غلامحسین
305 - اثر نقطه مرجع بر اجرا و یادگیری الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست - نویسنده: روحی تربتی، مهدی
306 - اثر نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica) بر روی رشد، جذب و توزیع عناصر غذایی در درختان پسته - نویسنده: فاضلی‌سلمانی، عبدالطیف
307 - اثر نوع منبع کلسیم، سطح کلسیم جیره و اندازه ذرات سنگ آهک بر عملکرد تولیدی و استخوان درشت نی پا، در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: زهروی، مریم
308 - اثر نوع و میزان ناخالصیهای موجود در گندله‌های اکسیدی آهن بر احیاپذیری آن توسط مواد فرار زغال‌سنگ در فرایندهای احیای مستقیم - نویسنده: آزادجابلو، حسین
309 - اثر نیسین، EDTA و اسید لاکتیک بر روی سالمونلا تایفی موریوم تلقیح شده به قطعات مرغ - نویسنده: پورافضل، فریده
310 - اثر ورمی کمپوست و فلزات سنگین روی و کادمیم بر فعالیت آنزیم اوره‌آز و فسفاتاز قلیایی خاک - نویسنده: اسماعیل‌زاده، منا
311 - اثر ویتامین‌های A,E، عنصر روی و پروبیوتیک‌ها در تغذیه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: اکبری، محمدرضا
312 - اثر هدفمندکردن یارانه‌ها بر انتقال قیمت فرآورده‌های دام و طیور - نویسنده: حیدری کمال‌آبادی، رضا
313 - اثر هشت هفته تمرین تعادلی با استفاده از توپ فیزیوبال روی تعادل ایستا و پویای سالمندان - نویسنده: محمدی‌مومن، محسن
314 - اثر هورمون تیروکسین بر رشد جبرانی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: حسن‌آبادی، احمد
315 - اثرات آبیاری با فاضلات تصفیه‌شده بر روی خصوصیات خاک - نویسنده: پروان، ماجد
316 - اثرات استرس مزمن بر تشنجات صرعی شکل برانگیخته با PTZ به صورت حاد و مزمن - نویسنده: تختی، تکتم
317 - اثرات استفاده از تخم پنبه عمل‌آوری شده، متیونین، و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین - نویسنده: فروغی، علیرضا
318 - اثرات اصلاح دما در برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل در ایستگاههای سینوپتیک استان خراسان - نویسنده: میرشاهی، بابک
319 - اثرات افزودن اسیدهای‌چرب امگا ‎3 و امگا ‎3،6،9 به رقیق‌کننده بر خصوصیات اسپرم گاو طی نگهداری در شرایط سرما (5 C) و انجماد (196 C-) - نویسنده: شیخ‌الاسلامی‌کندلوسی، محمدعلی
320 - اثرات افزودن گلیسیرین به آب آشامیدنی در دوره انتقال بر عملکرد تولیدی و شاخص‌های فولیکولی گاوهای شیرده هلشتاین - نویسنده: تیموری‌رودی، مرضیه
321 - اثرات اقتصادی - اجتماعی وقف در توسعه روستایی (نمونه شهرستان نیشابور) - نویسنده: مهربانی‌فر، محمد
322 - اثرات اقتصادی، اجتماعی کشت پسته در توسعه روستایی (نمونه بخش کشکوئیه شهرستان رفسنجان) - نویسنده: زارع‌زین‌آبادی، احمد
323 - اثرات الگوی کاشت و تراکم ذرت دانه‌ای بر روی شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس - نویسنده: برخی، علیرضا
324 - اثرات بازشو و سخت‌کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه - نویسنده: دیواندر، راشد
325 - اثرات بیولوژیک اسانس‌های هل و زیره سیاه روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد - نویسنده: اف‌شهرکی، زهره
326 - اثرات بیولوژیکی عصاره هیدروالکلی گل راعی بر پارامترهای خون، سیستم ایمنی و بافت‌شناسی طحال در رت‌های نر ویستار - نویسنده: عقیلی، طاهره
327 - اثرات پلی‌اتیلن‌گلیکول و مخمر ساکارومایسیز سرویسیه برخصوصیات تخمیری شکمبه و قابلیت‌هضم موادمغذی در جیره‌های حاوی محصولات فرعی پسته در گوسفندان‌بلوچی - نویسنده: محمدی‌نژاد، زکیه
328 - اثرات پودر و عصاره برگ گیاه آلوئه‌ورا بر عملکرد رشد، پارامترهای خون و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: بشارتیان، مجتبی
329 - اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مار جعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه - نویسنده: هاجری، زهرا
330 - اثرات تاریخ کاشت و مقادیر مختلف بذر بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه - نویسنده: اصغری پورچمن، محمدرضا
331 - اثرات تغذیه روغنهای ماهی و کلزا در دوره‌های انتظار و بعد از زایش بر عملکرد تولیدی و شاخص فولیکولی گاوهای شیرده هلشتاین - نویسنده: وفا، تکتم
332 - اثرات تنش خشکی و فسفر بر صفات مورفوفیزیولوژیک ریشه گندم - نویسنده: صبوری‌راد، سمیرا
333 - اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا بر عملکرد تولیدی و شاخص‌های فولیکولی دوره انتظار و بعد از زایش گاوهای هلشتاین - نویسنده: بهاری تربقان، محمد اسماعیل
334 - اثرات جهانی شدن اقتصاد بر صنعت خودرو سواری ایران - نویسنده: مهرآور، یاسر
335 - اثرات جیبرلین (GA3)، ایندول استیک اسید (IAA) و کینتین (Kinetin) بر ریزش گل ها و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) - نویسنده: رضا مراتی دالنجان، ابراهیم
336 - اثرات حاشیه ای گیاه هرز تاتوره (Datura starmonium) بر تراکم آفات کلیدی گوجه‌فرنگی - نویسنده: رضائی، ملیحه
337 - اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره و تجزیه‌پذیری آن بر خصوصیات شیرواری گاوهای شیری هلشتین - نویسنده: یاسی، علی‌اکبر
338 - اثرات سطوح مختلف دانه‌ی خرفه بر عملکرد رشد، پارامترهای خون و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: کاوه، سارا
339 - اثرات سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر پارامترهای خون و عملکرد تولیدمثل در رت‌های نر ویستار - نویسنده: ابوالفضلی، محسن
340 - اثرات سیر در پیشگیری از تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت مزمن با سیانید در موش صحرایی - نویسنده: قدسی، وحیده
341 - اثرات شوری بر رشد، عملکرد تجمع املاح و درصد اسانس زیره سبز - نویسنده: نبی‌زاده مروست، محمودرضا
342 - اثرات ضدکوکسیدیوزی و آنتی‌اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر جوجه‌های گوشتی - نویسنده: پورعلی، مصطفی
343 - اثرات عصاره آبی-الکلی صمغ آنغوزه بر پارامترهای خون، هورمون تستوسترون و هیستولوژی بیضه در رت‌های نر ویستار - نویسنده: ایوبی، علیرضا
344 - اثرات عصاره گیاه مریم گلی بر فراسنجه‌های خون، سیستم ایمنی و بافت‌شناسی طحال در رت‌های نر ویستار - نویسنده: عربی، سودابه
345 - اثرات عصاره گیاهان بومادران شیرازی و یا شنبلیله بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون در بره‌های بلوچی و رت‌های ویستار - نویسنده: طباطبائی، بتول
346 - اثرات عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر فراسنجه‌های خون و عملکرد تولید مثلی رت‌های نر نژاد ویستار - نویسنده: عارف‌زاده، نوشین
347 - اثرات عصاره‌های آبی و هیدروالکلی دانه گشنیز بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون در رت‌های نر ویستار - نویسنده: منصوری مطلق، محبوبه
348 - اثرات غنی‌سازی لجن فاضلاب شهری (با نیتروژن و فسفر) بر فعالیت آنزیم‌های اوره آز و فسفاتاز قلیایی خاک - نویسنده: ولی‌زاده کاخکی، فاطمه
349 - اثرات فلزات سنگین ماده آلی و آهک در شرایط رطوبتی مختلف بر جمعیت نماتدهای خاک - نویسنده: سمسار، هانیه
350 - اثرات فیزیولوژیکی سطوح مختلف انرژی و پروتئین - بر رشد، بلوغ و کیفیت پشم بره‌های ماده بلوچی - نویسنده: غلامی، صفر
351 - اثرات فیزیولوژیکی سطوح مختلف ویتامین‌های C و ‎3D بر عملکرد، رشد و ایمنی در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: اسدزاده، سعیده
352 - اثرات کاربرد ساده و تلفیقی کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات کمی کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum) - نویسنده: اسکندری نصر آبادی، سمیعه
353 - اثرات کاربرد لجن فاضلاب و آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو - نویسنده: قمری، ندا
354 - اثرات کاربرد لجن فاضلاب و پساب بر خصوصیات فیزیکی خاک - نویسنده: تقوائیان، صالح
355 - اثرات گسترش همکاری‌های حمل و نقل اکو بر اقتصاد ایران - نویسنده: الاهی، سعید
356 - اثرات گیاه سرخارگل بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: نصیرزاده، ندا
357 - اثرات محتویات سکومی (پروبیوتیک) و فرماکتو (پری بیوتیک) بر عملکرد، لیپیدهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: پیرای، علی حسین
358 - اثرات محلی منطقه در تقویت دامنه امواج لرزه‌ای در زلزله بم - نویسنده: قندهاریون، علی
359 - اثرات مراحل بلوغ و زمان چیدن یونجه بر خصوصیات تخمیرپذیری علف خشک آن و جیره‌های کاملا مخلوط به روش برون تنی - نویسنده: سرو رستگار، سمیرا
360 - اثرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تنش خشکی بر ژئوتیپ‌های عدس (Lens culinaris Medik) - نویسنده: حسینی، حسین
361 - اثرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی تنش خشکی بر ژنوتیپ‌های نخود(Cicer arietinum) در شرایط کنترل شده گلخانه - نویسنده: معصومی، علی
362 - اثرات میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت و جرم جابجایی ترکیبی برروی یک صفحه متحرک عمودی واقع در محیط متخلخل با در نظر گرفتن اثرات دافور و سارت به همراه شرط مرزی جابه‌جایی - نویسنده: ظفریان، صادق
363 - اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان سرطانی - نویسنده: کریمی نسب، افسانه
364 - اثربخشی آموزش بازی درمانی کودک ـ محور به مادران بر سبک‌های فرزندپروری و رابطه مادر ـ کودک - نویسنده: امیر، فاطمه
365 - اثربخشی آموزش حافظه‌کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه‌های بالینی کودکان مبتلا به ADHD - نویسنده: حسین زاده ملکی، زهرا
366 - اثربخشی آموزش راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان در تنظیم هیجان و بهبود سازگاری کودکان نابینای مقطع ابتدایی مشهد - نویسنده: جهانیان، افسانه
367 - اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست - نویسنده: حصارسرخی، ربابه
368 - اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج اولسون بر ارتقاء آگاهی از انتظارات، بهبود باورهای ارتباطی و افزایش رضایت زناشویی افراد مراجعه کننده به بهزیستی گنبد کاووس - نویسنده: شیخی کوهسار، زینب
369 - اثربخشی آموزش فرزندپروری با رویکرد مثبت‌نگر بر خودکارآمدی مادران و بهبود رابطه‌ی مادر-کودک و مشکلات رفتاری کودکان - نویسنده: طاهری‌نیا، سمانه
370 - اثربخشی آموزش کنترل توجه بر کاهش تورش توجه به مواد و بهبود شاخص های درمانی معتادان تحت درمان - نویسنده: برعرفان، زرین
371 - اثربخشی آموزش کنش های اجرایی بازداری و برنامه ریزی سازماندهی برکاهش نشانه های اختلال ADHD و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلالADHD-C - نویسنده: مرادیان، زهرا
372 - اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر سبک دلبستگی بر بهزیستی روان‌شناختی نمونه غیر بالینی دانشجویان دارای سبک دلبستگی ناایمن دل مشغول - نویسنده: ایرانیان‌پهرآباد، سمانه
373 - اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی متمرکز بر طرحواره‌های شناختی بر بهبود کنش‌وری جنسی و کاهش افکار خودآیند و هیجانات منفی دانشجویان متاهل زن - نویسنده: ضیائی، پریسا
374 - اثربخشی انفرادی ورزش و ترکیب آن با برنامه آموزش غنی سازی و ارتقای زندگی بر موفقیت رژیم درمانی در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی - نویسنده: مداح‌شورچه، راحله
375 - اثربخشی برنامه آموزش کنترل توجه بر کاهش سوگیری توجه به محرک های اضطراب اجتماعی و بهبود شاخص‌های درمانی افراد مضطرب اجتماعی - نویسنده: معماریان، سپیده
376 - اثربخشی برنامه آموزش کنترل توجه در کاهش سوگیری توجه نسبت به محرک های وسواس اجبار و کاهش شدت علایم وسواس - نویسنده: آذر آئین، سعیده
377 - اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-تفسیر (CBM-I) بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و نشانه های اضطراب اجتماعی در افراد مضطرب اجتماعی - نویسنده: خلیلی طرقبه، صائمه
378 - اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر کاهش نشانه‌های اضطرابی، بهبود پیشرفت تحصیلی و نظم‌جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی - نویسنده: علیزاده‌بیرجندی، زهرا
379 - اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقا زندگی ودرمان عقلانی هیجانی رفتاری بر افزایش رضایت مندی زناشویی همسران جانبازان - نویسنده: اشکانی، نجمه
380 - اثربخشی برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی و درمان عقلانی هیجانی رفتاری بر بهبود شاخص های درمان اعتیاد در زنان سوء مصرف کننده مواد - نویسنده: عبدالحسینی، فاطمه
381 - اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق (CODIP) بر بهبود خودپنداره، افزایش تاب‌آوری و کاهش مشکلات برونی-درونی‌سازی شده کودکان - نویسنده: حسینی‌یزدی، عاطفه
382 - اثربخشی درمان شناختی-رفتاری در کاهش نگرانی و مشکلات درون‌سازی‌شده ناشی از روابط آسیب‌زای دختران و پسران در مدارس شبانه‌روزی - نویسنده: درخش، علی
383 - اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر - نویسنده: طباطبایی‌شهرآباد، عطیه‌سادات
384 - اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری کوتاه‌مدت بر حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان دختران دبیرستانی - نویسنده: شیران‌خراسانی، زهرا
385 - اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش ذهن‌آگاهی، کاهش نشانه‌ها و بهبود مشکلات درونی‌سازی‌شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی - نویسنده: عبداله‌زاده، زینب
386 - اثربخشی درمان متمرکز بر دلبستگی (برنامه ارتباط) ویژه والدین بر کاهش مشکلات درون‌سازی‌شده، برون‌سازی‌شده و بهبود نظم‌جویی هیجانی نوجوانان - نویسنده: شاکر، فاطمه
387 - اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی به شیوه‌ی گروهی بر کاهش نشانه‌ها و بهبود کنش‌وری اجرایی دانشجویان مبتلا به ADHD - نویسنده: پرهیزکار، نرگس
388 - اثربخشی درمان‌شناختی-رفتاری واحد پردازه‌ای بر کاهش نشانه‌های اضطرابی و بهبود نظم‌جویی شناختی-هیجانی نوجوانان - نویسنده: آدابی، فرزانه
389 - اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی در کاهش نشانه‌های افسردگی دانشجویان مشهد - نویسنده: علوی، خدیجه
390 - اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر سبک‌های دفاعی و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی - نویسنده: خوریانیان، مهدی
391 - اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر افزایش توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی - نویسنده: فرزادفرد، آفرین
392 - اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: امیری، مرضیه
393 - اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی - نویسنده: گرجیان مهلبانی، حسن
394 - اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویتی و حل مسئله خانواده - نویسنده: منصوری، نسیبه
395 - اثربخشی زوج‌درمانی خودنظم‌بخشی (SRCT) بر نظم‌جویی شناختی هیجان، آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی - نویسنده: کارگر، مونا
396 - اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود نظم‌جویی شناختی هیجان، بازسازی طرح‌واره‌های شناخنی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین - نویسنده: احمدی، نسیم
397 - اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه‌مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهبود الگوهای ارتباطی و کاهش مشکلات زناشویی - نویسنده: احسانی‌فر، زهرا
398 - اثربخشی شرطی سازی ارزشی زیر آستانه ای بر کاهش نشانه های وسواسی در افراد دارای علائم وسواس آلودگی از طریق کاهش واکنش های انزجاری - نویسنده: رئیس المحدثین، فائزه
399 - اثربخشی شناخت درمانی متمرکز بر هیجان بر کاهش افکار خودکشی‌گرایانه و مثلث شناختی بیماران با افسردگی اساسی - نویسنده: صبوری، ملیحه
400 - اثربخشی شناخت‌درمانی بک بر کاهش نشانگان هراس، کیفیت زندگی و باورهای ارتباطی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی - نویسنده: طباطبائی‌راد، الهه‌سادات
401 - اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارض والدین و نوجوانان و کاهش مشکلات رفتاری فرزندان - نویسنده: ودادیان، زهرا
402 - اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانوادگی مادران و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان - نویسنده: حسینی، شکیبا
403 - اثربخشی گروه درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر سلامت عمومی، کنش‌های اجرایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان نارسایی توجه فزون‌کنشی - نویسنده: رعنایی، زهرا
404 - اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی درکاهش دلزدگی و افزایش رضامندی زناشویی زنان متأهل - نویسنده: اولادی، زکیه
405 - اثربخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود نشانگان ضربه‌ی عشق در دانشجویان - نویسنده: مظفری، محمد
406 - اثربخشی گروه‌درمانی شناختی - رفتاری بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: نصری، مریم
407 - اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امیددرمانی در افزایش امید، کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس - نویسنده: عابدینی، الهه
408 - اثربخشی گروه‌درمانی معنوی- مذهبی بر افزایش عزت‌نفس و معنویت دانشجویان مهاجر - نویسنده: قندهاری، لیلا
409 - اثربخشی مدل درمانی رویکرد DIR، فلورتایم مبتنی بر خانواده، بر بهبود نشانگان نافرمانی مقابله‌ای کودکان و کاهش استرس مادران - نویسنده: صدری، الهام
410 - اثربخشی مشاوره گروهی انگیزشی نظام‌مند بر جهت‌گیری هدف، انسجام درونی و رضایت زناشویی مردان متأهل - نویسنده: جوزی، پیام
411 - اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش سلامت روانی زنان مبتلا به سرطان سینه - نویسنده: حسینی، شادی
412 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش انگیزش و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان - نویسنده: نیکبخت، الهام
413 - اثربخشی واقعیت‌های درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: مرادی شهربابک، فاطمه
414 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر بهبود اختلال هراس اجتماعی و افزایش انسجام درونی در دانشجویان - نویسنده: ارقبایی، محمد
415 - اثرتحریک لایه مرزی مغشوش توسط سیلندر مربعی بر ضریب انتقال حرارت و ضریب اصطکاک جریان ناپایدار (unsteady)، روی صفحه تخت - نویسنده: خاکپور، سعید
416 - اجاره در فقه امامیه و قانون مدنی - نویسنده: کریمی، کیهان
417 - اجتهاد در مذاهب پنج‌گانه اسلامی - نویسنده: علی‌محمدی، طاهر
418 - اجتهاد گروهی - نویسنده: مبینی، حسن
419 - اجرای الگوریتم QMR در حساب ممیز شناور و حساب تصادفی (روش CESTAC) - نویسنده: اسدی، بهرام
420 - اجرای الگوریتم‌های QMR و GMRES برای حل معادلات ناویر - استوکس دو بعدی - نویسنده: محمدزاده‌فاروجی، حسن
421 - اجرای تونل و بررسی عملکرد حائل بندی و پوشش - نویسنده: صاحب‌جمع، مرتضی
422 - اجزای تکنیک S.R و G.I.S در نقشه ‎۱:۱۰۰۰۰۰ کاشمر به منظور انتخاب مناطق مناسب جهت مطالعات زمین شناسی و اکتشافات ژئوشیمیایی - نویسنده: اعلمی‌نیا، زهرا
423 - احصاء برداشت‌ها و ادراکات دست‌اندرکاران مراکز دانشگاهی و صنعتی نسبت به موانع تاثیرگذار بر انتقال دانش بین صنعت و دانشگاه - نویسنده: غلامی، مرضیه
424 - احکام آرامش بخش قرآن در حیطه نظام خانواده - نویسنده: ایپکچی، مریم
425 - احکام جنگ (جهاد) در اسلام و مقایسه آن با قوانین بین‌المللی - نویسنده: فیاض، عباس
426 - احکام و آراء مشهور و مورد اتفاق فریقین در باب قضا - نویسنده: شعبان‌سروری، ایرج
427 - احمد متین دفتری در دوره پهلوی اول - نویسنده: روکی، ابوالفضل
428 - احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم - نویسنده: مرعشی، مریم‌السادات
429 - احیای کربوترمی اکسیدآهن در حضور آلومینیوم به روش مکانوشیمی - نویسنده: بندار، سعید
430 - اختلاط علف‌کش‌های گروه سولفونیل اوره با علف‌کش توفوردی+ ام‌پی‌سی‌آ در دزهای کاهش‌یافته برای کنترل موثر مهمترین علف‌های هرز پهن‌برگ در ذرت دانه‌ای - نویسنده: سرابی، وحید
431 - اختلاف حقوق قضایی و کیفری زن و مرد در نظام حقوقی اسلام در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی - نویسنده: محمدحسین‌زاده، عبدالرضا
432 - اختلافات مذهبی صفویه و اوزبکان و تاثیر آن بر روابط سیاسی - نویسنده: همتی‌جامی‌فریمانی، حسین
433 - اختلال نگاشت‌ها روی فضاهای باناخ - نویسنده: صادقی، قدیر
434 - اخلاق اسلامی در جنگ از منظر کتاب و سنت - نویسنده: عبدی، محسن
435 - اخلاقیات از منظر ژید درضد اخلاق و در تنگ - نویسنده: ولیان، فهیمه
436 - ادبیات اسلامی در دوره پیامبر و خلفاء راشدین - نویسنده: استاداستادی، شیرمحمد
437 - ادبیات تخیلی از ورای ونوس جزیره اثر پروسپر مریمه و تولد ارواح اثر ماری در یوسک - نویسنده: حسینی، هاجر
438 - ادبیات عامیانه مردم خواف - نویسنده: صالحی، دین‌محمد
439 - ادبیات فرانسه از منظر سینما - نویسنده: ناصحی، زهره
440 - ادبیات کودک در ادبیات معاصر عربی - نویسنده: نظام‌دوست، اکرم
441 - ادبیات و نقاشی مکتب رمانتیسم و امپرسیونیسم - نویسنده: زیبایی، مهری
442 - ادراک و رابطه‌ی آن با مدرک از دیدگاه ابن‌سینا، سهروردی و صدرالمتالهین - نویسنده: دیناروند، معصومه
443 - ادعاهای مهدویت و علل ظهور آن در سه قرن اول اسلام - نویسنده: حیدری، مصطفی
444 - ادله اثبات و بررسی تطبیقی آنها - نویسنده: ارژنگ، اردوان
445 - ارائه الگوریتم بهبودیافته و آگاه از خواب و بیداری پویا در شبکه حسگر بیسیم بدنی - نویسنده: شریفی‌کیا، زینب
446 - ارائه الگوریتم جدیدی به منظور افزایش سرعت کنترل تصحیحی ولتاژ بر مبنای تقسیم متغیرها - نویسنده: حسن‌پور، سمیه
447 - ارائه الگوی بافت محور برای ترجمه ماشینی پاره‌ای از جملات ساده انگلیسی به فارسی برپایه دستور واژی - نقشی - نویسنده: فاروقی هندوالان، جلیل‌اله
448 - ارائه الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران خراسان رضوی - نویسنده: غیورباغبانی، مرتضی
449 - ارائه الگوی طراحی برنامه درسی بر اساس یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام‌نور - نویسنده: عجم، علی‌اکبر
450 - ارائه پروتکل ارتباطی امن برای کنتورهای هوشمند برق - نویسنده: فروغ، قربانعلی
451 - ارائه پروتکلی جدید برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم پوشش نقطه‌ای - نویسنده: شکوهی رستمی، علی
452 - ارائه تابع تولید شوری - آب - محصول برای گندم بهاره با استفاده از روش رویه پاسخ - نویسنده: حق‌وردی، امیر
453 - ارائه چهارچوبی برای ارزیابی و توسعه قابلیت نوآوری از طریق رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: شرکت متالوژی پودر مشهد) - نویسنده: بچاری‌صالحی، محمدحسن
454 - ارائه راهکارهای جامعه برای مقابله با SPIT nv شبکه‌های VoIP - نویسنده: خسروی، حسین
455 - ارائه راهکاری جدید برای مدیریت غیر مستقیم مصرف در محیط تجدید ساختار شده - نویسنده: شرکتی، غلامرضا
456 - ارائه روابطی جدید برای بدست آوردن منحنی دبی - اشل در سازه‌های سنگریزه‌ای - نویسنده: کزازی، محسن
457 - ارائه روش اکتیو جدید جهت تشخیص جزیره ای شدن در حضور واحدهای تولید پراکنده سنکرون - نویسنده: احمدی نیا، محمدرضا
458 - ارائه روش جدید برای تشخیص خطای سه فاز متقارن از نوسان توان به کمک مولفه dc میراشونده جریان خطا - نویسنده: دولت آبادی، رضا
459 - ارائه روش مبتنی بر حافظه‌ی نهان در پرس‌وجوهای SPARQL در محیط توزیع‌شده - نویسنده: سعیدی، عالیه
460 - ارائه روش‌ها برای کنترل مهاجرت‌های روستایی " نمونه دهستان بالابند فریمان " - نویسنده: عباسی، شهلا
461 - ارائه روشهای غیر خطی جدید برای ترازش کانال و ترکیب دایورسیتی در کانالهای تار کننده - نویسنده: امینیان مدرس، امیر مسعود
462 - ارائه روش‌های نوین در سنتز مشتقات تری‌آزولو تری‌آزین، تری‌آزولو تیازین، تیازول‌های جوش خورده، بنزایمیدازول، ایمیدازوپیریدین و کینازولینون - نویسنده: منتظری، ناصر
463 - ارائه روشی برای ارزیابی وضعیت کنتاکت کلید به کمک مقاومت دینامیکی - نویسنده: شفیعی، نوید
464 - ارائه روشی برای ایجاد ماتریس ترافیک بصورت مصنوعی برای کاربردهای مهندسی ترافیک - نویسنده: تقوی زرگر، سامان
465 - ارائه روشی جدید برای بهبود عملکرد شبکه‌های همتا به همتا با استفاده از تئوری بهینه‌سازی - نویسنده: جعفری، علی
466 - ارائه روشی جدید برای جلوگیری از عملکرد رله حفاظتی دیستانس ژنراتور بر اثر نوسان توان با قابلیت تشخیص خطاهای حین نوسان توان - نویسنده: پهلوان، آناهیتا
467 - ارائه روشی جدید در تعیین دمای بحرانی حفره‌دار شدن فولادهای زنگ‌نزن براساس امپدانس الکتروشیمیایی در محلول اسیدی کلراید آهن - نویسنده: ضیاءحسین‌پور، مهرداد
468 - ارائه روشی جدید در جهت رمزنگاری جزئی ویدئوی 264.H - نویسنده: رسولی‌فر، سامان
469 - ارائه روشی نوین مبتنی بر یادگیری تقویتی برای تعیین ساختار در شناسایی سیستم‌ها - نویسنده: توکلی‌هروی، پریسا
470 - ارائه رویکردی مبتنی بر سنجه برای ارزیابی کیفیت مجموعه داده‌های پیوندی پیش از انتشار - نویسنده: بهکمال، بهشید
471 - ارائه رهیافتی جدید برای تولید پیکره موازی انگلیسی-فارسی - نویسنده: جکیان‌طوسی، احمد
472 - ارائه سیستم تشخیص نفوذ هوشمند برای سیستم‌های اسکادا - نویسنده: ربانی، رامین
473 - ارائه شاخص خسارت جدید برای ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های شکل‌پذیر - نویسنده: شکیباپور، ایمان
474 - ارائه شاخص زمین‌شناسی تزریق در توده سنگ - نویسنده: رستمی بارانی، حمیدرضا
475 - ارائه شواهد روانشناختی در اثبات رویکرد ساخت‌واژه قاموسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی - نویسنده: خزاعی، آزیتا
476 - ارائه فیلتر IMM جدید بر مبنای فیلتر کالمن افزوده و اصلاح رفتار آن در مانورهای بالا - نویسنده: امیرزاده، احمدرضا
477 - ارائه مدل ارزش راه‌ها با تکیه بر روش AHP و کاربرد در انتخاب مسیر بهینه GIS - نویسنده: میربد، امیر
478 - ارائه مدل پیش‌بینی تمایل افراد به دورکاری و بررسی عوامل موثر بر آن - نویسنده: موحدیان، محمد
479 - ارائه مدل خرابی در چسب‌های کامپوزیتی - نویسنده: سپانلو، پیمان
480 - ارائه مدل سیستم مدیریت روسازی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی - نویسنده: ابراهیمی، عبدالرضا
481 - ارائه مدل مصرف توان در فرستنده‌های قابل کاشت در بدن - نویسنده: دلیری، مجتبی
482 - ارائه مدل مکانیکی امکانات پارک سوار و حل آن با الگوریتم ژنتیک در محیط GIS - نویسنده: رحمانی، مهدی
483 - ارائه مدلهای رگرسیونی چندمتغیره برآورد رسوبی در حوزه‌های شمال استان خراسان - نویسنده: ناظریان، حسن
484 - ارائه مدلی جهت ساختار دینامیکی و یونیدگی سحابی سیاره‌ای 418 IC - نویسنده: خصالی، علیرضا
485 - ارائه و آزمون مدل تعیین نیازمندیهای اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی بخش عمومی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) - نویسنده: میلانی‌فرد، امید
486 - ارائه و پیاده‌سازی یک الگوریتم کنترل پذیرش درخواست در شبکه‌های IP DiffServ - نویسنده: ابراهیمی، حسن
487 - ارائه یک الگوریتم تکاملی ترکیبی برپایه الگوریتم ژنتیک و PSO و بررسی کارایی آن در خوشه‌بندی بر مبنای شکل داده - نویسنده: عربی، نوید
488 - ارائه یک پروتکل رزرو منابع با رعایت ممانعت دو جانبه و قابلیت تحمل خرابی در شبکه‌های MANET خوشه‌ای - نویسنده: معلمی، محمد
489 - ارائه یک روش بین دامنه‌ای برای مدیریت جابجایی در شبکه‌های نسل جدید با استفاده از SIP - نویسنده: اکبری، فهیمه
490 - ارائه یک روش جدید بر مبنای رگولاریزاسیون خطی برای محاسبه توزیع اندازه حفرات و توزیع انرژی جذب سطحی در جاذبهای صنعت گاز - نویسنده: کهکشانی‌نژاد، زهره
491 - ارائه یک روش جدید برای ایجاد پیوند سولفیدی با استفاده از واکنش هیدرازین با گروه تیوسیانات در ترکیبات آلی و بررسی مکانیزم این واکنش و کاربرد آن در سنتز 1، 4، ‎5- تیادی‌آزپین‌ها - نویسنده: فیضی‌زاده، بابک
492 - ارائه یک روش جدید برای سنتز مشتقات مختلف ‎۲-اتیل-‎۳،۱-H۱- بنزایمیدازول و بررسی چگونگی کاهش غیر قابل انتظار پیوندC-ClبهC-H توسط هیدرازین - نویسنده: مهدوی، بهنام
493 - ارائه یک روش جدید جهت تعیین گراف اتصال سامانه‌های فرماندهی و کنترل - نویسنده: طلوعی خیبری، حسین
494 - ارائه یک روش خودکار مبتنی بر آنتولوژی برای آزمون مبتنی بر مدل برنامه‌های تحت وب - نویسنده: حاجی‌آبادی، حمیده
495 - ارائه یک روش سریع اندازه‌گیری هیستامین در ماهی و فرآورده‌های آن - نویسنده: شریف، علی
496 - ارائه یک روش شاخص‌گذاری مقیاس‌پذیر و مبتنی بر موجودیت بر روی داده‌های RDF - نویسنده: عبیری، فاطمه
497 - ارائه یک روش نوین برای تحلیل سیستم‌ها و مدارات غیرخطی بر پایه سری مدال - نویسنده: خطیبی، محمود
498 - ارائه یک سیستم رای گیری الکترونیکی بدون رسید با استفاده از امضای کور بر روی اینترنت - نویسنده: تقوی رضوی‌زاده، تکتم
499 - ارائه یک طرح مدیریت کلید برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم سیار ناهمگن - نویسنده: بنی‌هاشمی، صابر
500 - ارائه یک قالب‌کاری جهت مدیریت پویای دمای پردازنده‌های چند هسته‌ای با قابلیت چندنخی همزمان - نویسنده: سلامی، باقر
501 - ارائه یک مدل پویا سلسله مراتبی برای تحلیل امنیتی سیستم‌های SCADA - نویسنده: زمانی، حسین
502 - ارائه یک مدل تحلیلی دوبعدی برای ترانزیستورهای تونلی دوگیتی - نویسنده: قلی‌زاده، مهدی
503 - ارائه یک مدل دو سطحی به منظور دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی - نویسنده: علی‌اکبریان، نسرین
504 - ارائه یک مدل محاسباتی مدیریت اعتماد مبتنی بر اطمینان - نویسنده: شاکری، حسن
505 - ارائه یک مدل معنایی برای پیاده‌سازی ننشانه‌گذاری در محیطهای چندعامله - نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، زهرا
506 - ارائه یک معماری شناسایی منابع در سیستم‌های مشبک داوطلبانه نظیر به نظیر - نویسنده: غفاریان، تکتم
507 - ارائه‌ی پروتکل جدید امن و با راندمان انرژی بالا برای مدیریت کلید در شبکه‌های حسگر بی‌سیم - نویسنده: نجاتی محرمی، فرزاد
508 - ارائه‌ی روش‌های جدید اندازه‌گیری درجه‌ی حساسیت فولادهای زنگ‌نزن - نویسنده: مؤمنی، مجتبی
509 - اراده انسان از منظر علامه‌طباطبایی و کرکگور - نویسنده: شاه‌وردیان، طیبه
510 - اراده و مشیت خداوند در قرآن، روایات و فلسفه اسلامی - نویسنده: قاضی‌خانی، رفیده
511 - ارایه یک ابزار CAD، طراحی و بهینه‌سازی سلف‌ها و مدارهای مجتمع RF - نویسنده: گلمکانی، عباس
512 - ارایه‌ی یک ابزار شناسایی و مقاوم‌سازی برنامه‌های کاربردی تحت وب در مقابل حملات SQLI - نویسنده: لشکری‌پور، زینب
513 - ارتباط اندازه‌های بدنی، قدرت و الگوی حرکتی با سرعت دویدن - نویسنده: فلاحی، محمد
514 - ارتباط بین برآوردگر آنتروپی ماکسیمم و برآوردگر درستنمایی ماکسیمم - نویسنده: عباس‌پور محمدآباد، فاطمه
515 - ارتباط بین تغییرات سود و تغییرات جریان نقد عملیاتی با تغییرات ارزش شرکت در مدل چرخه عمر - نویسنده: ثریا کشتیبان، مهدی
516 - ارتباط بین گروه‌های انگل و P- گروه‌ها - نویسنده: غلامی، حسینعلی
517 - ارتباط بین هوش های چند گانه زبان‌آموزان، مهارت‌های زبانی و موفقیت تحصیلی ایشان در زبان انگلیسی - نویسنده: مروی، بنفشه
518 - ارتباط بین هوش هیجانی و اولویت کنشهای گفتاری مستقیم در بین نمونه‌ای از دانشجویان مقطع لیسانس در ایران - نویسنده: مظاهری، همایون
519 - ارتباط تجربه دینی و اثبات خدا - نویسنده: ارمکان، زینب
520 - ارتباط توانمندسازی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی - نویسنده: صفری دولو، میترا
521 - ارتباط شبکه‌های اینترنت و ATM برای انتقال ترافیک داده توسط روش <CLIP<r - نویسنده: جوادی، معصومه
522 - ارتباط عقل و دین از منظر شیخ مفید و آیت‌الله جوادی آملی - نویسنده: سیدموسوی، سیده
523 - ارتباط عوامل فیزیوگرافی و تنوع گونه‌ای گیاهی در جنگل‌های شرق دودانگه ساری - نویسنده: آتشگاهی، زهره
524 - ارتباط فعالیت جسمانی اوقات فراغت، نمایه توده‌بدنی و مهارت‌های حرکتی بنیادی - نویسنده: محمدزاده، الهه
525 - ارتباط قوای نفس با نفس و نفس با بدن از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا - نویسنده: معیری، زهرا
526 - ارتباط محیط مختلط و پیشرفت دانشجویان ایرانی در قابلیت بیان - نویسنده: ابراهیمی، محمدرضا
527 - ارتباط میان متغیرهای اصلی شخصیتی با پرسه‌زنی اینترنتی در کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان بخش اداری دانشگاه فردوسی مشهد) - نویسنده: حسن‌پور، علی
528 - ارتباط نحوه تصرف مکان مسکونی با ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و مشخصات محل سکونت خانواده (مطالعه موردی نقاط شهری استان خراسان رضوی) - نویسنده: برکاتی، افسانه
529 - ارتباط و تأثیر تمرین عمدی و گوش دادن به عملکرد یک گروه از زبان آموزان ایرانی متوسط به بالای زبان انگلیسی - نویسنده: زمانیان یزدی، پروین
530 - ارتباط هوش عاطفی و سبک رهبری (تحول بخش - مبادله‌ای) مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی - نویسنده: علی‌نژاد، مهدی
531 - ارتزاق از بیت‌المال - نویسنده: اعلمی، حسین
532 - ارتعاشات و کمانش دینامیکی تیرهای ساندویچی با هسته ER - نویسنده: طبسیان، رسول
533 - ارتقادهی غشاء پلی‌سولفون به وسیله فرآیند مکانیکی - حرارتی کشش‌دهی - نویسنده: محمودی، فرزانه
534 - ارز ش غذایی کاه گندم عمل‌آوری شده با آمونیاک و جایگزینی آن با سیلوی ذرت در جیره تلیسه‌های هلشتاین - نویسنده: صادقی، صمد
535 - ارزش غذایی تفاله زیره سیاه در تغذیه گاوهای هلشتاین - نویسنده: محقی، محمدمهدی
536 - ارزش غذایی کاه عمل‌آوری شده با آمونیاک گازی و سطوح مختلف آب و عملکرد تلیسه‌های در حال رشد تغذیه شده با مکمل‌های پروتئینی و کاه عمل‌آوری شده - نویسنده: دهقان منشادی، علی
537 - ارزش فرهنگی درخت در آثار منظوم عرفانی از سنایی تا جامی - نویسنده: صدربزاز، مرضیه
538 - ارزش معرفت‌شناسی عقل عملی در فلسفه کانت - نویسنده: علی‌آبادی، مجید
539 - ارزش‌غذایی دانه سویای پرچرب اکسترودشده و کاربرد آن در تغذیه جوجه‌های گوشتی - نویسنده: میرقلنج، علی
540 - ارزشگذاری آلودگیهای زیست محیطی (مطالعه موردی اثرات زیست محیطی آلودگی هوای مشهد) - نویسنده: فیروز زارع، علی
541 - ارزش‌گذاری اقتصادی تنوع بذر ارقام مختلف گندم مطالعه موردی شهرستان مشهد - نویسنده: همراز، سمانه
542 - ارزشگذاری اقتصادی حوضه آبخیز و بررسی ساختارهای انگیزشی به بهبود کالاها و خدمات زیست محیطی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کارده مشهد) - نویسنده: امیری، تکتم
543 - ارزشگذاری اقتصادی خدمات پارک‌ها و فضای سبز (مطالعه موردی: پارک ملت مشهد) - نویسنده: غفوری، سمیه
544 - ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای دریاچه چیتگر تهران - نویسنده: امینی، سعید
545 - ارزشگذاری مدیریت علفهای هرز در مزارع گندم (مطالعه موردی خراسان رضوی) - نویسنده: نعمتی، امین
546 - ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: شجاع، کلثومه
547 - ارزشیابی امور آموزشی، امور دانش‌آموزان و روابط مدرسه- اجتماع در موسسات تعلیمی خصوصی توحید- هرات - نویسنده: رضایی، محمود
548 - ارزشیابی برنامه درسی آموزش مداوم پرستاری براساس مدل انتقالی هالتون - نویسنده: شاهسون، عذرا
549 - ارزشیابی پویا در آموزش نگارش به شیوه فرایند محور : بررسی تأثیر پشتیبانی و تعامل بر نگارش فرآیند محور فراگیران زبان انگلیسی - نویسنده: رنجبر، ناصر
550 - ارزشیابی دوره های آموزشی نظری و عملی کنترل کیفیت در شرکت صنعتی نیروگستران خراسان بر مبنای مدل کرک پاتریک - نویسنده: رئیسی نافچی، لیلا
551 - ارزشیابی نظام برنامه‌ریزی بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی و طراحی الگوی جانشین - نویسنده: یاربی سنگانی، محمدناصر
552 - ارزیابی "فلسفه طرح ظرفیت" در طرح لرزه‌ای سازه‌های بتنی - نویسنده: زواری، حمید
553 - ارزیابی آسیب اکسیداتیو گلبول‌های قرمز به دنبال مصرف خوراکی پیاز در بز - نویسنده: فخریه، مریم
554 - ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی سفره آب‌های زیرزمینی با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک‌های GIS (مطالع موردی: آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران) - نویسنده: عزیزی، فرحناز
555 - ارزیابی آلودگی ناشی از فلزات سنگین در آبرفت منطقه تاریک دره (تربت جام) با تاکید بر حذف زیستی عنصر سرب - نویسنده: سفیدیان، عاطفه
556 - ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده‌سازی شهر الکترونیک (مورد مطالعه: شهر مشهد) - نویسنده: افشارزاده، رئوفه‌سادات
557 - ارزیابی آموزش کارکنان دانشگاه فردوسی در مسیر توانمندسازی آنان با الگوی ارزشیابی Cipp - نویسنده: محبی امین، سکینه
558 - ارزیابی اثر اقتصادی استخراج و تولید گازهای غیر متعارف (شیل گاز) بر اقتصاد ایران - نویسنده: شاهینی، نیما
559 - ارزیابی اثر پروتئین، متیونین و لیزین بر تولید و کیفیت تخم‌مرغ مرغهای تخمگذار در فاز اول و دوم تخمگذاری - نویسنده: محمدی عمارت، حسن
560 - ارزیابی اثر پوشش کیتوزان و سفیده تخم مرغ بر کینتیک انتقال جرم، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ناگت پنیر کردی سرخ شده به روش عمیق و شبیه سازی با استفاده از مدل پوسته - نویسنده: انصاری فر، الهام
561 - ارزیابی اثر جراحات منجر به لنگش در حذف گاوشیری در منطقه شهرکرد - نویسنده: محمدی، فهیمه
562 - ارزیابی اثر صمغهای دانه ریحان، متیل سلولز و گزانتان بر میزان جذب روغن خلالهای سیب زمینی طی سرخ کردن عمیق - نویسنده: زمانی قلعه شاهی، عاطفه
563 - ارزیابی اثر عوامل گوناگون بر پایداری رنگ توت فرنگی در طی تولید کنسانتره - نویسنده: صادقی، کیانوش
564 - ارزیابی اثر فاصله و دبی قطره‌چکان بر روی کارآیی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای زیرسطحی در چمن فستوکا بلند - نویسنده: اسماعیلی‌نجف‌آبادی، فاطمه
565 - ارزیابی اثر فرمولاسیون، پوشش دهی و شرایط سرخ کردن بر کینتیک انتقال جرم، خصوصیات مهندسی و حسی فلافل سرخ شده به روش عمیق - نویسنده: حسن پور، نسیم
566 - ارزیابی اثر کشندگی روغن دانه درخت زیتون تلخ روی مایت درمانیسوس گالینه در شرایط آزمایشگاهی - نویسنده: سریع‌السیری، اردشیر
567 - ارزیابی اثر کود آبیاری تحت سامانه‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر توسع ریشه، عملکرد و تبخیر-تعرق گیاه ذرت - نویسنده: اسفندیاری، صمد
568 - ارزیابی اثر محتوی نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)و سلمه تره (Chenopodium album L.) - نویسنده: آزاد، مسعود
569 - ارزیابی اثر مقدار و زمان مصرف نیتروژن و کاربرد علفکش بر توزیع مکانی بانک بذر علف‌های هرز مزرعه ذرت - نویسنده: پورطوسی، نرگس
570 - ارزیابی اثر مقدار و زمان مصرف نیتروژن و کاربرد علفکش بر عملکرد ذرت و توزیع مکانی علفهای هرز - نویسنده: محمدوند، المیرا
571 - ارزیابی اثرات اجتماعی - اقتصادی طرح‌های هادی روستایی (نمونه موردی: شهرستان دنا) - نویسنده: حاجی‌پور، یزدان
572 - ارزیابی اثرات تنش‌آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی پایه‌های رویشی بادام - نویسنده: شکوهیان، علی‌اکبر
573 - ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی دشت فسا در استان فارس - نویسنده: صیف، محبوبه
574 - ارزیابی اثرات روش های خاک ورزی در شب و روز و کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس - نویسنده: حیدری، مجید
575 - ارزیابی اثرات ساختگاهی آبرفت در پاسخ لرزه‌ای گستره جنوب مشهد - نویسنده: علیزاده، سعید
576 - ارزیابی اثرات ساختگاهی در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات - نویسنده: اکبری، مجید
577 - ارزیابی اثرات ساختگاهی در شهر خلیل‌آباد با استفاده از میکروترمورها - نویسنده: طاهرپورخلیل‌آباد، ویدا
578 - ارزیابی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره دوره پرورش بر صفات تولیدی مرغ‌های بومی ایستگاه تحقیقاتی استان اصفهان - نویسنده: قیصری، عباسعلی
579 - ارزیابی اثرات طرح‌های هادی روستایی بر توسعه کالبدی روستا (مطالعه موردی: شهرستان جهرم) - نویسنده: اکبری، محمدحسن
580 - ارزیابی اثرات کائولین بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ارقام پسته (Pistacia Vera L.) - نویسنده: نورزاده‌نامقی، مینا
581 - ارزیابی اثرات کمی و کیفی پاکلوبوترازول بر گیاه توت‌فرنگی رقم سلوا در شرایط تنش شوری - نویسنده: جمالیان، سلما
582 - ارزیابی اثرات منبع، مسیر و ساختگاه با استفاده از پنجره موج برشی داده‌های شتابنگاشت (مطالعه موردی در ناحیه کرمان) - نویسنده: گرامی صادقیان، بنت‌الهدی
583 - ارزیابی اثربخشی طرح‌های هادی بر توسعه روستایی - نویسنده: غیورمداح، منصوره
584 - ارزیابی اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرآیند حسابرسی - نویسنده: کوچکی، مجید
585 - ارزیابی احیای محله عیدگاه شهر مشهد با تأکید بر نظریه اصالت بخشی - نویسنده: کاظمی بی‌نیاز، مهدی
586 - ارزیابی ارتباط بین پارامترهای میکروبی و شیمیایی باحضور آفلاتوکسین در نان خشک با استفاده از مدلهای ریاضی پیشگو - نویسنده: سهرابی بالسینی، محمد
587 - ارزیابی ارتباط عفونت‌های روتاویروسی و کروناویروسی گوساله‌ها با اسهال در گاوداری‌های شیری با استفاده از روش Capture ELISA - نویسنده: یاوری، سمانه
588 - ارزیابی ارزش غذایی و انرژی قابل متابولیسم ضایعات بوجاری واریته‌های مختلف گندم و تعیین سطح مطلوب آن در تغذیه جوحه‌های گوشتی - نویسنده: مظهری، مژگان
589 - ارزیابی استراتژی‌های مدیریت آبیاری در بهره‌وری آب گیاه ذرت با استفاده از مدل‌های CERES-Maize و Aquacrop - نویسنده: یوسفی‌تلابنی، زینب
590 - ارزیابی استفاده از دانه کتان اکسترود شده در تغذیه بلدرچین تجارتی سویه سفید انگلیسی (English White) - نویسنده: عامری،جواد
591 - ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز به مایع (GTL) در ایران - نویسنده: حسینی، حامد
592 - ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها - نویسنده: جزمی، رضا
593 - ارزیابی اقتصادی طرح ایجاد پورتال توانمندی‌های اقتصادی استان خراسان رضوی - نویسنده: خوش‌زبان، نرجس
594 - ارزیابی اقتصادی طرح بهسازی و نوسازی محدوده دخالت مستقیم قطاع سه‌بافت پیرامون حرم مطهر امام‌رضا(ع) - نویسنده: رئیس‌السادات، ریحانه
595 - ارزیابی اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی - نویسنده: اشرف‌زاده، شکوفه‌سادات
596 - ارزیابی اقلیم گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از شخص TCI و پهنه‌بندی آن در محیط GIS - نویسنده: بختکی، ثریا
597 - ارزیابی اکولوژی - زراعی سیستم‌های تناوبی کشت مضاعف - نویسنده: آینه‌بند، امیر
598 - ارزیابی الگوهای توزیع مکانی علفهای هرز در تناوبهای چغندرقند - چغندرقند، چغندرقند - جو علوفه‌ای و آیش - جو علوفه‌ای - نویسنده: سیاهمرگویی، آسیه
599 - ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای، بیلان کربن و تولید خالص اولیه در نظام‌های زراعی استان خراسان‌رضوی - نویسنده: علی‌زاده، یاسر
600 - ارزیابی اندازه‌گیری مقادیر تروپونین قلبی I در تشخیص کمبود سلنیوم و مقایسه آن با سایر شاخص‌های آسیب عضلانی در گوسفند - نویسنده: عطاالهی، فروغ
601 - ارزیابی انرژی قابل سوخت و ساز دانه کامل و کنجاله آفتابگردان و تأثیر آن بر سیستم ایمنی، فیزیولوژیکی و عملکرد جوجه‌های گوشتی - نویسنده: سالاری، سمیه
602 - ارزیابی انرژی قابل سوخت و ساز، کیفیت پروتئین و قابلیت هضم اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان درطیور - نویسنده: جانمحمدی، حسین
603 - ارزیابی انرژی قابل سوخت‌وساز، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خوندر طیور - نویسنده: غفوریان راد، مهدی
604 - ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده‌های لنفاوی فوق پستانی و بافت پستان در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم پستان - نویسنده: قائم مقامی، مسعود
605 - ارزیابی اولتراسونوگرافی مخاط شکمبه گاو و ارتباط آن با شاخص های آماسی و تنش اکسیداتیو دراسیدوز مزمن تجربی - نویسنده: میرمظهری‌انور، وحید
606 - ارزیابی برخی از اثرات فیزیولژیکی ایمینولوژیکی سلنیوم و ویتامین E در میش‌ها و بره‌های بلوچی - نویسنده: ریاسی، احمد
607 - ارزیابی برخی پارامترها ژنتیکی صفات اقتصادی در گاوهای سرابی و مونبلیارد - نویسنده: بهمرام، رضا
608 - ارزیابی برخی شاخص‌های مقاومت به خشکی در چند گونه یونجه یکساله - نویسنده: ظریف‌کتابی، حامد
609 - ارزیابی برخی فاکتورهای موثر بر ویژگی‌های حسی و فیزیکوشیمیایی پنیر ریکوتا - نویسنده: معتمدزادگان، علی
610 - ارزیابی برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناسی و زراعی مرتبط با تحمل به شوری در گونه‌ی شورزی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) - نویسنده: عشقی زاده، حمید رضا
611 - ارزیابی برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از الگوی سیپ CIPP - نویسنده: مشکانی، علیرضا
612 - ارزیابی برهم‌کنش شوری و کم‌آبیاری تنظیم‌شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای و تعیین تابع تولید آب - شوری - نویسنده: شیرمحمدی‌علی‌اکبرخانی، زهرا
613 - ارزیابی بقای حرارتی انتروباکتریوفاژ MS2 به عنوان شاخص ویروس‌های روده‌ای طی فرایند حرارتی شیر خام - نویسنده: سادات‌الحسینی، رضا
614 - ارزیابی بقای ویروس‌های روده‌ای در فرآیند تولید ماست با استفاده از Male-specific coliphage - نویسنده: مرادی‌مقدم، سمیه
615 - ارزیابی بنیه بذر در ذرت و رابطه آن با چرخه سلولی - نویسنده: عظیمی، بهناز
616 - ارزیابی بیولوژیکی انرژی قابل سوخت و ساز، کیفیت پروتئین و قابلیت هضم اسیدهای آمینه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور - نویسنده: جهانیان‌نجف‌آبادی، حسین
617 - ارزیابی پارامتر کیفی نیترات در آب‌های زیر زمینی با استفاده از مدل MODFLOW(مطالعه موردی: دره نجف آباد) - نویسنده: سرمدی، هاجر
618 - ارزیابی پارامترهای موثر بر صفات اقتصادی گوسفند کردی شمال خراسان - نویسنده: شیری، اکبر
619 - ارزیابی پایداری نظام‌های تولید گندم ایران با استفاده از منطق فازی - نویسنده: لله گانی دزکی، بختیار
620 - ارزیابی پتانسیل مارکرهای RAPD در تخمین هتروزیس و قابلیت ترکیب‌پذیری لاینها و ارقام گوجه‌فرنگی برای تولید بذر هیبرید - نویسنده: میرشمسی کاخکی، امین
621 - ارزیابی پراکنش ژئوشیمیایی ـ زیست محیطی فلزات سنگین As,Pb,Sb,Zn,Cu,Fe در رسوبات آبراهه‌ای و منابع آب معادن زغالسنگ پروده طبس، با نگرشی بر ژئوشیمی و کانی‌شناسی لایه‌های زغال - نویسنده: رجب‌زاده، مریم
622 - ارزیابی پرایمرهای مختلف جهت جستجوی باکتری بروسلا در نمونه‌های سرم انسان و دام با استفاده از روش PCR - نویسنده: زمانیان، محسن
623 - ارزیابی پرکنش ژئوشیمیایی - زیست محیطی فلزات سنگین Cu,Zn,As,Hg,Pb,Cd,Fe در رسوبات رودخانه‌ای و منابع آب منطقه تکنار (بردسکن) - نویسنده: نیلوفر، اعظم
624 - ارزیابی پریود غالب خاک در حاشیه گسل جنوب مشهد - نویسنده: زهانی‌قائینی، مهسا
625 - ارزیابی پریود غالب ساختگاه با استفاده از میکروترمورها درغبر شهر مشهد - نویسنده: یزدان‌فر، روزبه
626 - ارزیابی پویایی جمعیت علفهای هرز در چند گیاه زراعی تابستانه و زمین آیش - نویسنده: خرقانی، فریبا
627 - ارزیابی پویایی جمعیت علفهای هرز در سه نظام زراعی پرنهاده، متوسط نهاده، کم نهاده - نویسنده: ونک، قهرمان
628 - ارزیابی پویایی جمعیت علفهای هرز در نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک - نویسنده: علیمرادی، لیلا
629 - ارزیابی پویایی مکانی جمعیت‌های علف هرز در دو مزرعه ذرت علوفه‌ای و چغندرقند - نویسنده: اشرافی، آزیتا
630 - ارزیابی پیامدهای جراحی پارگیهای درجه ‎۱ و ‎۲ ناحیه فرج و پرینه طی چند روز اول پس از زایمان و تاثیر آن بر شاخصهای تولید مثلی گاوهای شیری - نویسنده: خزاعی، الهه
631 - ارزیابی پیچش عروق شبکیه با استفاده از تبدیل‌های چندمقیاسی - نویسنده: قدیری، فرنوش
632 - ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی بر توسعه کشاورزی (نمونه موردی: دهستان محمدیه اردکان استان یزد) - نویسنده: بهزادی، صدیقه
633 - ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خصوصیات ضد باکتریایی آغازگرهای لاکتوباسیل موجود در خمیر ترش سنتی ایران براساس روش‌های مولکولی - نویسنده: صادقی، علیرضا
634 - ارزیابی تاثیر صمغ قدومه شهری و ایزوله پروتئین سویا برخصوصیات رئولوژیکی سیستم خمیرآبه و کینتیک انتقال جرم ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیق - نویسنده: مهدویان مهر، حامد
635 - ارزیابی تاثیر فراصوت بر ویژگی‌های عملکردی ایزوله پروتئینی عدس - نویسنده: شکرالهی‌یانچشمه، بهداد
636 - ارزیابی تاثیر فرمولاسیون و روش آماده سازی بر کینتیک انتقال جرم، کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی ناگت میگو سرخ شده به روش عمیق - نویسنده: دهقان نصیری، فرشته
637 - ارزیابی تاثیر کاربرد پسماند کمپوست قارچ و نیتروژن به صورت منفرد و تلفیقی بر ویژگی های رشدی سیب زمینی - نویسنده: بندگانی رویین، مصطفی
638 - ارزیابی تاثیر کودهای آلی مختلف بر ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک - نویسنده: مهدی زاده، محمد
639 - ارزیابی تاثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گل گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) - نویسنده: نوروزیان، علی
640 - ارزیابی تاثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) - نویسنده: تهامی زرندی، محمد کاظم
641 - ارزیابی تاثیر نوع رنت و ظروف نگهداری بر روند پروتئولیز در طی دوره رسیدگی پنیر محلی کردی به کمک روش الکتروفورز - نویسنده: هاشمی، مجید
642 - ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی کروم در منطقه گرماب آبدارو (شمال‌شرق تربت‌حیدریه) و امکان‌سنجی حذف طبیعی آن از محیط - نویسنده: قاسمی، علی
643 - ارزیابی تأثیر اجرای خودکارسازی آبیاری بر عملکرد و کارآرایی مصرف آب ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی منطقه کرج) - نویسنده: موسوی، مریم
644 - ارزیابی تأثیر افشای اطلاعات غیرمالی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران - نویسنده: لاری دشت‌بیاض، عباس
645 - ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه‌ای و تنوع گیاهان زراعی بر تنوع زیستی کشاورزی در الگوهای مختلف کشت مخلوط - نویسنده: عزیزی، گلثومه
646 - ارزیابی تجربی پارامترهای موثر بر عامل‌دار کردن نانولوله‌های کربنی با استفاده از مایکروویو - نویسنده: امیری، احمد
647 - ارزیابی تحمل به سرما در نخود (Cicer arietinuml) به منظور کشت پائیزه آن در مناطق مرتفع - نویسنده: نظامی، احمد
648 - ارزیابی تحمل به سرمای اکوتیپ‌های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده - نویسنده: جانعلی زاده قزوینی، مریم
649 - ارزیابی تحمل به سرمای دیر رس بهاره در اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده - نویسنده: خورسندی، طاهره
650 - ارزیابی تحمل به شوری ارقام گلرنگ با استفاده از آب شور - نویسنده: یزدی، مجید
651 - ارزیابی تحمل به شوری در اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مزرعه و کنترل شده - نویسنده: فاضلی کاخکی، فاضل
652 - ارزیابی تراکم ذرت و سطوح کنترل علف های هرز بر رقابت چند گونه ای علف های هرز و اثرات آن بر روی عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays L.) در شرایط مزرعه ای - نویسنده: میجانی، سجاد
653 - ارزیابی تست جذب استامینوفن پس از تزریق داخل شیردان در گاو - نویسنده: احسانی خردگردی، عبداله
654 - ارزیابی تغییرات کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در پاسخ به کاربرد منفرد و تلفیقی منابع کودی - نویسنده: اقحوانی شجری، مهسا
655 - ارزیابی تکوین و رشد و نمو صورت از زمان تولد تا سن بلوغ در جمعیت کرمانج ساکن خراسان شمالی (شهر شیروان) بر اساس میانگین فاکتورهای بیومتریک سر و صورت - نویسنده: اسماعیل‌زاده، مهدی
656 - ارزیابی تمرین‌های نوشتار زبان‌انگلیسی در مشهورترین دوره‌های آمادگی آزمون‌های آموزش انگلیسی به غیرانگلیسی زبانان در ایران - نویسنده: یزدان‌مهر، الهام
657 - ارزیابی تنوع زیستی پنیر سنتی کردی، گزینش سویه پروبیوتیک و تعیین پروفایل اسیدهای چرب و اسید های آمینه آزاد در طول دوره رسیدگی - نویسنده: میلانی، الناز
658 - ارزیابی تنوع زیستی در سبک‌بالان خاورمیانه با تأکید بر استان خراسان رضوی - نویسنده: میرزازاده، الهام
659 - ارزیابی تنوع زیستی زراعی در مناطق شرقی مشهد با استفاده از مدل عمومی خطی - نویسنده: جهانی کندری، مریم
660 - ارزیابی تنوع ژنتیکی ‎۱۶ لاین گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و بررسی همبستگی آن با هتروزیس - نویسنده: محسنی‌فرد، احسان
661 - ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های کلکسیون عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر ISSR - نویسنده: شایسته، هاجر
662 - ارزیابی توابع انتقالی ارائه شده برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده در مزرعه - نویسنده: زرین‌فر، سجاد
663 - ارزیابی توابع ریاضی توصیف‌کننده منحنی شیردهی و تخمین مؤلفه‌های (کو) واریانس تولید شیر به روش رگرسیون تصادفی و اندازه‌گیری تدوام شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران - نویسنده: الهی ترشیزی، مهدی
664 - ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن - نویسنده: سیفی، سودابه
665 - ارزیابی توان کتابخانه های عمومی شهر مشهد در پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و اطلاعاتی معلولان براساس استانداردهای جهانی و کشوری - نویسنده: نصیری مقدم، محمد
666 - ارزیابی توانایی بالقوة ترسیب کربن و چرخة حیات در نظام های مختلف زراعی ذرت - نویسنده: خرم دل، سرور
667 - ارزیابی تولید الکتروشیمیایی هیدرید برای اندازه‌گیری گونه‌به‌گونه ارسنیک (III) و ارسنیک (V) به روش طیف نورسنجی (UV-Visible) با استفاده از معرف دی‌اتیل‌دی تیوکاربامات نقره - نویسنده: حیدری، طاهره
668 - ارزیابی تولید الکتروشیمیایی هیدرید و جمع‌آوری در محیط دی‌اتیل دی‌تیوکاربامات نقره برای اندازه‌گیری گونه به گونه آنتیموان بوسیله اسپکتروفتومتری UV - Vis - نویسنده: بکی‌فرخانی، هادی
669 - ارزیابی تولید بیوگاز از ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی (مطالعه موردی: ضایعات سیب‌زمینی) - نویسنده: ثنایی مقدم، اکبر
670 - ارزیابی تیپ و ارتباط بین صفات تیپی و تولیدی در گاو شیری نژاد هلشتاین - نویسنده: جعفری‌کیا، محسن
671 - ارزیابی خاک‌های رمبنده و روش‌های مقابله با آن - نویسنده: معروف، محمدعلی
672 - ارزیابی خسارت لرزه‌ای وارد بر سیستم‌های سازه‌ای بتن مسلح قبل و پس از بهسازی توسط FRP تحت اثر زلزله‌های میدان نزدیک - نویسنده: شعبانی، میلاد
673 - ارزیابی خشک کردن نعناع (Mentha Spicata L) به روش ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز - نویسنده: نوزادقلعه نو، محمد
674 - ارزیابی خصوصیات اکولوژیکی گیاه دارویی پونه‌سای بینالودی - Nepeta binaludensis jamzad، جهت اهلی‌سازی درنظامهای زراعی کم‌نهاده - نویسنده: نجفی، فرزاد
675 - ارزیابی خصوصیات رشد و عملکرد ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای عدس در شرایط کاشت پاییزه در مشهد - نویسنده: خمدی، نرگس
676 - ارزیابی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی رخنمون‌های اولترابازیک در جنوب شهر مشهد - نویسنده: نوربخش‌رزمی، زهره
677 - ارزیابی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و پارامترهای ژئوتکنیکی تصفیه خانه فاضلاب شماره چهار مشهد (التیمور) - نویسنده: محمدی، سعید
678 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده‌سنگ و ارزیابی مخاطرات محتمل زمین‌شناسی در مسیر تونل انتقال آب چهل چای به نرماب - نویسنده: رمضانی، مرتضی
679 - ارزیابی خصوصیات فنولوژیک و مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های امیدبخش متحمل به خشکی نخود (Cicer arietinum L.) - نویسنده: قدسی، موفق
680 - ارزیابی خصوصیات مهندسی خاک‌های گچ‌دار جنوب مشهد - نویسنده: اصغری، سمیه
681 - ارزیابی خطر فروریزش قنوات متروکه منطقه ‎۱۱ شهرداری مشهد - نویسنده: صالحی متعهد، فهیمه
682 - ارزیابی خواب بذر و پتانسیل انبارداری در چهل گونه گیاه دارویی در ایران - نویسنده: عقیلیان، شیما
683 - ارزیابی خواص مکانیکی گوجه‌فرنگی براساس هدایت الکتریکی - نویسنده: قاسمی، محمد
684 - ارزیابی دقت روش‌های معمول برآورد داده‌های اقلیمی (مطالعه موردی:دما و بارش در حوضه آبریز کشف‌رود مشهد) - نویسنده: عباس‌زاده مزرجی، زهرا
685 - ارزیابی رانندگان براساس ویژگی‌های جمعیتی، رفتاری و شخصیتی با توجه به شاخص‌های ایمنی ترافیک - نویسنده: محمدزاده‌مقدم، ابوالفضل
686 - ارزیابی رفتار ساختمان‌های بتن آرمه‌ی مقاوم لرزه‌ای تحت بارهای انفجاری - نویسنده: بزرگوار، محمود
687 - ارزیابی روشهای مختلف برآورد نفوذ و معادلات نفوذ در آبیاری جویچه‌ای - نویسنده: هاشمی راد، محمود
688 - ارزیابی ژرم پلاسم نخود (Cicer arietinuml) برای تحمل به سرما - نویسنده: نجیب‌نیا، سمانه
689 - ارزیابی ژرم پلاسم نخودهای بومی ایران برای مقاومت به Ascochyta rabiei - نویسنده: کاکوئی‌نژاد، مژده
690 - ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای آمیخته استان خراسان رضوی - نویسنده: محمدو خراسانی، محمد
691 - ارزیابی ژنتیکی و فیلوژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ (Carthamus tinctoriusL. ) با استفاده از شاخص های فنوتیپی و مارکرهای مولکولی - نویسنده: قربانزاده، محمود
692 - ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم‌های مشهد - نویسنده: وفابخش، کاظم
693 - ارزیابی سیاست‌کیفری ایران در قبال خشونت ورزشی (با تأکید بر رشته ورزشی فوتبال) - نویسنده: صفری، صادق
694 - ارزیابی شاخص های کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر روش افزایشی و جانشینی - نویسنده: ظریف پور، نگار
695 - ارزیابی شاخص‌های شهر اکولوژیک در شهر چناران در راستای توسعه پایدار - نویسنده: سپهری، ندا
696 - ارزیابی شاخص‌های شهر سالم در ناحیه ‎۳ منطقه ‎۳ شهر مشهد - نویسنده: افشار، زهرا
697 - ارزیابی شاخص‌های فیزیکی کیفیت خاک در زمین‌های جنوب مشهد - نویسنده: شهاب، حسین
698 - ارزیابی طراحی‌های مبتنی بر معماری سرویس‌گرا - نویسنده: پژند، رضا
699 - ارزیابی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری نمونه موردی: دهستان قره‌طغان شهرستان نکا - نویسنده: انزایی، الهه
700 - ارزیابی طرح سطح‌بندی خدمات رسانه روستایی با رویکرد مشارکتی، نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان مشهد - نویسنده: دقیقی‌راد، رضا
701 - ارزیابی طیف امن همکارانه در سیستم‌های رادیو شناختمند با چند آنتن - نویسنده: پرویزی، امیررضا
702 - ارزیابی ظرفیت سلول‌های بنیادی مزانشیمی در ترمیم و بهبودی آسیب ترومای مغزی براساس روش‌های هیستولوژی در رت ویستار - نویسنده: انباری‌میبدی، فاطمه
703 - ارزیابی عمکرد سه ساله سیاست‌های بازرگانی برنامه سوم توسعه در صادرات غیر نفتی استان خراسان - نویسنده: ذوالفقاری، احمد
704 - ارزیابی عملکرد اجزایی مغز، آگاهی فراشناختی و خلاقیت در زبان‌آموزان پیشرفته و مبتدی - نویسنده: شوقی جوان، سارا
705 - ارزیابی عملکرد تقاطع های چراغدار هوشمند با استفاده از تکنیک شبیه سازی - نویسنده: دخانچی، حسین
706 - ارزیابی عملکرد روش‌های طرح نمونه‌گیری به منظور کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه‌های توزیع آب شهری در یک شبکه مدل وپایلوت شهر مشهد - نویسنده: جباری، جمال
707 - ارزیابی عملکرد سیب‌زمینی تحت شرایط تغییر اقلیم در سه دوره‌ی زمانی با استفاده از مدل محصول DSSAT در منطقه‌ی مشهد - نویسنده: مظاهری، سمانه
708 - ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیک Constant score - نویسنده: تقی‌ئی، زینب
709 - ارزیابی عملکرد قطار سبک شهری مشهد در توسعه پایدار شهری - نویسنده: کوچکی، صادق
710 - ارزیابی عملکرد مدل‌های هیدرولوژیک در حوزه‌های آبریز معرف امامه و کسیلیان - نویسنده: اکبرپور، ابوالفضل
711 - ارزیابی عملکرد مدیریت بحران برف در مناطق ‎۳،۶ و ‎۹ شهرداری مشهد - نویسنده: شورابی، رمضان‌علی
712 - ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب با منظور نمودن عدم قطعیت‌ها - نویسنده: قاسمی، علی
713 - ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب‌زمینی - نویسنده: حسین‌پناهی، فرزاد
714 - ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و لوبیا - نویسنده: رستمی، لیدا
715 - ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت تیم‌سازی در شرکت گاز استان خراسان رضوی - نویسنده: حسینی‌پور، زهرا
716 - ارزیابی عوامل موثر بر بعضی صفات اقتصادی در گوسفند کرمانی - نویسنده: بحرینی‌بهزادی، محمدرضا
717 - ارزیابی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند شهر آبدانان - نویسنده: عسگری، مسعود
718 - ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تفاضای آن (مطالعه موردی شهر نیشابور) - نویسنده: مقدس، سعیده
719 - ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های زئوپلیتیکی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای - نویسنده: دبیری، علی‌اکبر
720 - ارزیابی فنی و اقتصادی سامانه‌ی آبیاری فتوولتائیک در گلخانه - نویسنده: قاسم‌پور، عاطفه
721 - ارزیابی فنی- اقتصادی و ساخت جاذب کربنی مناسب جهت ذخیره سازی گاز طبیعی - نویسنده: رشیدی، حامد
722 - ارزیابی فیلوژنتیکی تنوع ژنومی بر اساس ژن کلروپلاستی matK و نتایج نشانگر مولکولی RAPD در اکوتیپ‌های عناب (Ziziphus spp.) ایران - نویسنده: عباسی، سمیه
723 - ارزیابی قابلیت استفاده مجدد مجموعه تست‌ها با قضاوت‌های چندسطحی - نویسنده: خدابخش، مریم
724 - ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های پویا بر پایه DRBD و پتری نت رنگی - نویسنده: خوشرنگ، رضا
725 - ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در محور بلوار سجاد مشهد - نویسنده: ربانی‌ابوالفضلی، غزاله
726 - ارزیابی کارآیی علفکش های ایمازاتاپیر، اکسی فلورفن، ترفلان، پندیمتالین و وجین دستی در مزارع نخود درمنطقه مشهد - نویسنده: مرادی، علیرضا
727 - ارزیابی کارآیی مدل های سینتیکی مختلف برای برآورد معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی در شرایط مختلف رطوبتی - نویسنده: مدرومی، فتح‌اله
728 - ارزیابی کارائی نانو ذرات آهن در تجزیه علف کش آترازین در خاک - نویسنده: نیک پرست، یاسر
729 - ارزیابی کارایی روشهای مدیریت علف های هرز بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت در مزارع شهرستان اردستان - نویسنده: امینی سجزئی، محمد
730 - ارزیابی کارایی صمغ استخراج شده از دانه مرو (Salvia macrosiphon) در پایداری امولسیون و ریزپوشانی اسانس لیمونن - نویسنده: محمد زاده، هانیه
731 - ارزیابی کاشت پائیزه تعدادی از اکوتیپ‌های زیره‌سبز (Cuminum Cyminum L) در شرایط مشهد - نویسنده: خراسانی، زینب
732 - ارزیابی کتابهای مرجع چاپی تخصصی فارسی و لاتین کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی - نویسنده: سلیمانی، محمد
733 - ارزیابی کشت انتظاری ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L) متحمل به سرما در شرایط آب و هوایی مشهد - نویسنده: صداقت‌خواهی، حسین
734 - ارزیابی کشت پاییزه ژنوتیپ‌های نخود (Circer arietinum L) مقاوم به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد - نویسنده: زعفرانیه، محسن
735 - ارزیابی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L) - لوبیا (Phaseoluse vulgaris L) با نگرشی خاص بر رقابت گیاهی - نویسنده: مومن‌شاهرودی، حامد
736 - ارزیابی کلینیکی لیگاندهای دفراسیروکس و دفریپرون بصورت مجزا و ترکیبی در دفع یون (Pb(II از بدن موش‌های آزمایشگاهی به‌عنوان مدل بیولوژیکی و بررسی تداخل سرب در مکانیسم انتقال آهن - نویسنده: زحمتی، ملیحه
737 - ارزیابی کلینیکی لیگاندهای دفراسیروکس و دفریپرون به صورت مجزا و ترکیبی در دفع یون (Hg (II از بدن موش‌های آزمایشگاهی به عنوان مدل بیولوژیکی و بررسی تداخل جیوه در مکانیسم انتقال آهن - نویسنده: دلاورمندی، فاطمه
738 - ارزیابی کم و کیف استفاده و رضایت کاربران از پایگاه اطلاعاتی نمایه نشریات در کتابخانه های عمومی شهر مشهد - نویسنده: آشیم، مهدی
739 - ارزیابی کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی دشت درگز - نویسنده: صیاد، حامد
740 - ارزیابی کمی و کیفی اجرای طرح "کتاب من" در کتابخانه‌های عمومی منتخب مشهد در محدوده زمانی 1388-‎1390 - نویسنده: موسوی‌زارع، فرخنده
741 - ارزیابی کیفی مکمل آنیونی آنسید در پیشگیری از بیماری تب شیر در گاوهای شیری - نویسنده: مجتبی، خسروی
742 - ارزیابی کیفی وضعیت اجرای دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در ایران - نویسنده: تربتی‌نژاد، مهدیه
743 - ارزیابی کیفیت بذر کلزای مورد استفاده در استان خراسان رضوی و شمالی - نویسنده: یانق، عبدالجلیل
744 - ارزیابی کیفیت فرایند تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - نویسنده: کاظمی قره چه، مهوش
745 - ارزیابی کینتیک و منحنی هم دمای جذب و دفع به (Cydonia oblonga) خشک شده به روش فراصوت اسمز هوای داغ و بهینه یابی شرایط خشک کردن با استفاده از روش سطح پاسخ - نویسنده: نوشاد، محمد
746 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت خودی (PRP) در التیام زخم در سگ‌های تحت درمان با دگزامتازون - نویسنده: لطفی، عباس
747 - ارزیابی ماندگاری آترازین در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای، تأثیر آن بر فعالیت میکروبی خاک و زیست بوم‌های زراعی - نویسنده: ایزدی دربندی، ابراهیم
748 - ارزیابی مدل CERES-WHeat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان - نویسنده: کیانی، علی
749 - ارزیابی مدل AquaCrop در واکنش محصول به آبیاری کامل و کم آبیاری در سویا - نویسنده: مهدیان، مرضیه
750 - ارزیابی مزرعه‌ای عملکرد مدل‌های آبیاری سطحی تحت آبیاری با آب شور (مطالعه موردی آبیاری شیاری) - نویسنده: فتحی ترشیزی، مریم
751 - ارزیابی مزرعه‌ای مدل آبیاری SSCIM - نویسنده: تمدنی، میرهادی
752 - ارزیابی مقاومت ژرم پلاسم نخود نسبت به جدایه‌های بیماریزای Fusarium oxysporum f.sp.ciceri در استان‌های خراسان رضوی و شمالی و تعیین تنوع ژنتیکی جدایه‌ها با استفاده از دو نشانگر RAPD و PCR-RFLP - نویسنده: ذکائی، سمانه
753 - ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های عدس نسبت به قارچ فوزاریوم و بررسی تنوع ژنتیکی در جدایه‌های قارچ مذکور با استفاده از مارکرهای PCR-RFLP-RAPD - نویسنده: طاهری، ناهید
754 - ارزیابی منابع زیست‌توده و مکان‌یابی نیروگاه‌های مربوطه در استان خراسان رضوی - نویسنده: امینیان، افسانه
755 - ارزیابی منابع و قابلیت اراضی بخشی از اراضی استان خراسان واقع در محدوده نقشه قطعه مشهد به مقیاس ‎۱:۲۵۰۰۰۰ و مقایسه آن با بانک اطلاعات ارزیابی اراضی وزارت جهاد کشاورزی - نویسنده: صادقی پورمروی، مهدی
756 - ارزیابی مناطق مستعد پتانسیل مستعد آب زیرزمینی ارتفاعات هزارمسجد-در محدوده کلات نادری تازنگلانلو-به کمک فن‌آوری‌های GIS و RS - نویسنده: یوسفی‌سنگانی، کیوان
757 - ارزیابی موفقیت سامانه برنامه‌ریزی منابع موسسه بر اساس مدل موفقیت چن و سائور (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد) - نویسنده: شاهین صنوبری، محمد رضا
758 - ارزیابی میزان تحقق کاربری‌های تجاری، آموزشی و فضای سبز طرح تفصیلی کاشمر - نویسنده: ابراهیمی، الهام
759 - ارزیابی میزان تحقق کاربری‌های طرح هادی شهر قلندرآباد - نویسنده: تکلو، زهرا
760 - ارزیابی میزان تحقق کاربریهای غیر مسکونی در طرحهای توسعه شهری (نمونه موردی طرح هادی شهر فردوس) - نویسنده: خطیب، علی اکبر
761 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان خواف) - نویسنده: هراتی، ام‌البنین
762 - ارزیابی میزان ریسک ذاتی حسابرسی، در سطح مانده حساب، از دیدگاه حسابرسان مستقل ایران - نویسنده: کارآگاه، مریم
763 - ارزیابی میزان مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی تولید میوه هلو در باغ‌های استان گلستان - نویسنده: رویان، مهسا
764 - ارزیابی میزان موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری مدل تعدیل‌شده دلون و مکلین - نویسنده: دادمند، فاطمه
765 - ارزیابی میکروسکوپیک تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت خودی(PRP) در التیام زخم در سگ‌های تحت درمان با دگزامتازون - نویسنده: مالک‌زاده، سارا
766 - ارزیابی نظام توسعه کالبدی شهری و ارائه الگوی مناسب در قالب مدل توسعه پایدار زمین با استفاده از GIS (مطالعه موردی بجنورد) - نویسنده: ادگی، رباب
767 - ارزیابی نقاط کنترل بحرانی سیستم HACCP با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی اشریشیاکلی ‎0157:H7 در فرآیند کشتار صنعتی - نویسنده: مقدس‌زاده، روزبه
768 - ارزیابی نقش آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی به عنوان زیرساخت توسعه (نمونه: دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) - نویسنده: اسدالهی، تقی
769 - ارزیابی نقش بازارهای میوه و تره بار شهرداری در بهبودکارایی بازاریابی (مطالعه موردی مشهد) - نویسنده: محمدی‌پور، راضیه
770 - ارزیابی نقش بازدارندگی اسانس‌های آویشن، مرزه و زیره بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس - نویسنده: همایون‌مهر، محمدرضا
771 - ارزیابی نکات ادبی و بلاغی تاریخ بیهقی - نویسنده: بساک، حسن
772 - ارزیابی نمایه‌های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو ‎۹۹۹ - نویسنده: تجعفری، معصومه
773 - ارزیابی نوسانات سطح ایستابی و تخلیه زهکش‌ها از سیستم زهکشی در دو سطح در خاک مطبق - نویسنده: مداح‌زاده یزدی، محمدعلی
774 - ارزیابی نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF399 و MF285 - نویسنده: فلاحی، حسین
775 - ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات دستگاه‌های پرس با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای گروهی فازی(FGANP)&lt;br&gt; (مورد مطالعه: شرکت لاما الکترونیک)&lt;br&gt; - نویسنده: قوامی، سعیده
776 - ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان با استفاده از ادغام تکنیکهای تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، گسترش کارکرد کیفیت(QFD) و ویکور(VIKOR)(مطالعه موردی:کارخانه آیدا سرام) - نویسنده: محمودی، کلثوم
777 - ارزیابی و انتخاب شرکت‌های حمل و نقل با استفاده از تلفیق دو روش فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی‌فازی (FAHP) و برنامه‌ریزی‌خطی‌فازی (FLP) - نویسنده: دهقان، محبوبه
778 - ارزیابی و انتخاب مناسب‌ترین تامین‌کننده‌ی خدمات لجستیک با استفاده از تلفیق روش‌های بهبود عملکرد کیفیت، فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی (مورد مطالعه : شرکت پویا گستر خراسان) - نویسنده: روحبخش‌معیاری‌دوم، امیر
779 - ارزیابی و بهبود خواص کاری پروتئین‌های میوفیبریلار ماهی کیلکا (مدل‌سازی به روش RSM) - نویسنده: معتمدزادگان، علی
780 - ارزیابی و پهنه‌بندی شرایط اقلیمی برای پنبه و چغندرقند با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی - نویسنده: رجب‌زاده، نرگس
781 - ارزیابی و تحلیل محیط رابط پایگاههای اطلاعاتی در پشتیبانی از الگوی رفتار اطلاعجویی کاربران از دیدگاه نظریه معنابخشی - نویسنده: اعظمی، محمد
782 - ارزیابی و تحلیل میزان اثربخشی شرکت‌های تبلیغاتی شهر مشهد - نویسنده: داوری، محسن
783 - ارزیابی و رتبه‌بندی نیازهای مشتریان و تعیین شاخص‌های فنی محصولات با استفاده از مدل ترکیبی کـانـو و گسترش کیفیت عملکرد (مطالعه موردی: شرکت تولیدی توس چینی مشهد) - نویسنده: حاجی‌تبار، جابر
784 - ارزیابی و صحت‌سنجی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری - نویسنده: خانی قریه‌گپی، مهرنوش
785 - ارزیابی و مدلسازی خشک شدن کیوی در خشک‌کن خلا با استفاده از پردازش تصویر - نویسنده: سیگاری، حامد
786 - ارزیابی و مقایسه روش و عملکرد شیخ طوسی و نجاشی در نقد رجال - نویسنده: ببرکته شمشیری، رحیمه
787 - ارزیابی و مکانیابی فضای سبز شهری با تاکید بر اصول توسعه پایدار (نمونه موردی منطقه ‎9 شهرداری مشهد) - نویسنده: محمدی‌تبار، جلال
788 - ارزیابی وضعیت شهر مشهد جهت تبدیل شدن به شهر دوستدار سالمند مورد مطالعه: مناطق 1، 6، ‎10 - نویسنده: جوهری، لیلا
789 - ارزیابی ویژگی های بیولوژیکی و اکولوژیکی گونه تازه وارد سوروف آبی و گونه شایع سوروف در بوم نظام های برنج گیلان - نویسنده: محمدوند، المیرا
790 - ارزیابی ویژگی‌های اکولوژیکی گونه آویشن خراسانی (Thymus transcaspicus Klokov) در عرصه‌های طبیعی و امکان‌سنجی اهلی‌سازی آن در نظام زراعی کم نهاده - نویسنده: تبریزی، لیلا
791 - ارزیابی ویژگیهای اکولوژیکی گونه کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam.) در عرصه های طبیعی و امکان سنجی اهلی سازی آن در نظام زراعی کم نهاده - نویسنده: خیرخواه، محمد
792 - ارزیابی هزینه‌های مبادله بازار مالی رسمی بخش کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی : شهرستان مشهد) - نویسنده: مسعودی‌پور، سمانه
793 - ارزیابی همبستگی بین مقادیر سرمی تروپونین ‎1، مس، روی، آهن و سلنیوم با برخی از شاخص‌های استرس اکسیداتیو در گوسفند - نویسنده: دهقان شهرضا، فاطمه
794 - ارزیابی همبستگی عدد رینولدز و گردابه بر رفتار سیال و ضریب انتقال حرارت روی صفحه تخت - نویسنده: رمضانی‌رودی، حسین
795 - ارزیابی همبستگی عددرینولدزوویک آزاد بر ضریب انتقال حرارت روی صفحه تخت - نویسنده: اکسیر، علیرضا
796 - ارزیابی هوشمند و سریع امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک شبکه عصبی RBF - نویسنده: سیدجوان، داود
797 - ارزیابی، تعمیر و نگهداری سامانه‌های آبیاری قطره‌ای (مطالعه موردی: مزرعه نمونه آستان قدس‌رضوی) - نویسنده: المهباش، محمود
798 - ارسال داده و کنترل توان برای قطعات قابل کاشت پزشکی از طریق مدولاسیون سیکل کاری - نویسنده: میربزرگی، عبدالله
799 - از تاملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق تفکر مارتین هایدگر (بررسی تحلیلی - انتقادی) - نویسنده: همدانی، امید
800 - از دولت خاموشی: مقدمه‌ای در بررسی جایگاه مقوله سکوت و خاموشی در شعر پارسی - نویسنده: قدیریان، اندیشه
801 - از متن تا تصویر: مطالعه‌ای بر اقتباس سینمایی اثر عاشق نوشته مارگریت دوراس - نویسنده: احمدی‌پور هدش، مرجان
802 - ازدیاد درون شیشه‌ای گیاه زینتی لیندا (Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) - نویسنده: مهریاری، عاطفه
803 - اساس ریاضیات بازسازی تصویر در رادیولوژی (پزشکی) - نویسنده: جوادی‌نژاد، احمد
804 - اساطیر بزرگ در جنگ تروا اتفاق نخواهد افتاد و الکتر اثر ژان ژیرودو - نویسنده: ولی‌زاده کاخکی، اعظم
805 - اسالیب مدح و ذم در قرآن - نویسنده: درانی، فاطمه
806 - استانداردسازی تست‌های الکتروشیمیایی در پیل‌های سوختی میکروبی - نویسنده: غیورمرادی، حمیده
807 - استحصال آهن‌اسفنجی از سنگ‌های آهن کم‌عیار به روش احیای مستقیم توسط زغال‌سنگ کک‌نشو - نویسنده: علوی‌فرد، نقدعلی
808 - استحکام بخشی نواحی جوش از طریق سنتز درجای فازهای سخت بین فلزی سیستم دوتایی Al-Ni در حین فرایند جوشکاری نقطه‌ای اصطکاکی اغتشاشی - نویسنده: شهسوارفرد، شهاب‌الدین
809 - استخراج آبی- آنزیمی روغن از دانه سویا - نویسنده: دباغ‌ها، مرضیه
810 - استخراج آنتولوژی به روش داده‌کاوی به منظور استفاده در سیستم تشخیص تفوذ همکارانه - نویسنده: هاشمی‌شهرکی، مهدی
811 - استخراج اسانس روغنی گیاه لوندین با آب داغ زیربحرانی با اصلاح دستگاه فوق بحرانی - نویسنده: برزویی، هادی
812 - استخراج بربرین و بربامین از زرشک با استفاده از تکنیک استخراج سیال فوق بحرانی - نویسنده: اقتداری‌نائینی، سمانه
813 - استخراج بهینه عصاره آنتی‌اکسیدانی برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) و بررسی خصوصیات آن - نویسنده: ابریشم‌چی، پوران
814 - استخراج پاراکرزول، ‎۲- کلروفنول و ‎۴- کلروفنول به روش قطره و اندازه‌گیری آنها به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) و آشکارسازی UV - نویسنده: بیک‌نژاد، داود
815 - استخراج پارامترهای DC برای ترانزیستورهای توان مجزا و مجتمع - نویسنده: پوست‌فروش، مریم
816 - استخراج تخلیص و شناسایی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک و بررسی خصوصیات آن - نویسنده: فرهوش، رضا
817 - استخراج ترکیبات استرولی شاهدانه و بررسی تاثیر این ترکیبات بر عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی خون موش‌های صحرایی - نویسنده: محمدی‌زادگان، مهسا
818 - استخراج ترکیبات فنولیک دانه انار و بررسی تاثیر این ترکیبات بر عملکرد و پارامترهای بیوشیمیایی خون موش‌های صحرایی - نویسنده: یوسفی‌منقاری، زهرا
819 - استخراج جیوه (III) در نمونه‌های آلی با استفاده از روش میکرواستخراج قطره مستقیم آویزان و اندازه‌گیری با کروماتوگرافی گازی - نویسنده: زارع، فهیمه
820 - استخراج خالص‌سازی و تعیین ویژگی‌های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آنزیم آمیلاژ از فلورمیکروبی چشمه‌ی آبگرم و معدنی فردوس - نویسنده: لگزیان، میلاد
821 - استخراج دسته منحنی‌های شدت - مدت - فراوانی - مساحت (IDFA) رگبارهای شدید ایران - نویسنده: صابری، حمزه
822 - استخراج رنگدانه آنتوسیانین از بقایای گل زعفران - نویسنده: جلالیان، آزاده
823 - استخراج روابط معنایی در سطح گفتمان از متن - نویسنده: زاهدی، محمدهادی
824 - استخراج روغن هسته انار با استفاده از سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن - نویسنده: میرمحمدی، تقی
825 - استخراج ژلاتین از پوست ماهی (شوریده) و بهینه سازی فرآیند استخراج آن - نویسنده: معراج‌محمدی، فائزه
826 - استخراج ژن h6h از ریشه‌های کشت شده Hgoscyamus niger و همسانه سازی آن در باکتری E.coli - نویسنده: محکمی، افسانه
827 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم‌های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی و ضغ میکروبی آن - نویسنده: سالاری، امیر
828 - استخراج قوانین انجمنی از جریان‌های داده معنایی - نویسنده: حیدری‌یزدی، اشرف‌السادات
829 - استخراج قوانین مرتبط با نگارش پرس‌وجوهای SPARQL با استفاده از Log پرس‌وجوهای پایانه‌های SPARQL - نویسنده: شفیعی‌حسن‌آبادی، سعید
830 - استخراج مدل سیگنال کوچک ترانزیستور توان GaN HEMT جهت به کارگیری در تقویت‌کننده‌ی توان باند X - نویسنده: نجفی، سمانه
831 - استخراج مقادیر جزئی طلا با دی‌تیزون و اندازه‌گیری آن به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی کوره گرافیتی - نویسنده: کیخوائی، مسعود
832 - استخراج مقادیر کم آنتیموان در نمونه‌های حقیقی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی بر مبنای تشکیل جفت یون و اندازه‌گیری توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مرئی - فرابنفش - نویسنده: محمدی، زهرا
833 - استخراج و انتخاب ویژگی‌های شاخص به‌منظور مکان‌یابی هوشمند خطا در خطوط انتقال فشارقوی تنها با استفاده از ولتاژ یک پایانه - نویسنده: فرشاد، محمد
834 - استخراج و اندازه‌گیری تعدادی از ریزمغذی‌ها و آلاینده‌ها در بافت‌های پیچیده مثل غذا و خاک با به کارگیری روش‌های جدید استخراج - نویسنده: رئوف‌یزدی‌نژاد، سمانه
835 - استخراج و اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم جیوه (II) پس از مشتق‌سازی توسط فنیل بورانیک اسید با به‌کارگیری روش میکرواستخراج مایع - مایع پراکنده شده و سیستم کروماتوگرافی گازی با آشکارساز یونش هسته‌ای - نویسنده: عابدی استاد، مریم
836 - استخراج و خالص سازی پپتیدهای ضد میکروبی از ترشحات پوستی قورباغه بلوچی (Euphlyctis Cyanophlyctis) - نویسنده: قرآنی اعظم، عادل
837 - استخراج و خالص‌سازی آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتنسین (ACE) از ریه شتر (Camelus dromedaries) و تعیین ویژگی‌های بیوشیمیایی آن - نویسنده: هوشمندفیض‌آبادی، نجمه
838 - استخراج و خالص‌سازی فروکتان‌های سریش(Eremurus spectabilis) و بررسی برهم کنش آنها با بیوپلیمرهای آرد گندم با استفاده از روش اسپکتروسکوپی مادون‌قرمز - نویسنده: پورفرزاد، امیر
839 - استخراج و خالصصسازی پپتیدصهای ضد میکروبی از ترشحات پوستی قورباغه مردابی (Rana ridibunda) بومی استان خراسان رضوی - نویسنده: زارع زردینی، هادی
840 - استخراج، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی آنزیم آمیلاز از فلور میکروبی چشمه دیگ رستم - نویسنده: عالمی، اشرف
841 - استخراج، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی آنزیم لیپاز از فلور میکروبی چشمه دیگ رستم - نویسنده: قنبری، طاهره
842 - استخراج، خالص سازی و تعیین ویژگی یک آنزیم متالوپروتئاز از یک سویه جدید جداسازی شده از چشمه آبگرم دیگ رستم - نویسنده: محمدیان موسی آبادی، حسین
843 - استخراج، خالص‌سازی و شناسایی خواص پلی‌ایزوپرن با سیس بالا از شیرابه درخت انجیر - نویسنده: کاظمی‌مهرجویی، سوده
844 - استخراج، شناسایی و بررسی خواص فراکسیون فعال آنتی اکسیدانی عصاره و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum) - نویسنده: عین افشار، سودابه
845 - استخراج،خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین-ACE-Iاز ریه شترمرغ (Struthio camelus) - نویسنده: مجلل طباطبایی، زهرا
846 - استدلال مبتنی بر مورد انطباق‌پذیر با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین - نویسنده: شریفی، منصوره
847 - استراتژی آینده عشایر کرد کوچنده شمال خراسان در منطقه مراوه تپه (آجی سو) - نویسنده: کریمی، خلیل
848 - استراتژی توسعه روستایی در شهرستان سبزوار - نویسنده: حمیدیان، علیرضا
849 - استراتژی حذف بار جهت بهبود پایداری ولتاژ مبنی بر حفاظت سیستمی - نویسنده: اصغری، محمود
850 - استراتژی رشد و توسعه روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی بخش تحت جلگه نیشابور - نویسنده: گرمابی، علی‌اصغر
851 - استراتژی رشد و توسعه روستایی دهستان زبرخان نیشابور با تاکید بر بخش کشاورزی - نویسنده: هدایتیان، مجتبی
852 - استراتژی رشد و توسعه روستایی دهستان گلیجان شهرستان تنکابن - نویسنده: شیبانی، مرضیه
853 - استرس در ترجمه‌های نوشتاری و دیداری در میان مترجمان خانم و آقا - نویسنده: باغی، حوریه
854 - استعاره مفهومی عشق در غزلیات سنایی، عطار و مولانا - نویسنده: آیاد، مریم
855 - استعاره های تربیتی در مثنوی معنوی - نویسنده: زنگویی، اسدالله
856 - استعاره، صدق و معنا در اندیشه فارابی، این‌سینا، غزالی و ابن‌رشد - نویسنده: غزالی‌پور، زهرا
857 - استفاده از آب پنیر بجای آب و تاثیر آن بر عملکرد گوساله‌های پرواری هلشتاین - نویسنده: بیات، علیرضا
858 - استفاده از آنالیز ارتعاشات و آنالیز گرمایی در عیب‌یابی ماشین آلات دوار - نویسنده: شادکامی، محمد
859 - استفاده از اطلاعات درون بلوکی و بین بلوکی در تحلیل طرح بلوکی ناقص و ناقص متعادل - نویسنده: شفاعی نوقابی، محمد
860 - استفاده از اطلاعات کمکی در نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای - نویسنده: قرائی شیدا، زهرا
861 - استفاده از اطلاعات مکانی برای بهبود عملکرد OFDM در رادیو شناختگر - نویسنده: شکیبافر، بهنام
862 - استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی در بهینه‌سازی شیمی‌درمانی سرطان - نویسنده: رضازاده، محسن
863 - استفاده از امواج فراصوت در تولید امولسیون و ریزپوشانی ترکیبات مؤثره روغن هل - نویسنده: نجف نجفی، مسعود
864 - استفاده از امواج مایکروویو در حضور بسترهای جامد سیلیکاژل، خاک رس اسیدی و HY- زئولیت در سنتزهای ایندول به روش فیشر و پیرول به روش پال-نور - نویسنده: اشرفی شهری، علی
865 - استفاده از اندازه‌گیری میدانی فشارهای گره‌ای جهت نشت‌یابی شبکه‌های آبرسانی شهری (مطالعه موردی: شهر گلبهار) - نویسنده: فاضل ولی‌پور، بهاره
866 - استفاده از برآوردگر واریانس استاین برای بهبود برآورد واریانس در مدل خطی کلاسیک با توزیع‌های نرمال و tی چند متغیره - نویسنده: عارفی‌نیا، علیرضا
867 - استفاده از بینایی ماشین برای کنترل کیفیت بلادرنگ محصولات یک خط تولیدی - نویسنده: طوسی‌زاده، سعید
868 - استفاده از پساب کره شیرین در تولید ماست منجمد نرم - نویسنده: اعلمی، مهران
869 - استفاده از پنیر معطر (EMC) در فرمولاسیون پنیر خامه‌ای و بررسی خواص حسی و بافتی - نویسنده: میری، محمد امین
870 - استفاده از تحلیل یقین و احتمال اندیشانه برای بررسی مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن مقاومت بالا - نویسنده: صابری‌زاده، محمد
871 - استفاده از ترکیبات احیاکننده خوراکی (ویتامین C.E) جهت جلوگیری از تشکیل ترکیبات نیتروزه موتاژن در فرآورده‌های گوشتی (به روش Ames) - نویسنده: معظمی، علی
872 - استفاده از تری‌فنیل‌فسفین در واکنش‌های چندجزئی، سنتز ایلیدهای پایدار فسفر، برخی ترکیبات هتروسیکل و مشتقاتی از بنزوکرومن از طریق واکنش ویتیگ درون‌مولکولی - نویسنده: عابدینی‌طرقبه، جواد
873 - استفاده از تکنیک سل - ژل در ساخت فیبرهای پلی‌اتیلن گلیکول و پلی‌اتیلن گلیکول اصلاح شده و با ذرات نانولوله‌های کربنی و مقایسه با آنها در میکرواستخراج فاز جامد متیل ترسیوبوتیل اتر از نمونه‌های آبهای سطح - نویسنده: سپهر، سروش
874 - استفاده از تکنیک سل-ژل در ساخت فیبرهای پلی اتیلن گلیکول و پلی اتیلن گلیکول اصلاح‌شده با ذرات نانولوله‌های کربنی و مقایسه‌ی آنها در میکرواستخراج فاز جامد فوران از نمونه‌های غذایی - نویسنده: عباسیان، مریم
875 - استفاده از چندجمله‌ای‌های تقریب‌ساز در حل مسائل کنترل بهینه با تاخیر زمانی - نویسنده: قومنجانی، فاطمه
876 - استفاده از حوضچه‌های تاخیری در مدیریت رواناب شهری به منظور کاهش شدت جریان رواناب (مطالعه موردی در منطقه آب و برق شهر مشهد) - نویسنده: عثمانی، علی‌احمد
877 - استفاده از دانه سویا فرآوری شده حرارتی در جیره جوجه‌های گوشتی - نویسنده: سپهری‌مقدم، حشمت
878 - استفاده از رؤیتگر بهینه فیلتر کالمن (Unsecented (UKF در سنکرون‌سازی سیستم‌های آشوبناک مرتبه صحیح و کسری به همراه کاربرد آن در مخابرات امن - نویسنده: نصرتی، کمیل
879 - استفاده از روش (Micellar-Enhanced Ultrafiltration (MEUF به منظور حذف نانوذرات فلزات سنگین از پساب تولیدی صنایع با استفاده از Set up آزمایشگاهی - نویسنده: رحمانیان، بشیر
880 - استفاده از روش CESE در مدل‌سازی عددی انتقال حرارت غیرفوریه‌ای - نویسنده: قاسمی‌توران‌پشتی، امیر
881 - استفاده از روش چند شبکه‌ای (Multigrid) جهت بررسی جریان شاره‌های یک و دو بعدی غیر لزج و دو بعدی لزج - نویسنده: عمادی، عماد
882 - استفاده از روش چند شبکه‌ای جبری در تحلیل شبکه‌های توزیع آب - نویسنده: مدرس احمدی، بهروز
883 - استفاده از روش سل - ژل برای ساخت فیبرهای متنوع در میکرواستخراج فاز جامد برای جداسازی و اندازه‌گیری ترکیبات آلی فرار در نمونه‌های آبی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونیزاسیون شعله - نویسنده: مصدق، مهدی
884 - استفاده از روش سل ژل برای ساخت فیبرهای متنوع در میکرواستخراج فاز جامد جهت جداسازی و اندازه‌گیری ترکیبات PAHs از زعفران و مقایسه‌ی کاربرد سه فیبر با دستگاه کروماتوگرافی گازی و دتکتور یونیزاسیون شعله - نویسنده: قائمی، فریال
885 - استفاده از روش سل-ژل برای ساخت فیبرهای متنوع در میکرو استخراج فاز جامد جهت جداسازی و اندازه‌گیری ترکیبات BTEX از نمونه‌های آبی به روش کروماتوگرافی گازی با دتکتور یونیزاسیون شعله - نویسنده: پیری‌مقدم، حامد
886 - استفاده از روش لرزه‌ای انکساری در بررسی لایه‌های اشباع و اکتشاف آب‌های‌زیرزمینی - نویسنده: علی‌زاده‌دربندی‌علیا، حسن
887 - استفاده از سری‌های فوریه در کنترل تاخیری بیماری HIV - نویسنده: قنبری، قدسیه
888 - استفاده از سطوح آبگیر باران جهت آبیاری تکمیلی - نویسنده: رئوف اصلی، یحیی
889 - استفاده از سیستم‌های جغرافیائی (GIS) در بررسی ارتباطات پوشش گیاهی و متغیرهای محیطی - نویسنده: نوعدوست، فریبا
890 - استفاده از سیستمهای مختلف مدیریت گیاهان پوششی در کنترل علفهای هرز باغات زردآلو - نویسنده: عبداله‌زاده گنابادی، امیر
891 - استفاده از شاخص‌های زیست محیطی در ارزیابی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر محیط‌زیست، مطالعه موردی: استان البرز، شهرستان کرج - نویسنده: قربان زاده، بهروز
892 - استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در زمینه روندیابی سیلاب - نویسنده: ساقی، حسن
893 - استفاده از شکل دیسکی توربین بادی هانتر و بهینه‌سازی آزمایشگاهی و عددی کارآئی آن - نویسنده: رضائیان، سعید
894 - استفاده از فشرده‌سازی ساختاری شبکه در الگوریتم شاخه و کران برای حل مسأله‌ی زمانبندی پروژه با منابع محدود - نویسنده: خیاطی، عباس
895 - استفاده از کامپیوتر در تشخیص انسداد عروق کرونر - نویسنده: میرزایی‌کاخکی، حسین
896 - استفاده از کمپلکس‌های معدنی در سنتز مواد آلی - نویسنده: خوشرو، محمدرضا
897 - استفاده از کنجاله تخم پنبه با و بدون آنزیم بر عملکرد و قابلیت هضم پروتئین جوجه‌های گوشتی - نویسنده: پورسینا، بهجت
898 - استفاده از گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین ناحیه و فاصله خطا در خطوط انتقال خاص - نویسنده: نیازی، اسماعیل
899 - استفاده از لوله‌های حرارتی برای پخت نان‌های حجیم - نویسنده: ابرزنی، مقداد
900 - استفاده از لوله‌های گرمایی ترموسیفون به عنوان چاه حرارتی جهت خنک‌کردن صفحات فتوولتائی - نویسنده: مرادقلی، میثم
901 - استفاده از مایکروویو برای حذف کربن بی‌شکل موجود در نانولوله‌های کربنی - نویسنده: جغتایی، مجتبی
902 - استفاده از متغیرهای کمکی در نمونه‌گیری تصادفی ساده - نویسنده: یغمائیان‌سلیمانی، مریم
903 - استفاده از مجموعه‌های فازی نوع-‎۲ در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: رتبه‌بندی نیروگاه‌های تولید پراکنده - نویسنده: سخایی، بهرنگ
904 - استفاده از معادلات تقریبی رشد قطرات در جریان دو فازی مافوق صوت در یک کانال همگرا - واگرا - نویسنده: نوروزی، زهرا
905 - استفاده از نانوذرات Tio2 در اکسایش سولفیدها به سولفوتها و نشاندن هتروپلی اسید پرایسلر به روی نانو ذرات Tio2 جهت اکسایش انتخابی سولفیدها به سولفوکسیدها - نویسنده: خاتمی، مولا
906 - استفاده از نانوذرات متخلخل سیلیکای اصلاح‌شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین از پساب صنعتی - نویسنده: قربانی، معصومه
907 - استفاده از نانوکاتالیست‌های هتروپلی‌اسید بر پایه تیتانیم‌اکسید نانوساختار جهت سنتز آلکیل بنزن‌خطی - نویسنده: توتونچیان، نفیسه
908 - استفاده از وب‌معنایی برای تبدیل PIM به CIM - نویسنده: اشرفی، جلال
909 - استفاده از هتروپلی اسیدها به عنوان کاتالیزورهای سبز و سازگار با محیط زیست در فرم‌های نانوساختار و نهش‌یافته جهت تولید استیل سالیسیلیک اسید در مقیاس پایلوت - نویسنده: اسلامی، نثارک
910 - استفاده از همولوژی در تعیین برهم‌کنش بین پروتئین‌ها در سیستم‌های سلولی - نویسنده: قهرمانی، آتوسا
911 - استفاده از هوش عاطفی در تصمیم‌گیری فردی عامل‌ها در محیط ربات‌های امدادگر - نویسنده: جوادزاده‌بلوری، ندا
912 - استفاده از(SMC ( spent compost mushroom در کاشت چمن به روش هیدرو مالچینگ - نویسنده: حقیقی پوده، مریم
913 - استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف‌شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای (Agaricus bisporus) - نویسنده: نادی، سعید
914 - استفصای ادله‌ی اصالت وجود و اصالت ماهیت و نقدی بر هر یک - نویسنده: داودی، مهدی
915 - استقلال بانک مرکزی و ارتباط آن با میزان تورم در ایران - نویسنده: حبیبی، محمد
916 - استگانوگرافی ویدئو با استفاده از تغییرات همزمان مکانی و زمانی - نویسنده: منصوری، جعفر
917 - استنباط آماری اندازه‌های وابستگی دمی و برخی کاربردها - نویسنده: قاسم‌نژاد فرسنگی، مهلا
918 - استنباط آماری بر اساس آماره‌های ترتیبی دنباله‌ای - نویسنده: ولایتی‌مقدم، الهه
919 - استنباط آماری بر اساس داده های فازی - نویسنده: اکبری، محمد قاسم
920 - استنباط آماری بر اساس داده‌های سانسور پنجره‌ای - نویسنده: رزمخواه، منصوره
921 - استنباط آماری بر اساس نمونه‌گیری پساطبقه‌بندی قضاوتی و نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار - نویسنده: دست‌برآورده، علی
922 - استنباط آماری بر پایه طرح‌های سانسور تک‌نمونه‌ای و توام - نویسنده: احمدی، محمدولی
923 - استنباط آماری بر مبنای طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار - نویسنده: مهدی‌زاده، مهدی
924 - استنباط آماری براساس مقادیر رکوردی و زمان رخداد رکوردها - نویسنده: آرشی، محمد
925 - استنباط آماری پارامتری براساس داده‌های طول عمر سیستم‌های منسجم مبتنی بر اثر مشخصه - نویسنده: صیام‌پوراشکاوندی، محمدصادق
926 - استنباط آماری تحت آزمون فشار - مرحله ای و کاربرد های آن در مباحث قابلیت اعتماد - نویسنده: برزویی، محمد
927 - استنباط آماری در توزیع گاما سه پارامتری براساس داده‌های سانسورشده - نویسنده: سیدموسوی، حمیده
928 - استنباط آماری زنجیرهای مارکوف - نویسنده: زارعی، حسن
929 - استنباط بر اساس داده‌های سانسورشده هیبرید پیشرونده نوع دوم در توزیع‌های وایبل و نمایی - نویسنده: بیات مختاری، الهام
930 - استنباط بر اساس سانسور هیبرید واحد شده در توزیع‌نمایی، نمایی تعمیم‌یافته دو پارامتری و وایبل - نویسنده: ایزانلو، معصومه
931 - استنباط بر اساس مدل بخت‌های متناسب تحت داده‌های راست سانسور - نویسنده: حسن‌آبادی، راحله
932 - استنباط بر مبنای آماره‌های ترتیبی دنباله‌ای - نویسنده: اسماعیلیان، مهدی
933 - استنباط برای پارامتر تنش - مقاومت تحت توزیع‌های لوماکس و لوماکس دوگان - نویسنده: خبیری، عادله
934 - استنباط به کمک شبیه سازی وآزمون های نیکویی برازش - نویسنده: علیزاده نوقابی، هادی
935 - استنباط بیزی در خانواده نمایی تعمیم یافته بر اساس داده‌های سانسور شده - نویسنده: رضوی، عرفان
936 - استنباط تقریبی بر روی شبکه بیزی ترکیبی - نویسنده: دلاوریان، محدثه
937 - استنباط درست‌نمایی مرکب در سری زمانی داده‌های شمارشی - نویسنده: باغیشنی، حسین
938 - استنتاج مقیاس‌پذیر بر روی پایگاه‌های دانش پویای مبتنی بر RDFS/OWL - نویسنده: سازوار، مجید
939 - استهزاء و پوچی در آثار نمایش آنوی و تحقیقی پیرامون شخصیت های وی در برخی از نمایشنامه‌های سیاه - نویسنده: خدایوسفی، فرشته
940 - اسراف و تبذیر از دیدگاه قرآن و حدیث - نویسنده: وریدی، حسین
941 - اسطوره ادیپ در نمایشنامه ماشین جهنمی اثر ژان کوکتو - نویسنده: دهقان سفیدسنگی، سمیه
942 - اسطوره‌های اعراب در دوره جاهلی - نویسنده: بیهقی، حمید
943 - اسطوره‌ی اودیپ در آثار سوفوکل و نمایشنامه نویسان معاصر فرانسوی - نویسنده: رفیعی، معصومه
944 - اسقاط حق در عرصه‌ی حقوق خانواده - نویسنده: حدادی، مریم
945 - اسقاط معوض حقوق در فقه و حقوق - نویسنده: محب‌الرحمان، محمدعلی
946 - اسکان عشایر بررسی تاریخی انگیزه‌ها و پیامدهای آن در دوره رضا شاه - نویسنده: عابدی‌شهری، جواد
947 - اسکلت‌های الگوریتمی بر روی مدل محاسباتی Multi-BSP - نویسنده: سوادی، عبدالرضا
948 - اسلام در چین - نویسنده: ژاو، هان‌هان
949 - اسلوب استثنای متصل و منقطع به " الا " در قرآن - نویسنده: مقدم‌متقی، امیر
950 - اسلوب بدل در قرآن کریم - نویسنده: هراتی، محمدحسین
951 - اسلوب تاکید در قرآن "پانزده جزء اول قرآن و جزء سی" - نویسنده: کربلائی‌هاشمیان، اعظم
952 - اسلوب حال مفرد در قرآن - نویسنده: ابوالفضلی، معصومه
953 - اسلوب ندا در قرآن - نویسنده: پاسه، آشورقلیچ
954 - اسماء و صفات حق تعالی در نهج‌البلاغه - نویسنده: همتی، طیبه
955 - اسماعیلیان ایران از سقوط الموت تا امروز با تکیه بر دوران معاصر - نویسنده: معزی، مریم
956 - اشارات ضمنی گفتاری - نویسنده: غضنفری، علی
957 - اشتقاق روی جبرهای باناخ مثلثی - نویسنده: سجادیان، فرهاد
958 - اشتقاق‌های به طور تقریبی درونی، کراندار و بی‌کران - نویسنده: نارنجانی، کیمیا
959 - اشتقاق‌های بی‌کران روی *C-جبرها - نویسنده: کیان، محسن
960 - اشتقاق‌های جردن و پاداشتقاق هاروی - نویسنده: شکوری، حبیب
961 - اشتقاق‌های دوگانه و انواع فوق اشتقاق‌ها - نویسنده: امیدوار طهرانی، الهه
962 - اشتقاق‌های ضرب تانسوری *C- جبرها - نویسنده: فرحی، مهدی
963 - اشتقاقهای وابسته به نگاشت‌های خطی حافظ خواص جبری - نویسنده: جانفدا، علی‌رضا
964 - اشتقاق‌های های لی و جردن روی جبرهای خاص - نویسنده: محسنی‌پور، مریم
965 - اصالت متن و عملکرد دانشجویان رشته زبان انگلیسی ایرانی در پاسخ‌گویی به سی‌تست‌ها - نویسنده: هاشمی امیرآباد، محمود
966 - اصطلاحات و ترکیبات و ترجمه اشعار عربی تاریخ بیهق - نویسنده: بینقی، زهرا
967 - اصل تالیف قلوب، آثار و احکام آن در فقه سیاسی فریقین - نویسنده: ایزدپناه کاظمی، حسنی
968 - اصل علیت در فلسفه اسلامی و فیزیک جدید - نویسنده: اکبری، قدسیه
969 - اصلاح پاسخ لرزه‌ای سازه پل توسط مهاربند تسلیم‌شونده بدون کمانش - نویسنده: محمودی، پدرام
970 - اصلاح خاک‌های ریزدانه (بوسیله آهک) - نویسنده: شاهکوئی‌نژاد، عزیز
971 - اصلاح داده‌های هواشناسی برای تخمین تبخیر - تعرق گیاه مرجع در ایستگاههای هواشناسی غیر مرجع ایران - نویسنده: محمدیان، آزاده
972 - اصلاح روش اعمال نیروهای سطحی در مدل‌سازی جریان سیال با سطح آزاد و شبیه‌سازی پدیده‌ی الکترووتینگ - نویسنده: پویان، سجاد
973 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل به روش کمپوستینگ با استفاده از کود گاوی - نویسنده: مرادی، محمدجواد
974 - اصلاح سطح ذرات نانوالماس به منظور افزایش یکنواختی آن‌ها در پوشش‌های پلیمری - نویسنده: خلیل‌نژاد، پردیس
975 - اصلاح سطح غشای الیاف توخالی پلی‌اکریلونیتریل به منظور کاهش گرفتگی در فرایند اوالترافیلتراسیون - نویسنده: عابدی، محسن
976 - اصلاح غشاء پلی‌وینیلیدن فلوراید(PVDF) برای استفاده در فرآیند تراوش تبخیری - نویسنده: سردارآبادی، حمیده
977 - اصلاح قانون اختلاط ونگ - سند برای کاربرد در مدل‌سازی تعادل بخار - مایع سیستم‌های نامتقارن در دما و فشار بالا - نویسنده: زنگنه اسدآبادی، ایمان
978 - اصلاح قنات با استفاده از سد زیرزمینی مدل‌سازی در دشت چمچمال - نویسنده: پوراسماعیل، سلمان
979 - اصلاح مدل آرنیوس برای شبیه‌سازی شعله‌های آشفته در یک گروه تونلی با سوخت مایع - نویسنده: قصابی، قدرت
980 - اصلاح منحنی واسنجی بلوک گچی با توجه به شوری - نویسنده: مجیدی خلیل‌آباد، میثم
981 - اصلاح و بهبود ایزوترم‌های تعادلی فرآیند جذب سطحی تک‌جزئی و چندجزئی - نویسنده: نیک‌نام‌شاهرک، مرتضی
982 - اصلاح و توسعه روش‌های میکرواستخراج فاز جامد با ساخت و به کارگیری فازهای جاذب جدید بر روی فیبرهای شیشه‌ای و فلزی با روش سل-ژل با استفاده از مایعات یونی و نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده و به کارگیری آن - نویسنده: وطنی، حسین
983 - اصلاحات اقتصادی حکومت علوی - نویسنده: حیدری، محمدحسن
984 - اصول عملیه از دیدگاه اصولیین متاخر (شیخ انصاری، آخوند خراسانی، مظفر) - نویسنده: ولایتی، محسن
985 - اصول و مبانی نقد ادبی در آثار پیشینیان ادب فارسی (تا سده ‎۷ ق) - نویسنده: مهدوی، محمدجواد
986 - اطلاع فیشر در رکوردهای دومتغیره - نویسنده: امینی، مرتضی
987 - اطلاع فیشر نهفته در آماره‌های رکوردی - نویسنده: رزمخواه، مصطفی
988 - اطلاع فیشر نهفته در آماره‌های مرتب و داده‌های سانسور شده - نویسنده: خطیب‌آستانه، بهاره
989 - اطلس‌زبانی شهرستان درگز - نویسنده: مشهدی‌مقدم، راضیه
990 - اعتبارسنجی Geant4 در شبیه‌سازی تولید پایون باردار - نویسنده: منصوری، مجید
991 - اعتبارسنجی پرسشنامه خودکارآمدی و بررسی رابطه آن با دانش لغات دانش‌آموزان دبیرستان - نویسنده: اسعدی، مونس
992 - اعتبارسنجی فهرست‌های فیزیکی الکترومغناطیسی موجود در Geant4 در انرژی ‎۸ و ‎۱۰MeV - نویسنده: رنجبر، شهربانو
993 - اعتبارسنجی قیاس هوش معنوی به زبان فارسی و بررسی ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان سال سوم دبیرستان - نویسنده: گلبوئی موسوی، انسیه
994 - اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات در بانک‌ها با استفاده از مدل‌های شبکه‌عصبی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران) - نویسنده: کامران، رضا
995 - اعتبارسنجی محصولات دمای سطح زمین سنجنده مودیس با استفاده از اندازه‌گیری‌های زمینی در استان خراسان‌رضوی - نویسنده: کفاش، مرتضی
996 - اعتبارسنجی مدل‌های تابش ترمزی Geant4 در انرژی ‎۱۹/۵ MeV - نویسنده: اکبری فسخودی، محسن
997 - اعتباریابی احادیث کتاب الحجة کافی - نویسنده: ثامنی، علی
998 - اعتباریابی پرسشنامه PPI توسط دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان و کشف رابطه فاکتورهای به دست آمده از این پرسشنامه با موفقیت زبانی دانش‌آموزان - نویسنده: مختاری، مرضیه
999 - اعتباریابی خصیصه دقت در جزییات در مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی بر مبنای DSM-IV - نویسنده: انصاری، زهره
1000 - اعتذاریات عدی بن زیدالعبادی و نابغه ذبیایی - نویسنده: موسوی‌نژاد، رضا
1001 - اعزام محصل به فرنگ در نیمه نخست سده ‎۱۹ م/‎۱۳ه‎۰ق و آثار آن بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تا نهضت مشروطیت - نویسنده: پوررضا، مجید
1002 - اعلام من‌الادب‌العربی فی سوریه (برجستگان ادبیات عربی از سوریه) - نویسنده: ما، شا
1003 - اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر فقه اسلامی - نویسنده: اخلاقی فیض‌آبادی، مرتضی
1004 - اعمال اثر انباشت تالی F۸ کد محاسباتی MCNP به وسیله یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن - نویسنده: میرزایی محمودآبادی، وحید
1005 - اعمال کنترل کننده مدلغزشی و خطی ساز فیدبک به گوی معلق و بررسی نتایج تجربی آن - نویسنده: صفایی، جواد
1006 - اعمال وابستگی به زمان محاسبات مونت کارلوی کد MCNP - نویسنده: مولوی، علی‌اصغر
1007 - اعمال همزمان فسخ و مطالبه خسارت در قرارداد - نویسنده: دهقانیان، الناز
1008 - افراز ابر گراف و کاربرد آن در ماتریس‌های اسپارس - نویسنده: ادهمی، منا
1009 - افراز گروه‌ها - نویسنده: فرخی‌درخشنده‌قوچان، محمد
1010 - افزایش انحلال‌پذیری نانولوله‌های کربنی در محلول‌های قطبی به کمک مایکروویو - نویسنده: غیادی، بهنام
1011 - افزایش بارپذیری سیستم‌های قدرت با بکارگیری ادوات FACTS - نویسنده: الیاسی، علی
1012 - افزایش بهره‌وری غشاهای اولترافیلتر با استفاده از اولتراسوند - نویسنده: مسکوکی، عبدالمجید
1013 - افزایش راندمان پویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان با تنظیم میزان هوای اضافی - نویسنده: پارسا، مهدی
1014 - افزایش سرعت الگوریتم Log-MAP در یک سیستم مخابراتی مبتنی بر توربوکد - نویسنده: امامی، مهدی
1015 - افزایش شفافیت نهان‌نگاری ویدئو مبتنی بر بردار حرکت با استفاده از کاهش نرخ بیت تغییر داده شده - نویسنده: سیدحسینی‌مقدم، حمید
1016 - افزایش طول عمر صفحه نمایش‌های OLED با استفاده از مدل‌های شبکه - نویسنده: رضایی ثانی، الهه
1017 - افزایش طول عمر فاضلاب‌روهای بتنی از دیدگاه سازه‌ای و هیدرولیکی - نویسنده: یزدی‌نژاد، جلال
1018 - افزایش عمر انباری محصولات باغی با استفاده از اثرات ضد قارچی اسانسهای گیاهی - نویسنده: راد، سینا
1019 - افزایش عوامل هیدروکربنی اشباع نشده به نانولوله‌های کربنی با استفاده از مایکروویو - نویسنده: شکرانی، حسین
1020 - افزایش قابلیت عبور از فروافت ولتاژ منابع تولید پراکنده فتوولتائیک متصل به شبکه - نویسنده: تقی‌زاده، مجید
1021 - افزایش مقاومت به اکسیداسیون فولاد CK45 در دماهای بالا به کمک پوشش‌های محافظ - نویسنده: دانش‌احمدی، حامد
1022 - افزایش مقاومت در برابر خستگی در پلیمرهای اپوکسی با استفاده از نانولوله‌های کربنی - نویسنده: حسن‌آبادی، سلمان
1023 - افزایش هدایت الکتریکی و بررسی تغییرات استحکام لوله‌های پلی‌اتیلن با افزودن نانوذرات مناسب - نویسنده: قلعه‌نوی، محمد
1024 - افضلیت امام علی (ع) و نتایج کلامی آن - نویسنده: عطارزاده‌فدکی، زهرا
1025 - اقتصادی کردن تولید الکتریسیته از پساب و پیل های سوختی میکروبی تجمیع شده در حالت پیوسته - نویسنده: مهروان فر، حدیثه
1026 - اکتشاف طلا در لیستونیت های جنوب بیرجند (چهارگوش مختاران) - نویسنده: گل محمدی، عباس
1027 - اکتشاف مقدماتی آندالوزیت در جنوب شرق فریمان - نویسنده: شیرزاده، بهمن
1028 - اکتشافات ژئوشیمیایی در جنوب معدن تکنار-بردسکن - نویسنده: مرادی، محراب
1029 - اکسایش الکل‌های بنزیلی با استفاده از کمپلکس‌های کوئوردیناسیونی آهن و کبالت حاوی لیگاند فنانترولینی در مجاورت آنیون سولفات و پرکلرات - نویسنده: بهاری اترآباد، الهام
1030 - اکسایش بنزیل الکل‌ها توسط اکسنده اتیلن بیس (پارا-متیل پیریدینیوم) دی‌کرومات (EBPMPDC) - نویسنده: فریمانه، معصومه
1031 - اکسایش ترکیبات آلی توسط زیر کونیم هیدروکسید کرومات بعنوان یک اکسیدان جدید و محافظت گروه کربونیل و سنتزاترهای متقارن از الکل‌ها با استفاده از هتروپلی اسید پرایسلر به عنوان یک اسیدلوئیس - نویسنده: حسنی، حسن
1032 - اکسایش سریع الکل‌ها توسط ترکیبات (Mn(III در شرایط خشک و تحت تابش امواج مایکروویو - نویسنده: سرافراز، آزاده
1033 - اکسایش گزینشی سولفیدها به سولفوکسیدها توسط هیدروژن پراکسید در حضور کاتالیزور نانوذره اسپینل Co2CrO4 - نویسنده: مشهوری، محبوبه
1034 - اکسیداسیون تمیز و موثر C-H بنزیلی در حضور نانوذرات سریا و روش ملایم و موثر تهیه آلیکل هالیدها از الکل‌ها با استفاده از مایع یونی اسیدی H-NMP] HSO4] - نویسنده: ابراهیم‌آبادی، حسین
1035 - اکولوژی جمعیت در گیاهRibes Khorasanicum گونه اندمیک شمال خراسان - نویسنده: ادیبی، فرح
1036 - الاتجاه النحوی عند الطوسی فی "التبیان" - نویسنده: خیاط، علی
1037 - الاشارات و التنبیهات - نویسنده: جوان، محمدعلی
1038 - الانزیاح البیانی فی الشعر الحسینی الحدیث - نویسنده: سالمی، علی
1039 - التفات و تطور تاریخی آن در آثار بلاغی تا امروز - نویسنده: رحمانی، هما
1040 - التقدیسات - نویسنده: فریدون، عبدالعظیم
1041 - الحداثة و ما بعدالحداثة فی المفهوم الشعری العربی المعاصر - نویسنده: ختیفی‌زاده، احمد
1042 - الحکمه فی الشعر العربی المعاصر - نویسنده: آب‌پیکر، محمد
1043 - الشعرالسیاسی عند نزار قبانی - نویسنده: یاسین‌الخفاجی، محمدمهدی
1044 - الشیعه فی ایران دراسه تاریخیه منذالبدایه حتی القرن السابع الهجری - نویسنده: غرباوی، علی
1045 - القاء مقاومت توسط قارچ تریکودرما علیه بیماری مرگ گیاهچه خیار با عامل Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp - نویسنده: مرتضی‌نیا، حمیده
1046 - القای پلی پلوییدی در بادمجان (Solanum melongena) و بررسی اثر سطوح مختلف آن بر خصوصیات کیفی و کمی - نویسنده: کاوه، حامد
1047 - القیم الاخلاقیه فی شعر عدد من الشعراء الجاهلیه - نویسنده: احمدیان، حمید
1048 - الگوریتم ارزیابی ایمنی در قوس‌های افقی واقع در راه‌های دوخطه دو طرفه برون‌شهری با تکیه بر نظریه قابلیت اعتماد (مطالعه موردی محور سه‌راهی باغچه - تربت حیدریه) - نویسنده: خواجوی، کسری
1049 - الگوریتم EM اصلاح‌شده برای خوشه‌بندی - نویسنده: اکبری، هانی
1050 - الگوریتم بهینه‌سازی اکسترمال دوسطحی در بهینه‌سازی تقطیع تصاویر - نویسنده: غریب، عطیه
1051 - الگوریتم توزیع شده‌ی شبه پویای زمانبنذی گرید با قابلیت تعدیل بار محلی - نویسنده: بخشایش اول، هادی
1052 - الگوریتم خوشه‌بندی بر اساس نزدیک‌ترین زمان شروع اجرا - نویسنده: اصغری‌توچائی، علی
1053 - الگوریتم‌ها و مدل‌ها جهت حل دسته‌ای از مسائل برنامه‌ریزی شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان - نویسنده: کلاته‌آهنی، آیدا
1054 - الگوریتم‌های ابتکاری روی مساله‌ی مکان‌یابی هاب بدون محدودیت ظرفیت با تخصیص یگانه - نویسنده: ابیضی‌ثانی، رویا
1055 - الگوریتم‌های تحلیل خوشه‌ای - نویسنده: داورزنی، غلامعلی
1056 - الگوریتم‌های سری و موازی برای شبیه‌سازی سیستم صف‌های سری - نویسنده: مهدیلوزاده، احمد
1057 - الگوریتم‌های کوانتومی تجزیه و شبیه سازی کوانتومی - نویسنده: بابایی، محمود
1058 - الگوریتمی ترکیبی جهت تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت - نویسنده: حسن‌زاده، رضا
1059 - الگوریتمی جدید برای آموزش پارامترهای مدل مارکف مخفی بلوکی توسط الگوریتم بهینه‌سازی هوش جمعی در مسئله تخمین ساختار ثانویة پروتئین - نویسنده: رضائی، مرضیه
1060 - الگوریتمی دقیق برای تعمیر پیشگیرانه سیستم‌های سری - موازی - نویسنده: طیموری، سمیرا
1061 - الگوسازی رشد کالبدی بافتهای شهری در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی: شهر مشهد) - نویسنده: عباس‌زاده، غلامرضا
1062 - الگوهای آماری تعیم یافته مبتنی بر داده‌های ترتیبی - نویسنده: کامل میرمصطفایی، محمدتقی
1063 - الگوهای بازگشت زبان در بیماران زبان‌پریش چندزبانه - نویسنده: قلعه، مریم
1064 - الگوی ادغام روستاهای سمت توسعه شهر مشهد به داخل محدوده قانونی - نویسنده: امیرفخریان، مصطفی
1065 - الگوی رشد و ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام گندم دیم - نویسنده: شریفی، حمیدرضا
1066 - الگوی رگرسیون چندک غیرخطی به کمک تابع مفصل - نویسنده: محمدی، مرتضی
1067 - الگوی ساماندهی روستایی با تاکید بر ادغام روستاهای پراکنده، کم‌جمعیت و محروم: مطالعه موردی: حوزه کوه همایی شهرستان سبزوار - نویسنده: طاهری، علی
1068 - الگوی وابستگی بین شکست بحرانی و نگهداری و تعمیرات: مدل اخطار تعمیر - نویسنده: روزبهان، فاطمه
1069 - المدیح النبوی - نویسنده: مهدوی، مهدی
1070 - المسائل الفقهیه المشهوره و المتفق علیها بین فقهاءالاسلام (مبحث ارث) - نویسنده: کاظمی، حسن
1071 - المسلک الجدید فی التوابع و الاضافه - نویسنده: شاه‌مردانی فیروزجائی، حمیدرضا
1072 - الوصیه فی‌الفقه و الحقوق - نویسنده: حیدری، عبدالحسن
1073 - الهیات بالمعنی الاخص در کتاب توحید شیخ صدوق (ره) (اثبات خدا و توحید) - نویسنده: فقیه، زهرا
1074 - الهیات بالمعنی الاخص در نهج‌البلاغه - نویسنده: یوسفی، رضا
1075 - امامان و بردگان (از امام یکم تا پایان حیات امام پنجم (ع) - نویسنده: کرمی، سعیده
1076 - امامت از دیدگاه وحی - نویسنده: فلاح‌زرومی، علی
1077 - امامت در ملحمة اهل البیت (ع) - نویسنده: هاشم‌پور، نجمه
1078 - امتیازات عصر ناصری انگیزه‌ها و واکنش‌ها - نویسنده: ظهوری، محمدرضا
1079 - امکان اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: خدیوی، محمود
1080 - امکان القاء تمایززدایی در گراتینوسیت‌های انسانی در شرایط تعدیل شده کشت - نویسنده: همتی صادقی، شبنم
1081 - امکان جایگزینی خاک پوششی پیت با کمپوست مصرف‌شده در تولبد قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید - نویسنده: رضایی، شیرین
1082 - امکان سنجی تعیین رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت - نویسنده: ابوالقاسمی نجف آبادی، رضا
1083 - امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه‌های دانشگاهی - نویسنده: عسکریان کاخ، الهام
1084 - امکان سنجی شمارش کروموزوم‌های X و Y(تعیین نسبت جنسی) در اسپرم گاو با استفاده از فناوری Real-Time PCR - نویسنده: فانی‌ملکی، ادهم
1085 - امکان سنجی کاهش مصرف علف کش های گندم (Triticum aestivum) و استفاده از خصوصیات فلورسانس کلروفیل در تعیین فعالیت آنها - نویسنده: اورسجی، زینب
1086 - امکان سنجی کنترل بیولوژیکی خارلته (Cirsium arvense) با استفاده از حشرات در بوم نظامهای کشاورزی - نویسنده: اسدی، قربانعلی
1087 - امکان کاربرد متابولیتهای خارج سلولی Verticillium dahliae در بررسی واکنش ارقام پنبه به پژمردگی و رتیسیلیومی - نویسنده: هوشیارفرد، محمود
1088 - امکان معجزه و دلالت آن بر صدق مدعی نبوت - نویسنده: قاسم پور، مهدی
1089 - امکان‌سنجی استفاده از خردلرزه‌ها در شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی (مطالعه موردی: مخزن گورزین در جزیره قشم) - نویسنده: گریوانی، هادی
1090 - امکان‌سنجی استفاده از ضایعات کشاورزی در مراحل مختلف کشت قارچ Shi - Ta - Ke - نویسنده: رازقی یدک، لیلا
1091 - امکان‌سنجی استقرار شهرالکترونیک در بجنورد - نویسنده: شاددل، لیا
1092 - امکانسنجی ایجاد شرکتهای لیزینگ ماشینهای کشاورزی در استان خراسان رضوی - نویسنده: عابد، سعید
1093 - امکان‌سنجی ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در بخش زراعت و باغداری (نمونه‌موردی: بخش مرکزی شهرستان سلسله) - نویسنده: ارکاک، زینب
1094 - امکان‌سنجی بخش کشاورزی دهستان سجاس‌رود - نویسنده: موسوی، غلامرضا
1095 - امکان‌سنجی به کارگیری راهبرد توانمندسازی در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی (نمونه موردی: شهرک گلشهر مشهد) - نویسنده: پیری، عیسی
1096 - امکان‌سنجی بهبود کیفیت آب با استفاده از میدان‌های مغناطیسی و کاربرد آن جهت بزهای شیرده نژاد سانن - نویسنده: سرگلزهی، محمدمهدی
1097 - امکان‌سنجی پیش‌بینی بارش فصلی دوره سرد سال در استان‌فارس - نویسنده: محمدی، فهیمه
1098 - امکان‌سنجی سنتز مکانوشیمیایی ترکیبات نانوساختار مولیبدن با استفاده از سیستم MoS2/CaO/C در حضور آلومینیوم فلزی - نویسنده: فکری، نسرین
1099 - امکان‌سنجی فرآوری شلغم توسط خشک‌کن‌های خلایی و هوای داغ - نویسنده: منفرد، هادی
1100 - امکان‌سنجی و طراحی دستگاه بودارکننده‌ی غشایی برای جریان گاز طبیعی با مصارف کم - نویسنده: رزاززاده، آرمین
1101 - امکان‌سنجی و مکان‌یابی مراکز تجاری در سطح شهرداری منطقه ‎10 مشهد - نویسنده: حسنی، احسان
1102 - امنیت تأمین انرژی و حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس (2011-1991) - نویسنده: ضیائی، سیدمرتضی
1103 - امواج سولیتاری، سالیتون، اینستانتون و مدل CP1 - نویسنده: فرداد، ابوالفضل
1104 - امواج غیرخطی در پلاسمای کوارک - کلوئن - نویسنده: جامی‌الاحمدی، مریم
1105 - امواج فراصوت در سنتز نانوفوتوکاتالیزورهای مؤثر فعال نور مرئی برای تخریب کامل آلاینده‌های رنگی آزو و ترکیبات فنلی از محیط آبی - نویسنده: سلطانی، طیبه
1106 - امور حسبیه و احکام فقهی آن در مذاهب اسلامی - نویسنده: خامسی، محمدکاظم
1107 - انتخاب بردارهای ویژه و تبدیل فضا در خوشه‌بندی طیفی - نویسنده: اشکذری طوسی، سهیلا
1108 - انتخاب بهینه تعداد و اندازه ماشین‌های کشاورزی در مزرعه آستان قدس رضوی - نویسنده: تندرو، رجب
1109 - انتخاب ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه‌ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی - نویسنده: حلواتی، فریده
1110 - انتخاب مدل در شبکه‌های عصبی با روش جستجوی تصادفی بیزی - نویسنده: افتخاریان، عباس
1111 - انتخاب مکان مناسب برای احداث نیروگاه حرارتی گازسوز با توجه به اثرات بخش انتقال گاز - نویسنده: رجب‌نیا، میثم
1112 - انتخاب مناسب مجموعه عوامل متغیر در طراحی بهینه سدهای خاکی - نویسنده: جعفریان، علی
1113 - انتخاب مواد و طراحی فرآیند تولید به روش شکل‌دهی در حالت نیمه جامد - نویسنده: جعفری، محمدرضا
1114 - انتخاب یک روش از بین K روش برآورد به عنوان بهترین روش برآورد پارامترهای توزیع چند جمله‌ای با استفاده از آزمون نسبت احتمال دنباله‌ای - نویسنده: زاغیان، محمد
1115 - انتخابهای خطی از توابع مجموعه‌ای مقدار - نویسنده: کریمی، مرجان
1116 - انتروپی و کاربرد آن - نویسنده: شاهسونی، داود
1117 - انتشارالاسلام واللغه العربیه فی عصر اسره یوان - نویسنده: ما، یوتاو
1118 - انتظار دین از بشر و انتظار بشر از دین - نویسنده: محمدی، صدیقه
1119 - انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر مشهد - نویسنده: رضایی کهن، سمیرا
1120 - انتقادی به متون خبری انگلیسی زبان در روزنامه تهران تایمز و خبرگزاری آسوپیتدپرس در رابطه با موضوع دانش هسته‌ای (ایران) - نویسنده: رمضانی، هما
1121 - انتقال حرارت ترکیبی تشعشع و جابجایی برای جریان‌های ویسکوزیته دو بعدی در کانال‌ها و کوره استوانه‌ای قائم - نویسنده: غلامپور، حمیدرضا
1122 - انتقال حرارت جابجایی آزاد از یک دیواره‌ی عمودی شار ثابت و شار متغیر در محیط سیال فوق بحرانی - نویسنده: رضایی خنکدار، دانیال
1123 - انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال‌های عمودی شار ثابت و دما ثابت - نویسنده: نوری‌فرد، شهاب
1124 - انتقال خواص قابلیت اطمینان آماره‌های مرتب، رکوردها - نویسنده: عجمی‌بختیاروند، مسعود
1125 - انتقال رقابتی برخی از کاتیون‌های فلزی عناصر گروه‌های اصلی و واسطه جدول تناوبی از طریق غشاهای مایع - نویسنده: هاشمی‌نژاد، رقیه
1126 - انتقال ژن آنتی پورتر واکوئلی آرابیدوپسیس (AtNHX1) به کلزا (Brassica napus) برای افزایش تحمل آن به شوری - نویسنده: دورانی علیایی، ابراهیم
1127 - انتقال ژن به سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی (SSC) بز با استفاده از حامل‌های ویروسی - نویسنده: عباسی، حسن
1128 - انتقال<ATM <r از طریق SDH - نویسنده: پرخواه، صفرعلی
1129 - انجمن شاهنشاهی فلسفه - نویسنده: شریعتی سرچشمه، محجوبه
1130 - انجمن‌ها و تشکل‌های مذهبی در مشهد از سال ‎۱۳۲۰ تا ‎۱۳۳۲ه.ش. - نویسنده: فاطمی‌مقدم، زهرا
1131 - اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی با روش های نوین میکرو استخراج فاز مایع و با استفاده از دستگاه های کروماتوگرافی - نویسنده: اسدی، حکیمه
1132 - اندازه گیری پارامترهای سینتیکی فعال سازی چرخشی و انتالپی پیوند هیدروژنی در مشتق استیله -‎۳- آمینو -‎۶- برمو -‎۱ و ‎۲ و ‎۴- تری آزین -۵- (‎۴H) اون - نویسنده: قاسم‌زاده، بهرام
1133 - اندازه گیری پتانسیل های نیم موج ترکیبات آلی تحت تابش نور مرئی - نویسنده: فضلی، مصطفی
1134 - اندازه گیری تالیم با روش تولید الکتروشیمیایی هیدرید- اسپکترومتری جذب اتمی - نویسنده: اشرف، نرجس
1135 - اندازه گیری تنگستن به روش اسپکتروفتومتری توسط معرف ردامین B در حضور پلی وینیل الکل - نویسنده: حسنی، علیرضا
1136 - اندازه گیری و تحلیل داده های مربوط به سطح مقطع 201 TIو 103 Pd - نویسنده: غلامکار علی آبادی، لیدا
1137 - اندازه‌گیری هورمون های تیروئیدی در سگ های مبتلا به فرم بالینی و غیر بالینی لیشمانیوز احشایی و مقایسه آن ها با سگ های سالم غیر آلوده - نویسنده: خالقی عینک چی، ملیحه
1138 - اندازه‌گیری آزمایشگاهی و عددی اثر تداخل لایه‌های مرزی بر مقدار پسا و بر آی یک ایرافویل - نویسنده: طاهریان، حسین
1139 - اندازه‌گیری آمین‌های آلیفاتیک به روش استخراج با قطره، بااستفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و دتکتور یونیزاسیون شعله‌ای (FID) - نویسنده: عابدی، فاطمه
1140 - اندازه‌گیری اثر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سیستم‌های سرمایش تبخیری - نویسنده: چنارانی، وحید
1141 - اندازه‌گیری اثر عوامل موثر بر عملکرد حرارتی اجاق خورشیدی دوتابشی در وضعیت مختلف آب و هوایی - نویسنده: محمدزاده، مریم
1142 - اندازه‌گیری انتگرالی شار نوترون در انرژی‌های بالای ‎۲۰ Mev در بلوک‌های گرافیت، آلومینیوم، پارافین و آب - نویسنده: ایزدی‌نجف‌آبادی، رضا
1143 - اندازه‌گیری بهره پاره‌های شکافت حاصل از بمباران اورانیوم (‎۲۳۸ U) با نوترون‌های سریع - نویسنده: یزدی، غلامرضا
1144 - اندازه‌گیری پارامترهای ساختاری و الکتریکی نیم‌رساناهای دوتایی PbSe ,PbTe ,CdSe ,CdTe رشدیافته از بخار - نویسنده: عربشاهی، هادی
1145 - اندازه‌گیری پارامترهای سینتیکی فعالسازی چرخشی و انتالپی پیوند هیدورژنی در مشتق استیله -‎۳- آمینو-‎۶- برمو -‎۱ و ‎۲ و ‎۴-تری‌آزین -۵- (‎۴H)اون - نویسنده: قاسم‌زاده، بهرام
1146 - اندازه‌گیری پلاتین به روش اسپکتروفتومتری - نویسنده: جبارزاده، مسعود
1147 - اندازه‌گیری تالیم در خون به روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای و غیر شعله‌ای (با کوره گرافیتی) و استخراج کمپلکس دی‌اتیل دی تیوکاربامات تالیم و مطالعه آن به روش شعله‌ای - نویسنده: کریمی، محمدعلی
1148 - اندازه‌گیری تبخیر-تعرق پتانسیل از روش بیلان انرژی و مقایسه آن با روشهای مستقیم و غیر مستقیم - نویسنده: مهاجرپور، مهدی
1149 - اندازه‌گیری تحریک لایه مرزی در تونل باد به کمک HOTWIRE - نویسنده: بنی‌هاشمی، هادی
1150 - اندازه‌گیری ترامادول به روش اسپکتروسکوپی سینتیکی - نویسنده: موسوی‌نژاد، محمد
1151 - اندازه‌گیری توان الکتریکی تولیدی از گرمای گازهای دودکش کوره احتراقی با استفاده از سلول‌های ترموالکتریک - نویسنده: خوگر، امیر
1152 - اندازه‌گیری توزیع شار نوترون حرارتی در فانتوم پارافین - نویسنده: اخلاقی، پریسا
1153 - اندازه‌گیری جیوه و آنتیموان با تولید الکتروشیمیایی بخار سرد و هیدرید توسط اسپکترومتری جذب اتمی - نویسنده: مسرورنیا، محبوبه
1154 - اندازه‌گیری حالت‌های مختلف اکسیداسیون سلنیم در شیشه به روش اسپکترو - فتومتری - نویسنده: محسنی، محسن
1155 - اندازه‌گیری خصوصیات هیدرولیکی خام و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج سه مدل تخمینی و یک روش برآوردی - نویسنده: ترابی فارسانی، نیما
1156 - اندازه‌گیری سرب و بررسی فاکتورهای موثر در آنالیز خون تام به روش جذب اتمی با کوره گرافیتی - نویسنده: فتحی‌مهر، ایرج
1157 - اندازه‌گیری سطح مقطع واکنش‌های انرژی - پایین P) S و S (d - نویسنده: عابدی، عباس
1158 - اندازه‌گیری سولفیت و سولفید به روش پتانسیومتری - نویسنده: رجب‌زاده، سمیه
1159 - اندازه‌گیری سینتیکی جیوه به روش اسپکتروفتومتری - نویسنده: حسینی‌فرد، حسین
1160 - اندازه‌گیری سینتیکی سدیم‌آزید به روش اسپکتروفتومتری پس از استخراج با نانولوله‌های کربنی اصلاح‌شده و بهینه‌سازی چندمتغیره شرایط تجربی توسط روش‌های کمومتریکس - نویسنده: مصطفوی، میثم
1161 - اندازه‌گیری سینتیکی سیانید به روش اسپکتروفتومتری UV-VIS مولکولی - نویسنده: افتخاری، محمد
1162 - اندازه‌گیری شدت جریان در یک مجرای نیمه‌پر دایره‌ای با استفاده از مدل ترکیبی سرریز- دریچه - نویسنده: رضائی‌نسب، سجاد
1163 - اندازه‌گیری طیف چشمه نوترون Am - Be به روش زمان پرواز - نویسنده: اسلامی‌کلانتری، محمد
1164 - اندازه‌گیری طیف نوترون‌های چشمه Am.Be با استفاده از فعال‌سازی پولک - نویسنده: فروزان، فائزه
1165 - اندازه‌گیری کاتالیتیکی فلوراید با استفاده از اثر برروی کمپلکس زیرکونیل کلراید و نارنجی زیلنول به روش اسپکتروفتومتری - نویسنده: صبوری یزدی، کیمیا
1166 - اندازه‌گیری کارایی زیست‌محیطی صنعت تولید برق: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی تولید برق در استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی - نویسنده: فنودی، هانیه
1167 - اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی سمی در نمونه‌های پیچیده و در حضور مزاحم‌های ناشناخته با استفاده از روش‌های کمومتریکس - نویسنده: حیدری، طاهره
1168 - اندازه‌گیری متیل ترسیوبوتیل اتو (MTBE) به روش استخراج با قطره با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) و آشکارساز FID - نویسنده: اسدی، حکیمه
1169 - اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم جیوه پس از مشتق‌سازی با فنیل بورانیک اسید و استفاده از تکنیک میکرواستخراج مایع با به‌کارگیری روش گاز مایع کروماتوگرافی - نویسنده: بنی‌هاشمی، سلماز
1170 - اندازه‌گیری مقادیر بسیارکم جیوه در نمونه‌های حقیقی پس از مشتق‌سازی با دیتیزون و استفاده از تکنیک میکرواستخراج مایع - مایع پراکنده‌شده با به کارگیری روش اسپکتروفتومتری UV-Vis - نویسنده: حسین‌پورزریابی، محدثه
1171 - اندازه‌گیری مقادیر کم بریلیوم با استفاده از اسپکتروفوتومتری مشتقی - نویسنده: حاجی‌نیابایگی، اکرم
1172 - اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آرسنیک به روش تولید هیدرید توسط روش جذب اتمی با کوره گرافیتی - نویسنده: محمدی‌آریا، زهرا
1173 - اندازه‌گیری نیترات به روش اسپکتروفتومتری با استفاده از معرف دی فنیل آمین -استخراج سه فازی نقره و اندازه‌گیری آن توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی با کوره گرافیت - نویسنده: آخوندزاده، جیران
1174 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نمادهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع مستقر در شهرک صنعتی توس) - نویسنده: درخشانی، مجید
1175 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری و رضایتمندی نیروی کار و چگونگی ارتباط آن (در صنعت فیلترسازی) - نویسنده: عربشاهی، معصومه
1176 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری و سودآوری در یک واحد تولیدی - نویسنده: تفرشی، محمد
1177 - اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر بر تبخیر برای بازیافت انرژی در استخرهای سر پوشیده - نویسنده: جودت، امین
1178 - اندازه‌گیری و تحلیل عوامل موثر بر فرایند تبخیر برای رژیم‌های مختلف جریان - نویسنده: جودت، امین
1179 - اندازه‌گیری و شبیه‌سازی تولید آلاینده‌های NO و CO در داخل و خروجی کوره سوخت مایع در شرایط مختلف - نویسنده: پورحسینی، هادی
1180 - اندازه‌گیری و محاسبه ضریب خود جذبی B در چشمه ‎28 AL در ضخامت‌های مختلف - نویسنده: سالمی، آرش
1181 - اندازه‌گیری وشبیه‌سازی اثر زاویه پاشش سوخت و شدت چرخش هوای ورودی بر تشکیل دوده و دوده صنعتی - نویسنده: بشیرنژاد، کاظم
1182 - اندازه‌گیری همزمان اسپکتروفتومتری (Fe(III و(Fe(II باروش سینتیکی افزایش استاندارد نقطه H - نویسنده: دایا، ابوالفضل
1183 - اندازه‌گیری یون‌های گالیم، نیکل و لانتانیم به روش اسپکتروفتومتری مشتقی - نویسنده: سویزی، محمدرضا
1184 - اندازه‌های اطلاع در جدول‌های توافقی - نویسنده: صباغی، زینب
1185 - اندیشه آرمانشهری در شعر معاصر عرب با رویکرد به آثار جبران خلیل جبران، فوزی المعلوف، بدرشاکر السیاب و نازک الملائکه - نویسنده: احمدی چناری، علی‌اکبر
1186 - اندیشه‌ها و مبارزات سید محمد طباطبائی - نویسنده: صلاحی‌اردکانی، سهراب
1187 - اندیشه‌های اجتماعی در شعر پروین و بهار - نویسنده: محسنی، مرتضی
1188 - اندیشه‌های اجتماعی و چگونگی بیان آن در دیوان ناصرخسرو قبادیانی - نویسنده: یزدی، احمد
1189 - انرژی تاریک در مدل‌های شامه‌ای با گرانش القاشده - نویسنده: علی‌پور کفشگر، نجمه
1190 - انسان در نظر و آثار امام خمینی (ره) - نویسنده: عباسی، اعظم
1191 - انسان، حقیقت و طبیعت در آثار ناصرخسرو به ویژه دیوان - نویسنده: رحمانی، حسن
1192 - انسجام ساختاری سوره مبارکه صافات از منظر موضوع محوری و مفاهیم برجسته آن - نویسنده: آسیون، بهجت
1193 - انسجام واژگانی در داستانهای کوتاه زبان فارسی - نویسنده: زکی‌پور، شهربانو
1194 - انشعاب هاف برای یک سیستم وات با یک فنر - نویسنده: جاویدمنش، الهام
1195 - انشعاب هاف پوچ در دستگاه‌های سلولی دیگر - نویسنده: دادی، زهره
1196 - انشعاب‌های چند پارامتری ژنریک روی خمینه‌ها - نویسنده: گلمکانی، علی
1197 - انشعاب‌های سیگنال تخریب DNA برای یک مدل معادله دیفرانسیل در پروتئین P53 - نویسنده: رنگی، فهیمه
1198 - انطباق کتاب های علوم دوره ابتدایی با معیارهای آموزش محیط زیست (بر اساس استانداردهای ویسکانسین) - نویسنده: ماشاالهی نژاد، زهرا
1199 - انعکاس تحولات تاریخی دوره ساسانی بر روی نقش‌برجسته‌های این دوره - نویسنده: تیموری، مهرناز
1200 - انفجارها: انشعابات سراسری در تماس‌های هتروکلینیکی - نویسنده: صالح، محسن
1201 - انکار خوشبختی در میکرومگاس اثر ولتر - نویسنده: کرمی، آمنه
1202 - انگاره "سفر به پایان شب" از منظر لوئی فردیناند سلین - نویسنده: انواری، هاله
1203 - انگشت نگاری DNA ارقام انار ایرانی (.Punica granatum L) با استفاده از نشانگرهای SSR - نویسنده: موسوی، مهسا
1204 - انگلیس و بختیاری ۱۹۲۵-‎۱۸۹۶ م پژوهشی پیرامون مناسبات انگلیس باخوانین بختیاری از آغاز مظفرالدین شاه تا سقوط قاجاریه - نویسنده: قربان پور دشتکی، خدابخش
1205 - انگیزه و راهکارهای آمادگی آزمون کنکور در یادگیری زبان دانش آموزان پیش دانشگاهی - نویسنده: محمدی مقدم، اکرم
1206 - انواع سایه‌زنی و ویژگی ژنریک آن - نویسنده: زمانی بهابادی، علیرضا
1207 - انواع مسائل کوله‌پشتی و روش حل آن با برنامه‌ریزی پویا - نویسنده: حقایقی، فاطمه
1208 - انواع ویژگی‌های سایه‌ای برای نگاشتهای مثبت - انبساطی - نویسنده: تنوری شرشر، زینب
1209 - اوزون حسن آق قوینلو و مشی سیاست و نظام حکومتداری وی - نویسنده: قجقی، محمد
1210 - اوضاع ادبی صدر اسلام - نویسنده: محی‌الدین، رضا
1211 - اوضاع سیاسی - اجتماعی خراسان در دوره مغولان (از چنگیز تا هلاکو ۶۵۴ - ‎۶۱۶ ه‎۰ق) - نویسنده: رجبی‌نیازآبادی، فاطمه
1212 - اوضاع سیاسی ایران در زمان جانشینان تیمور - نویسنده: حیاتی‌زاده، وجیهه
1213 - اوضاع سیاسی قوچان از آغاز حکومت قاجار تا پایان حکومت ناصر الدین شاه - نویسنده: اکبر زاده، حمیدرضا
1214 - اوضاع سیاسی مشهد از رئیس‌الوزرایی تا تاجگذاری رضاخان (۱۳۰۲-‎۱۳۰۵ هـ.ش) - نویسنده: محمدیان مقدم، نوشین
1215 - اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان مقارن ورود حضرت رضا (ع) - نویسنده: عامری اختیارآبادی، حسین
1216 - اوضاع سیاسی و اجتماعی نهاوند از تاسیس سلسله قاجار تا پایان دوره ناصری - نویسنده: سوری، مصطفی
1217 - اوضاع فرهنگی اجتماعی غرب از منظر سفرنامه‌نویسان ایرانی (از ابتدای قاجار تا انقلاب مشروطه) - نویسنده: قربانی، حسین
1218 - اولترافیلتراسیون روغن کانولا با میسل رشد یافته - نویسنده: نیازمند، راضیه
1219 - اولویت‌بندی بازارهای کشورهای آسیای میانه برای صادرات غیرنفتی ایران با توجه به موانع پیش‌رو: مطالعه موردی استان خراسان رضوی - نویسنده: بخت‌آزما، جلال
1220 - اولویت‌بندی و انتخاب استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات کارخانه با استفاده از تلفیق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فاصله‌ای و برنامه‌ریزی خطی (مطالعه موردی: کارخانه توس چینی) - نویسنده: مقدس، مهسا
1221 - اولویت‌بندی و انتخاب تامین‌کننده‌ی خدمات برای برونسپاری فعالیت‌های نت دانشگاه فردوسی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی - نویسنده: مشهدی‌فراهانی، محمدامین
1222 - اولویتها در فقه اسلامی طهارت - صلوه (موارد احتیاط در فقه اسلامی موافق با فتوای امامیه) - نویسنده: قبولی‌درافشان، محمدتقی
1223 - اومانیسم و اسلام - نویسنده: محمدی سرخ بوزی، سمیه
1224 - اهل بیت (ع) در شعر عصر عباسیان "عصر اول" - نویسنده: زنده‌دل، غلامحسن
1225 - اهل بیت(ع) در شعر دعبل خزاعی - نویسنده: رضائی سهل‌آبادی، غلامرضا
1226 - اهمیت عوامل ارادی و غیرارادی ترک شغل بر بیکاری در ایران - نویسنده: نجاتی محرمی، سولماز
1227 - اهمیت و جایگاه کرمانشاه در دوران ساسانی - نویسنده: امیری، گلاره
1228 - ایجاد بازخورد هوشمند برای رده‌بندی فرایند سلسله مراتبی چند معیاره فازی (مطالعه موردی: رتبه‌بندی نیروگاه‌ها) - نویسنده: قمی، سعید
1229 - ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی شهر مشهد - نویسنده: طالبیان، لیلا
1230 - ایجاد پوشش مقاوم به سایش بر روی زیرلایه فولادی به روش جوشکاری توسط الکترود با هسته واکنش‌گر - نویسنده: پیرنیا، محمد
1231 - ایجاد درجای پوشش کامپوزیتی ZrC-Al2O3 بر روی زیرلایه فلزی به روش SPS - نویسنده: موسوی، امین
1232 - ایجاد ساختار فوق ریزدانه با استفاده از فرآیند ترمومکانیکی چندمرحله‌ای در فولاد زنگ‌نزن آستنیتی ‎۳۰۴L - نویسنده: سورکی‌علی‌آباد، روح‌اله
1233 - ایجاد شفافیت کامل مکانی و قابلیت حمل در محیط مبتنی بر عامل MESSENGERS - نویسنده: افتخاری، حمیدرضا
1234 - ایجاد لایه نانو کمپوزیتی روی سطح ورق آلومینیم به کمک لیزر به منظور افزایش مقاومت به سایش آن - نویسنده: پروانه‌ترکان، حامد
1235 - ایجاد لایه‌ی ریزدانه بر سطح فولاد ساده کربنی به کمک آسیاکاری مکانیکی - نویسنده: محمدی بزنج، ملیحه
1236 - ایجاد محتویات مجازی در رشته تصاویر ورزش فوتبال - نویسنده: پوررضا، رضا
1237 - ایجاد و بررسی تجربی پرش‌های هیدرولیکی چندضلعی - نویسنده: مخلصی، محسن
1238 - ایدئولوژی و پوشش خبری بحران سوریه توسط خبرگزاری‌های بی‌بی‌سی و پرس‌تی‌وی با رویکرد اسکیما - نویسنده: خسروانی‌فرد، حامد
1239 - ایده‌آلهای اول ضمیمه به مدلهای کوهمولوژی موضعی و آرتینی مشخص - نویسنده: سعیدی، محمد
1240 - ایده‌آل‌های اولیه و اشتقاق‌ها روی جبرهای باناخ ناجابجایی - نویسنده: عوض‌زاده، حسین
1241 - ایران از نظر گوبینو در نوولهای آسیایی - نویسنده: فهیم کلام، محبوبه
1242 - ایران در آستانه یورش مغولان - نویسنده: جعفری مذهب، محسن
1243 - ایران در دوره ملکشاه سلجوقی - نویسنده: زنجانی، عباسعلی
1244 - ایران در عصر نیابت سلطنت میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک قراگزلو سالهای ‎۱۳۲۸ تا ‎۱۳۳۷ هـ‎۰ق - نویسنده: سعیدی‌نژاد، علی
1245 - ایران و دولت ملی در جنگ جهانی اول - نویسنده: ملائی توانی، علیرضا
1246 - ایزومتری‌ها، شبه‌ایزومتری‌ها و نگاشت‌های حافظ تعامد - نویسنده: داودی‌منش، فاطمه
1247 - ایکنولوژی و چینه‌نگاری سکانسی سازند میلا (البرز مرکزی) و مقایسه آن با سازند شیرگشت (بلوک طبس) - نویسنده: بایت‌گل، ئارام
1248 - ایلات و عشایر مدافع استبداد صغیر - نویسنده: حیدری، محمدجواد
1249 - ایلخانان رقیب - نویسنده: فرخی، فاطمه
1250 - ایمان از دیدگاه کارل بارت و پل تیلیخ - نویسنده: شیخ‌علیشاهی، حلیمه
1251 - أسلوب سخریه و تهکم در قرآن - نویسنده: مسافری‌خوش، اسماعیل
1252 - C0- تقاطع اریب و ویژگیهای سایه‌زنی - نویسنده: نظری، محبوبه
1253 - GIS و مسیریابی با تکیه بر فرآیند تکراری "مطالعه موردی بزرگراه مشهد- قوچان" - نویسنده: هاتفی‌شفتی، علی
1254 - Hand off عمودی هوشمند در شبکه‌های داده بیسیم لایه‌ای - نویسنده: مهبدنیا، ابوالفضل
1255 - KMS-وزن‌ها روی *C- جبرها - نویسنده: باغیشنی، مرضیه
1256 - m- برآوردگرهای استوار مکانی و مقیاسی - نویسنده: احمدی، محمدولی
1257 - n- آیزوکلینیسم و M- گروه‌ها - نویسنده: باقری‌شادمان، علی
1258 - n- ایزوکلنیسم و V- ایزولجیسم گروه‌ها - نویسنده: اقدامی، غلامحسین
1259 - n-میانگین‌پذیری ضعیف جبرهای باناخ - نویسنده: روشنی، امین
1260 - Semantic Distributed Mobile E-Learning) SDMEL) - نویسنده: جلال یزدی، منصوره
1261 - بارکدگذاری DNA برخی از گونه های مهاجم و بومی علف هرز با استفاده از مکان های ژنی matK ، rbcL و منطقه بین ژنی trnH-psbA - نویسنده: قهرمان زاده، رباب
1262 - بارگذاری مصنوعی ماشین‌های الکتریکی توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی - نویسنده: طبیبیان، مسعود
1263 - بارگذاری و رفتار تنش کرنش دیوار آب بند از جنس بتن پلاستیک - نویسنده: فخاری، خسرو
1264 - باز توزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه - نویسنده: علی‌زاده، لیلا
1265 - باز تولید و پیش‌گویی خواص ترمودینامیکی فلزات قلیایی در حالت مایع - نویسنده: برنجی، علیرضا
1266 - بازتاب آیین زروانی در ایران باستان برپایه شاهنامه فردوسی - نویسنده: ساجع، لیلا
1267 - بازتاب ابیات شاهنامه فردوسی در متون نثر تاریخی قرن نهم و دهم هجری - نویسنده: احمدی، محمود
1268 - بازتاب اشعار مولانا در متون نثر عرفانی تا قرن‌دهم - نویسنده: بازوبندی، ابراهیم
1269 - بازتاب جنگ جهانی اول در شعر معاصر ایران - نویسنده: قصابی گزکوه، جلیل
1270 - بازتاب دین زرتشتی در شاهنامه فردوسی - نویسنده: حق پرست، لیلا
1271 - بازتاب قیام کربلا در تاریخ‌نگاری شام و عراق - نویسنده: سیاوشی، سمیه
1272 - بازتات تفکر ورلن در آثارش - نویسنده: بهروزی، مریم
1273 - بازخوانی شبهات اعتقادی و سیاسی- اجتماعی عصر امام علی(ع) و پاسخ آن‌ها در معارف علوی - نویسنده: شیشه‌چی، خدیجه
1274 - بازخوانی نظریه انسداد - نویسنده: مرادی، مهدی
1275 - باززایی گیاه بذرالبنج تراریخت از ریشه‌های موئین حاصل از تلقیح با A.rhizojenes به منظور افزایش مواد آلکالوئیدی - نویسنده: محمودنیا میمند، محسن
1276 - بازساخت محیط برای توسعه پایدار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS (نمونه موردی: شهرستان تربت حیدریه) - نویسنده: یاسوری، مجید
1277 - بازسازی تصاویر پزشکی به وسیله خطوط مرزی بر مبنای منحنی‌های اسپلاین بزیر معکبی (تصاویر اسپکت فانتوم و بطن چپ قلب انسان) - نویسنده: فروزنده، عاطفه
1278 - بازسازی رکوردها و آماره‌های مرتب گذشته در مدل‌های پیوسته - نویسنده: صابر، مریم
1279 - بازسازی کتاب منسوب به اصبغ‌بن نباته و تحلیل درون‌کایه آن - نویسنده: آذربو، زهرا
1280 - بازشناسی برون خط کلمات دستنویس فارسی با تأکید بر تشخیص نام ‎۳۰ شهر - نویسنده: هاشمی قوچانی، امید
1281 - بازشناسی مقوله ها و شاخص های اقدام پژوهی و ارزیابی از میزان انطباق آثار معلمان پژوهنده با این شاخص ها - نویسنده: محمد آقایی، مهدی
1282 - بازنگری فیلوژنتیکی زیرخانواده Rodentia; Muridae) Gerbillinae) در ایران به کمک صفات ریختی اسکلت پس جمجمه‌ای - نویسنده: حمیدی، کردیه
1283 - بازنگری مطالعات هیدرولوژیکی سد شهید یعقوبی - نویسنده: ناصری‌مقدم، مهیار
1284 - بازنمایی شاخص‌های رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم‌گیری مدیران - نویسنده: شیعه‌زاده، الهه
1285 - بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دوره‌ی مشروطه از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی - نویسنده: فلاحی، محمدهادی
1286 - بازنمایی کلیشه‌های قومی در سریال‌های تلویزیونی (بازه زمانی: ۱۳۹۲ - ‎۱۳۸۰) - نویسنده: شامخ‌نیا، راضیه
1287 - بازنمود آگاهی جمعی برنامه ریزان دولت الکترونیک از پدیده شفافیت اطلاعات - نویسنده: کاظمی، حسین
1288 - بازه‌های اطمینان تعمیم یافته - نویسنده: جوانشیری، زهره
1289 - بازه‌های اطمینان مبتنی بر درستنمایی تجربی و مقایسه آن با سایر روش‌ها - نویسنده: نقیبی، جواد
1290 - بازه‌های اطمینان ناپارامتری برای میانگین جامعه - نویسنده: یوسف‌زاده، فاطمه
1291 - بازه‌های بدون ریشه برای چند جمله‌ای رنگی گراف‌ها - نویسنده: صادق‌زاده، رضا
1292 - بازیابی در شبکه‌های توزیع بار با وجود تولیدات پراکنده - نویسنده: سلیمی‌نژاد، محمد
1293 - بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری‌های مستعمل روی-کربن به روش هیدرومتالوژی - نویسنده: شالچیان، حسین
1294 - بازیابی سبک شخصی مولوی در غزلیات شمس با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن - نویسنده: بهنام، مینا
1295 - بازیابی عناصر فلزی ارزشمند از باتری‌های مستعمل لیتیوم یونی به روش هیدرومتالورژی - نویسنده: رفسنجانی‌عباسی، علی
1296 - بازیابی معنایی تصویر مبتنی بر بازخورد مرتبط - نویسنده: جاویدی، ملیحه
1297 - بازیافت مصالح حاصل از تخریب ساختمان‌هاواستفاده ازآنهابعنوان مصالح روسازی راه - نویسنده: زنجانی، محمدمهدی
1298 - بازی‌های توپولوژیکی، پیوستگی مجزا و توام - نویسنده: حاجی عباس‌زاده آذر، پری
1299 - باورهای معرفت‌شناختی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه و رابطه آن با سبک رهبری آنان در شهرستان طبس در سال تحصیلی ۷۸-‎۱۳۷۷ - نویسنده: کریمی، علی
1300 - باهم‌آیی‌های خاص در زبان فارسی و آموزش آن به فارسی‌آموزان انگلیسی زبان - نویسنده: مجد، فاطمه
1301 - بایسته‌های بازرسی در آیین دادرسی کیفری - نویسنده: ندائی، رضا
1302 - بایواستراتیگرافی آهک‌های شمال شرق خوی و مقایسه آن با آهک‌های پلاژیک مجموعه کالردملانژ جنوب غرب خوی با نگرشی بر تحول تکتوسدیمنتری حوضه - نویسنده: فیضی، صغری
1303 - بایواستراتیگرافی بخش زیرین سازند آیتامیر بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش شوراب (جاده مشهد - سرخس) - نویسنده: سوسنی، افشین
1304 - بایواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش شوراب (کپه‌داغ) - نویسنده: موسی‌زاده، هدی
1305 - بایواستراتیگرافی رسوبات قاعده‌ای نهشته‌های کرتاسه بالایی در برش چمن ساور، جنوب کردکوی، البرز شرقی - نویسنده: باقری دینانی، زهرا
1306 - بایواستراتیگرافی رسوبات قاعده‌ای نهشته‌های کرتاسه بالایی در برش چمن ساور، کرانه جنوبی رودخانه نکا، جنوب کردکوی البرز شرقی - نویسنده: رضوی، زینب
1307 - بایواستراتیگرافی رسوبات قاعده‌ای نهشته‌های کرتاسه بالایی در برش سفیدچاه، کرانه شمالی رودخانه‌ی نکاه جنوب گلوگاه (البرزشرقی) - نویسنده: مجتهدین، الهام
1308 - بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در مقطع تیپ واقع در گردنه مزدوران - نویسنده: جنتی‌جهرمی، میترا
1309 - بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش چینه‌شناسی پادها (جنوب شرق مشهد) بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک - نویسنده: احمدی، مرتضی
1310 - بایواستراتیگرافی سازند آب دراز بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در مقطع تیپ - نویسنده: صنعتی، افسانه
1311 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه برمبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو - نویسنده: وحدتی‌راد، مرضیه
1312 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش شوراب (جنوب غرب آق دربند) بر مبنای فرامینیفرها - نویسنده: عبدالشاهی، مهرانه
1313 - بایواستراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) بر مبنای فرامینیفرها - نویسنده: نظافت، علی
1314 - بایواستراتیگرافی سازند آسماری دریال جنوبی کوه بیرمی واقع در شمال شهر خورموج از استان بوشهر - نویسنده: دمشق، محمد
1315 - بایواستراتیگرافی سازند پسته لیق بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش روستای دربند (غرب کپه داغ) - نویسنده: کشمیری، محجوبه
1316 - بایواستراتیگرافی سازند چهل کمان بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در مقاطع الگو و مرجع - نویسنده: مافی، آبرادات
1317 - بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی (شرق ناودیس چهل کمان) - نویسنده: سنماری، سعیده
1318 - بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی (‎۶۵ کیلومتری شمال شرق مشهد) در مقطع تیپ - نویسنده: شکری، محمدحسن
1319 - بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه برمبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش‌های امیرآباد و آتشگان - نویسنده: شکری، مریم
1320 - بایواستراتیگرافی سازند سنگانه برمبنای پلانکتون‌های آهکی در برش‌های امیرآباد و مزدوران - نویسنده: بداقی، فرشته
1321 - بایواستراتیگرافی سازند کلات در برش‌های روستای خشت روستای چهچهه و دهانه ورودی شهر کلات بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی - نویسنده: محقی، محمدانور
1322 - بایواستراتیگرافی سازند گورپی بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در برش کاور (استان ایلام) - نویسنده: شکری، نرگس
1323 - بایواستراتیگرافی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش دره شهر (جنوب شرق ایلام) - نویسنده: رسا ایزدی، محمدمهدی
1324 - بایواستراتیگرافی سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار (جاده مشهد - سرخس) - نویسنده: پوراسماعیل، اکرم
1325 - بایواستراتیگرافی سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش چهچهه واقع در جاده مشهد - کلات - نویسنده: عامل، عاطفه
1326 - بایواستراتیگرافی قاعده سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش الگو ( روستای یاقل، شمال شهر درگز، غرب حوضه رسوبی کپه‌داغ) - نویسنده: حسین‌زاده‌فیروزیان، محمدمهدی
1327 - بایواستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسه بالایی در گذر از سازند آیتامیر به سازند آب دراز بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش کوه دو برادر (شرق گردنه مزدوران) - نویسنده: شمسی، معصومه
1328 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی آخرین نهشته‌های منسوب به کرتاسه پسین بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در البرز شرقی - نویسنده: بداقی، فرشته
1329 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی بخش فوقانی سازند آب تلخ براساس نانوفسیل‌های آهکی در جاده مشهد- کلات - نویسنده: خدادادی، لیدا
1330 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی قسمت فوقانی سازند آب دراز و بخش تحتانی سازند آب تلخ بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی (جاده مشهد - کلات) - نویسنده: نطقی‌مقدم، مرضیه
1331 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای کرتاسه بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در غرب کپه‌داغ - نویسنده: محقی، محمدانور
1332 - بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای منسوب به کرتاسه پسین بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در شرق کپه داغ - نویسنده: نطقی‌مقدم، مرضیه
1333 - بایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند آبدراز در برش چینه شناسی روستای آبدراز - نویسنده: احسنی، الهه
1334 - بایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند آبدراز در برش چینه‌شناسی چهچهه بر مبنای فرامینیفرها - نویسنده: ذبیحی زوارم، فاطمه
1335 - بایواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه تحتانی امان‌آباد و نواحی اطراف (جنوب مشهد) - نویسنده: مرادی، لیلا
1336 - بتن گوگردی اصلاح نشده - نویسنده: سروری، سعید
1337 - بتن مسلح به خیزران - نویسنده: ارغند، محمدعلی
1338 - بحثی در باره استعاره و بررسی استعاره‌های دیوان حافظ - نویسنده: رضوی‌درخش، زهرا
1339 - بحثی در تطور بلاغت عربی تا قرن هشتم هجری و ترجمه کتاب الموجز فی تاریخ‌البلاغه - نویسنده: آفتابی، عبدالرضا
1340 - بحثی کلی در تشبیه همراه با ترجمه عیارالشعرا ابن طباطبا - نویسنده: پهلوان حسینی، علی اصغر
1341 - بحران سوریه و روابط ایران و ترکیه (2011-2013) - نویسنده: براتی، لیلا
1342 - بختیاری‌ها و قاجاریه - نویسنده: میرزایی، غلامرضا
1343 - بخش اول: تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی ترکیبات استخلافی a هالومالونالدئید بخش دوم: مطالعه برخی از ترکیبات B دای‌کربونیل به روش AM1 - نویسنده: نوروزی، علیرضا
1344 - بخش بندی تصویر و رهگیری شی توسط مار جدید جهتی پروکراستیز - نویسنده: کماندار، مهدی
1345 - بخش‌بندی بازار بانک‌ها بر مبنای میزان مورد انتظار مشتریان - نویسنده: آسمان‌دره، یاسر
1346 - بخش‌بندی فازی تعمیم‌یافته‌ی مسیرهای فیبری بافت سفید مغز حاصل از DT-MRI - نویسنده: مهرتاش، علیرضا
1347 - بخش‌بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده‌کاوی بر مبنای مدل آر.اف.ام. (RFM) (مورد مطالعه: شرکت بازرگانی طوس شرق) - نویسنده: علیزاده زوارم، علی
1348 - بخشی از کتاب مشکل‌الحدیث و بیانه - نویسنده: موسوی، رضا
1349 - بدخشان در دوره‌ی تیموری - نویسنده: آدینه‌اف، جمشید
1350 - برآرودگرهای بهبودیافته در مدل رگرسیون خطی چندگانه با خطاهای دارای توزیع بیضی گون - نویسنده: آرشی، محمد
1351 - برآورد آب مصرفی پایه در بخش کشاورزی ایران و بررسی امکان استفاده از مبادلات آب مجازی به منظور تأمین نیازهای غذایی - نویسنده: عربی یزدی، اعظم
1352 - برآورد ابعاد اصلی کانال‌های پایدار آبرفتی به روش مدل‌های چند متغیره - نویسنده: یوسفی، ندا
1353 - برآورد انرژی قابل متابولیسم حقیقی (TMEn) سه نوع چربی و تأثیر آنها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی - نویسنده: عرب، کبری
1354 - برآورد بارش و دمای مساحتی به روش الگوریتم ژنتیک، نظریه فازی، کریجینگ و مقایسه با چند روش مرسوم - نویسنده: سیدنژاد گل خطمی، نفیسه
1355 - برآورد برخی توابع آماری با متغیرهای تصادفی آمیخته به روش موجک - نویسنده: افشاری، محمود
1356 - برآورد بیزلاینکس توزیع‌های وایبل و گامبل - نویسنده: گندمی، ابوالفضل
1357 - برآورد پارامتر بر اساس نمونه‌گیری مجموعه‌ای رتبه‌بندی شده - نویسنده: حسنی دستگرد، مریم
1358 - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی - نویسنده: آبیاری، حمیدرضا
1359 - برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی - نویسنده: تیموریان، محمد
1360 - برآورد پارامترهای خانواده نمایی تعمیم یافته تحت داده‌های سانسورشده - نویسنده: عباسی‌فرد، علی
1361 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی در گاوهای شیری نژاد هولشتین کانادایی - نویسنده: طوسی، علی
1362 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید، تولیدمثل و ماندگاری گاوهای شیری نژاد هلشتاین در یک گله بزرگ و محاسبه شاخص ارزش اقتصادی اصلاحی - نویسنده: بحری بیناباج، فاطمه
1363 - برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی و تشکیل شاخص انتخاب در گاو شیری نژاد هلشتاین - نویسنده: معتمدی، محمدمهدی
1364 - برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از توابع چندمتغیره و شبیه‌سازی شکست سد خاکی مطالعه موردی سد تبارک‌آباد - نویسنده: نوری، مهسا
1365 - برآورد تابع تقاضای برق صنعتی در ایران به روش GMM - نویسنده: لاله‌وش، فاطمه
1366 - برآورد تابع تقاضای شیر ۱۳۷۵-‎۱۳۵۳ - نویسنده: قاسمی‌نیا، علی
1367 - برآورد تابع توزیع جامعه و کاربرد آن در برآورد آنتروپی و آزمونهای نیکویی برازش - نویسنده: یوسف زاده، فاطمه
1368 - برآورد تابع چگالی به روش لگ-اسپلاین - نویسنده: عرفانیان، مهدیه
1369 - برآورد تابع چگالی داده‌های در طول - اریب - نویسنده: عجمی‌بختیاروند، مسعود
1370 - برآورد تابع هدایت هیدرولیکی خاک بر مبنای سطح ویژه بخار ـ مایع اطراف ذرات خاک - نویسنده: امیدی، سمیرا
1371 - برآورد تبخیر تعرق چمن لولیم پرن (LoliumPerenne) تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از منطق فازی - نویسنده: مرادی، حوریه
1372 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر سنجنده مودیس در زیر حوضه آبریز مشهد - نویسنده: نوری، سمیرا
1373 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم متریک و سنجنده استر - نویسنده: امیدوار، جواد
1374 - برآورد تبخیر-تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) - نویسنده: توکلی، احسان
1375 - برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش بیلان آب بر پایه حداقل‌سازی مجموع خطاها در معادلات بیلان عمومی و آب زیرزمینی مطالعه موردی: حوضه فیض‌آباد - مه‌ولات - نویسنده: غیوری‌مطلق، امین
1376 - برآورد تغذیه آب زیرزمینی به روش‌های مختلف و مقایسه‌ی نتایج آنها (مطالعه‌ی موردی: دشت نیشابور) - نویسنده: احمدی، طیبه
1377 - برآورد تقاضای حامل‌های انرژی در بخش خانگی استان خراسان - نویسنده: داداشی، صادق
1378 - برآورد تمایل به پرداخت کشاورزان برای بهبود کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد) - نویسنده: چراغی، مریم
1379 - برآورد توابع انتقالی بین پارامترهای معادلات منحنی مشخصه رطوبتی خاک و پارامترهای معادلات نفوذ - نویسنده: طباطبایی پارسا، مرتضی
1380 - برآورد توزیع آماره‌های کاوشی و کاربرد در محاسبه قابلیت اطمینان خطوط ارتباطی مرکز کنترل دیسپاچینگ شمالشرق شرکت برق - نویسنده: رمضانی‌مقدم، محمد
1381 - برآورد توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال های باز - نویسنده: بهداد، علی
1382 - برآورد توزیع سرعت متوسط عمقی و تنش برشی کانال‌های باز و کاربرد آنها در تخمین ضریب انتشار طولی - نویسنده: گیوه‌چی، محمد
1383 - برآورد جنبش نیرومند زمین در زلزله بم به روش شبیه‌سازی کاتوره‌ای گسل - نویسنده: غفرانی، هادی
1384 - برآورد حداکثر درستنمایی پارامترهای مدل پرابیت خطی مرکب با اثرات تصادفی همبسته - نویسنده: صباغیان، احسان
1385 - برآورد حداکثر سطح سیلاب در رودخانه قره‌آغاج بر مبنای شواهد پالئواستیج - نویسنده: روان‌بخش، مجید
1386 - برآورد داده‌های گمشده در سری‌های زمانی و مقایسه روش‌های مختلف - نویسنده: خزین‌قناد، امید
1387 - برآورد در مدل‌های خطی جزئی - نویسنده: روزبه، مهدی
1388 - برآورد درستنمائی ماکزیمم پارامترهای فرآیند میانگین متحرک <MA (q)<r - نویسنده: سعیدی‌فر، ابوالفضل
1389 - برآورد درستنمایی ماکسیمم بر اساس الگوریتم EM - نویسنده: جعفری، فاطمه
1390 - برآورد دز جذبی از رادیو داروهای نشاندار شده یا تکنسیوم -‎۹۹m و تالیوم ‎۲۰۱ در افراد بالغ - نویسنده: باقرزاده آتشچی، سمیه
1391 - برآورد دز موثر بر کاربرد دستگاه مین‌یاب - نویسنده: عصارنوقابی، عفت
1392 - برآورد دز موثر چشمه‌های فوتون خارجی با استفاده از دو دزسنج - نویسنده: طیبی‌نژاد، سارا
1393 - برآورد دز موثر گاما ناشی از پرتوزایی طبیعی در خاک - نویسنده: بابازاده‌طلوتی، سمانه
1394 - برآورد دز، در درمان با استفاده از باریکه نوترونی - نویسنده: جوان‌فریمانی، عالیه
1395 - برآورد دمای هوا در شمال شرق ایران با استفاده از داده های سنجنده مودیس - نویسنده: جناتیان، نسیمه
1396 - برآورد رقابت چندگونه ای و پویایی فصلی جمعیت علف های هرز و تعیین شاخص های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) در شرایط مزرعه ای - نویسنده: افشاری، مهدی
1397 - برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر ‎305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی - نویسنده: سیددخت دهبار، عاطفه
1398 - برآورد سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده‌های جنبش نیرومند زمین در ایران - نویسنده: بابایی، پروین
1399 - برآورد سهم آب زاینده‌رود در اقتصاد استان اصفهان - نویسنده: حیات‌غیبی، فاطمه
1400 - برآورد شاخص کمبود رطوبت و تخمین رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت مشهد) - نویسنده: فشائی، محمد
1401 - برآورد شبه درستنمایی - نویسنده: صفای‌نیکو، نسرین
1402 - برآورد غیرخطی موجکی تابع چگالی - نویسنده: عاملی، سمانه
1403 - برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز تنگ کنشت با مدلهای MPSIAC و EPM به کمک GIS - نویسنده: راستگو، سعید
1404 - برآورد قابلیت ترکیب‌پذیری و هتروزیس برای صفات باارزش زراعی در نه‌لاین گوجه‌فرنگی با استفاده از روش تلاقی دای‌آلل - نویسنده: فرزانه، اکرم
1405 - برآورد کارآیی مصرف نیتروژن در گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) - نویسنده: عرب، فهیمه
1406 - برآورد لرزه‌ای پل‌های یکپارچه با استفاده از روش بار افزون سازگار چند مودی - نویسنده: محتشمی، احسان
1407 - برآورد ماتریس تغییر وضعیت زنجیرهای مارکوف با استفاده از داده‌های ناقص - نویسنده: افشاری، محمود
1408 - برآورد ماتریس واریانس - کوواریانس توزیع نرمال با میانگین مجهول تحت آنتروپی زیان - نویسنده: نزاکتی، احمد
1409 - برآورد مؤلفه‌های خوراکی کنجاله آفتابگردان عمل‌آوری شده با فرمالدئید و یا هیدروکسید سدیم در تغذیه گاوهای شیری - نویسنده: محمدآبادی، طاهره
1410 - برآورد مثبت و بهبود یافته مولفه‌های واریانس - نویسنده: مظلوم‌شهری، بهنام
1411 - برآورد مدل تقاضای مسکن کشور - نویسنده: نزهتی، غلامرضا
1412 - برآورد مدل‌های QCD از انرژی ‎۲۰GeV تا انرژی‌های بالاتر از ‎۲۰۰GeV - نویسنده: فاروقی، زینب
1413 - برآورد ناپارامتری تابع چگالی دو متغیره - نویسنده: امیری، مهدی
1414 - برآورد ناپارامتری تابع چگالی و آزمون ناپارامتری تساوی تابع چگالی با داده‌های آمیخته پیوسته و گسسته - نویسنده: اکبری‌لاکه، معصومه
1415 - برآورد ناپارامتری مد در مدل برش چپ با داده‌های آمیزنده قوی - نویسنده: احسانی، سمانه
1416 - برآورد ناپارامتری منحنی به روش موجک - نویسنده: دوستی، حسن
1417 - برآورد نقطه‌ای بیزی و کلاسیک براساس روش نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار - نویسنده: علیزاده‌نوقابی، رضا
1418 - برآورد نیاز آبی چغندرقند و گندم در دوره 1409-‎1390 با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده توسط مدل LARS-WG5 (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) - نویسنده: اشرف، بتول
1419 - برآورد و آزمون فرضیه‌ی استقلال در توابع مفصل بر اساس اندازه‌های اطلاع - نویسنده: خسروی، سمانه
1420 - برآورد و ارزش‌گذاری گازهای گلخانه‌ای درگاوداری‌های شیری استان خراسان رضوی و بازشناسی عوامل موثر بر آن - نویسنده: مطلبی، مرضیه
1421 - برآورد و بررسی تغییرات ساختاری کشش‌های عرضه صادرات و تقاضای واردات در بخش کشاورزی - نویسنده: شریفی‌رستم‌آبادی، محمد
1422 - برآورد و بررسی مجاز بودن برآورد تحت زیان نامتقارن<Linex <r - نویسنده: رسولی، عباس
1423 - برآورد و پیش‌بینی تقاضای گروه‌های اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران - نویسنده: رضاپور، فاطمه
1424 - برآورد ویژگی‌های لرزه‌ای و ساختارهای زیرسطحی شمال شهر مشهد با بهره‌گیری از نوفه‌های محیطی - نویسنده: محمدی‌مقدم، یوسف
1425 - برآورد هزینه اجتماعی مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در اثر مصرف سوختهای فسیلی بویژه گازوییل در شهر مشهد - نویسنده: اسدیان‌کاریزک، بهنام
1426 - برآورد همخونی و تاثیر آن بر صفات اقتصادی بزهای مرخز - نویسنده: مفاخری، شیوا
1427 - برآوردگر انقباض در رگرسیون غیرخطی (تبدیل باکس - کاکس) - نویسنده: مرتضوی‌امیری، جواد
1428 - برآوردگر هسته‌ای تابع چگالی در مدل سانسور ضربی - نویسنده: نوری‌ممرآبادی، محسن
1429 - برآوردگرهای انقباض بردار میانگین دو جامعه نرمال چند متغیری - نویسنده: آتله‌خانی، محمد
1430 - برآوردگرهای انقباضی در مدل رگرسیون ریج با خطاهای دارای توزیع بیضی‌گون - نویسنده: حسن‌زاده بشتیان، مهسا
1431 - برآوردهای بیز، شبه بیز و بیز تجربی در جدول‌های توافقی - نویسنده: سعادت، حسنعلی
1432 - برآوردیابی برای ناحیه کوچک - نویسنده: عباس‌نژادمشهدی، ملیحه
1433 - برآیندهای کثرت گرایی دینی - نویسنده: باقری، معصومه
1434 - برازش مدل‌های خطی تعمیم یافته سلسله مراتبی و مدل‌های شکننده با استفاده از روش بیزی ناپارامتری برای توزیع اثرات آمیخته - نویسنده: پناه‌بحق، شیوا
1435 - برازش مدل‌های لوجیت برای داده‌های دوتایی وابسته - نویسنده: سالارزاده، هاشم
1436 - برچسب‌زنی اجزای گفتار - نویسنده: احمدی، راضیه
1437 - برخی از امثال و حکم عربی و معادلهای فارسی آنها - نویسنده: آبدان، علیرضا
1438 - برخی از روش‌های عددی برای حل معادلات انتگرالی از نوع آریزن - نویسنده: صنعتی‌حجار، شیما
1439 - برخی پایای بئر گروه‌های آبلی با تولید متناهی و گروه‌های پوچ توان آزاد - نویسنده: زارعی طوسی، طراوت
1440 - برخی خواص در توسیع‌های ایزولوجیک و ناوردای بئر گروه‌ها - نویسنده: غلامی، احمد
1441 - برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پرتقال - نویسنده: دادور، علی اکبر
1442 - برخی معیارهای جدید برای ارگودیسیتی و هذلولوی غیر-یکنواخت - نویسنده: پرویزی، محترم
1443 - برداشت‌ها و ادراکات صاحب‌نظران نسبت به عوامل مؤثر بر تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح - نویسنده: فرمانبربرجی، تکتم
1444 - برررسی منطقه‌الفراغ در فقه اسلامی - نویسنده: علیشاهی‌قلعه‌جوقی، ابوالفضل
1445 - بررس رفتار ترموالاستیسیته گذرای استوانه جدار ضخیم ساخته‌شده از مواد FG به روش تحلیلی - نویسنده: صفری کهنکی، علی
1446 - بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه غیر کدکننده در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهان و دو کوهان ایران - نویسنده: ساعدی، نغمه
1447 - بررسی (K (H- مدول‌های هیلبرت - نویسنده: فروغ، مرضیه
1448 - بررسی a- صدک‌های باقیمانده عمر و برآورد آنها - نویسنده: هوشمنددلیر، راضیه
1449 - بررسی آبدهی مدل‌های مختلف تخلیه مخزن یک سد زیرزمینی در حالت‌های ثقلی و پمپاژ به کمک مدل عددی - نویسنده: محمد میرزایی، محمد
1450 - بررسی آثار اقتصادی سیاست قیمت‌گذاری منابع آب (مطالعه موردی چناران - خراسان رضوی) - نویسنده: شعربافیان، علی
1451 - بررسی آثار پنهان مؤلفه‌های برنامه درسی برعواطف دانش آموزان مقطع ابتدایی - نویسنده: بروغنی، الهه
1452 - بررسی آثار تامین سرمایه از خارج بر رشد اقتصادی (مورد ایران) - نویسنده: زینل‌زاده، رضا
1453 - بررسی آثار تشیکل بازار مشترک اسلامی بر جریانات تجاری کشورهای منتخب عضو در بازه زمانی سال‌های ۱۹۹۴ - ‎۲۰۰۸ (کاربرد مدل جاذبه) - نویسنده: اصغری‌پور، فرید
1454 - بررسی آثار سیاستهای دولت بر تولید و رانت جویی در یک محیط شبیه‌سازی شده عاملگرایانه - نویسنده: حسنی مهمویی، بهروز
1455 - بررسی آثار کلیدی وام‌های مسکن در توسعه نواحی روستایی (نمونه موردی: شهرستان بهمئی) - نویسنده: بنیادداشت، ابوالقاسم
1456 - بررسی آثار ملین، مسهل و پروکینتیک عصاره آبی گل محمدی در رت - نویسنده: آرزومندان، رضا
1457 - بررسی آثار ناشی از هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر ارزش فرآورده‌های صنایع غذایی ایران - نویسنده: نعمت‌الهی، زهرا
1458 - بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران - نویسنده: متین، شهاب
1459 - بررسی آثار و اندیشه‌های فوزی المعلوف - نویسنده: عرب، اقدس
1460 - بررسی آثار وابسته و نوع وابستگی‌های آنها در متون فارسی از رویکرد فهرستنویسی - نویسنده: کوهستانی، جمیله
1461 - بررسی آرا و ادله فقهی دیه اهل کتاب در مذاهب اسلامی - نویسنده: اکبری اقدم هریس، حسین
1462 - بررسی آراء ابن عابدین و امام خمینی در مورد عرف - نویسنده: عرفانی، محمد حنیف
1463 - بررسی آراء تفسیری آلوسی از نگاه علامه طباطبایی - نویسنده: ساور علیانی، مجید
1464 - بررسی آراء نحویین در عطف نسق - نویسنده: ربیحاوی، محسن
1465 - بررسی آراء و اندیشه‌های اصولی ابن‌ادریس براساس کتاب السرائر - نویسنده: بخردیان، داریوش
1466 - بررسی آراء و نظرات فقهی تفسیر مجمع‌البیان (بخش معاملات) - نویسنده: پورمحمد، محمد
1467 - بررسی آراء و نظریه‌های فقهی در تفسیر مجمع‌البیان (زکات) - نویسنده: حسینی، ابراهیم
1468 - بررسی آرای اختلافی شهیدین در ابواب عقود با محوریت دو کتاب لمعه و شرح - نویسنده: امیری‌نیا، مجید
1469 - بررسی آرای اختلافی شهیدین در باب احوال شخصیه با محوریت دو کتاب لمعه و شرح لمعه - نویسنده: مرزانی، قنبر
1470 - بررسی آرای فقهی ابن رشد (طلاق، وصایا، فرائض) و تطبیق آن با نظرات فقهای شیعه و حقوق موضوعه - نویسنده: آقائی‌بجستانی، مریم
1471 - بررسی آرایش‌های مختلف کشت مخلوط زیره سبز و عدس - نویسنده: جهانی‌کندری، مریم
1472 - بررسی آرایه‌شناختی گونه سارگپه‌پابلند Buteo rufinus با استفاده از داده‌های ژن میتوکندریایی COX1 و داده‌های ریخت‌شناسی - نویسنده: منفرد، مرتضی
1473 - بررسی آزمایشگاهی اثر تداخل لایه‌های مرزی یک مقطع مستطیلی با نسبت ابعادی متغیر بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت - نویسنده: خادم‌زاده، نوید
1474 - بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات دمای سیستم خنک‌کننده بارامترهای عملکردی و آلاینده‌های موتور دوگانه‌سوز HCCL - نویسنده: کاشی طرقی، یاسر
1475 - بررسی آزمایشگاهی اثر دمای گازهای بازخورانی اگزوز بر مولفه‌های اگزرژی در یک موتور دیزل تزریق غیرمستقیم - نویسنده: شریف‌زاده، محمد
1476 - بررسی آزمایشگاهی اثر رقیق‌سازی سوخت با استفاده از گازهای آرگون و نیتروژن بر میزان آلاینده NOx در شعله غیر پیش آمیخته پروپان - هوا - نویسنده: رنگ‌رزی، عبدالرسول
1477 - بررسی آزمایشگاهی اثر فاصله و زاویه‌ی آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی اطراف تکیه‌گاه پل احداثی در کانال مرکب - نویسنده: سعادت‌نیا، محمد
1478 - بررسی آزمایشگاهی بازخورانی گازهای اگزوز بر موازنه اگزرژی موتور دیزل تزریق غیر مستقیم - نویسنده: جوهرچی، امیر
1479 - بررسی آزمایشگاهی پدیده قوس‌زدگی در مصالح دانه‌ای به کمک دستگاه توسعه‌یافته دریچه - نویسنده: احمدی، علی
1480 - بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی بر بستر صاف و زبر در مجاری مستقیم و تنگ‌شونده - نویسنده: قصابی، قائم
1481 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر بازخورانی گازهای اگزوزه در دماها و درصدهای بازخورانی مختلف بر آلاینده دود سیاه در موتور دیزل تزریق غیرمستقیم - نویسنده: ارژنگ‌نیا، امیر
1482 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب در فلوکوله شدن رسوبات چسبنده در کانال‌های انتقال آب - نویسنده: خواستار بروجنی، میلاد
1483 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر صفحات ذوزنقه‌ای متصل به ساحل بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ‎۹۰ ملایم - نویسنده: کرامت‌زاده، محسن
1484 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله قرارداده شده در یک دیواره شار ثابت بر ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد - نویسنده: ذوالفقاری، امین
1485 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر گازهای باز خوران اگزوز (EGR) بر آلاینده‌های موتور احتراق تراکمی شارژ همگن (HCCL) با سوخت دوگانه - نویسنده: کلاته، محمدرضا
1486 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر گردابه و چرخش سیال بر انتقال حرارت و افت فشار در مبدل های حرارتی - نویسنده: شرف‌بایگی، احمد
1487 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر زائده‌ی تولید گردابه روی مبدل حرارت پره لوله‌ای با استفاده از تحلیل بازگشت‌ناپذیری - نویسنده: منظم، محمدصادق
1488 - بررسی آزمایشگاهی تغییر مولفه‌های اگزرژی با استفاده از افزودنی اتانول در موتور دوزمانه بنزینی - نویسنده: حاتمی، محمد
1489 - بررسی آزمایشگاهی تولید بیوگاز از هضم مشترک پسماندهای غذایی و کود مرغی - نویسنده: بصیری، الهام
1490 - بررسی آزمایشگاهی جریان نانوسیال در جابجایی آزاد صفحه تخت قائم با شار حرارتی ثابت به روش سرعت‌سنجی از تصویر ذرات - نویسنده: رسائی‌پور، سامن
1491 - بررسی آزمایشگاهی جریان نانوسیال در جابجایی آزاد صفحه‌ی تخت قائم و افقی با شار حرارتی ثابت به روش سرعت‌سنجی تصویر ذرات (PIV) - نویسنده: پریزاد، رضا
1492 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیر کفی با محیط متخلخل - نویسنده: کورش وحید، فاطمه
1493 - بررسی آزمایشگاهی رفتار لرزه‌ای اتصلات قاب خمشی تیر به ستون پیش‌ساخته بتنی تحت اثر بارهای چرخه‌ای تناوبی - نویسنده: زمانی بیدختی، ابراهیم
1494 - بررسی آزمایشگاهی سیستم تخلیه کننده تحتانی سدها - نویسنده: صادقی، نوشین
1495 - بررسی آزمایشگاهی ضریب پسا، اغتشاشات سرعت و عدد ناسلت در جریان زیر بحرانی عبوری از روی استوانه داغ افقی تحت شار حرارتی ثابت - نویسنده: اصیل، آرشام
1496 - بررسی آزمایشگاهی ضریب پسای صفحه‌ی تخت در حضور مانع مربعی و مانع چهار گوش بهینه در مجاورت دیواره - نویسنده: قاسمی، مهدی
1497 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد یک مدل از پره‌ی توربین بادی - نویسنده: مهاجر، حامد
1498 - بررسی آزمایشگاهی کاربرد صفحات مستغرق در افزایش راندمان حوضچه رسوب‌گیر گردابی - نویسنده: آصفی، معین
1499 - بررسی آزمایشگاهی نوفه‌ی جریانی سامانه‌ی تخلیه‌ی گاز به اتمسفر - نویسنده: امیدوار، امیر
1500 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری جهت سنتز بهینه جاذب سیلیکاژل و مقایسه عملکرد آن با نمونه‌های مورد استفاده در پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد برای نم‌زدایی - نویسنده: صحراگرد، قاسم
1501 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیل المان محدود اثر فاصله‌ی متغیر نگهدارنده‌ی ورق به روی توزیع ضخامت قطعه‌ی شکل داده شده - نویسنده: حسینی، عباس
1502 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی کمک فنرها و بهبود عملکرد آن‌ها با استفاده از سیال هوشمند FMR - نویسنده: معروف، هادی
1503 - بررسی آزمایشگاهی و عددی جریان آرام و تراکم ناپذیر پایا بر روی صفحه تخت دارای گودی - نویسنده: نباتی‌مقدم، محمدحسین
1504 - بررسی آزمون‌های نیکویی برازش - نویسنده: حسنی، شمیم
1505 - بررسی آستانه تحمل گیاه جعفری (Petroselinum Crispum) نسبت به غلظتهای مختلف فرمهای یونی 3+Cr و 6+Cr - نویسنده: ذاکر، آرزو
1506 - بررسی آستانه تحمل گیاه شاهی(Lepidium sativum) نسبت به غلظتهای مختلف Cr - نویسنده: ناصری، حمیدرضا
1507 - بررسی آستانه تحمل گیاه گشنیز(Corandrum sativum) نسبت به غلظت‌های مختلف یون Cr - نویسنده: رجب‌پور، ملیحه
1508 - بررسی آستانه تحمل میسلیوم قارچ Agaricus bisprous نسبت به غلظتهای +Cr3 - نویسنده: بشارت، هیلدا
1509 - بررسی آسیب شبکه آندوپلاسمی ناشی از بکارگیری پلی اتیلن ایمین به عنوان وکتور غیرویروسی - نویسنده: دباغی، مریم
1510 - بررسی آسیب‌شناسی اثرات التیامی سولفات روی به روش حمام در ضایعه جلدی ماهی کپور - نویسنده: بلوچ، امجد
1511 - بررسی آشنایی زدایی (هنجارگریزی) معنایی در شعر عبدالوهاب بیاتی - نویسنده: نقی پور کندری، معصومه
1512 - بررسی آشوب کوانتومی در پس‌زنی ذرات از پتانسیل‌های جاذب گاؤسی - نویسنده: رئیسی، صدیقه
1513 - بررسی آشوب، مدل‌سازی و پیش‌بینی برای یک سری زمانی آشوبی - نویسنده: فاتحی‌مرج، حسن
1514 - بررسی آکوستیکی آهنگ گفتار در طیف اتیسم - نویسنده: عزیزی محمودآباد، زهرا
1515 - بررسی آلاینده‌های زیستی و میزان کارایی تصفیه فیزیکی پس‌آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد - نویسنده: رهبری، رامین
1516 - بررسی آلودگی آرسنیک و فلزات سنگین در محدوده معدن مرمریت نیزه آب (درح) - نویسنده: شرفی، کاظم
1517 - بررسی آلودگی نوترونی شتاب‌دهنده خطی الکترون ‎۱۰ MeV به روش مونت کارلو با استفاده از کد MCNPX - نویسنده: هاشمی‌نیا، مریم
1518 - بررسی آلودگی و اثرات زیست‌محیطی از آرسنیک در آبرفت‌های منطقه کلاته‌چوبک در شمال کاشمر، زمینه‌ای برای پژوهش‌های ایمنی‌شناسی سلولی-مولکولی در گوسفندان منطقه - نویسنده: حامی‌گازرانی، شکیبا
1519 - بررسی آلودگی ورم پستان مایکوپلاسمایی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی اطراف مشهد - نویسنده: رحیمی، رضا
1520 - بررسی آمادگی شرکت مخابرات خراسان رضوی برای استقرار مدیریت دانش - نویسنده: باقرپور، ساره
1521 - بررسی آماری بارکلوژر به عنوان یک متغیر تصادفی در گسترش ترک - نویسنده: نایب‌حسن‌آبادی، سعید
1522 - بررسی آماری پارامترهای موثر بر پرکردن نانولوله‌های کربنی چندجداره با اکسید آهن - نویسنده: تقی‌زاده، ملیحه
1523 - بررسی آماری پارامترهای موثر بر پرکردن نانولوله‌های کربنی چندجداره با نقره - نویسنده: اصلاحی، زهرا
1524 - بررسی آماری تهی‌جاها در ساختار بزرگ مقیاس عالم بر اساس داده‌های نقشه انتقال به سرخ ‎2dF - نویسنده: عنبرانی، امیر
1525 - بررسی آماری داده‌های ژئوتکنیک غرب مشهد - نویسنده: اعتمادی‌فر، مهین
1526 - بررسی آماری شکافت هسته‌های مرموز از حالت انقطاع (Statistical scission model (SSM در واکنش‌های القایی با یون‌های سنگین B,C,N,O+pb,Bi - نویسنده: حق‌پیما، مهدی
1527 - بررسی آموزش گفتار در زبان خارجی نکاتی درباره مهارت‌های گفتاری برای اهداف ویژه - نویسنده: اسدی‌کرکانی، هرمز
1528 - بررسی آموزش موثر با توجه به نظرات و عملکرد معلمان زبان انگلیسی مجرب و تازه‌کار - نویسنده: افشاری‌صالح، ریحانه
1529 - بررسی آناتومیکی اندام‌های رویشی گونه‌های جنس کلئوم (Cleome) در خراسان - نویسنده: نداف، محبت
1530 - بررسی آواشناسی رایانه‌ای تاثیرات کششی پاره‌ای سازه‌های نوایی در زبان فارسی - نویسنده: مهدی‌زاده، عباس
1531 - بررسی آوایی اختلاف قرائت قرآن مجید - نویسنده: بیدکی، محمدرضا
1532 - بررسی ابعاد آنتروپومتریک بافت نرم صورت در پسران ۱۷-‎۱۱ ساله نژاد فارس ساکن مشهد با استفاده از آنالیز فوتوگرافی - نویسنده: بقایری‌پور، معصومه
1533 - بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده‌های تربیت بدنی کشور - نویسنده: غلامیان، جواد
1534 - بررسی ابعاد رازداری در پرتو قرآن، حدیث و روانشناسی - نویسنده: مسرور، رضا
1535 - بررسی ابعاد لذت از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه - نویسنده: رجب‌زاده‌مطلق، علی
1536 - بررسی اتصال تیر فولادی به ستون بتون مسلح - نویسنده: نوایی‌فر، محمدعلی
1537 - بررسی اتصال داروهای آملودیپین و پروپرانولل به HSA با دو روش اسپکتروفتومتری مستقیم و روش نفوذ - نویسنده: مسعودی، حسن
1538 - بررسی اتفاقات خط انتقال آب گیسور-گناباد - نویسنده: نوری‌ابوذری، مهدی
1539 - بررسی اثر زمان تفجوشی بر خواص دی الکتریکی سرامیکCaCu3Ti4O12 - نویسنده: صدوقی موشکی، محسن
1540 - بررسی اثر آتش بر رفتار ستون‌ها و تیرهای فولادی، بتنی و مرکب - نویسنده: محمدنیااول، علیرضا
1541 - بررسی اثر آرایش و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) - نویسنده: زمانی، غلامرضا
1542 - بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرآورده‌های گوشتی - نویسنده: عابدینی، مریم
1543 - بررسی اثر آللوشیمی عصاره آبی اکالیپتوس بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه جو (Hordeum vulgare L) و علف هرز خاکشیر (Descuramia Sophia L) - نویسنده: سرائی، ربابه
1544 - بررسی اثر آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر طرح خانواده پایدار بر انتظارات زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر در دانش‌آموزان دختر دبیرستان - نویسنده: مهری خانیکی، زهرا
1545 - بررسی اثر آنتی بیوتیکی نایسین به دو فرم آزاد و نانوکپسوله شده در لیپوزوم در ماندگاری و کاهش فلور میکروبی پنیر سفید ایرانی - نویسنده: زایرزاده، الهام
1546 - بررسی اثر آنزیم لیپاز در فرآیند تولید نان بربری به روش مستقیم و خمیر اسفنجی - نویسنده: صالح آبادی، محسن
1547 - بررسی اثر اتفن بر تسهیل برداشت مکانیزه و کیفیت میوه برخی ارقام آلبالو - نویسنده: آرین‌پویا، زینب
1548 - بررسی اثر اتیلن بر میزان بیان ژن‌های G10H، T16H، DAT و AVLBS در گیاه پروانش (Catharanthus roseus) - نویسنده: شعبانی، میثم
1549 - بررسی اثر ادراک از سیاست در سازمان و ویژگی‌های شخصیتی بر تسهیم دانش، از طریق رضایت شغلی کلی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد) - نویسنده: آهی، رقیه
1550 - بررسی اثر ارتعاشات هسته‌ای بر پارامترهای مدل پوسته‌ای - نویسنده: حسینیان‌ازغندی، علییه
1551 - بررسی اثر ازن بر آلودگی میکروبی و خواص شیمیایی و حسی - نویسنده: اسد، سلیمان
1552 - بررسی اثر اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و پارابن‌ها بر رشد و نمو کنترل آلودگی‌های محیط کشت گیاهان سیب (Malus domestica) رقم کالا و داوودی (Chrysanthemum marifolium) رقم ایریدون در شرایط درون شیشه‌ای - نویسنده: قاضی‌مطلق، زینب
1553 - بررسی اثر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر باکتریهای پاتوژن و امکان افزایش زمان ماندگاری ماست در اثر افزودن آنها - نویسنده: کاراژیان، رضا
1554 - بررسی اثر اسانس و فراکسیون EA4 عصاره الکلی گل محمدی (Rosa damascera) بر تشنجات فراخوانده با پنتلین تترازول در رت - نویسنده: خیرآبادی، معصومه
1555 - بررسی اثر اسانسهای طبیعی آویشن و زنیان بر کنترل رشد آسپرژیلوس پارازیتیکوس در پسته - نویسنده: مهربان سنگ آتش، معصومه
1556 - بررسی اثر استرس حاد بر یادآوری در حافظه شکل گرفته ضمن تجویز دوزهای بسیار ناچیز تا معمول مورفین در رت نروژی سفید نژاد ویستار ( Rattus norvegicus albinus) - نویسنده: کاوسی، زینب
1557 - بررسی اثر استرس گرمائی بر افزایش وزن و رشد الیاف پشم بره‌های نر گوسفند نژاد کرمانی - نویسنده: فرقانی، محمدعلی
1558 - بررسی اثر استریفیکاسیون روغن منداب بعنوان بیودیزل بر عملکرد و آلاینده های موتورهای احتراق داخلی - نویسنده: کریمی سلو کلو، عبدالله
1559 - بررسی اثر استفاده از ویناس در تغذیه بره‌های بلوچی - نویسنده: دستار، بهروز
1560 - بررسی اثر اسید سالیسیلیک در بهبود آسیبهای ناشی از تنش کروم (Cr3+) در گیاه شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) - نویسنده: توکلی، محبوبه
1561 - بررسی اثر اسیدسالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سه‌رقم زردآلو - نویسنده: اردکانی، الهام
1562 - بررسی اثر اصطکاک خطی و غیر خطی و تحریک پارازیت بر سیستم نوسانی آونگ غیر خطی - نویسنده: منفرد، زهرا
1563 - بررسی اثر اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی بر خواص فوم نانوکاپوزیت پلی‌یورتان/نانولوله کربنی چندجداره - نویسنده: قائمی، ماندانا
1564 - بررسی اثر افت بتن و حرارت بر نتایج آزمایش مودال تیرهای خمشی بتن مسلح - نویسنده: بهنام راد، گلسا
1565 - بررسی اثر افزایش غلظت CO2 بر رقابت چندگونه زراعی و علف هرز C4C3 - نویسنده: انورخواه، سپیده
1566 - بررسی اثر افزایش ماده جامد شیر و پری بایوتیک شیر سویا بر ویژگیای میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک - نویسنده: یگانه‌زاد، سمیرا
1567 - بررسی اثر افزایش مواد آلی خاک و میزان مصرف علفکش سولفوسولفورون بر درجه پایداری آن و ویژگی‌های زیستی خاک در گندم - نویسنده: هادی‌زاده، محمدحسن
1568 - بررسی اثر افزودن اسیدهای خوراکی بر روی میزان جذب روغن، بافت و رنگ برنج در حین پخت - نویسنده: قاسمی، عفت
1569 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک به آب آشامیدنی بر عملکرد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: حسینی، زهرا
1570 - بررسی اثر افزودن پروتئین سویا و بذر گوجه‌فرنگی روی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی کچاپ - نویسنده: سیگارودی، اعظم
1571 - بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید اسیتیک در آب آشامیدنی بر روی عملکرد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی - نویسنده: اکبری، محمدرضا
1572 - بررسی اثر افزودن نانولوله‌کربنی چندجداره بر خواص کامپوزیت پلی‌پروپلین/دوده به عنوان صفحات دوقطبی مورد استفاده در پیل‌های سوختی پلیمری - نویسنده: میرشاهی، محسن
1573 - بررسی اثر افزودنی‌ها بر خواص رئولوژیک خمیر - کیفیت و ماندگاری نان بربری حاصل از آردهای تجاری مختلف - نویسنده: ابراهیم‌زاده، شیرین
1574 - بررسی اثر افزودنی‌ها بر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با سبک دانه پامیس فاروج - نویسنده: هاشمی‌نژاد، جلال
1575 - بررسی اثر اکروباکتریوم رایزوژنز و هورمون اکسین بر القاء ریشه در سیاه‌توسه (Frangula alnus) - نویسنده: حبیبی پیرکوهی، مازیار
1576 - بررسی اثر امواج التراسوند روی سینتیک واکنش‌های شیمیایی در محیطهای دو فازی - نویسنده: شاملی، علی‌اکبر
1577 - بررسی اثر انتشار مجدد سهام عادی به منظور افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (۱۳۷۷- ‎۱۳۷۲) - نویسنده: صفرزاده، حسین
1578 - بررسی اثر اندازه جمعیت مرجع و تراکم نشانگرها در ارزیابی ژنومی جمعیت شبیه‌سازی شده گاو شیری - نویسنده: کریمی، داود
1579 - بررسی اثر اندازه‌ی خرده لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و لاستیک به کمک آزمون DST - نویسنده: رضاپور، علیرضا
1580 - بررسی اثر انعطاف‌پذیری دیوارهای پرکننده و سختی سیستم باربر جانبی در پاسخ‌های سازه بتن آرمه تخت بار انفجار از راه دور - نویسنده: ساعد یوسفی، حسام‌الدین
1581 - بررسی اثر ایزوله پروتئین خلر (Lathyrus sativus) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن در آب تثبیت‌شده با صمغ گزانتان - نویسنده: قربانیان، فاطمه
1582 - بررسی اثر اینولین استخراجی از گیاهان دارویی (کاسنی و سیب زمینی ترشی) بر تولید ترکیبات ضدمیکروبی و رشد دو گونه باکتری پروبیوتیک در حضور اسید و نمک‌های صفراوی - نویسنده: کمالی، سارا
1583 - بررسی اثر conditioned medioum حاصل از بافت پلاستمای خرگوش سفید نژاد نیزیلندی بر روی فاکتورهای بنیادینگی و تمایزی سلول‌های 2-NTERA تمایز یافته به وسیله تکنیک فلوسایتومتری - نویسنده: میر احمدی، مهدی
1584 - بررسی اثر conferone برافزایش میزان سمیت داروهای vincristine ,cosplatine در شرایط invitro - نویسنده: نشاطی، وجیهه
1585 - بررسی اثر EDTA ، نیتریت و اسید استیک بر E.coli O157:H7 تلقیح شده به گوشت گوساله - نویسنده: محسنیان، احمد
1586 - بررسی اثر بازبودن تجاری بر رابطه وفور منابع نفتی و رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت - نویسنده: مرادی، الهه
1587 - بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت شناختی- رفتاری همسران جانبازان بر کاهش تنیدگی والدینی همسران وکاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنها - نویسنده: غلامی، محمد حسین
1588 - بررسی اثر بخشی آموزش نظریه معکوس بر ساختار انگیزشی و مولفه های بهداشت روان دختران بی سرپرست و بد سرپرست - نویسنده: صفاری، زهرا
1589 - بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد شناختی - رفتاری در معتادین افسرده - نویسنده: رسولی آزاد، مراد
1590 - بررسی اثر بخشی روان‌درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه و فراشناخت افراد مبتلا به اسکیزوفرنی - نویسنده: رضائی‌منش، باقر
1591 - بررسی اثر بخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمانهای معنوی مذهبی در افزایش رضایتمندی زناشویی - نویسنده: غفوری، سمانه
1592 - بررسی اثر بخشی طرح تایم ( غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل - نویسنده: عدالتی شاطری، زهره
1593 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد بین فردی (مبتنی بر دلبستگی) بر سازگاری با نقش جنسی، اضطراب- افسردگی و عزت نفس مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی - نویسنده: مجیری نژاد، مهناز
1594 - بررسی اثر برخی تیمارها بر رویش و استقرار اولیه گیاه آنقوزه (Ferulaassa- foetida) در جهت اهلی‌سازی آن - نویسنده: ورمزیار، فاطمه
1595 - بررسی اثر برگزدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند - نویسنده: کمندی، علی
1596 - بررسی اثر بی‌ثباتی درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت - نویسنده: بحرالعلوم، حسین
1597 - بررسی اثر بیوشیمیایی افزودنی‌های مختلف بر سیلاژ یونجه و مقایسه برخی از آنها با یونجه خشک بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین - نویسنده: اژدری‌فرد، آبتین
1598 - بررسی اثر بیونیک الکترو اسمز بر روی کاهش دگرچسبی خاک - نویسنده: رحمانی فرد، محسن
1599 - بررسی اثر بیهوشی مکرر توسط پروپوفول در دوره نوزادی بر تشنج‌پذیری و میزان پاسخ به درد در دوره بلوغ در رت نژاد ویستار - نویسنده: رحیمی، رباب
1600 - بررسی اثر بیهوشی مکرر توسط تیوپنتال در دوره نوزادی بر تشنج‌پذیری رت‌ها توسط PTZ پاسخ به درد در دوران بلوغ - نویسنده: فقیه مجیدی، فاطمه
1601 - بررسی اثر بیهوشی مکرر توسط کتامین در دوره نوزادی بر تشنج‌پذیری رت نر توسط PIZ و پاسخ به درد در دوران بلوغ - نویسنده: شهری، سمیه
1602 - بررسی اثر بیهوشی مکرر دوران نوزادی توسط تیوپنتال بر قابلیت یادگیری قبل و بعد از بلوغ در موش صحرایی ویستار - نویسنده: خشنودی، فاطمه
1603 - بررسی اثر پارامترهای رئوکست روی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Al-6Si-2Mg - نویسنده: توانچه، مرتضی
1604 - بررسی اثر پارامترهای مؤثر در طراحی مهاری‌های زمینی - نویسنده: واحدی‌فر، مهدی
1605 - بررسی اثر پارامترهای محیطی (شرایط هیدرودینامیکی، دما، غلظت بازدارنده و غلظت اسید) برخوردگی فولاد ساده کربنی در محیط اسیدی در حضور چند ترکیب‌آلی - نویسنده: کوثری، علی
1606 - بررسی اثر پارامتری‌های جوش در استحکام خستگی اتصال جوش فولادها - نویسنده: فرجادفر، رضا
1607 - بررسی اثر پدیده پوشینگر در شکل‌دهی معکوس شونده صفحات نازک - نویسنده: مسیبی، جواد
1608 - بررسی اثر پرخورانی محدود روی کاهش دود سیاه در موتورهای تنفس طبیعی دیزل - نویسنده: یوسفی، افشین
1609 - بررسی اثر پساب کره بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک - نویسنده: شاکری، منیرالسادات
1610 - بررسی اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیرة غذایی بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه‌های گوشتی - نویسنده: حسن‌پورباشی، سمیرا
1611 - بررسی اثر پنیر سویا و تری سدیم سیترات بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر پیتزا - نویسنده: فرهمندفر، رضا
1612 - بررسی اثر پورتوین - لوشاتلیه در آلیاژ آلومینیوم ‎۶۰۶۳ با استفاده از آزمون‌های فروروندگی - نویسنده: صیاحی، امیر
1613 - بررسی اثر پیش جوانه‌زنی و تقسیط نیتروژن بر عملکرد سیب‌زمینی - نویسنده: احمدی، قربان
1614 - بررسی اثر تابش بر احساس گرمایی افراد در محفظه‌های بسته به دو روش آزمایشگاهی و عددی - نویسنده: احمدی‌ابراهیم‌آبادی، محمود
1615 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد شش رقم ذرت دانه‌ای - نویسنده: منیعی، مهدی
1616 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر رقابت و پویایی گونه های علف هرز چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط مزرعه ای - نویسنده: سالاری، منا
1617 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و سرعت رشد هیبریدهای ذرت بر اساس درجه روز - رشد - نویسنده: باصفا، محمود
1618 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات رشد سه رقم کلزای پائیزه در منطقه مشهد - نویسنده: نبوی‌محلی، آرمان
1619 - بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا در منطقه مشهد - نویسنده: نظامی، احمد
1620 - بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در منطقه مشهد - نویسنده: محمدی نیک‌پور، علیرضا
1621 - بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد عدس در منطقه نیشابور - نویسنده: مروی، حمید
1622 - بررسی اثر تاریخ کاشت و فاصله کاشت بر رشد، نمو، عملکرد و برخی خصوصیات کیفی گیاه‌دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی داراب - نویسنده: شاکر، زینب
1623 - بررسی اثر تاریخ‌های مختلف برداشت علوفه و تراکم‌های مختلف کاشت بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه دو رقم گندم قدس و روشن - نویسنده: یوسفی، علی‌اکبر
1624 - بررسی اثر تجویز داخل نخاعی کربنوکسالون بر روی درد و ارتباط آن با مورفین در دو آزمون فرمالین و Tail Flick در رت‌های نر نژاد ویستار - نویسنده: کمال‌پور، مرجان
1625 - بررسی اثر تجویز نخاعی Genipin بر احساس درد و بر بی دردی ناشی از مرفین در موش صحرایی نر نژاد ویستار - نویسنده: عباسی، زهره
1626 - بررسی اثر تجویز نخاعی کربنوکسالون به همراه آگونیست و آنتاگونیست GABAA بر احساس درد در موش صحرایی نر - نویسنده: افشار کارگر، سیمین
1627 - بررسی اثر تجویز نخاعی ویتامین (Menaquinone) بر درد حرارتی و شیمیایی در موش صحرایی نژاد ویستار - نویسنده: حجی‌پور، فاطمه
1628 - بررسی اثر تجویز نیکوتین مادری بر تکوین ریز عروق قشری مغز نوزادان موش نژاد Balb/c - نویسنده: تهجدی، سمیه سادات
1629 - بررسی اثر تحریکی حفره دو بعدی مستطیلی بر ضریب انتقال حرارت در لایه مرزی مغشوش - نویسنده: میرجعفری، علیرضا
1630 - بررسی اثر تراکم بذر بر خصوصیات زراعی، ارزش غذایی و عملکرد جو علوفه‌ای تحت شرایط دیم - نویسنده: گریوانی، گل‌محمد
1631 - بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا - نویسنده: باشتنی، ابراهیم
1632 - بررسی اثر تراکم دینامیکی و بارهای استاتیکی بر مقاومت برشی خاک‌های لسی استان گلستان - نویسنده: رضایی، حامد
1633 - بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت ‎۴ رقم کنجد در منطقه فیض‌آباد - نویسنده: غفلتی، محمود
1634 - بررسی اثر تراکم کاشت و تغذیه نیتروژن بر رشد، عملکرد و مواد موثره فلفل دارویی - نویسنده: امینی‌فرد، محمدحسین
1635 - بررسی اثر تراکم گیاهی بر خصوصیات کمی، کیفی و آناتومیکی ‎۴ رقم چغندرقند - نویسنده: قائمی، علیرضا
1636 - بررسی اثر تراکم گیاهی و رقم بر خصوصیات رشد، عملکرد و ارزش اقتصادی ذرت - نویسنده: وفابخش، جواد
1637 - بررسی اثر تراکم و برگزدایی بر عملکرد دانه و علوفه ذرت دانه‌ای زودرس در منطقه کاشمر - نویسنده: بیجندی، علی
1638 - بررسی اثر تراکم و زمان توزیع کود سرک بر عملکرد، اجزای عملکرد و مراحل فنولوژی ارقام کلزای بهاره در منطقه مشهد - نویسنده: سعیدشریعتی، شهاب
1639 - بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد مخلوط ذرت دانه‌ای و سویا - نویسنده: جعفرنژاد، احمد
1640 - بررسی اثر تراکم و نسبت‌های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد مخلوط سورگوم دانه‌ای و سویا - نویسنده: بهشتی، علیرضا
1641 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم فلفل‌شیرین گلخانه‌ای - نویسنده: صیفی، سمانه
1642 - بررسی اثر تراکم‌های مختلف کاشت بر عملکرد، خصوصیات زراعی و ارزش غذایی سه رقم ذرت علوفه‌ای - نویسنده: غلامی، احمد
1643 - بررسی اثر ترکیبهای مختلف کاشت بر میزان عملکرد در کشت مخلوط چغندرقند علوفه‌ای و کنجد - نویسنده: رهبر، مجید
1644 - بررسی اثر ترکیبی دو نوع جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر موزارلای کم چرب - نویسنده: مظاهری نسب، مسعود
1645 - بررسی اثر ترکیبی صمغ قدومه شهری و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های امولسیون تهیه شده با امواج فراصوت - نویسنده: سلیمان پور، مرجان
1646 - بررسی اثر تزریق بخار و تحلیل عددی مبدل گاز-گاز در سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی - نویسنده: موسوی سعید، مسعود
1647 - بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گرلین و لپتین بر غلظت پلاسمایی هورمون‌های تیروئیدی موش صحرائی - نویسنده: عمورجبی، ام‌البنین
1648 - بررسی اثر تزریق داخل صفاقی و درون قشر پیش‌پیشانی اتانول بر حافظه‌ی کاری فضایی موش صحرایی نر با استفاده از دستگاه ماز ‎8 شکل - نویسنده: لطفی‌قادیکلایی، نرجس
1649 - بررسی اثر تعداد گروه‌های انرژی، مرتبه P و مرتبه S بر<Keff <r - نویسنده: مهماندوست، علی‌اکبر
1650 - بررسی اثر تعدیل‌گری عدالت سازمانی بر رابطه بین رشد کارراهه شغلی و انواع سه‌گانه تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) - نویسنده: بذرگری، ملیحه
1651 - بررسی اثر تعدیلگری موانع فرهنگی سازمان و ارزش رشد شخصی کارکنان بر رابطه بین بافت ذهنی باز و نوآوری درک‌شده سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) - نویسنده: ناصری نژاد، الهه
1652 - بررسی اثر تعدیل‌گری هویت‌سازمانی کارکنان بر رابطه بین منابع شغلی و دلبستگی به کار کارکنان در سازمان‌های ادغام شده (مورد مطالعه: جهاد کشاورزی مشهد) - نویسنده: مهرگان‌راد، مژده
1653 - بررسی اثر تغذیه ضایعات نان و زئولیت طبیعی بر عملکرد و پارامترهای سرم جوجه‌های گوشتی - نویسنده: کوه‌کن‌نژاد، محمدرضا
1654 - بررسی اثر تغییر نوع پوشش امپلنت‌های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایحاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش- استخوان به روش اجزا محدود - نویسنده: قانعی، علی
1655 - بررسی اثر تناوب زراعی بر بانک بذر علوفهای هرز مزارع جو در منطقه کرج - نویسنده: اویسی، مصطفی
1656 - بررسی اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد گیاه گندم زمستانه و تعیین ضرایب حساسیت گندم به تنش آبی - نویسنده: نخجوانی مقدم، محمدمهدی
1657 - بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی ریشه ارقام حساس و مقاوم گندم - نویسنده: محب، زینب
1658 - بررسی اثر تنش کم‌آبی بر خصوصیات رشدی سه‌گونه نعناع تحت شرایط کنترل‌شده - نویسنده: نظامی، سمیه
1659 - بررسی اثر تنش‌شوری بر خصوصیات فیزیومورفولوژیک گیاهان چهارکربنه گل‌تکمه‌ای (Gomphrena globosa L) و آمارانتوس‌زینتی (Amaranthus tricolor L)تحت سطوح مختلف دی‌اکسیدکربن - نویسنده: کمالی، مریم
1660 - بررسی اثر تنش‌شوری بر روی پاسخ‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سه نوع شبدر (گیاه پوششی) با پتانسیل استفاده در فضای سبز - نویسنده: وحدتی‌مشهدیان، نوید
1661 - بررسی اثر تنش‌های پسماند بر روی پارامترهای شکست (k-factor , j-integral) در جوش اصطکاکی اغتشاشی - نویسنده: رودی، هاشم
1662 - بررسی اثر تنش‌های پسماند بر ضریب شدت تنش در اطراف سوراخ کارسرد شده - نویسنده: امیرفخریان، محسن
1663 - بررسی اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی در ایران - نویسنده: گوهری، لیدا
1664 - بررسی اثر تیمارهای حرارتی و مواد افزودنی بر خواص انبارداری پرتقال خونی - نویسنده: برزنونی، عصمت
1665 - بررسی اثر جایگزینی پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی در جیره جوجه‌های گوشتی - نویسنده: ناظمی‌فر، علی
1666 - بررسی اثر جایگزینی کامل و یا بخشی از پودرماهی توسط پودر بقایای کشتارگاهی طیور بر عملکرد جوجه‌های گوشتی - نویسنده: آرمین، محمدرضا
1667 - بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضدسرطان داکسوروبیسین و پلی-ال-آرژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات DU145 - نویسنده: محمدی، زبیده
1668 - بررسی اثر جداگانه و توام داکسوروبیسین و متفورمین بر روی چرخه‌سلولی در دودمان سلولی سرطان پروستات انسان، DU145 - نویسنده: کوثری، نگین
1669 - بررسی اثر جداگانه و توأم نانوذرات اکسیدروی و داروی داکسوروبیسین بر بقاء دودمان سلولی سرطان پروستات انسان، DU145 و بیان ژن کاتالاز - نویسنده: سلیمانی، صفورا
1670 - بررسی اثر جیبرلیک اسید و ‎۴،۲-دی‌کلروفنوکسی استیک‌اسید بر تشکیل میوه بادمجان در شرایط عدم گرده‌افشانی - نویسنده: فولادی، افسانه
1671 - بررسی اثر حذف فیبرهای c در اثرات بی دردی، پردردی و التهابی استرس و دگزامتازون در موشهای صحرایی - نویسنده: سپهری، زهرا
1672 - بررسی اثر حفاظتی عصاره انار در برابر استرس اکسیداتیو حاصل از استات سرب در رت - نویسنده: بیناس، نیلوفر
1673 - بررسی اثر حلال‌های آلی بر تولید الکتروشیمیایی بخار سرد جیوه - نویسنده: نظری، مجتبی
1674 - بررسی اثر خستگی چرخشی در مقاومت تسلیم نمونه‌های فولادی از جنس CK45 - نویسنده: همایی، احسان
1675 - بررسی اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو اوپک - نویسنده: ستوده، مریم
1676 - بررسی اثر درزهای انقباض در پاسخ لرزه‌ای سدهای بتنی قوسی - نویسنده: اکبرزاده‌زهرائی‌کهن، امیدرضا
1677 - بررسی اثر درصدهای مختلف سن‌زدگی بر روی چند رقم گندمهای نانی کشور - نویسنده: منصوری، علیرضا
1678 - بررسی اثر درمانی عصاره‌های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس علیه آلودگی هموپروتئوس کلمبه در کبوتران - نویسنده: سلطانی عینی، مریم
1679 - بررسی اثر دگردیسی کاه جو بر ذرت، چغندرقند و آفتابگردان و علف‌های هرز آنها - نویسنده: ناصری‌پوریزدی، محمدتقی
1680 - بررسی اثر دما، امواج مایکروویو و صمغ بر کینتیک انتقال جرم و خصوصیات کیفی ناگت مرغ سرخ شده به روش عمیق - نویسنده: سورگی، مریم
1681 - بررسی اثر دماهای مختلف اکسترود کردن دانه کامل سویا بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: ژاله، صفا
1682 - بررسی اثر دمای پیشگرم، سرعت سرد کردن و تغییر شکل بر خواص چقرمگی شکست فولاد میکرو آلیاژی ‎30MSV6 - نویسنده: الداغی، حامد
1683 - بررسی اثر دمای کلسینه بر خواص ساختاری، ارتعاشی، نوری و رئولوژی نانوذرات زیرکونیا - نویسنده: حدادیان، محبوبه
1684 - بررسی اثر دو نوع کود ازته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات رشدی کلزای پاییزه در منطقه مشهد - نویسنده: باغبان‌خلیل‌آباد، صادق
1685 - بررسی اثر دوزهای فوق‌العاده ناچیز تا معمول مورفین بر یادآوری حافظه شکل گرفته حین استرس مکرر در رت نروژی سفید نژاد ویستار ( Rattus norvegicus albinus) - نویسنده: صادق، اعظم
1686 - بررسی اثر دی استات سدیم در ماندگاری مایونز - نویسنده: کاظمی اسکویی، علی
1687 - بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی، میزان، عملکرد و اجزاء اسانس نعناء فلفلی - نویسنده: شهریاری، سهیلا
1688 - بررسی اثر رطوبت بر پیوستگی بین بتن و ورق‌های پلیمری الیافی - نویسنده: دانایی، سارا
1689 - بررسی اثر رقابت علف‌های هرز یکساله بر خواص کمی و کیفی چغندرقند - نویسنده: شهبازی‌اسفیدن، حسنعلی
1690 - بررسی اثر روانی - اجتماعی تبلیغات بر انتخاب رشته تحصیلی دبیرستانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های ناحیه ‎۴ شعرستان مشهد در سال تحصیلی ۷۷-‎۷۸ - نویسنده: مرادزاده، حسین
1691 - بررسی اثر روش استخراج و نوع ماده اولیه بر قدرت آنتی اکسیدانی عصاره استحصالی از برگ گیاه چای - نویسنده: گلی موحد، غلامعلی
1692 - بررسی اثر روش تولید و مرحله خشک کردن بر ویژگی های عمل کنندگی کنسانتره پروتئینی حاصل از آردهای صنعتی سویا - نویسنده: رواقی دارانی، مریم
1693 - بررسی اثر روش های مختلف استخراج بر روی راندمان، درجه استری شدن، درصد گالاکتورونیک اسید، وزن مولکولی و خصوصیات رئولوژیک پکتین استخراج شده از تفاله شاه توت - نویسنده: مسیبی، وحید
1694 - بررسی اثر روش های مختلف کاربرد عنصر روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ذرت در شرایط تنش خشکی - نویسنده: مزروعی، صدیقه
1695 - بررسی اثر روش‌های مختلف افزایش ماده جامد شیر بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده - نویسنده: طلاکار، حامد
1696 - بررسی اثر روش‌های مختلف کنترل بر رقابت علف‌های هرز و خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای<Zea mays L) <r) - نویسنده: وفابخش، کاظم
1697 - بررسی اثر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی بر بانک بذر و ویژگیهای اکولوژیکی، تنوع و کارایی مصرف نور علفهای هرز و چغندرقند - نویسنده: سیاهمرگویی، آسیه
1698 - بررسی اثر ریزجلبک Spirulina platensis ، آگار و گوار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل کیوی - نویسنده: خزایی پول، اسماعیل
1699 - بررسی اثر زجاجیه خرگوش نر نیوزلندی بر تکثیر و تمایززدایی سلول‌های NTERA2 تمایزیافته - نویسنده: رضاییان، زهره
1700 - بررسی اثر زمان خوراک دهی بر هیستومورفومتری دئودنوم بلدرچین - نویسنده: یوسفی، جابر
1701 - بررسی اثر زمان خوراک ‌د‌هی برتغییرات هیستومورفومتری ژژنوم بلدرچین (Coturnix coturnix) - نویسنده: علیمردانی، رضا
1702 - بررسی اثر زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد، پروتئین و انتقال مجدد ازت و ماده خشک در دو رقم گندم - نویسنده: حسن‌زاده‌دلوئی، مجتبی
1703 - بررسی اثر زمان محلول‌پاشی اوره بر شاخص‌های رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد و پارامترهای کیفی در دو رقم ذرت دانه‌ای - نویسنده: مهرآبادی، حمیدرضا
1704 - بررسی اثر زمان و مقادیر مصرف کود نیتروژن بر رقابت چند گونه ای ذرت (Zea mays L.) و علف های هرز در شرایط مزرعه ای - نویسنده: حسین آبادی، رضا
1705 - بررسی اثر زمان‌های مختلف برداشت علوفه بر خصوصیات زراعی، ارزش غذایی علوفه و عملکرد دانه چند رقم جو و تریتیکاله - نویسنده: زارع‌فیض‌آبادی، احمد
1706 - بررسی اثر ژلاتین، آنتی‌اکسیدان و نوع بسته‌بندی در بهبود کیفیت پسته برشته واریته اوحدی - نویسنده: خشنودی‌نیا، سارا
1707 - بررسی اثر ساختگاه و پدیده‌های ژئوتکنیک لرزه‌ای منطقه بم پس از زمین لرزه ‎۵ دیماه ‎۱۳۸۲ - نویسنده: حسینی، علی
1708 - بررسی اثر سالیتون در رسانایی مولکول DNA در ساختار فلز-DNA- فلز - نویسنده: قانع، طاهره
1709 - بررسی اثر سالیسیلیک اسید و تیامین بر کیفیت، کمیت و عمر گلجای ژربرا رقم Pink elegance - نویسنده: منصوری، میثم
1710 - بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین‌المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل - نویسنده: کریمی، الهه
1711 - بررسی اثر سطح انرژی جیره بر مصرف خوراک جوجه‌های گوشتی امروزی در سنین مختلف - نویسنده: عطایی، عبدالحسین
1712 - بررسی اثر سطح انرژی جیره و زمان تعویض جیره پیشدان و میاندان بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: مقصودلو، شهریار
1713 - بررسی اثر سطوح مختلف آنزیم و چربی در جیره‌های حاوی گندم بر روی عملکرد تولیدی و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: طیبی‌پور، کرم
1714 - بررسی اثر سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی ریشه، بخش هوایی و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) - نویسنده: سبزواری، سمیرا
1715 - بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام، لیزین و تعادل الکترولیت‌ها بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه گوشتی - نویسنده: رضایی، منصور
1716 - بررسی اثر سطوح مختلف شلغم‌فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی (شوری) بر تنوع زیستی فراورده و تعیین برخی ویژگی‌های پروبیوتیکی جدایه‌های لاکتیکی - نویسنده: جلالوند، رهام
1717 - بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر رشد رویشی و میزان کلروفیل و آهن در گیاه اسفناج - نویسنده: پیرایش شیرازی نژاد، ملیحه
1718 - بررسی اثر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم بر خصوصیات رشد و نمو گیاه خرفه ((Portulaca oleracea L. - نویسنده: رحیمی، زینب
1719 - بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار و آنزیم بتاماناناز بر فاکتورهای خونی و عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار - نویسنده: سلیمانی‌رودی، پریسا
1720 - بررسی اثر سطوح مختلف کنسانتره پروتئین آب پنیر(wpc) و صمغ بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی کیک روغنی - نویسنده: ایوبی، اعظم
1721 - بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر ویژگی‌های کمی، کیفی و عمر گلجایی گل‌ورد (رز) رقم ریویرا - نویسنده: قاسمی‌گندمانی، نگین
1722 - بررسی اثر سمیت سلولی و ضدسرطانی ترکیب کومارینی 5-farnesyloxycoumarin به عنوان مهارکننده آنزیم 15-1-lipoxygenase در سلول‌های سرطان پروستات - نویسنده: عرفایی، آلا
1723 - بررسی اثر سمیت فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین توتیای (Echinometra mathaei) دریایی سواحل خلیج فارس (بندر بستانه) بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی - نویسنده: سلطانی، مژگان
1724 - بررسی اثر سن و سطح استفاده از چربی‌ها بر انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی آنها برای طیور - نویسنده: سالارمعینی، محمد
1725 - بررسی اثر سوپر جاذب و پاکلوبوترازول بر کاهش نیاز آبیاری چمن‌لولیوم (Lolium perenne L. Barbal) - نویسنده: اعلامی، مرتضی
1726 - بررسی اثر سهمیه آلودگی بر کاهش آلودگی نیروگاه‌ها - نویسنده: صمدی، مرتضی
1727 - بررسی اثر سینرژیک باکتری‌های ریزوسفر گندم و مایکوریز Glomus sp روی کنترل بیولوژیک Cochliobolus sativus عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم در استان خراسان - نویسنده: هاشمی‌علیزاده، کلثومه
1728 - بررسی اثر شرایط مختلف استخراج بر میزان و خلوص فایکوسیانین استخراج شده از جلبک Spirulina platensis - نویسنده: ولی افتری، ربابه
1729 - بررسی اثر شرایط مختلف فرآیند بر ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی پنیرهای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا - نویسنده: قدس روحانی، محسن
1730 - بررسی اثر شکل‌گیری در قطعات لایه نازک به صورت فلز- دی‌الکتریک - فلز - نویسنده: محقق‌فرد، محمدجواد
1731 - بررسی اثر شوک فراصوت و حرارت بر بقای زیستی مخمر نان و ویژگی‌های کیفی نان تولیدی مخمر تیمار یافته - نویسنده: نیکفر، فرشید
1732 - بررسی اثر شوک فراصوت و شوک حرارتی بر موفولوژی و فیزیولوژی باکتریهای پروبیوتیک - نویسنده: طباطبائی یزدی، فریده
1733 - بررسی اثر صمغ اسفرزه و پساب کارخانجات تولید نشاسته بر کیفیت و ماندگاری نان بربری - نویسنده: خانعلی پور، مصطفی
1734 - بررسی اثر صمغ های زانتان و قدومه شهری بر ویژگی‌های رئولوژیکی،فیزیکی و ساختاری کیک شیفون کم چرب - نویسنده: امیر آبادی، سپیده
1735 - بررسی اثر ضخامت و نوع کندکننده بر شار نوترون حرارتی - نویسنده: رضائی، لادن
1736 - بررسی اثر ضد قارچی دی‌استات سدیم در نان - نویسنده: صادقی‌ماهونک، علیرضا
1737 - بررسی اثر ضد نماتودی چهار گیاه دارویی بر روی نماتود مولد غده گوجه‌فرنگی (Meloidogyne javanica) - نویسنده: فیضی‌لائین، عالیه
1738 - بررسی اثر ضدباکتریایی نانوذرات اکسید روی به صورت جداگانه و توام با آنتی‌بیوتیک‌های سفتازیدیم، توبرامایسین و سیپروفلوکسازین علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa - نویسنده: بای‌رودی، الناز
1739 - بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و اتانولی برگ کرفس‌کوهی (Kelussia odoratissima) بر میکروارگانیسم‌های شاخص عفونت و مسمومیت‌غذایی در شرایط آزمایشگاهی "in vitro" - نویسنده: حیدری‌سورشجانی، مریم
1740 - بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و اتانولی هویج‌فرنگی (Brassica oleracea) و کلم‌برگ قرمز (Daucus carota) بر1337 Staphylococcus aureus PTCC و 1330 Escherichia coli PTCC در شرایط آزمایشگاهی - نویسنده: افشاریان، شهناز
1741 - بررسی اثر ضدمیکروبی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) بر برخی از باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی - حلقی و ارتباط آن با فنولوژی گیاه - نویسنده: هوشیار سرجامی، ریحانه
1742 - بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروی بر نفوذپذیری غشاء باکتری (1365 Bacillus subtilis (PTCC - نویسنده: امیدوار، نفیسه
1743 - بررسی اثر عصاره چند گیاه‌دارویی ایران بر رشد، تولید فاکتورهای بیماریزایی و بیان ژن‌های مرتبط با سیستم حسگر حدنصاب در باکتری Pseudomonas aeruginosa - نویسنده: سپاهی‌کرناوه، احسان
1744 - بررسی اثر عصاره قاچ تریکودرما هارزیانوم بر روی صفات رشدی و فیزیکوشیمیایی دو رقم کاهو در کشت بدون خاک - نویسنده: آهوئی، شهاب الدین
1745 - بررسی اثر عصاره کندر بر اختلالات یادگیری و حافظه ناشی از رادیکال‌های آزاد با استفاغه از ازون استنشاقی دررت - نویسنده: فولادی، کیانوش
1746 - بررسی اثر عصاره میوه کیوی (ACTINIDIA CHINENSIS) بر تقسیم سلولی - نویسنده: فضائلی ترابی، سرو ناز
1747 - بررسی اثر عصاره‌ی آبی گل راعی (Hypericum Perforatum L) بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی ناشی از پنتیلن تترازول در رت - نویسنده: ولیان، ندا
1748 - بررسی اثر علفکش و روش‌های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای<Zea mays L.) <r) - نویسنده: بهرامی، سیما
1749 - بررسی اثر عملیات نرماله بر عمر خستگی قطعات فولادی آهنگری، نرماله، کوئنچ و تمپر - نویسنده: برادران، جواد
1750 - بررسی اثر عوامل خارجی (آلاینده ها) بر خواص ترابرد الکترونی ساختار فلز-trans-PA- فلز (مطالعات عددی) - نویسنده: اشهدی، مجتبی
1751 - بررسی اثر عوامل خوسرمایی و محیط کشت بر تحمل به سرما جهت به‌گزینی نخود (Cicer arietinuml) در شرایط این ویترو - نویسنده: مشیری، فرشته
1752 - بررسی اثر عوامل کلیدی موفقیت در فاز مقدماتی توسعه محصول بر موفقیت تجاری محصول جدید (مطالعه موردی شرکت‌های صنایع غذایی مشهد) - نویسنده: حسن‌زاده‌رهن، اشرف
1753 - بررسی اثر عوامل مختلف بر کارآیی مین‌یاب نوترونی به‌روش PGNAA - نویسنده: وجدانی‌نقره‌ئیان، علیرضا
1754 - بررسی اثر عوامل مختلف روی اسپورزایی، جوانه‌زنی و مقاومت به خشکی اسپورهای Fusarium oxysporum عامل کنترل بیولوژیکی گل جالیز مصری Orobanche aegyptiaca - نویسنده: فصاحت، ایوب
1755 - بررسی اثر غلظت های مختلف 5-‎2,4 بر کشت بافت مریستم سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) - نویسنده: رستمی، راضیه
1756 - بررسی اثر غلظت‌های تنشی بررسی اثر غلظت‌های تنشی Cr3+ بر تغییرات پرولین و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه پیاز خوراکی Allium cepa L. (cv.White Early Superme.F1 Hybrid) - نویسنده: نعمت‌شاهی، نفیسه
1757 - بررسی اثر غلظتهای مختلف یون آمونیوم بر میزان کلروفیل، جذب پتاسیم و فسفر در گیاه سویا (.Glycine max L) - نویسنده: بذرافشان، محسن
1758 - بررسی اثر فاضلاب‌های تصفیه شده خانگی بر کیفیت و عملکرد گوجه‌فرنگی و کاهو و ویژگی‌های خاک - نویسنده: عرفانی‌آگاه، علی
1759 - بررسی اثر فاکتورهای برشی و قطر ابزار بر ارتفاع و ضخامت پلیسه در فرآیند میکروسوراخکاری روی آلیاژ Ti-6AL-4V - نویسنده: شهرکی‌بوته‌گز، جواد
1760 - بررسی اثر فراموشی (به یادآوری) ناشی از اسکوپولامین بر یادگیری اجتنابی و تعداد نورون‌های هیپوکامپ موش صحرایی - نویسنده: سیف حسینی، صبا
1761 - بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی بین کشورهای منتخب) - نویسنده: قاضی، فایزه
1762 - بررسی اثر قرص بر افزایش در منحنی نوری دوتایی گرفتی AV Del - نویسنده: قریشی، محمدرضا
1763 - بررسی اثر کادمیوم (Cd) بر ساختار DNA ی گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نشانگر(مارکر) RAPD - نویسنده: عظیمی، اکبر
1764 - بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب - نویسنده: سلیمانی، الهه
1765 - بررسی اثر کاربرد ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشه‌زایی قلمه‌های برخی ارقام هلو در سیستم مه‌افشان و پاگرما - نویسنده: گلی، محمود
1766 - بررسی اثر کاربرد نیتروژن بر رقابت علف‌های هرز و ذرت و الگوهای سبزشدن علف‌های هرز - نویسنده: غلامشاهی، مریم
1767 - بررسی اثر کاشت سه گیاه پوششی گندم، جو، تریتیکاله و مدیریت بقایای آنها بر کنترل علف های هرز و عملکرد گوجه فرنگی - نویسنده: کریم پور، حسین
1768 - بررسی اثر کاه گندم غنی شده با اوره و ملاس، بر روی قابلیت مصرف، قابلیت هضم و توان تولیدی گوساله‌ها - نویسنده: محرری، علی
1769 - بررسی اثر کاهش مقطع تیر در دستگاه مهاربند واگرا - نویسنده: مقدادیان، محمد
1770 - بررسی اثر کاینتین و 4,2 - D بر کالزایی سنبل (Hyacinthus orientalis L) در شرایط این‌ویترو - نویسنده: رضائی، آذر
1771 - بررسی اثر کشت مخلوط ارقام سویا در تراکم‌های مختلف بر کیفیت عملکرد و اجزاء عملکرد - نویسنده: خواجه‌حسینی، محمد
1772 - بررسی اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا - نویسنده: قادری، غلامرضا
1773 - بررسی اثر کشت مخلوط پنبه با محصولات کنجد، ذرت، سویا - نویسنده: بیناباجی، محمدحسین
1774 - بررسی اثر کشت مخلوط ذرت دانه‌ای و لوبیا در تراکم‌های مختلف بر عملکرد و اجزاء عملکرد - نویسنده: وطن‌پورازغندی، علی
1775 - بررسی اثر کلرور کلسیم بر حفظ خصوصیات کیفی ارقام گلابی در سردخانه - نویسنده: نیکخواه، شهره
1776 - بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن - نویسنده: عظیمی، نیما
1777 - بررسی اثر کودهای آلی، شیمیایی و مایکوریزا بر کارآیی جذب فسفر، خصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای - نویسنده: اسلام پناه، علی اکبر
1778 - بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کنجد متداول در ایران - نویسنده: کلانتری خاندانی، سلما
1779 - بررسی اثر کوکائین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین)، بر احساس درد در سطح نخاع موش صحرایی - نویسنده: مهدی نیا، راهبه
1780 - بررسی اثر کونژوگه پروتئین آب پنیر و صمغ قدومه شیرازی بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی امولسیون روغن ذرت در آب - نویسنده: علی پور، آسیه
1781 - بررسی اثر گشادکننده رگی عصاره آبی الکلی بومادران (Achiliea Wilhelmsii) بر آئورت ایزوله موش صحرایی - نویسنده: هرندی‌زاده، فاطمه
1782 - بررسی اثر گلیسرول و اسیداستئاریک بر ویژگی‌های فیزیکی و بازدارندگی فیلم زیست تخریب‌پذیر تهیه شده از صمغ دانه قدومه‌شهری - نویسنده: سیدی‌مرغکی، سمیرا
1783 - بررسی اثر گیاهان پوششی و کودهای آلی بر جمعیت علفهای هرز ،عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis) - نویسنده: امین غفوری، افسانه
1784 - بررسی اثر گیاهان چندساله بر خصوصیات بانک بذر در سطوح مختلف بهره‌برداری از مرتع کاخک گناباد - نویسنده: نیکبخت، زهرا
1785 - بررسی اثر لبه در صفحات و پوسته‌های کامپوزیت لایه‌ای با شرایط مرزی و لایه‌چینی دلخواه به روش کانترویچ توسعه‌یافته سه‌بعدی - نویسنده: اندخشیده، عطیه
1786 - بررسی اثر لغزش، پرش دما و انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن و تبخیر یک قطره سوخت - نویسنده: عنبرسوز، مرتضی
1787 - بررسی اثر مالچ، هرس و تراکم بوته بر برخی صفات کمی و کیفی پپینو (sulanum muricatum) - نویسنده: میرابی، الهه
1788 - بررسی اثر مالکیت بر عملکرد بانک‌های ایران - نویسنده: استاد، الهام
1789 - بررسی اثر متغیرهای پولی و حقیقی کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: مهاجر، محمدمهدی
1790 - بررسی اثر متقابل غنی‌سازی دی‌اکسیدکربن و تنش شوری بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان - نویسنده: ابراهیمی، صمد
1791 - بررسی اثر متقابل نفوذ اکسیژن به سطح و خروج گازهای حاصل از تجزیه بر نرخ تجزیه پلیمر PMMA - نویسنده: یک‌کلام‌کاشانی، آرش
1792 - بررسی اثر محلول‌پاشی اوره در قبل و بعد از گرده‌افشانی بر دوام سطح برگ، عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین در دو رقم گندم - نویسنده: صباحی، حسین
1793 - بررسی اثر مدیریت سیستم‌های مختلف شخم و بقایای گیاهی بر تولید پایدار غلات در شرایط دیم - نویسنده: عظیم‌زاده، مرتضی
1794 - بررسی اثر مدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل‌متر بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیب‌زمینی رقم آگریا - نویسنده: ارشدی، محمدجواد
1795 - بررسی اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات رشد، عملکرد و ارزش غذایی واریته‌های مختلف جو - نویسنده: اکبری‌نیا، احمد
1796 - بررسی اثر مقادیر و نسبت‌های مختلف بذر مخلوط شبدر ایرانی و جو علوفه‌ای بر عملکرد، ارزش غذائی و خصوصیات رشد علوفه - نویسنده: قربانی‌نوقابی، رضا
1797 - بررسی اثر مقاومت مغناطیسی برساختار قرصهای برافزایشی مغناطیده دو قطبی با پهن رفت غالب - نویسنده: تاج محمدی، آرزو
1798 - بررسی اثر مکمل متیونین در جیوه‌های کم پروتئین بر عملکرد رشد، بازدهی استفاده از نیتروژن و میزان دفع اسید اوریک در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: خواجعلی، فریبرز
1799 - بررسی اثر ممانعت‌کنندگی نانوذرات سلنیم بر روی نانوباکتری‌های جدا شده از سنگ‌های ادراری - نویسنده: سردارآبادی، هادی
1800 - بررسی اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر ویژگی های رشدی، عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) - نویسنده: موسی پور بردسیری، رضا
1801 - بررسی اثر موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب درحال توسعه - نویسنده: رائینی، عالیه
1802 - بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بتنی - نویسنده: خدنگی ماهرود، حسین
1803 - بررسی اثر میدان مغناطیسی بر تثبیت و فعالیت آلفا آمیلاز - نویسنده: آریا، مینا
1804 - بررسی اثر میدان مغناطیسی بر تثبیت و فعالیت تریپسین - نویسنده: موسوی، مریم
1805 - بررسی اثر میدان مغناطیسی بر سوخت مصرفی، عملکرد و آلاینده‌های موتورهای احتراق داخلی - نویسنده: امینائی، حمید
1806 - بررسی اثر میدان مغناطیسی و نانوسیال روی عملکرد حرارتی - نویسنده: صالحی، هادی
1807 - بررسی اثر میزان آب، نوع و میزان مختلف امولسیفایر بر خواص بافتی و حسی شکلات شیری - نویسنده: رئوفی، نسیم
1808 - بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی علمی - نویسنده: آدمیان، رضا
1809 - بررسی اثر میکوریزا بر استقرار و خصوصیات مورفولوژیکی گونه‌های Bromus kopetdaghensis, Medicago sativa, Thymus vulgaris و Ziziphora clinopodioides در مراتع بهارکیش قوچان - نویسنده: عظیمی، ریحانه
1810 - بررسی اثر ناخالصی در یک سیستم اسپین فیلتر بر پایه نانورشته‌های گرافنی دسته صندلی - نویسنده: خوش‌گفتارماهر، ملیحه
1811 - بررسی اثر ناخالصی‌ها بر روی خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های هادی شفاف (اکسیدایندیوم اکسید قلع) - نویسنده: پاکزاد، بهروز
1812 - بررسی اثر نانوذرات سیلیکا بر خواص تراوش‌پذیری گاز غشاهای پلیمری - نویسنده: بولوردی، علی
1813 - بررسی اثر نانوذرات کربنات کلسیم بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی رزین اکریلیک - نویسنده: راه‌انجام، لاله
1814 - بررسی اثر نانوذرات نقره و برخی ترکیبات طبیعی بر افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه‌بریده ژربرا - نویسنده: شیخ، فرناز
1815 - بررسی اثر نسبت‌های مختلف بذر بر عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و گونه‌های ماشک علوفه‌ای - نویسنده: خزاعی، حمیدرضا
1816 - بررسی اثر نفوذ تحت فشار کلرورکلسیم بر حفظ خصوصیات کیفی و ارگانولپتیک ارقام مهم سیب در سردخانه - نویسنده: کاشانی‌نژاد، مهدی
1817 - بررسی اثر نگهدارندگی دی‌استات‌سدیم در نوشابه‌های گازدار - نویسنده: پهلوانی، ماندانا
1818 - بررسی اثر نماتودکشی برخی گیاهان دارویی جهت کنترل نماتود مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه - نویسنده: صادقی، زهرا
1819 - بررسی اثر نورد سرد بر مکانیزم جذب بازدارنده‌ی آلی پریدین‎2-تیول بر روی سطح فولاد ساده‌ی کربنی St37 در محیط اسیدسولفوریک - نویسنده: برزگر، فائزه
1820 - بررسی اثر نوع بستر و شبکه‌های کاشت روی صفات کمی و کیفی چمن‌رول (قطعه‌ای) - نویسنده: گلرنگ، محمد
1821 - بررسی اثر نوع ریزنمونه و ترکیب هورمونی محیط کشت برباززایی گیاه (Begonia semperflorens (cv. olympia white در شرایط درون شیشه‌ای - نویسنده: اولیازاده، آذین
1822 - بررسی اثر نوع ریزنمونه، رقم، تنظیم کننده های رشد و فصل بر کشت این ویتروی گیاه آنتوریوم ( Anthurium andraeanum) - نویسنده: چراغی، علی اصغر
1823 - بررسی اثر نوع ریزنمونه، رقم، تنظیم‌کننده‌های رشد و ترکیبات محیط کشت بر کشت درون‌شیشه‌ای میخک (Dianthus caryophyllus L) - نویسنده: خرازی، مهدیه
1824 - بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها، براساس شاخص‌های مالی سنتی و نوین (تجربه خصوصی‌سازی در ایران) - نویسنده: خلیلیان‌موحد، علی
1825 - بررسی اثر واریته بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی برنج و نشاسته برنج - نویسنده: رشیدی، حسن
1826 - بررسی اثر ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رت‌های نژاد ویستار و بررسی اثر تخریب یکطرفه بخشی از ناحیه ژیروس دندانه‌ای هیپوکامپ بر یادگیری و حافظه فضایی رت‌ها در Morris Water Maze - نویسنده: حق‌پیما، زهرا
1827 - بررسی اثر ویژگی خدمات (آموزشی، حمایت‌های علمی و دانشجویی) بر قصد تبلیغ دهان به دهان دنشجویان مورد مطالعه: دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده علوم اداری و اقتصادی فردوسی مشهد - نویسنده: یحیی‌پور، صدیقه
1828 - بررسی اثر هایپرگلایسمی حاد ملایم و مکرر بر ساختار هیپوکامپ و تشنج‌پذیری ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) در رت - نویسنده: مقدمی، ملیحه
1829 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر ساختار دینامیکی قرص‌های برافزایشی با پهن رفت غالب در حضور وشکسانی، مقاومت الکترونیکی و میدان مغناطیسی دو قطبی ستاره‌ی مرکزی - نویسنده: قاسم نژاد بافنده، مریم
1830 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر قرص‌های بر افزایشی مغناطیده چنبرهای با پهن رفت غالب با الگوی و شکسائی بتا در حضور خود گرانش - نویسنده: تاج‌بخش، سارا
1831 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر قرص‌های برافزایشی مغناطیده چنبره‌ای با پهن رفت غالب با الگوی و شکسانی آلفا در حضور خود گرانش - نویسنده: انجیری، مریم
1832 - بررسی اثر هدایت گرمایی بر قرص‌های برافزایشی مغناطیده چنبره‌ای با پهن رفت غالب برای الگوی و شکسانی آلفا - نویسنده: امیدوار، وفا
1833 - بررسی اثر هم‌افزایی رنگدانه‌ی معدنی و بازدارنده‌ی آلی بر مقاومت به خوردگی پوشش آلی پایه اپوکسی - نویسنده: میرزاخان‌زاده، زیبا
1834 - بررسی اثر هندسه شکاف پایه پال و پایه‌های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی - نویسنده: آقاخانی‌افشار، امیرحسین
1835 - بررسی اثر هورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر تسریع جوانه زنی، خصوصیات رشدی غده و گیاهان حاصل از کشت ریز غده تحت شرایط کنترل شده - نویسنده: ساسانی، روناک
1836 - بررسی اثر هویت جنسی زوج‌ها بر میزان نفوذ آنها در تصمیم‌گیری مسافرت خانواده - نویسنده: سپهر، سروش
1837 - بررسی اثر هیدروژن در نیمه هادی‌ها و هادی‌های شفاف - نویسنده: رضائی‌رکن‌آبادی، محمود
1838 - بررسی اثر هیدروکلوئیدهای آگار و پکتین و شرایط خشک‌کردن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل بادام - نویسنده: صادقی، فاطمه
1839 - بررسی اثرا اشعه گاما بر افزایش تحمل به خشکی در گیاه برنج (.Oryza satival L) در شرایط این ویترو - نویسنده: فلاحتی سقندیکلائی، عباس
1840 - بررسی اثرات آللوپاتیک آفتابگردان بر جوانه‌زنی و رشد علف‌های هرز تاج خروس و سلمه تره - نویسنده: اروجی، کبری
1841 - بررسی اثرات آلودگی صوتی بر تشنجات فیبرایل نوزادان رت نژاد ویستار - نویسنده: مرادپور، مهدی
1842 - بررسی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه نوروزک و شناسائی فیتوشیمیائی آن - نویسنده: طباطبائی‌یزدی، فروزان
1843 - بررسی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس‌های زیره سبز و آویشن باغی در روغن آفتابگردان مایع - نویسنده: مهذب‌رحیم‌زاده، محمدتقی
1844 - بررسی اثرات اجتماعی ـ اقتصادی فرودگاه مشهد بر محدوده پیرامون - نویسنده: غفاری، الهام
1845 - بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی خدمات در توسعه نواحی روستایی دهستان صالحان بخش مرکزی شهرستان خمین - نویسنده: رضایی، ندا
1846 - بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی نمونه موردی: شهرک صنعتی چناران - نویسنده: بهرامی، کیوان
1847 - بررسی اثرات استرس بی‌حرکتی دوره جنینی بر ویژگیهای مورفولوژیک هیپو کامپ، تشنجات PTZ و Febrile در نوزادی و رفتارهای هیجانی در دوره بلوغ - نویسنده: حق‌نژاد آذر، عادل
1848 - بررسی اثرات اسیدسالیسیلیک و کلریدکلسیم روی عمر انباری و ویژگی‌های کیفی میوه هلو رقم آمسدن و شلیل رقم شبرنگ - نویسنده: عارفخانی، سکینه
1849 - بررسی اثرات اسیدهای چرب غیراشباع ۳-n و ۶-n بر پاسخ ایمنی و التهاب‌های جوجه‌های گوشتی - نویسنده: ترکی، مهران
1850 - بررسی اثرات اعتبارت اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن - نویسنده: قوی، مسعود
1851 - بررسی اثرات افزایش طبقات بر ضریب رفتار قاب‌های خمشی فولادی - نویسنده: بقیعی، نسا
1852 - بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی با رویکرد کشاورزی پایدار (نمونه موردی: دهستان بالاولایت، شهرستان باخرز) - نویسنده: شیخ‌احمدی، فهیمه
1853 - بررسی اثرات اقتصادی احداث سد تبارک بر روی رودخانه تبارک‌آباد قوچان - نویسنده: کتابدار، محمدعلی
1854 - بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی (نمونه موردی: شهرک صنعتی خیام نیشابور) - نویسنده: حمزه‌ئی، مجید
1855 - بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی طرح‌های برق‌رسانی به نواحی روستایی (نمونه موردی: دهستان آلاداغ شهرستان بجنورد) - نویسنده: عبدل‌آبادی، مهدی
1856 - بررسی اثرات القاء تتراپلوئیدی در ریشه های مویین گیاه بذرالبنج مصری (Hyoscyamus muticus) - نویسنده: دهقان، اسماعیل
1857 - بررسی اثرات الکترومغناطیس متناوب بر جمعیت و ساختار نورونی گانگلیون ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت - نویسنده: پوربخشی، مریم
1858 - بررسی اثرات انعطاف‌پذیری جدار رگ بر جریان خون در شریان‌های با گرفتگی موضعی - نویسنده: محمدیون، حمید
1859 - بررسی اثرات Mogoltacin بر میزان سمیت سلولی (Cytotoxicity) داروهای سیس‌پلاتین‌ووین کریستین در شرایط in vitro - نویسنده: بهنام‌رسولی، فاطمه
1860 - بررسی اثرات بالقوه عرضه سهام دارای حق اختیار فروش در بازار سرمایه و امکان سنجی انتشار اوراق بهادار اختیار معامله در ایران - نویسنده: آرین‌نژاد فیض‌آبادی، یاسر
1861 - بررسی اثرات بستر کشت و تغذیه تکمیلی بر برخی صفات رویشی و زایشی سبزی جدید پپینو (Solanum muricatum) - نویسنده: کریمیان فریمان، زهرا
1862 - بررسی اثرات بعضی از متغیرهای اقتصادی بر حوادث ترافیکی در استان‌های کشور - نویسنده: الهی، سارا
1863 - بررسی اثرات بیولوژیک اسانس‌های سیر، گشنیز و گل‌پر علیه حشرات کامل سرخرطومی گندم (Sitophilus granarius L. (Coleoptera: Curculionidae - نویسنده: مجد، نسترن
1864 - بررسی اثرات پدیده P-delta به روش طیف نقطه تسلیم - نویسنده: نجی، آرش
1865 - بررسی اثرات پدیده قفل‌شدگی فرکانسی در ارتعاشات ناشی از جریان سیال - نویسنده: خاتمی جویباری، علی‌رضا
1866 - بررسی اثرات پودر آب پنیر، پروبیوتیک تجارتی و کشت محتویات سکومی بر عملکرد، لیپیدهای سرم و تیتر گامبورو در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: بهرام‌پور، جمیل
1867 - بررسی اثرات پودر زردچوبه (Gurcuma Longa) برروند هیستوفیزیولوژی ترمیمی کبد آسیب دیده توسط CCL4 دررت - نویسنده: علیزاده نمینی، محمد
1868 - بررسی اثرات پودر گیاه دارچین، آنتی‌بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، بافت‌شناسی ژژنوم، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: بهروزلک، محمدعلی
1869 - بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین‌آلات تجهیزات ابزار و محصولات فلزی در ایران با استفاده از الگوی ARDL - نویسنده: مشک‌آبادی مهاجر، حسین
1870 - بررسی اثرات تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام گندم زمستانه و نیمه زمستانه - نویسنده: مویدی، علی‌اکبر
1871 - بررسی اثرات تجویز اینترفرون‌های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت‌ها (G-CSF) برسطوح سرمی برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در خون موش سوری - نویسنده: نامجو، انسیه
1872 - بررسی اثرات تجویز تستوسترون در دوران حاملگی بر سطح پلاسمایی تستوسترون مادری و رشد و تکامل دستگاه تولیدمثل در جنین رت - نویسنده: مقدسی، غلامرضا
1873 - بررسی اثرات تجویز سیستمیک و نخاعی آسکوربیک‌اسید بر احساس درد در آزمون‌های فرمالین و Tail flick در موش صحرایی - نویسنده: موحداول، ندا
1874 - بررسی اثرات تجویز عصاره آبی - الکلی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر سطوح سرمی هورمونهای گنادوتروپین و تستوسترون و ساختار لوله‌های سمینفروس در موش صحرایی هیپرگلیسمیک - نویسنده: محمدی، آمنه
1875 - بررسی اثرات تجویز عصاره‌های آبی و الکلی برگ گردو بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در رت‌های دیابتی - نویسنده: مجیدی، زری
1876 - بررسی اثرات تجویز مادری استرادیول و عصاره آبی الکلی سویا در دوره تمایز جنسیتی مغز بر آستانه و شدت تشنج‌پذیری در زاده‌های ماده بالغ موش صحرایی - نویسنده: مجلل، زهرا
1877 - بررسی اثرات تجویز مادری لتروزول در دوره تمایز جنسیتی مغز بر آستانه و شدت تشنج‌پذیری در زاده‌های بالغ نر موش صحرایی - نویسنده: معینی، معصومه
1878 - بررسی اثرات تراتوژنیک داروی زولپیدم بر تکوین تلانسفال جنین موش صحرایی براساس مطالعات آناتومیکی و هیستولوژیکی - نویسنده: غلام‌نژاد، سحر
1879 - بررسی اثرات تراتوژنیک داروی زولپیدم بر تکوین شبکیه جنین موش صحرایی براساس مطالعات آناتومیکی و هیستولوژیکی - نویسنده: کیانی‌فر، الهام
1880 - بررسی اثرات تراتولوژیک فلز سنگین جیوه بر روی سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) - نویسنده: صدری‌پور، الهه
1881 - بررسی اثرات تزریق GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های نژاد بلوچی در خارج از فصل تولیدمثل - نویسنده: هروی‌موسوی، علیرضا
1882 - بررسی اثرات تعدیل کنندگی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم (Sorghum bicolor L.) در شرایط تنش شوری - نویسنده: صادقی لطف آبادی، سجاد
1883 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی با استفاده از مدل‌های HSPF و SWAT - نویسنده: سروری، مصطفی
1884 - بررسی اثرات تغییر درون داد بر مهارت خواندن، پژوهه‌ای موردی بر گروهی از دانش‌آموزان ایرانی پیشرفته و مبتدی سطح پیش دانشگاهی - نویسنده: خاکساری، تورج
1885 - بررسی اثرات تغییر کاربری بر روی فرسایش و رسوب در حوضه آبریز رودخانه گلستان - نویسنده: صابر حقیقت، اکرم
1886 - بررسی اثرات تغییر مصرف حامل‌های انرژی بر انتشار CO2 و GDP در ایران - نویسنده: دلخواه، علی‌اصغر
1887 - بررسی اثرات تقسیمات سیاسی بر ساختار فضایی شهر بجنورد - نویسنده: محمد یوسفی‌بهلولی‌احمدی، غلامحسن
1888 - بررسی اثرات تقطیر بخار بر متغیرهای جریان در شیپوره‌های زیر صوت با استفاده از ضرایب ‎۲ و ‎۴ ویریال در معادله حالت و مقایسه با نتایج تجربی - نویسنده: برجعلی، مجتبی
1889 - بررسی اثرات تنش خشکی بر روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی چهار گونه گیاه پوششی با پتانسیل استفاده در فضای سبز - نویسنده: سمیعیانی، الهام
1890 - بررسی اثرات تنش خشکی و آبیاری مجدد روی پاسخهای مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در گراسهای چمنی بومی و وارداتی - نویسنده: سلاح‌ورزی، یحیی
1891 - بررسی اثرات تنش شوری بر بیان ژن‌های کدکننده پروتئین‌های مرتبط با فرآیند ترجمه در آرابیدوپسیس تالیانا - نویسنده: امید بخش فرد، محمد امین
1892 - بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی با پودر خون روی شاخص‌های تولیدی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: نبی‌زاده، علی
1893 - بررسی اثرات جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا بر برخی فراسنجه‌های تولیدی، تولیدمثلی و متابولیتهای خونی در گاوهای تازه‌زای هلشتاین - نویسنده: حسینی، فاطمه
1894 - بررسی اثرات حضور سیم راهنما بر همودینامیک جریان خون در شریان‌های دارای گرفتگی - نویسنده: رحمانی قناویزباف، علی
1895 - بررسی اثرات خشکسالی و برداشت بر منابع آب زیرزمینی دشت تربت‌جام-فریمان - نویسنده: یاسمنی، سمانه
1896 - بررسی اثرات درمانی آلیسین در مسمومیت تجربی با سرب در گوسفند - نویسنده: نجارنژاد مشهدی، وحید
1897 - بررسی اثرات دما و غلظت بر هدایت یونی غشاء اکسید فلز جامد "NdGdZr2O7" با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی - نویسنده: رزمخواه، محمد
1898 - بررسی اثرات دمای برشته‌کردن، فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی پسته - نویسنده: نیک‌زاده، وجیهه
1899 - بررسی اثرات دو رژیم بیهوشی استنشاقی هالوتان و ایزو فلوران بر عملکرد سیستمهای کبدی و کلیوی در سگ‌های مسن - نویسنده: لقمانی، امیدرضا
1900 - بررسی اثرات دو رژیم بیهوشی استنشاقی هالوتان و ایزوفلوران بر عملکرد قلبی- عروقی، تنفسی و گازهای خونی در سگ‌های مسن - نویسنده: بنی حسن، فرهاد
1901 - بررسی اثرات دوره (مدت) تاثیر میدان الکترومغناطیسی بر روند ترمیم عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت - نویسنده: موسوی‌فرد، مجتبی
1902 - بررسی اثرات رژیم‌های غذایی بی‌نمک و کم‌نمک طولانی مدت بر تغییرات الکترولیتی و PH خون رت - نویسنده: ترکیان، خلیل‌اله
1903 - بررسی اثرات رشدی قارچ تریکودرما بر صفات کمی و کیفی تعدادی از گیاهان‌زینتی - نویسنده: مذهبی، مرتضی
1904 - بررسی اثرات رقابتی تراکمهای مختلف یولاف وحشی (Avena Iudoviciana) با دو رقم گندم به ازاء تاریخهای مختلف کاشت - نویسنده: حقیقی، عبدالعزیز
1905 - بررسی اثرات رقابتی سه گونه علف هرز پهن‌برگ خانواده شب‌بو با گندم پاییزه - نویسنده: حسین‌نیا، علی
1906 - بررسی اثرات رقابتی یولاف وحشی با سه رقم گندم زمستانه - نویسنده: عطاریان، امیرمهدی
1907 - بررسی اثرات رقم و بستر کشت بر خصوصیات کیفی و کمی توت‌فرنگی در سیستم کشت بدون خاک - نویسنده: عامری‌سیاهویی، عاطفه
1908 - بررسی اثرات زیست محیطی سیاست قیمت‌گذاری نهاده‌های کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) - نویسنده: مه پیکر، زهرا
1909 - بررسی اثرات زیست‌محیطی تولید گندم با روش ارزیابی چرخه حیات در مزارع مرودشت - نویسنده: میرحاجی، حمزه
1910 - بررسی اثرات ژئوپلیتیک انرژی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر انرژی هسته ای - نویسنده: فرشته منش، طیبه
1911 - بررسی اثرات ژئومورفیک گسترش شهر مشهد (در فاصله زمانی ۸۵-‎۱۳۴۵) - نویسنده: صابری ایرج، زکیه
1912 - بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای نواری و تراکم کشت بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‌ای رقم کرج ‎۷۰۰ در آرایش کشت یک و دو ردیفه - نویسنده: کوهی، نادر
1913 - بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر رشد و سیستم ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی - نویسنده: مجیدزاده‌هروی، رضا
1914 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جیره آغازین بر عملکرد و بافت‌شناسی روده کوچک (ژژنوم) جوجه‌های گوشتی - نویسنده: اخوان‌خالقی، آویسا
1915 - بررسی اثرات سطوح مختلف دانه‌سالم و خرد شده‌ی کتان همراه با ویتامین E بر سیستم ایمنی جوجه‌های‌گوشتی - نویسنده: امیری‌نسب، فرزاد
1916 - بررسی اثرات سطوح مختلف شوری و دفعات آبیاری بر رشد و عملکرد زیره سبز در شرایط مشهد - نویسنده: تاتاری، مریم
1917 - بررسی اثرات سمیت سلولی و القاء آسیب DNA سس کوئی ترپن فروتینین بر روی تعدادی رده سلولی کارسینوما - نویسنده: نخعی‌زاده، حسین
1918 - بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد توموری ماده شیمگین (tschimgine) بر روی رده‌هایی از سلول‌های سرطان پستان و مثانه در شرایط in vitro - نویسنده: رونقی، فاطمه
1919 - بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی 11-chloro-3-methyl-3H-imidazo[4,5-a]acridine بر روی رده سلولی سرطانی ‎5637 - نویسنده: حسن‌زاده، حلیمه
1920 - بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی ترکیب diversin بر روی سلول‌های TCC رده ‎۵۶۳۷ در شرایط in vitro و ارزیابی توانایی این ترکیب در القای آپوپتوز - نویسنده: حقیقی‌طلب، آزاده
1921 - بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی ترکیب کومارینی 6-farnesyloxycoumarin به‌عنوان مهارکننده آنزیم 15-1-lipoxygenase بر روی سلول‌های سرطان پروستات - نویسنده: کاسب‌مجاور، نسرین
1922 - بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی ترکیب کومارینی umbelliprenin به عنوان مهارکننده آنزیم 15-1-Lipoxygenase در رده سلولی 3-PC - نویسنده: صبورملکی، صفیه
1923 - بررسی اثرات سمیت سلولی و ضدسرطانی سس‌کوئی‌ترپن فروتینین در شرایط in vitro و in vivo - نویسنده: ارغیانی، ناهید
1924 - بررسی اثرات سیتوتوکسیک لیگاند سالن و کمپلکس سالن-کبالت و مطالعه نقش کمک دارویی ماده Feselol در افزایش سمت سلولی داروهای سیس پلاتین و وین کریستین در شرایط in vitro - نویسنده: ملازاده، سمانه
1925 - بررسی اثرات سیر بر سیستم ایمنی همورال جوجه‌های گوشتی - نویسنده: هاشمی‌عطار، مرتضی
1926 - بررسی اثرات شبکه انتقال داده بر عملکرد سیستم کنترل - نویسنده: مهاجرپور، امیرعلی
1927 - بررسی اثرات شخم و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف نخود - نویسنده: نساری، نجمه
1928 - بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت - نویسنده: محمودی، پریسا
1929 - بررسی اثرات شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای Lycopersicum esculentum - نویسنده: طالب‌زاده، زهرا
1930 - بررسی اثرات ضدالتهابی بروملین بر سلول‌های اولیه میکروگلیای رت در محیط کشت - نویسنده: عباسی حبشی، ثریا
1931 - بررسی اثرات ضدقارچی اسانس تعدادی از گیاهان‌دارویی و ادویه‌ای در کنترل پوسیدگی‌های پس از برداشت توت‌فرنگی ناشی از قارچ‌های Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer تحت شرایط In vitro و In vivo - نویسنده: محمدی، سمانه
1932 - بررسی اثرات عصاره آبی سیاه‌دانه بر تشنجات عمومی حاصل از PTZ در رت و مقایسه آن با فنوباربیتال - نویسنده: آراسته، یونس
1933 - بررسی اثرات عصاره آبی سیر و موسیر بر برخی از فاکتور های بیوشیمیایی خون در رت های مقاوم به انسولین با استفاده از رژیم غذایی غنی از فروکتوز - نویسنده: باقری، مجید
1934 - بررسی اثرات عصاره اتانولی برگهای سوزنی کاج ایرانی (Pinus eldarica medw) بر رفتار شبه‌افسردگی القاشده با رزرپین در رت‌های نر نژاد ویستار - نویسنده: بلندقامت، سمیرا
1935 - بررسی اثرات عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر پارامترهای خون، سیستم ایمنی و هیستولوژی طحال در موش صحرایی - نویسنده: بابایی، عاطفه
1936 - بررسی اثرات عصاره برخی از گیاهان دارویی بر جوانه‌زنی رشد و نمو علف‌های هرز سوروف تاجریزی و تاج خروس - نویسنده: قاسمی محسن‌آباد، سمیرا
1937 - بررسی اثرات عصاره سرخس عقابی (Brachen-fern) در فعال‌شدن مسیر آپوپتوز و توقف چرخه سلولی در برخی از رده‌های سلول‌های سرطانی - نویسنده: طورچی رودسری، مطهره
1938 - بررسی اثرات عصاره‌ی آبی - الکلی میوه‌ی انجیر بر حافظه و یادگیری رت (موش صحرایی) - نویسنده: صادقی‌نسب، مصطفی
1939 - بررسی اثرات عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر بخش صنعت - نویسنده: عبدی‌سیدکلایی، محمد
1940 - بررسی اثرات غنی‌سازی دی‌اکسیدکربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی سوسن ارقام (Tresorو Ceb dazzle) - نویسنده: ترک‌آبادی، غلامرضا
1941 - بررسی اثرات غیر ایزوترمال بودن معادلات جوانه‌زایی جریان دو فازی بخار - مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا - نویسنده: رنجبرکامرانی، محسن
1942 - بررسی اثرات فیریولوژیکی تنش ناشی از کلرورسدیم مرحله جوانه‌زنی گیاهچه‌ای برنج - نویسنده: بابایی نائیج، مسعود
1943 - بررسی اثرات فیزیولوژیکی و ایمونولوژیکی تجویز ویتامین E و سلنیوم در دوره قبل از زایمان گاو - نویسنده: زرقی، حیدر
1944 - بررسی اثرات کاهش طول دوره‌ی خشکی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری نژاد هلشتاین - نویسنده: صفا، سروش
1945 - بررسی اثرات کلرید آمونیم و کلرید پتاسیم بر روی جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمائی - نویسنده: حسابی‌نامقی، علیرضا
1946 - بررسی اثرات گل آلوده‌سازی آب قنات بلده فردوس در انتقال به باغات و زمین‌های کشاورزی - نویسنده: گران، علی
1947 - بررسی اثرات ماکروسکوپیک ترمیم زخم پس از تجویز زیرجلدی ترانکرون در سگ - نویسنده: رضائی، مهدیه
1948 - بررسی اثرات مبادله الکترونیکی داده‌ها(EDI) بر افزایش کارایی و تسهیل مبادلات بین‌المللی در ایران (مطالعه موردی وزارت بازرگانی، گمرکات کشور و سیستم بانکی) - نویسنده: توسلی‌شکیب، محمود
1949 - بررسی اثرات متقابل Na+ / Ca2+ بر سطوح پرولین ، کلروفیل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه لوبیا قرمز رقم گلی (Phaseolus vulgaris L. cv. Goli) - نویسنده: شمسائی، فریناز
1950 - بررسی اثرات متقابل میان نرخ رشد قیمت سبد نفتی OPEC و رشد اقتصادی کشورهای عمده‌ی OECD - نویسنده: پیغمبری، سعید
1951 - بررسی اثرات محدودیت غذایی شدید در اوایل دوره پرورش بر عملکرد جوجه‌های گوشتی - نویسنده: مولایی، محمد
1952 - بررسی اثرات مخمر نانوایی (Sec.cer)، ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی پس از واکسیناسیون نیوکاسل و صفات تولیدی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: طاهری، غلامحسین
1953 - بررسی اثرات مصرف عصاره آبی کندر در طی دوران حاملگی و شیردادن به نوزادان بر روند یادگیری و تقویت حافظه زاده‌ها در رت - نویسنده: غفاری‌مقدم، غلامعلی
1954 - بررسی اثرات ملین و پروکینتیک ترنجبین در رت - نویسنده: نوربخش شهری، محمدفواد
1955 - بررسی اثرات مولکولی Conditioned Medium حاصل از بافت در حال ترمیم لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی برروی بیان مارکرهای بنیادینگی در سلول‌های 2-NTERA - نویسنده: نخعی راد، سعیده
1956 - بررسی اثرات موننزین بر متابولیسم و موازنه منفی انرژی در میش‌های آبستن - نویسنده: تقی‌پور قرشی، بهمن
1957 - بررسی اثرات مهاجرت بر توسعه شهرک‌های شهید بهشتی و شهید رجایی شهر جیرفت - نویسنده: کریمی‌نژاد، جواد
1958 - بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر جابجایی آزاد هیدرومغناطیس اطراف صفحه تخت قائم با درجه حرارت متغیر - نویسنده: جنیدی، مهدی
1959 - بررسی اثرات میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی متناوب بر حملات تشنجی فراخوانده با پنتیلن تترازول در رت - نویسنده: کیانی، محمد
1960 - بررسی اثرات میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی متناوب بر درد ناشی ازآزمون فرمالین و تغییرات سطح کورتیزول سرم در رت - نویسنده: حسینی، نسرین
1961 - بررسی اثرات ناشی از تجویز عصاره‌های آبی کندر در دوران بارداری و شیردهی بر نورونهای گرانولار ژیروس دندانه‌ای هیپو کامپ‌زاده‌ها در رت - نویسنده: نوبهاری، فاطمه
1962 - بررسی اثرات نانوپوشش‌ها بر میزان سایش و برخی خواص فیزیکی سطح ادوات خاک‌ورز - نویسنده: میرائی آشتیانی، حسن
1963 - بررسی اثرات نور و دی‌اکسیدکربن تکمیلی بر ریشه‌زایی قلمه‌ها و صفات کمی و کیفی گیاه برگ‌زینتی کروتون در شرایط گلخانه - نویسنده: چنارانی، غلامرضا
1964 - بررسی اثرات نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر نرخ کالزایی گیاه دارویی مرزه تابستانه (.Satureja hortensis L) - نویسنده: متقی‌نیا، طاهره
1965 - بررسی اثرات نوع و ضخامت خاکپوش بر درجه حرارت، رطوبت خاک و خصوصیات رشدی چند گیاه مورد استفاده در فضای سبز شهری - نویسنده: پاکدل، پیام
1966 - بررسی اثرات نیترات‌کلسیم و سالیسیلیک‌اسید بر روی ویژگی‌های کیفی و عمر انبارمانی میوه انار (رقم ملس یزدی) - نویسنده: رستگاری‌هدشی، حمیده
1967 - بررسی اثرات ویتامین‌های E و C بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنولوژیک جوجه‌های گوشتی - نویسنده: حسابی نامقی، علیرضا
1968 - بررسی اثرات هایپرگلیسمی بر سیکل استروس، ساختار و عملکرد تخمدان موش های صحرایی نژاد ویستار - نویسنده: غریبی، سولماز
1969 - بررسی اثرات هرس بوته و تنک میوه بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای - نویسنده: طبسی، عاطفه
1970 - بررسی اثرات همزمان هایپر گلایسمی مادری و تجویز عصاره‌ی بخش‌های هوایی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر تغییرات حجم بطن‌های طرفی مغز در جنین موش صحرایی - نویسنده: مشهدی‌زاده، زهرا
1971 - بررسی اثرات هورمون‌های تیروئیدی بر فرآیند استخوان‌سازی در جنین رت - نویسنده: صدیقی، خلیل
1972 - بررسی اثرات هیپرتروفیک - هیپرپلازیک تجویز ‎۱۷- بتااسترادیول بر سلولهای بتای جزایر لانگرهانس دررتهایدیابتیک - نویسنده: عباسی، الهام
1973 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی بر چرخه رحمی و دوره استروس در موش های صحرایی نژاد ویستار - نویسنده: جمیل، فاطمه
1974 - بررسی اثرات هیپرگلیسمی مادری و تجویز انسولین بر سطوح استروژن و آندروژن‌های مادری و ساختار غدد جنسی نر در جنین و زاده‌های بالغ موش صحرایی - نویسنده: شاکه‌نیا، معصومه
1975 - بررسی اثرات هیپوتروئیدیسم مادری و تیروکسین درمانی بر ساختار نورونی سوبیکولوم تشکیلات هیپوکامپ در نوزادان رت - نویسنده: دلشاد، زهرا
1976 - بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک محدودیت‌های غذایی مکرر کوتاه مدت بر ترمیم زخم‌های جلدی موش - نویسنده: پورمحمد، مریم
1977 - بررسی اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری شادکامی (فوردایس) بر کاهش تعارضات زناشوئی - نویسنده: قنادبغدادی، صوفیا
1978 - بررسی اثربخشی آموزش حل تعارض به مادران و به دختران نوجوان‌شان بر بهبود روابط میان آنها - نویسنده: خدامی، فاطمه
1979 - بررسی اثربخشی آموزش حل‌مسأله به روش بدل و لانکس بر کاهش تعارض‌ها و بهبود سواد عاطفی دختران نوجوان با والدین معتاد - نویسنده: کریمی، فاطمه
1980 - بررسی اثربخشی آموزش خلاقیت مادر - کودک بر خلاقیت کودکان و خودکارآمدی والدگری مادران کودکان پیش دبستانی - نویسنده: جمالی نژاد، راضیه
1981 - بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غنی‌سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی و هوش معنوی زنان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آرامش ناجا - نویسنده: روغنگر، طیببه
1982 - بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی ازدواج به روش PAIRS بر سبک های دلبستگی و هوش هیجانی زوجین - نویسنده: اسماعیل نیا، آسیه
1983 - بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد منطقی ـ هیجانی ـ رفتاری (REBT) در مدیریت هیجانات منفی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست - نویسنده: پورگنابادی، حمیده
1984 - بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم دینی (توکل، صبر، نماز، دعا و بخشش) بر رضایت‌مندی زناشویی و سازگاری زناشویی - نویسنده: خشکاب، محبوبه
1985 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش پرخاشگری نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست - نویسنده: متشکری، مهدی
1986 - بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت‌نفس دانش‌آموزان مدرسه شبانه‌روزی - نویسنده: فردی، مینا
1987 - بررسی اثربخشی اجرای بازی‌های زبان‌شناختی بر رشد مهارت‌های زبان دریافتی و بیانی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست - نویسنده: ظریف، فاطمه
1988 - بررسی اثربخشی اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در بخش کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان بابل - نویسنده: شعبان‌زاده، مهدی
1989 - بررسی اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان معلول جسمی - حرکتی - نویسنده: ذبیحی، آیدا
1990 - بررسی اثربخشی برنامه "ارتقاء کیفیت زندگی زوجین" بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان - نویسنده: کاظمی، پروانه
1991 - بررسی اثربخشی برنامه آموزش TAME بر کاهش پرخاشگری و بهبود نظم‌جویی شناختی هیجان در نوجوانان پسر بی‌سرپرست و بدسرپرست - نویسنده: خدادادی، طلوع
1992 - بررسی اثربخشی برنامه کاربرد مهارت‌های روابط صمیمانه PAIRS بر افزایش میزان رضایتمندی زناشوئی و تعدیل ایجاد دلبستگی - نویسنده: ابراهیمی، سمیه‌سادات
1993 - بررسی اثربخشی برنامه‌ی غنی‌سازی و ارتقای زندگی در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجویان شاهد - نویسنده: لامعی، عفت
1994 - بررسی اثربخشی تلفیق فنون شناختی ـ رفتاری کاهش اضطراب و دارودرمانی در درمان عقاید پارانوئید و هذیان‌های گزند و آسیب بیماران مبتلا به روان‌پریشی - نویسنده: امیرپور، لیلا
1995 - بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی-رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان - نویسنده: وکیلیان، سارا
1996 - بررسی اثربخشی توانمندسازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی - نویسنده: مهدیان‌فر، فرزانه
1997 - بررسی اثربخشی حافظه فعال، دقت ریاضی، نگرش ریاضی و اضطراب ریاضی بر عملکرد حل مسئله دانش‌آموزان دختر سوم ریاضی دبیرستان‌های ناحیه ‎۲ مشهد براساس طبقه‌بندی اصلاح شده با بلوم - نویسنده: حاجی بابا، مریم
1998 - بررسی اثربخشی درمان روان‌پویشی کوتاه‌مدت بر کاهش مشکلات بین‌فردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: هاتفی، مهدی
1999 - بررسی اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری بر کاهش رفتارهای وسواسی و اضطرابی نوجوانان - نویسنده: محجوب، مرجان‌سادات
2000 - بررسی اثربخشی دقت و اضطراب ریاضی دانشجویان با سبک‌های متفاوت شناختی بر عملکرد و حل مسئله‌ی آنان در درس جبر ‎۱ در دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: عباسی علی‌کمر، منیره
2001 - بررسی اثربخشی روان درمانگری روان پویشی بر کاهش استرس افراد مبتلا به دیابت - نویسنده: حسن زاده، جواد
2002 - بررسی اثربخشی رویکرد درمانی روان‌پویشی کوتاه‌مدت بر کاهش تعارضات پدر - فرزند در میان دانشجویان دختر - نویسنده: اله‌یاری، محبوبه
2003 - بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی در بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کاهش علائم بیماری در مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی - نویسنده: هاتفی‌پور، زهرا
2004 - بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر خودپنداره، ناامیدی و تنهایی کودکان دختر بی سرپرست و بدسرپرست مقیم در خانه‌های کودک مشهد - نویسنده: صنعت نگار، سارا
2005 - بررسی اثربخشی گروه درمـانی بر اساس الگوی فرانظری (ترانس تئوریک) بر عزت نفس معتادان و پیشگیری از عود - نویسنده: نیکخواه، حسین
2006 - بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد فعال سازی رفتاری در کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی مددجویان وابسته به مواد - نویسنده: نداف، مجید
2007 - بررسی اثربخشی گروه درمانی بهزیستی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روان شناختی زنان نابارور - نویسنده: ظریف گلبار یزدی، هانیه
2008 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در کاهش خشم و پرخاشگری افراد مبتلا به ترومای ضربه‌ی سر - نویسنده: رحیمی احمد آبادی، سمیه
2009 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر کاهش استرس در بیماران کرونر قلبی شهر مشهد - نویسنده: سهرابی، سمیرا
2010 - بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح‌واره بر تعدیل طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در دختران فراری شهر مشهد - نویسنده: رحیمیان، شهره
2011 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر روش‌شناختی هوشیاری فراگیر با آموزش مهارت‌های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب پنهان دانشجویان - نویسنده: عطایی نخعی، آسیه
2012 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در مشهد - نویسنده: بیجاری، هانیه
2013 - بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه‌ی روان‌تحلیلی بر سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری معتادین زن مراجعه‌کننده به مراکز DIC مشهد - نویسنده: عرفانیان‌طالعی‌نوغان، زهرا
2014 - بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد اصالت وجود بر کاهش افسردگی در بیماران انفارکتوس میو کارد شهر مشهد - نویسنده: نیکخواه، پروانه
2015 - بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد راه حل مدار بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر - نویسنده: جوانمیری، لیلا
2016 - بررسی اثربخشی و کارآیی روش "درمان کنترل پنیک" در درمان بیماران مبتلا به اختلال پنیک با یا بدون آکورافوییا - نویسنده: نوفرستی، اعظم
2017 - بررسی اثربخشی هورمون‌های انسانی بر عملکرد ریاضی و عوامل پیش‌بینی کننده آن در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: امانی، عباس
2018 - بررسی اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال‌های اثرگذاری - نویسنده: نیکوقدم، مسعود
2019 - بررسی اجتماعیات "معروف الرصافی" - نویسنده: صادقی، رمضانعلی
2020 - بررسی اجزاء محدود نوسازی استخوان در اطراف پیچ اورتوپدی - نویسنده: حقیقی، بهنود
2021 - بررسی اجزای با درجه‌های آزادی دوران در صفحه - نویسنده: باقرنژادطبسی، رضا
2022 - بررسی احتمال تاثیرپذیری مجموعه ادواریهای چاپی از مجموعه ادواریهای الکترونیکی دسترس‌پذیر در دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: خادمیان، مهدی
2023 - بررسی احکام جنین آدمی در فقه شیعه و تطبیق آن با حقوق موضوعه - نویسنده: حسنی، داود
2024 - بررسی احکام فقهی فریقین نسبت به یکدیگر (بخش عبادات) - نویسنده: مرویان‌حسینی، مهدی
2025 - بررسی احکام فقهی و حقوقی بیماران - نویسنده: حاجی‌آبادی، مهدیه
2026 - بررسی احکام فقهی و حقوقی بین زن و مرد در دوران خواستگاری و نامزدی از نظر فریقین - نویسنده: دوگانی‌آغچغلو، ولی‌اله
2027 - بررسی احکام فقهی و حقوقی تجارت الکترونیکی - نویسنده: سنجابی، نسرین
2028 - بررسی احکام فقهی و حقوقی تغییر جنسیت - نویسنده: سرچشمه‌پور، زهرا
2029 - بررسی احکام فقهی و حقوقی ورشکستگی - نویسنده: حایری، محمود
2030 - بررسی احکام و آثار سکوت در فقه و حقوق موضوعه - نویسنده: بنیانی، محمدمهدی
2031 - بررسی احوال و آثار و روش تفسیری خواجه یعقوب چرخی و تصحیح بخشی از تفسیر او - نویسنده: سعیداف، عالم‌جان
2032 - بررسی احوال و آراء و آثار عرفانی عبدالوهاب شعرانی - نویسنده: شرفایی مرغکی، محسن
2033 - بررسی احوال و آراء و آثار عرفانی فیض کاشانی - نویسنده: اکبری چناری، علی
2034 - بررسی احوال، افکار و آثار شیخ نجیب‌الدین - نویسنده: شعبانی، بهرام
2035 - بررسی اختصاصات کمی و کیفی در ماتوگلیفیک در بیماران اسکیزوفرن و مبتلایان به اختلال دوقطبی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان - نویسنده: رمضانی، علی
2036 - بررسی اختلاط علفکشهای مزوسولفورون+ یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل و بهینه سازی آنها با استفاده از مویانهای سیتووت و فریگیت در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) - نویسنده: چیت بند، علی اصغر
2037 - بررسی اختلاف قرائات و نظام ترجیح قرائت‌ها در تفسیر مجمع‌البیان - نویسنده: علوی، زینب
2038 - بررسی اختلالات درک و تولید در کودکان مبتلا به تأخیر در گفتار و مقایسه آن با کودکان عادی - نویسنده: عطری، مهسا
2039 - بررسی اختلالات زبان کودکان مبتلا به اتیسم - نویسنده: خلیل خانه، مریم
2040 - بررسی اختلالات زبانی بیماران زبان‌پریش در اثر آسیبهای عروقی تالاموس - نویسنده: سیف‌هاشمی، فرزانه
2041 - بررسی اختلالات شکست تقارن اجباری برای جواب‌های پریودیک معادله دیفرانسیل متقارن - نویسنده: صادقی‌سقزچی، علی
2042 - بررسی اختلالات گفتاری چند بیمار مبتلا به زبان‌پریشی بروکا براساس دو متغیر سن و جنس - نویسنده: کریمی فیض‌آبادی، راحله
2043 - بررسی اختیارات حاکم اسلامی از منظر آیات و روایات در فریقین - نویسنده: ذوالفقاری تبارخراسانی، رسول
2044 - بررسی اخلاق شهریاری و فضیلت سیاسی در نهج البلاغه - نویسنده: حائری، ماجده
2045 - بررسی ادراک کارکنان بر اساس نظریه برابری آدامز، زمینه‌های پیدایش و رابطه آن با تعهد سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد در سال ‎۱۳۷۸ - نویسنده: پرنیان، علیرضا
2046 - بررسی ادوات انسجام در کتاب دوم دبیرستان و تاثیر آن بر درک مطلب دانش‌آموزان - نویسنده: قاسمی، محسن
2047 - بررسی ارائه خدمات غیرحسابرسی موسسات حسابرسی بر قابلیت اتکای صورت‌های مالی و تمایل به سرمایه‌گذاری از دیدگاه سرمایه‌گذاران - نویسنده: صورتی، مجید
2048 - بررسی ارتباط انرژی پیوند هیدروژنی (H ) با فرکانس خمشی درون صفحه‌ای<oH <r - نویسنده: هاشمیان، مجید
2049 - بررسی ارتباط انسولین و هیپرگلیسیمی با جنبش مولکولی ایمونوگلوبین‌های سطح سلول‌های لنفوسیت طحال - نویسنده: صدقی، عباس
2050 - بررسی ارتباط بلندمدت صادرات غیرنفتی و اشتغال در اقتصاد ایران - نویسنده: خوشبخت، آمنه
2051 - بررسی ارتباط بلندمدت میان پنج متغیر کلان اقتصادی و درآمدهای نفتی (مطالعه موردی: کشورهای ایران، نروژ و ونزوئلا) - نویسنده: بابایی، قاسم
2052 - بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم‌های rs12255372 و D76N در ژن‌های TCF7L2 و 1-PDX با دیابت نوع دو در یک جمعیت مبتلا به دیابت ساکن مشهد - نویسنده: رفعتی‌گنابادی، رویا
2053 - بررسی ارتباط بین تغییرات پروتئوم با ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی گوشت شتر - نویسنده: زاهدی دیزج یکان، یونس
2054 - بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سبکهای فرزندپروری با عملکرد خانواده معلمان شهرستان فراشبند - نویسنده: نوشادی،حسن
2055 - بررسی ارتباط بین درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی و تورم در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت تعدیل اثرات نامطلوب - نویسنده: یونسی، علی
2056 - بررسی ارتباط بین درک استعارات، نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا - نویسنده: عطایی، بهاره
2057 - بررسی ارتباط بین رابطه مادر- کودک با رشد هیجانی کارکردی و رشد کاربردی زبان در کودکان پیش دبستانی ناحیه ‎۷ مشهد - نویسنده: مفرد، فریبا
2058 - بررسی ارتباط بین ریزفاکتورهای منتخب داخلی و خارجی اندام تحتانی بر بروز و نوع آسیب‌های زانو در فوتبالیست‌های نخبه - نویسنده: رضاپور، علی
2059 - بررسی ارتباط بین سطح هورمون کورتیزول بزاق و ابتلای به آلرژی در مراحل مختلف سیکل جنسی در دختران دبیرستانی - نویسنده: موسوی‌نژادمقدم، مریم
2060 - بررسی ارتباط بین عیار آنتی‌بادی ویروس BVD و وجود این ویروس در خون گاوهای شیری هلشتاین - نویسنده: نجاتی، امیر
2061 - بررسی ارتباط بین فرکانس c = o و ثابت تفکیک pka دراسیدهای کربوکسیلیک به روش اسپکتروسکوپی FT - IR - نویسنده: رفیعی، حمیدرضا
2062 - بررسی ارتباط بین کارآیی فتوسنتز با تحمل به خشکی از نظر مبانی فیزیولوژیکی و بیان ژن در سطح ترنسکریپتوم در نخود با رویکرد تغییرات اقلیمی - نویسنده: زارع مهرجردی، محمد
2063 - بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی - نویسنده: کرمدارمزرجی، صغری
2064 - بررسی ارتباط بین معیارهای ارزیابی عملکرد با سود نقدی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: حق‌طلب، عبدالمجید
2065 - بررسی ارتباط بین هوش‌های چندگانه و انتخاب استراتژیهای خواندن بر گروهی از زبان‌آموزان بزرگسال که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا می‌گیرند - نویسنده: شکوفیان، لیلا
2066 - بررسی ارتباط پلی فرمیسم ژن دفاعی بتا در گاو(Bovine B-Defensins) با سلولهای سوماتیک شیر - نویسنده: خورسند، سعید
2067 - بررسی ارتباط تأمین مالی ترازنامه‌ای و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از ا رزش بازار به دفتری - نویسنده: حقیقی، یوسف
2068 - بررسی ارتباط تفکر استراتژیک و عملکرد (ROA) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مستقر در شهر مشهد - نویسنده: جعفریانی، حسن
2069 - بررسی ارتباط توانایی آنزیمی چندین جدایه از قارچ تریکودرما با توانایی بیوکنترلی این قارچ علیه نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی - نویسنده: کواری، مجتبی
2070 - بررسی ارتباط رشته تحصیلی، نگرش نسبت به انسان و شیوه‌های مدیریتی مدیران دبیرستان‌های مشهد - نویسنده: شالیان، رحیم
2071 - بررسی ارتباط سطح پلاسمای تستوسترون با تشنجات عمومی حاصل از پنتیلن تترازول (PTz) در رتهای نر طبیعی و گنادکتومی شده - نویسنده: براهوئی مقدم، نورمحمد
2072 - بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سطح کورتیزول و اضطراب زنان باردار در زمان زایمان - نویسنده: عباسی، سمیه
2073 - بررسی ارتباط متقابل کاربری‌های ورزشی و حمل و نقل شهری مشهد - نویسنده: آفتاب، احمد
2074 - بررسی ارتباط مفهومی نگرش دینی و نظریه "حکومت دموکراتیک دینی" در آرای عبدالکریم سروش - نویسنده: حبیب‌زاده، قاسم
2075 - بررسی ارتباط میان اندازه‌ی دولت و رشد اقتصادی در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته (مطالعه موردی: کشورهای منتخب عضو اوپک) - نویسنده: حق‌نژاد، امین
2076 - بررسی ارتباط میان شیوه شناختی وابسته/ غیروابسته به محیط و توانش زبانی و مهارت IELTS درک مطلب شنیداری در آزمون - نویسنده: زینلی، شیوا
2077 - بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی ترجمه - نویسنده: حسامی، شهرزاد
2078 - بررسی ارتباط هوش اجتماعی مدیران و قابلیت جذب دانش آن ها در مدارس متوسطه دخترانه دولتی - نویسنده: سعادتمند، محبوبه
2079 - بررسی ارتعاشات عرضی و پیچشی مدل‌های غیرخطی پل‌های معلق - نویسنده: توکلی، علی
2080 - بررسی ارث در حقوق مدنی اسلام (شرح کتاب ارث لمه دمشقیه) شهید اول - نویسنده: سالارزایی، امیرحمزه
2081 - بررسی ارزش غذایی کاه گندم غنی شده با سود و اوره در پروار بره‌های کردی - نویسنده: شجاعیان، کمال
2082 - بررسی ارزش غذایی محصولات فرعی مالت سیلوشده با تفاله جغندرقند ملاس‌دار و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین - نویسنده: کاظمی، محسن
2083 - بررسی ارزیابی کیفیت ترجمه انگلیسی در دانشگاه‌های ایران: رویکردهای مدرسان ترجمه و بازخورد دانشجویان - نویسنده: سامیر، آیناز
2084 - بررسی ارزیابی‌های عصب روانشناختی اثربخشی اجتماع درمان‌مدار در درمان سوءمصرف‌کنندگان متاآمفتامین - نویسنده: دولتخواه، سارا
2085 - بررسی ازدیاد دو رقم تجاری Anthurium andraeanum در شرایط درون‌شیشه‌ای - نویسنده: خرمی‌راد، مجتبی
2086 - بررسی اسانید روایات امام رضا (ع) در تفسیر البرهان - نویسنده: عرب، مرتضی
2087 - بررسی اسباب پیدایش مناظرات میان ابوبکر خوارزمی و بدیع‌الزمان همدانی - نویسنده: عرب یوسف‌آبادی، عبدالباسط
2088 - بررسی اسپکتروفتومتری، ولت‌متری و پلاروگرافی ترکیبات ‎۲- متوکسی بنزن تیول استیل استن (Bدای کتون) و بیس پارامتوکسی بنزوئیل سیکلوپنتادی‌ان (Yدای کتون) - نویسنده: عوض‌مقدم، سیما
2089 - بررسی استحکام و رسانش الکتریکی دو بعدی در کامپوزیت‌های اپوکسی نانولوله کربنی - نویسنده: فتوحی‌فیروزآباد، مصطفی
2090 - بررسی استراتژیهای بکار رفته در ترجمه مقوله‌های فرهنگ محور، مطالعه موردی آثار دو مترجم - نویسنده: بهجتیان، ایمان
2091 - بررسی استراتژی‌های توسعه شهر چناران با رویکرد راهبرد توسعه شهری CDS - نویسنده: جعفری، وحید
2092 - بررسی استراتژی‌های رقابتی در شرکت‌های تولیدکننده کالاهای صوتی و تصویری به منظور تعیین استراتژی مناسب - نویسنده: راستی‌ثانی، مهدی
2093 - بررسی استراتژی‌های مناسب بازاریابی جهت صادرات سیمان و کلینگر ایران - نویسنده: مردانه، کریم
2094 - بررسی استفاده از آبگیری اسمزی به عنوان پیش تیمار در خشک کردن گلابی به روش‌های هوای داغ و خلأ و بهینه سازی شرایط خشک کردن با روش سطح-پاسخ - نویسنده: امیری پور، مجتبی
2095 - بررسی استفاده از شکل‌شناسی ریاضی در روش تطبیق بلوک برای تخمین سریع حرکت - نویسنده: روان، مریم
2096 - بررسی استفاده از کشمش به عنوان سوبسترای تولید خمیر مایه - نویسنده: پزشکی، پرنیان
2097 - بررسی استفاده از ویناس در تغذیه گاوهای شیری - نویسنده: ضیائی، احمد
2098 - بررسی اسطوره در شعر فارسی معاصر - نویسنده: نقوی، نقیب
2099 - بررسی اسناد و دلالت روایات تفسیری امام صادق (ع) در جزء سیزدهم قرآن (با توجه به تفسیرالعیاشی، تفسیرالقمی، نورالثقلین، البرهان فی تفسیرالقرآن) - نویسنده: کاظمی، کبری
2100 - بررسی اسید کلریدریک در ارزش غذایی سیلاژ یونجه در خوراک گاوهای شیرده - نویسنده: وکیلی، علیرضا
2101 - بررسی اشتغال مهاجرین وارده به مشهد (نمونه: سرولایت‌های مقیم مشهد) - نویسنده: فاضلی، علی
2102 - بررسی اشعار شاعران بی‌دیوان در قرن ‎۳ و ‎۴ و ‎۵ هجری از دیدگاه زیبایی‌شناسی و انواع ادبی - نویسنده: دلبری، مرتضی
2103 - بررسی اشعار عربی فقهای شیعه در دو قرن اخیر - نویسنده: امام‌زاده، محمد
2104 - بررسی اصل سنخیت علت و معلول از دیدگاه مشا اشراق و حکمت متعالیه - نویسنده: کوشککی، جواد
2105 - بررسی اصل عدالت در فقه و حقوق اسلامی - نویسنده: حسینی، حسن
2106 - بررسی اصناف انسانها از حیث جزا و پاداش در آخرت از منظر فلاسفه اسلامی و آیات و روایات - نویسنده: هاشمی طغرل الجردی، عفت السادات
2107 - بررسی اصول رمانتیسم در اشعار عبدالمعطی حجازی - نویسنده: تصدیقی مؤخر، ندا
2108 - بررسی اصول تعلیم و تربیت صوفیانه براساس پنج اثر عرفانی تعلیمی - نویسنده: اکبری، احمدعلی
2109 - بررسی اصول رسایی در نظام واجی زبان فارسی - نویسنده: مهربان، مارال
2110 - بررسی اصول علم معانی بر اساس چند اثر برجسته ادبی &quot;مقدمه شاهنامه ابومنصوری ، قابوسنامه ، تاریخ بیهقی و شاهنامه فردوسی&quot; - نویسنده: ناصری مشهدی، نصرت
2111 - بررسی اصول مشارکت گرایس در نمونه‌هایی از متون محاوره‌ای فارسی و انگلیسی - نویسنده: علی‌پور، ساناز
2112 - بررسی اصولی و فقهی مبانی و آثار تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات - نویسنده: دهقانی محمدآبادی، منصوره
2113 - بررسی اعتبار افتراقی آزمون ترکیبی تصویری زیرآستانه‌ای استروپ هیجانی در افسردگی - نویسنده: محمدپور شورچه، الهام
2114 - بررسی اعتبار کلاس G4PhotoNuclear Process موجود در کد شبیه‌سازی Geant4 در انرژی ‎۲۳Mev - نویسنده: گلدار، مهسا
2115 - بررسی افزایش بیان ژن‌های SAT و COR در گیاهان تراریخته شقایق روغنی - نویسنده: حسینی خلیفانی، بهمن
2116 - بررسی افسردگی و تمارض در مجروحین گازهای شیمیائی ناشی از جنگ و مجروحین اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ - نویسنده: قنبری هاشم‌آبادی، بهرام‌علی
2117 - بررسی اقتصادی جایگاه ایران در تولید و صادرات پسته نسبت به سایر تولیدکنندگان عمده پسته و ارائه راهکارهای افزایش صادرات - نویسنده: میرزایی‌خلیل‌آبادی، صدیقه
2118 - بررسی اکسایش کاتالیتیکی الکل‌ها به کمک پلی‌اکسومتالات‌ها تحت تابش امواج مایکروویو - نویسنده: ملازمی، آرمین
2119 - بررسی اکولوژی فردی گونه Salsola richteri (Moq.) Karel ex Litw. در استان خراسان جنوبی - نویسنده: بهادران، مرضیه
2120 - بررسی اکولوژیکی مایکوریزاندوتروف (وسیکولار-آربوسکولار) در گیاه پوآ (Poa bulbosa) از خانواده گرامینه (Gramineae) - نویسنده: صفایی، لیلی
2121 - بررسی الزامات فرهنگی توسعه اقتصادی در ایران (از دیدگاه صاحبنظران) - نویسنده: دانشی، سمیه
2122 - بررسی الگوریتم چندسطحی برای حل مساله‌ی k- افرازبندی متعادل گراف - نویسنده: قصاب‌مهرجرد، آمنه
2123 - بررسی الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی سیستم های توزیع آب شهری ( مطالعه موردی بر روی شبکه آب رسانی شهر تربت جام ) - نویسنده: موسویان، عبدالناصر
2124 - بررسی الگوهای باندی اجزای گلوتنین دارای وزن ملکولی بالا در گندم‌های استان خراسان به منظور ارزیابی کیفیت نانوایی - نویسنده: ملکی، محمود
2125 - بررسی الگوی بیان BORIS طی تمایز سلول‌های کارسینومای شبه جنینی P19 با رتینوئیک اسید - نویسنده: سلطانیان، سارا
2126 - بررسی الگوی بیان ژنهای کیتیناز و بتا-‎1و‎3 گلوکاناز در گیاه نخود آلوده به بیماری برق زدگی - نویسنده: افضل، رحیم
2127 - بررسی الگوی تغییرات مقاومت الکتریکی واژن در دوره‌ی پس از تلقیح در گاوهای شیری نژاد هلشتاین - نویسنده: نوذری، امین
2128 - بررسی الگوی رشد علم ایران در حوزه علوم و مقایسه آن با الگوی جهانی رشد علم - نویسنده: مرادی مقدم، حسین
2129 - بررسی الگوی رفتار بیمه‌ای کشاورزان شهرستان مشهد - نویسنده: مصدقی خبیصی، مهران
2130 - بررسی الگوی رفتار تأمین‌کنندگان در تامین قطعات خودرویی از طریق داده‌کاوی (مورد مطالعه: شرکت مهد خودرو توس) - نویسنده: ترابی مقدم، بهناز
2131 - بررسی الگوی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهت توسعه صنعتی مالزی و امکان‌سنجی استفاده از آن در ایران - نویسنده: نادری بوانلو، سیما
2132 - بررسی الگوی صادراتی شرکت‌های تعاونی صادراتی ایران - نویسنده: سرلک، رضا
2133 - بررسی الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و افلوطین - نویسنده: استثنایی، فاطمه
2134 - بررسی امکان استحصال آب از مه و ابرهای قله‌ای - نویسنده: شعبان‌زاده، سپیده
2135 - بررسی امکان استفاده از آب پنیر و سیب زمینی در تهیه نان - نویسنده: غیبی، فرزاد
2136 - بررسی امکان استفاده از امواج فراصوت برای تمیز نمودن میوه توت‌فرنگی - نویسنده: نعیمی، محسن
2137 - بررسی امکان استفاده از امواج فراصوت در شکست امولسیون‌ها و جداسازی روغن از آب - نویسنده: غفوریان نصیری، حانیه
2138 - بررسی امکان استفاده از باکتریهای اپی‌فیت مرکبات جهت مبارزه بیولوژیک با بیماری شانکر مرکبات با عامل Xanthomonas axonopodis Pv. Citri - نویسنده: منتخبی، محمدکاظم
2139 - بررسی امکان استفاده از بنتونیت و ژلاتین و بهینه یابی آن به منظور تصفیه شربت خام چغندر قند و تولید مستقیم قند مایع - نویسنده: جاهد، عیسی
2140 - بررسی امکان استفاده از پاکت‌های انعطاف‌پذیر جهت بسته‌بندی مواد غذایی در مقایسه با قوطی TP - نویسنده: حسینی، فرشته
2141 - بررسی امکان استفاده از پنیر معطر، کنسانتره پروتئینی آب پنیر و صمغ گوار جهت بهبود خصوصیات ارگانولپتیکی و عملکردی پنیر تقلیدی بر پایه کازئینات سدیم - نویسنده: حسینی، مرضیه
2142 - بررسی امکان استفاده از سیب، گلابی، هویج و تفاله سیب در تهیه نان‌های حجیم - نویسنده: بصیری، شادی
2143 - بررسی امکان استفاده از کنسانتره پروتئین شیر در تهیه بستنی کم چربی و بهینه سازی فرمولاسیون آن با استفاده از روش سطح پاسخ - نویسنده: مصطفوی، فاطمه
2144 - بررسی امکان استفاده از کودهای شیمیایی برای رشد باکتریهای اسیدی تیوباسیلوس در فرایند زیست فروشویی مس - نویسنده: سرچشمه‌پور، زهره
2145 - بررسی امکان استفاده از مخلوط آرد چاودار و گندم در تهیه نان - نویسنده: نجف‌نجفی، مسعود
2146 - بررسی امکان استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری قارچ خوراکی دکمه‌ای Agricus bisporus - نویسنده: قربانی فعال، پریسا
2147 - بررسی امکان استفاده کلینیکی از دستگاه فعال‌سازی بدن موجود زنده به کمک نوترون - نویسنده: مولوی، علی‌اصغر
2148 - بررسی امکان افزایش زمان ماندگاری قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (AGARICUS BLSPORUS) از پوششهای پلی ساکاریدی و ترکیبات شیمیایی - نویسنده: نیازمند، اعظم
2149 - بررسی امکان افزایش کارایی مصرف آب در آبیاری‌های اولیه (زراعت پنبه) با استفاده از روش موجی و کاهش جریان - نویسنده: ایزدی، محمود
2150 - بررسی امکان القای مارکرهای مولکولی مرتبط با پرتوانی در سلول‌های انسانی با استفاده از کشت‌های همجواری با بافت‌های پرتوان - نویسنده: شهریاری، مینا
2151 - بررسی امکان انتقال cDNA ژن منگنزپراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus) به قارچ خوراکی دکمه‌ای‌سفید (Agaricus bisporus) - نویسنده: پروندی، مژگان
2152 - بررسی امکان انتقال ژن gus به ریشه موئین Hyoscyamus muticus - نویسنده: قدمی، ناجیه‌السادات
2153 - بررسی امکان انتقال ژن به گیاهان خانواده چتریان با استفاده از روش غوطه‌وری گل - نویسنده: قبولی، مهدی
2154 - بررسی امکان اهلی‌سازی گیاه نوروزک (Salvia Lerifolia Benth.) و ارزیابی ویژگی‌های اکولوژیک آن در رویشگاه طبیعی - نویسنده: پور، حمیده
2155 - بررسی امکان پیش‌بینی تداوم فعالیت شرکت‌ها با استفاده از تکنیک داده‌کاوی - نویسنده: گرگانی، محمدابراهیم
2156 - بررسی امکان تأخیر فرایندهای پیری در بافت‌های گل، از طریق کاهش بیان ژن EIN2 با استفاده از تکنیک آنتی‌سنس - نویسنده: میرشمسی کاخکی، امین
2157 - بررسی امکان تشخیص انساب در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از ‎4 جایگاه نشانگر ریزماهواره - نویسنده: سموزاد، محبوبه
2158 - بررسی امکان تشخیص باکتری‌های متعلق به گونه Salmonelle enterica زیرگونه enterica با روش PCR و الکتروفورز با شیب دمایی (TTGE) - نویسنده: بشارتی، مریم
2159 - بررسی امکان تشخیص حضور گونه‌های متعلق به جنس Staphylococcus در موادغذایی با روش PCR-TTGE - نویسنده: بهرامی، منیره
2160 - بررسی امکان تشخیص طعم جت‌های هادرونی با استفاده از شکل توزیع و انرژی - نویسنده: سهرابی‌فراباریار، حسن
2161 - بررسی امکان تشخیص مولکولی تقلبات مربوط به افزودن گلرنگ به زعفران - نویسنده: جوانمردی، نجمه
2162 - بررسی امکان تعیین جنسیت ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) با استفاده از مارکر AFLP - نویسنده: پورسیفی، غلامرضا
2163 - بررسی امکان تمایز سلول‌های بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش سفید نژاد نیوزلندی به سلول‌های مولد انسولین - نویسنده: ساعی‌نسب، مروارید
2164 - بررسی امکان تولید اسپان هیبرید در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید - نویسنده: گردان، حمیدرضا
2165 - بررسی امکان تولید پاستیل طالبی (ژل مک) و بهینه سازی فرمولاسیون آن - نویسنده: خلیلیان، صفیه
2166 - بررسی امکان تولید پروبیوتیک نوترکیب با قابلیت تجزیه فیتات جیره‌های طیور گوشتی - نویسنده: مجیدزاده هروی، رضا
2167 - بررسی امکان تولید پنیر کاتیج از پساب کره شیرین - نویسنده: شجاع‌الدینی، افتخارالسادات
2168 - بررسی امکان تولید پودر کنسانتره انار - نویسنده: آصف‌افشار، اورنگ
2169 - بررسی امکان تولید کیک بدون گلوتن با استفاده از سورگوم، شیر سویا و صمغ های گوار و گزانتان - نویسنده: نقی پور، فریبا
2170 - بررسی امکان تولید متابولیت‌های ثانویه حاصل از زیره سیاه (Fedtsch B. (Boiss.)Bunium persicum ) از طریق کشت سلولی - نویسنده: خسروی نیا، سارا
2171 - بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از سورگوم، پودر پنیر، صمغ های گوار، کربوکسی متیل سلولز و بالنگو شیرازی - نویسنده: صحرائیان، بهاره
2172 - بررسی امکان تولید نانو ذرات TiO2 با استفاده از روش هیدروترمال و تاثیر شرایط عملیاتی بر روی خصوصیات آن - نویسنده: ملائی، مجید
2173 - بررسی امکان تولید نوشیدنی با ماندگاری بالا از دانه طالبی و بهینه‌سازی فرمولاسیون آن - نویسنده: بقائی، هما
2174 - بررسی امکان تهیه جیره غذایی نجات - نویسنده: ضیابخش دیلمی، مهسا
2175 - بررسی امکان تهیه هیبرید با روش تک اسپور در چند ایزوله از قارچ صدفی Pleurotus florida - نویسنده: اسیوند، اسماء
2176 - بررسی امکان جایگزینی کودهای شیمیایی با آلی در زراعت کلزا (Brassica napus) در شرایط آبیاری کامل و کم‌آبیاری - نویسنده: عظیم‌زاده، جواد
2177 - بررسی امکان جداسازی و همسانه‌سازی cDNA ژن منگنزپراکسیداز (mnp) از قارچ خوراکی دکمه‌ای (Agaricus bisporus)، مقدمه‌ای برای دستورزی ژنتیکی - نویسنده: حسن‌جانپور، جواد
2178 - بررسی امکان جنین‌زایی و ریزغده‌زایی زیره‌سیاه (Bunium persicum Boiss) از طریق کشت درون‌شیشه‌ای - نویسنده: مردانی، حسین
2179 - بررسی امکان حذف فلزات سمی کروم و سرب از آب‌های آلوده توسط ترکیبات اکسید آهن‌دار - نویسنده: حسینی، منیره
2180 - بررسی امکان رفع ناسازگاری پیوند در ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A - نویسنده: حسن‌پور، حمید
2181 - بررسی امکان ریز ازدیادی ژینکو (.Ginkgo biloba L) با استفاده از جوانه‌های جانبی شاخساره در شرایط این ویترو - نویسنده: کوره‌پز، سهیلا
2182 - بررسی امکان ریزازدیادی توت‌فرنگی‌های کردستان و چناران سازگار شده به مناطق غرب و شمال شرق کشور - نویسنده: اکبری، راضیه
2183 - بررسی امکان ریزازدیادی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) و تولید اسیدهای فنولیک در محیط in vitro - نویسنده: مدرس، معصومه
2184 - بررسی امکان ریشه‌دار نمودن خارج از فصل قلمه‌های نیمه خشبی تعدادی از محصولات باغبانی با استفاده از سیستم میست خیمه‌ای و تیمارهای هورمونی اکسین - نویسنده: کرونی فولادی، حسین
2185 - بررسی امکان ساخت قرص لیتیوم فلوراید جهت استفاده در پرتو درمانی - نویسنده: شفائی، محمدعلی
2186 - بررسی امکان صدور محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان خراسان و بازاریابی خارجی آن - نویسنده: علی‌پور، احمد
2187 - بررسی امکان غنی‌سازی ماست با نمکهای کلسیم و تاثیر آنها بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی - نویسنده: قربانی حسن سرایی، آزاده
2188 - بررسی امکان فرآوری و نگهداری طالبی به روش اسمز-انجماد - نویسنده: عمیدی فضلی، فرید
2189 - بررسی امکان کشت پاییزه- زمستانه نخود در شرایط دیم شمال خراسان - نویسنده: پرسا، حسن
2190 - بررسی امکان کشت و اهلی‌سازی کنگر وحشی Gundelia tournefortii L - نویسنده: گهرنژاد، مصطفی
2191 - بررسی امکان کنترل زیستی انگل سس (Cuscuta campestris) بوسیله عوامل بیماری زای قارچی - نویسنده: فلاح پور، فرنوش
2192 - بررسی امکان ماندگاری و تکثیر سلول‌های انسانی در جنین‌های اولیه موش (سویه BALB/C ) به کمک ژن‌های گزارشگر - نویسنده: حجازی، زهرا
2193 - بررسی امکان وجود آللوپاتی در زعفران مزروعی(Crocus satvus L) و اثر آن در کاهش رشد و عملکرد - نویسنده: کچویی، فریبرز
2194 - بررسی امکانات و نیازهای اطلاعاتی کارخانه‌های صنایع غذایی شهر مشهد - نویسنده: اکرمی، مهین
2195 - بررسی امکان‌پذیری جایگزینی پوشش‌های مصنوعی بجای پوشش‌های رایج معدنی و عدم کاربرد پوشش در اطراف لوله زهکش در اراضی در دست تجهیز و نوسازی شادگان - نویسنده: اسمعیلی امینلویی، عادل
2196 - بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در اداره امور مالیاتی خراسان رضوی به منظور بهبود کارایی نظام جمع‌آوری اطلاعات - نویسنده: امینی، ناهید
2197 - بررسی امواج سالیتوری در پلاسمای کوانتومی الکترون - یون - نویسنده: رحیم‌داد، سمیه
2198 - بررسی انتخاب محیط کشت مناسب به منظور بهینه سازی کالزایی در .Taxus baccata L - نویسنده: رازی، فرنوش
2199 - بررسی انتظارات اقتصادی مردم از دولت و عوامل موثر بر آن - نویسنده: پیرصاحب، عرفان
2200 - بررسی انتظارات سیاسی اقشار مختلف مردم شهر مشهد از دولت و عوامل موثر بر آن - نویسنده: نادمی، داوود
2201 - بررسی انتظارات نقش مدیر از دیدگاه مدیران و دبیران و دانش‌آموزان سال سوم متوسطه نظری شهرستان شاهرود و مقایسه آن با عملکرد فعلی مدیران در سال تحصیلی 90-‎89 - نویسنده: یغمائی، مریم
2202 - بررسی انتقادی ادبیات پایداری با رویکرد به شعر محمود درویش و نثر دکتر ادوارد وادی السعید - نویسنده: سحابی، ایمان
2203 - بررسی انتقادی تاریخ نقد ترجمه در ایران معاصر (۱۳۵۷-‎۱۳۲۰) - نویسنده: حیدرپور، امیرداوود
2204 - بررسی انتقادی رویکرد هرمنوتیکی در درک مفاهیم قرآن - نویسنده: امیری، زهرا
2205 - بررسی انتقادی قابلیت‌های نظریه نظام چندگانه به عنوان روشی برای پژوهش‌های تطبیقی بر مبنای وضعیت نظام چندگانه ادبیات فارسی و ادبیات داستانی فارسی - نویسنده: فریدی، مازیار
2206 - بررسی انتقادی کتاب‌های داستانی اقتباس شده از آثار منظوم عطار برای کودکان و نوجوانان پس از انقلاب اسلامی - نویسنده: حسن‌زاده، المیرا
2207 - بررسی انتقادی گزیده‌های شاهنامه‌ی فردوسی - نویسنده: روح‌الامینی، زهرا
2208 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل کانال مثلثی با شار حرارتی ثابت دیواره - نویسنده: عدالتی، زهرا
2209 - بررسی انتقال حرارت جابحایی آزاد نانوسیال بر پایه روغن توربو کمپرسور - نویسنده: برهانی‌پور، معصومه
2210 - بررسی انتقال حرارت در پره‌های متخلخل براساس روش‌های تحلیلی و عددی - نویسنده: عبدالهی، سعید
2211 - بررسی انتقال حرارت روغن توربو کمپرسور در حضور نانومواد افزودنی - نویسنده: فرزین، فرشاد
2212 - بررسی انتقال حرارت نانوسیال درجریان درهم در لوله مربعی و مثلثی با بار حرارتی ثابت در دیواره - نویسنده: مهرجو، بهاره
2213 - بررسی انتقال رقابتی برخی از کاتیونهای فلزات واسطه و سنگین و انتقال انتخابی کاتیون Ag با استفاده ازلیگاندهای درشت مولکول از طریق غشاهای مایع و ساخت الکترود غشایی یون‌کزین حساس به کاتیون Ag - نویسنده: قائمی، آرزو
2214 - بررسی انتقال رقابتی برخی کاتیون‌های فلزات سنگین با استفاده از لیگاندهای درشت حلقوی و مطالعه انتقال انتخابی کاتیون Ag با استفاده از یک لیگاند سنتزی جدید به عنوان حامل از طریق غشاهای مایع آلی - نویسنده: حسینی، ملیحه السادات
2215 - بررسی انتقال رقابتی برخی کاتیون‌های فلزات سنگین با استفاده از لیگاندهای درشت حلقوی و مطالعه انتقال انتخابی کاتیون‌ها +Pb2 و +Ag با استفاده از برخی از کرون اترها و یک لیگاند سنتزی جدید به عنوان حامل از - نویسنده: صمدی کاظمی، ملیحه
2216 - بررسی انتقال ژن اندوگلوکاناز و بیان آن در مخمر Pichia pastoris - نویسنده: کریمی بابا احمدی، محمد
2217 - بررسی انتقال و گرفتگی رسوب در سیستم جدید آبگیری از کف رودخانه با استفاده از محیط متخلخل - نویسنده: نقوی، بنیامین
2218 - بررسی اندازه گیری سرب موجود در استخوان - نویسنده: تلگردی، مرتضی
2219 - بررسی اندرکنش دیافراگم‌های بتن مسلح با سیستم‌های مقاوم جانبی تحت اثر نیروهای لرزه‌ای - نویسنده: روحانی، محمدمهدی
2220 - بررسی اندرکنش دیوارهای برشی بتن آرمه و تاوه‌های کف - نویسنده: توکل، معصومه
2221 - بررسی اندیشه در شعر پنج شاعر بزرگ شعر نو (نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری) - نویسنده: صفایی، محمد
2222 - بررسی اندیشه سیاسی در آثار فلاسفه مسلمان (از فارابی تا ابن‌سینا) - نویسنده: موسوی عمادی، علی
2223 - بررسی اندیشه های سیاسی-دینی در سروده های احمد مطر - نویسنده: صدیقی، کلثوم
2224 - بررسی اندیشه‌های اجتماعی و ادبی ابن‌خلدون - نویسنده: تواضعی‌نژاد، علیرضا
2225 - بررسی اندیشه‌های شعری بلندالحیدری - نویسنده: قربانی، الهام
2226 - بررسی انرژی مصرفی و هزینه های تولید پنبه در استان خراسان رضوی - نویسنده: کی دشتی، مهدی
2227 - بررسی انسجام متنی غزلیات سنایی (در سطح واژگانی) - نویسنده: همت، عادله
2228 - بررسی انطباق رفتار مدیران مدارس راهنمایی با اهداف پرورش عقلانی درنظام آموزش و پرورش - نویسنده: مشیریان فراحی، موسی
2229 - بررسی انطباق ساختار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد با ویژگیهای سازمان کارآفرین - نویسنده: مشهدی حسینی، مریم
2230 - بررسی انعطاف‌پذیری زارعین نسبت به روش‌ها و گزینه‌های جدید بیمه‌ای مبتنی بر منافع بالقوه بیمه‌گذار و بیمه‌گر - نویسنده: اعظم رحمتی، الهه
2231 - بررسی انگیختگی واژگانی در زبان فارسی نوشتاری دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال (دویست سال پیش و مقطع کنونی) - نویسنده: عرفانیان قونسولی، لیلا
2232 - بررسی انگیزش مدیریتی مدیران صنایع استان خراسان با استفاده از مقیاس تکمیل جمله ماینر<MSCS) <r) - نویسنده: بقائی‌فرد، زهرا
2233 - بررسی انگیزه‌ها و اهداف دانشجویان از تحصیل در کارشناسی مترجمی انگلیسی - نویسنده: فداکار، داریوش
2234 - بررسی انواع آنتروپی تجمعی و مشخصه‌سازی بر اساس آن‌ها - نویسنده: خدادادی، فاطمه
2235 - بررسی انواع پاسخ‌های زبانی بیماران در گفتمان پزشک و بیمار - نویسنده: غنی، فرزانه
2236 - بررسی انواع تحلیل‌های غیر خطی جهت تعیین ظرفیت باربری نهایی پی‌های سطحی - نویسنده: قدیری، محمدرضا
2237 - بررسی انواع ترانزیستورهای لایه نازک و تونلی تشدیدی و طراحی و ساخت ترانزیستور لایه نازک و تونلی اکسید روی - نویسنده: عامری، طیبه
2238 - بررسی انواع عدم تعادل ساختار نظام اجتماعی خانواده و رابطه آن با کشمکش زن و شوهر - نویسنده: هاشمی، عبدالرضا
2239 - بررسی انواع مدل‌های پدیده ارتعاشات ناشی از گردابه و امکان‌سنجی استحصال انرژی از آن - نویسنده: نارنجانی، یوسف
2240 - بررسی انواع معادلات جوانه‌زایی در جریان دو فازی و کاهش تلفات از طریق اسپری کردن قطرات در کانال همگرا- واگرا - نویسنده: لکزیان، اسماعیل
2241 - بررسی اوزان شعری پس از دوران نیمایی [اوزان اشعار سهراب سپهری و فروغ فرخ‌زاد - نویسنده: نقیب، مریم بی‌بی
2242 - بررسی اوضاع مذهبی ایران عصر صفوی از نگاه سفرنامه‌های اروپاییان (آثار ترجمه شده به فارسی) - نویسنده: علی‌زاده، مریم
2243 - بررسی اهداف کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی از حیث انطباق با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران - نویسنده: سیفی، غلامعلی
2244 - بررسی اهداف و منافع ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (با تاکید بر ازبکستان) - نویسنده: فیروزی، مرتضی
2245 - بررسی ایجاد بیهوشی توسط استیل‌پرومازین، دیازپام و پروپوفول به منظور انجام اندوسکوپی اکتشافی بخش فوقانی دستگاه گوارش در سگ - نویسنده: آروندرودسری، خشایار
2246 - بررسی ایزومتری و ساختار ‎۱،۳ دی‌آریل هیدروژن بنزوکرومن و مشتقات آن با استفاده از محاسبات کوانتومی - نویسنده: رییسیان، میثم
2247 - بررسی ایمنی در محل پل‌ها (با مطالعه بر روی بیش از بیست و پنج پل مهم استان خراسان) - نویسنده: واحدی، جوادرضا
2248 - بررسی QCD با استفاده از تکانه و ممان دو جمله‌ای R2 - نویسنده: بیوک، ایمان
2249 - بررسی بازاریابی آلوئه‌ورا در خراسان رضوی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) - نویسنده: صمدی، پریسا
2250 - بررسی بازده اقتصادی محدوده دخالت مستقیم قطاع دو بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) - نویسنده: لکزیان، لیلا
2251 - بررسی بازگشت فنری در شکل‌دهی خمشی ورق‌های چند لایه - نویسنده: ظهورکاری، ایمان
2252 - بررسی بافت و ناهمسانگردی ورق آلومینیوم ‎۱۲۰۰ در آزمایش کشش به روش المان محدود - نویسنده: بیلمی، احسان
2253 - بررسی بافت‌شناسی اثرات روغن کره گاو (Ghee) و پودر زردچوبه (Curcuma longa) بر روند ترمیم زخم‌های تجربی مخاط معده در موش کوچک نر - نویسنده: سعادتیان، عصمت
2254 - بررسی بافت‌شناسی برهم‌کنش بین بافت بلاستمای لاله‌گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus) و ماتریکس‌های سه بعدی طبیعی مری موش صحرایی در شرایط in vitro. - نویسنده: اکبرزاده‌نیاکی، ملیحه
2255 - بررسی بافتی و تغییرات سطوح مارکرهای عملکردی کبد در گوسفندان نر منطقه آلوده به آرسنیک ارغش نیشابور - نویسنده: اویسی‌ثانی، محمدحسن
2256 - بررسی بافتی و کاربردی فعل در زبان فارسی امروز - نویسنده: ملک‌زاده، سیمین
2257 - بررسی باقیمانده املاح در شیره انگور سنتی فراوری شده با خاک‌رس و بهبود روش تولید آن - نویسنده: احتشامی معین‌آبادی، محمدجواد
2258 - بررسی باکتری‌های اپی‌فیت درختان پسته در مناطق عمده پسته‌کاری ایران - نویسنده: طریقی، سعید
2259 - بررسی بالینی اثرات حفاظتی آب انار در برابر ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد - نویسنده: رازانی، زهرا
2260 - بررسی بالینی و رادیوگرافیک التیام شکستگی درشت نی درسگ متعاقب تثبیت باپلیت ساخته شده از بخش قشری استخوان درشت نی گاوی - نویسنده: براتی‌کاریزنو، مهدی
2261 - بررسی بالینی و هیستوپاتولوژیک تومورهای پستان در سگ‌های ارجاعی به درمانگاه تخصصی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (در بازه‌ی ۹۰-‎۸۷) - نویسنده: گلشن، نسرین
2262 - بررسی باندهای تجربی با اسپین بالا در هسته‌های بسیار کشیده توسط مدل کرنک‌نیلسون - استروتینسکی - نویسنده: کاردان، اعظم
2263 - بررسی بایواستراتیگرافی رخساره اورگونین (Urgonian) در اطراف اردکان - ایران مرکزی - نویسنده: علائیان، افسر
2264 - بررسی بایواستراتیگرافی سازند کلات در شرق کپه داغ - نویسنده: بهره‌مند، مریم
2265 - بررسی بتن‌های غلطکی در سدهای وزنی (R.C.C) - نویسنده: حمیدزاده‌خیاوی، ایرج
2266 - بررسی بحران منابع آب و اثرات آن در توسعه روستایی مطالعه موردی دهستان اسفرجان (بخش مرکزی شهرستان شهرضا استان اصفهان) - نویسنده: علوی زاده، امیرمحمد
2267 - بررسی برخی از جنبه‌های بوم‌شناسی فردی گیاه داروئی Hypericum perforatum L در مناطقی از استان خراسان - نویسنده: نطقی‌مقدم، راضیه
2268 - بررسی برخی از خصوصیات اگروفیزیولوژیکی گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regal) - نویسنده: رضوان بیدختی، شهرام
2269 - بررسی برخی از سیستم‌های نوسان‌کننده سه بعدی تحت آشفتگی غیرخطی یک پارامتری (کوچک و بزرگ) - نویسنده: توکلی، محبوبه
2270 - بررسی برخی از ویژگیهای استوار روی سیستم‌های تکرار تابع - نویسنده: صالح، محسن
2271 - بررسی برخی خواص رئولوژیکی و کارکردی صمغ قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و تأثیر آن بر کیفیت نان - نویسنده: کوچکی، آرش
2272 - بررسی برخی خواص سانسور پیش رونده نوع دو - نویسنده: سیم‌ریز، سعیده
2273 - بررسی برخی روشهای افزایش عمر انباری در گوجه‌فرنگی (Solanum lycopersicum) رقم سیندا - نویسنده: آصف‌اکبری، محمد
2274 - بررسی برخی عوامل مؤثر بر رویش و استقرار اولیه گیاه باریجه (Ferula gummosa) در جهت اهلی‌سازی آن - نویسنده: بیک‌زاده، زهرا
2275 - بررسی برخی عوامل محیطی در حضور کریپتوگام‌ها (خزه‌ها) و نقش آنها در حفاظت از خاک سطحی در مقابل فرسایش آبی - نویسنده: علوی‌زاده، فریبا
2276 - بررسی برخی فاکتورهای موثر بر عملکرد سمپاش‌های توربینی زراعی در استعمال محلول‌های کودی - نویسنده: موسویان، محمد مهدی
2277 - بررسی برداشت مدیران، دانش‌آموزان و مربیان پرورشی از نقش یک مربی پرورشی مطلوب و مقایسه آن با وضعیت موجود - نویسنده: حسن‌نیامقدم، سمیه
2278 - بررسی برش پانچینگ دال‌های بتن سبک - نویسنده: سروش، حمید
2279 - بررسی برهم کنش‌های الکترون - پوزیترون در انرژی مرکز جرم ‎۶۰ G e V و مقایسه آن با برهم کنش‌های هادرونی - نویسنده: زرگران، مهدی
2280 - بررسی برهم‌کنش جدا و همزمان دو داروی آلپرازولام و فلوکستین هیدروکلراید با آلبومین سرم انسانی - نویسنده: دنگ‌کوب، فائزه
2281 - بررسی برهمکنش دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات خاک، رشد و ترکیب شیمیایی ارزن (Panicum miliaceum) - نویسنده: نژادحسینی، طیبه
2282 - بررسی برهم‌کنش سلولی و پلاسمایی لارو کرم‌سفید ریشه (Polyphylla adspersa Motschulsky (Coleoptera: Melolonthidae و نماتودهای بیمارگر حشرات - نویسنده: الوندی، جمیله
2283 - بررسی بستارپذیری اشتقاق‌ها با دامنه موروثی - نویسنده: اکبری، محسن
2284 - بررسی بعضی از خواص جبری و توپولوژیکی در نیم‌گروه‌های نیم‌توپولوژیکی<S(X) <r - نویسنده: مسلمی‌پور، نادعلی
2285 - بررسی بوم - جامعه شناختی و سیستماتیک گیاهی منطقه خرکت (بخشی از حوضه سد کارده مشهد) - نویسنده: فاطمی، محمد
2286 - بررسی بوم شناسی فردی گیاه دارویی Perovskia abrotanoides KAREL در استان خراسان - نویسنده: احمدی، نازلی
2287 - بررسی به کارگیری روش‌های مختلف سنجش کیفیت سود در پیش‌بینی سودهای آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: مومن‌زاده‌گل، ناهید
2288 - بررسی بهره‌وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور) - نویسنده: دهقان، هادی
2289 - بررسی بهزیستی ذهنی مدیران مدارس شهرستان کلات ورابطه آن با استرس های شغلی - نویسنده: جهانی، رحمان
2290 - بررسی بیان آنزیم CELI در پاسخ به ماده موتاژن اتیل متان سولفانات در گیاه کرفس - نویسنده: صفاریان‌طوسی، میترا
2291 - بررسی بیان افتراقی ژن‌های قارچ تریکودرما در طول کلونیزاسیون اسپرموسفر و ریزوسفر گوجه‌فرنگی با ارزیابی پروفیل‌های نسخه‌برداری - نویسنده: مهرابی‌کوشکی، مهدی
2292 - بررسی بیان OCT4 و MANOG در نمونه‌های بافتی نرمال و سرطانی مری، معده و کولون انسانی به روش ایمنوهیستوشیمی - نویسنده: چشمی، حمید
2293 - بررسی بیان برخی ژن های احتمالی مؤثر در مقاومت گوجه فرنگی به گیاه انگل گل جالیز (Orobanche spp) - نویسنده: فیاض، محمد رضا
2294 - بررسی بیان تعدادی از ژن‌های lincRNA مربوط به پلوری‌پوتنسی در رده سلول‌های تراتوکارسینومایP19 - نویسنده: حسینی‌نیا، زهرا
2295 - بررسی بیان ژن FRO2 (کلات فریک ردوکتاز- عامل جذب آهن) در حضور و عدم حضور آهن در محیط invitro در ریشه کلزا (Brassica napus L.) - نویسنده: دولت آبادی، راحیل
2296 - بررسی بیان ژن GUS در گیاه گوجه‌فرنگی با استفاده از باکتری (Agrobacterium tumefasience) - نویسنده: حسینی خلیفانی، بهمن
2297 - بررسی بیان ژن Her2 در سرطان پستان سگ به روش Real Time PCR - نویسنده: یزدان‌پناه، حسن
2298 - بررسی بیان ژن IRT1 (تنظیم کننده‌ی انتقال آهن) تحت اثر فقر و زیاد بود آهن در ریشه‌ی گیاه کلزا (Brassica napus) - نویسنده: آتشگاهی، سونیا
2299 - بررسی بی‌ثباتی دمایی ناشی از بایاس در مدارهای منطق پویا در فرآیندهای ساخت نانومتری - نویسنده: هوشمند کفاشیان، مسعود
2300 - بررسی بیش بیان‌ژن (PAX6(5a انسانی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از بافت چربی انسانی و بررسی چگونگی تمایز آنها به سلول‌های عصبی شبکیه در شرایط in vitro - نویسنده: رضانژاد، حبیب
2301 - بررسی بیع زمانی و جایگاه آن در فقه و حقوق ایران و مقایسه‌ی آن با حقوق اروپا (فرانسه، انگلیس، اسپانیا) - نویسنده: بیرجندیان، الناز
2302 - بررسی بیمارگری دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، ;Steinernema feltiae وHeterorhabditis bacteriophora روی آلرود گلخانه Trialeurodes vaporariorum در دو گیاه میزبان خیار و فلفل: مطالعه‌ی آزمایشگاهی و گلخانه - نویسنده: رضائی، نسترن
2303 - بررسی بیماری پژمردگی پنبه در استان خراسان - نویسنده: احمدی، عبدالرضا
2304 - بررسی بیماری‌زایی قارچ‌های Lecanicillium longisporum و Verticillium epiphytum روی شته‌های Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی - نویسنده: فدایی‌وطن، صفورا
2305 - بررسی بیماریزایی و تعیین گونه غالب عامل بیماری لکه موجی گوجه‌فرنگی در استانهای خراسان رضوی و شمالی - نویسنده: نیکوکار، آتوسا
2306 - بررسی بیماری‌های ژنتیکی BLAD و DUMPS در گاوهای بومی نژاد سرابی ایران - نویسنده: مهدوی، مرتضی
2307 - بررسی بیماریهای ژنتیکی CVM و DUMPs در گاوهای نر هلشتاین ایران - نویسنده: رضایی‌خراسانی، علیرضا
2308 - بررسی بیماری‌های فوزاریومی گوجه‌فرنگی در شهرهای شمالی استان خراسان - نویسنده: رنجبر، عبدالرضا
2309 - بررسی بیماری‌های قارچی عامل پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند در استان خراسان - نویسنده: عباسی‌مقدم، احمد
2310 - بررسی بین سبک‌های حل مساله و سبک‌های دفاعی - نویسنده: خالیچی، فریبا
2311 - بررسی بیو سیستماتیکی سردهAlliaceae) Allium L) در شمال شرق ایران با تاکید بر ریزریخت‌شناسی - نویسنده: نشاطی حسن‌زاده، فاطمه
2312 - بررسی بیواستراتیگرافی دونین در کوه های سالوک، واقع در جنوب غرب بجنورد - نویسنده: شعبانیان، مسعود
2313 - بررسی بیواستراتیگرافی دونین منطقه جاجرم براساس سنگواره‌های کنودونتی - نویسنده: نجارزاده، محمدتقی
2314 - بررسی بیواستراتیگرافی سازند بهرام بر مبنای مطالعه براکیوپودها (چشمه‌شیر، جنوب ازبک کوه، شمال شرق طبس) - نویسنده: گندمی، راضیه
2315 - بررسی بیواستراتیگرافی سازند بهرام در برش چشمه شیر (جنوب ازبک کوه) بر اساس مرجان‌ها - نویسنده: رفعت‌بهاری، طیبه
2316 - بررسی بیوانفورماتیکی اریبی کدون در چرخه‌های متابولیکی گاو شیری - نویسنده: عباسی‌دلوئی، معصومه
2317 - بررسی بیوتکنولوژی پاکلی تاکسل در کشت بافت سرخدار و برخی قارچ‌های آندوفیت آن - نویسنده: داورپناه شهری، جواد
2318 - بررسی بیوسیستماتیک (مورفولوژی و مورفومتری) جنس جرد(Meriones) استان‌های تهران، سمنان و نمونه‌های موزه تاریخ طبیعی ایران - نویسنده: عامری، مهناز
2319 - بررسی بیوسیستماتیک انواع بابونه در ایران با تاکید بر یافته‌های فیتوشیمیایی و سیتوژنتیکی Matricaria و Asteraceae) Anthemis) - نویسنده: جبارزاده، پرهام
2320 - بررسی بیوسیستماتیک جنس (Alcea L. (Malvaceae در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - نویسنده: ناظم، نازنین
2321 - بررسی بیوسیستماتیک جنس (Asteraceae Taraxacum Wiggers) با تاکید بر مطالعات گرده شناسی، بذرشناسی و کاریولوژی در شمال شرق ایران - نویسنده: حائری، سمیرا
2322 - بررسی بیوسیستماتیک راسته‌ی Araneae در غرب استان گلستان، ایران و بررسی کلادیستی راسته براساس صفات ریخت‌شناسی - نویسنده: کاشفی، رویا
2323 - بررسی بیوسیستماتیک سرده (Erysimum L.(Brassicaceae در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی - نویسنده: قائم‌پناه، سمیه
2324 - بررسی بیوسیستماتیک سرده (Matthiola R. Br. (Brassicaceae در شمال شرق ایران - نویسنده: رشید ترانلو، مژگان
2325 - بررسی بیوسیستماتیک سوسماران منطقه صالح‌آباد تربت جام - نویسنده: نصرآبادی، رضا
2326 - بررسی بیوسیستماتیک و پراکندگی گونه‌های جنس Alyssum (بخش Gamosepalum) با استفاده از روش‌های کلاسیک و مولکولی در استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - نویسنده: نظری، زهرا
2327 - بررسی بیوسیستماتیکی - مولکولی گونه‌های جنس Calomyscus در ایران با استفاده از تکنیک RFLP - نویسنده: صاحب‌جمع، بهاره
2328 - بررسی بیوسیستماتیکی (مورفولوژی و مورفومتری) جنس مریونس (جوندگان ژربیلینه) استان خراسان - نویسنده: مومن‌زاده، مهدیه
2329 - بررسی بیوسیستماتیکی بخشه INCANIاز سرده گون (تیره نخود )در استان خراسان رضوی شمالی و جنوبی - نویسنده: سوزنی، میترا
2330 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس (Carex L.(Cyperaceae در شمال شرق ایران - نویسنده: حجازی، ژینوس
2331 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس (Cuscuta L. (Convolvulaceae در شمال شرق ایران - نویسنده: رنجبر، زهرا
2332 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس (Cyperus L. (Cyperaceae در شمال شرق ایران - نویسنده: پاشیرزاد، مارال
2333 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس (Juncus L. (Juncaceae در شمال شرق ایران - نویسنده: احمدپور، راهله
2334 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس (Veronica L (Plantaginaceae بخش Beccabunga در شمال شرق ایران - نویسنده: صدیقی، شیما
2335 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس ۱۷۷۷ ,Jaculus Erxleben در ایران با استفاده از مطالعات ریخت‌سنجی هندسی و RFLP - نویسنده: مهربان، حمیدرضا
2336 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس 1832 ;Crocidura Wagler در ایران با استفاده از آنالیزهای ریخت‌سنجی هندسی - نویسنده: سعیدزاده، سمیه
2337 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس Allactaga با استفاده از روشهای مورفولوژی، مورفومتری و الکتروفورز پروتئین‌های عمومی پلاسما - نویسنده: حجار، تکتم
2338 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس Apodemus در نیمه شمالی ایران با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی و براساس مطالعات مولکولی انجام شده - نویسنده: جنگجو، مریم
2339 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceace ) در استانهای خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی - نویسنده: سوداگر، نجمه
2340 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس جرد Merioness به روش الکتروفورز پروتئین‌های عمومی و آنزیم استراز -‎۱ - نویسنده: صادقی شکیب، فرشته
2341 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس درمنه در استان‌های خراسان با تأکید بر مطالعات گرده‌شناسی و فیتوشیمیایی - نویسنده: خادمی گزنک، حنیف
2342 - بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شرق ایران به وسیله مورفومتری دستگاه گوارش و بافت‌شناسی و هیستوشیمی کولون - نویسنده: یزدانی مقدم، فائزه
2343 - بررسی بیوسیستماتیکی جوندگان شهرستان شیروان - نویسنده: شادمهری، سهراب
2344 - بررسی بیوسیستماتیکی خانواده ۱۸۱۴, Soricidae Fischer در ایران براساس مطالعات مورفولوژی و مورفومتری - نویسنده: مهدی‌پور، عهدیه
2345 - بررسی بیوسیستماتیکی خانواده عنکبوت‌های زمینی در شهرستان سرخس (Aranei: Gnaphosidae) - نویسنده: نیک‌مقام، زهرا
2346 - بررسی بیوسیستماتیکی دوزیستان بی‌دم (Anura) در استان لرستان - نویسنده: نجیب‌زاده، معصومه
2347 - بررسی بیوسیستماتیکی دوزیستان بی‌دم مناطقی از شمال و شرق استان خراسان (کاریولوژی، بیومتری، مورفولوژی) - نویسنده: فخارزاده‌جهرمی، فاطمه
2348 - بررسی بیوسیستماتیکی سرده .Mey. (Lamiaceac) Hymenocrater Fisch.& C.A در شمال شرق ایران - نویسنده: اسماعیلی، آسیه
2349 - بررسی بیوسیستماتیکی سرده (Nepeta L (Lamiaceae در شمال شرق ایران - نویسنده: کریمی، خدیجه
2350 - بررسی بیوسیستماتیکی سرده (Salvia L (Lamiaceae در شمال شرق ایران - نویسنده: بطیاری، فاطمه
2351 - بررسی بیوسیستماتیکی فون جوندگان بلوچستان براساس مطالعات ریخت‌سنجی و تکنیک RFLP - نویسنده: زابلی‌خوشبخت، لاله
2352 - بررسی بیوسیستماتیکی فون جوندگان پارک ملی تندوره - نویسنده: رجبی، رضا
2353 - بررسی بیوسیستماتیکی فون جوندگان غرب استان گلستان - نویسنده: قربانی، فاطمه
2354 - بررسی بیوسیستماتیکی فون سیر فیده‌های شهرستان مشهد و حومه - نویسنده: کیوانفر، نسرین
2355 - بررسی بیوسیستماتیکی گنجشک خانگی (Passer domesticus) در ناحیه پالئارکتیک با استفاده از ژن‌های میتوکندریایی Control region و Co1 و داده‌های ژئومتریک مورفومتریک (روش Outline) - نویسنده: ریاحی، سپند
2356 - بررسی بیوسیستماتیکی گونه‌های جنس Calomyscus و زیرگونه‌های گونه Nesokia indica در ایران با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی - نویسنده: زارعی، بنت‌الهدی
2357 - بررسی بیوسیستماتیکی گونه‌های زیرجنس Mus با تأکید بر داده‌های کمی و کیفی و مطالعات ریخت‌سنجی هندسی گونه موش خانگی ایران - نویسنده: شعبانی، مرجان
2358 - بررسی بیوسیستماتیکی و فیتوشیمی جنس (Ephedra L. (Ephedraceae در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی - نویسنده: انصاری، آیدا
2359 - بررسی بیوسیستماسیکی گونه های جنس رتRodentio : Murinae) Rattus) در ایران به روش الکتروفورز پروتئین های تام پلاسما و آنزیم استراز - نویسنده: عطاریزدی، ریحانه
2360 - بررسی پاتوفیزیولوژی کلیه در گوسفندان نر بومی منطقه آلوده به آرسنیک ارغش نیشابور - نویسنده: بشارتی، هادی
2361 - بررسی پاتولوژیک اثر حفاظتی آلیسین در برابر آسیب ناشی از استامینوفن در کبد موش - نویسنده: درهمی، سارا
2362 - بررسی پارامترهای تاثیرگذار روی سیالیت Lithium-titanate در بستر سیال گاز-جامد - نویسنده: صالحی، محمدصادق
2363 - بررسی پارامترهای سنگ‌زنی کم‌تنش در فرآیند HEDG با رویکرد مکانیکی - متالورژیکی برای کسب سخت‌کاری سطحی بالا - نویسنده: فضلی شهری، حمیدرضا
2364 - بررسی پارامترهای سینیتکی آنزیم اوره آز تثبیت شده بر روی بستر جدید هیبرید آلی-معدنی (هیدروکسی آپاتیت-ژلاتین) - نویسنده: کلاته عربی، محمد
2365 - بررسی پارامترهای عملیاتی تصفیه نفتالین از پساب مواد آلی توسط نانودی‌اکسیدتیتانیوم و اشعه UV - نویسنده: محمودی، وحید
2366 - بررسی پارامترهای فرزکاری در پره‌های کمپرسور و بکارگیری روش ابتکاری در ساخت پره‌ها با استفاده از فرز ‎۴محور - نویسنده: چناری، عباس
2367 - بررسی پارامترهای لغزشی تایر اتومبیل‌های سواری - نویسنده: نادی، حسین
2368 - بررسی پارامترهای مؤثر در عملیات سخت کاری و تأثیر عناصر آلیاژی در فرایند تف جوشی قطعات پایه آهن - نویسنده: بدیعی، مهدی
2369 - بررسی پارامترهای موثر در تراشکاری پرسرعت اینکونل ‎۷۱۸ به منظور بهبود کیفیت سطح ماشینکاری شده - نویسنده: یاری‌بخت، محمدحسین
2370 - بررسی پارامترهای موثر در فرایند آهنگری پرسی با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری - نویسنده: ارسنجانی، حمیدرضا
2371 - بررسی پارامترهای مهم در مطالعه ریسک و مخاطرات راهبردی(HAZOP )تانک فارم وبارگیری مایعات نفتی درپالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد - نویسنده: کشارو، جواد
2372 - بررسی پارامترهای میکرو سوراخکاری تخلیه الکتریکی روی تنگستن کاربید - نویسنده: تفضلی، نیما
2373 - بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی - نویسنده: جاویدنادری، حبیب
2374 - بررسی پارامتری اثر حفاری تونل‌های شهری بر نشست سازه‌های سطحی - نویسنده: میرجعفری، بهروز حامد
2375 - بررسی پارامتریک شبکه‌های دو لایه سازه‌های فضاکار به منظور ارائه طرح بهینه - نویسنده: صادق‌پور، رسول
2376 - بررسی پارامتریک طول مفصل پلاستیک در ستون‌های بتن مسلح تحت اثر بار انفجار از راه دور - نویسنده: بهاروند، عارف
2377 - بررسی پارامتریک عوامل موثر بر رفتار سازه قاب - دیوار برشی - نویسنده: مقیمی، احمد
2378 - بررسی پاره‌ای از جنبه‌های یادگیری زبان انگلیسی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان آذری زبان - نویسنده: رزمجو، قادر
2379 - بررسی پاره‌ای از عوامل موثر در فرآیند ارتباط - نویسنده: تقی‌پور، حسین
2380 - بررسی پاره‌ای تغییرات زبان فارسی از دیدگاه نودستوریان و ساختگرایان، با نگاهی به نظریه زایا - گشتاری - نویسنده: امیری، آزیتا
2381 - بررسی پاره‌ای ویژگی‌های ترجمه از دوران زبانشناسی نوین تا نظریه دستور زبان گشتاوری و مقدمه‌ای درباره مسائل ترجمه در گذشته - نویسنده: طهوریان، جواد
2382 - بررسی پاره‌ای ویژگیهای نحوی و عوامل زیرزنجیری دو بیمار زبان‌پریش بروکایی - نویسنده: زارعی، مریم
2383 - بررسی پاسخ سازه‌ها به حرکات زمین ناشی از زلزله‌های شدید - نویسنده: قلعه‌نوی، منصور
2384 - بررسی پاسخ سلولی و همورال کرم‌مفتولی سیب‌زمینی، Agriotes lineatus به ایزوله‌های بومی نماتودهای بیمارگر حشرات - نویسنده: راحت خواه، زهرا
2385 - بررسی پاسخ مگس سرکه (Drosophila melanogaster) به محرک‌های درد و مرفین - نویسنده: اسکندری تربقان، ملیحه
2386 - بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و شناسایی ژن های القاشده تحت تنش های خشکی و سرمازدگی در گیاه گوجه فرنگی با استفاده از روش cDNA-AFLP - نویسنده: محمود نیا میمند، محسن
2387 - بررسی پاسخ‌های دفاعی ارقام مختلف برنج علیه جدایه‌های قارچ نکروتروف Alternaria alternata - نویسنده: ایران‌نژاد، عبدالجبار
2388 - بررسی پاشیدگی سرعت گروه درتارهای نوری سوراخدار - نویسنده: حسینی، قاسم
2389 - بررسی پایداری اکسایشی روغن کانولا طی فرایند سرخ کردن - نویسنده: اسماعیل‌زاده کناری، رضا
2390 - بررسی پایداری بازیافت دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل ماتریسی - نویسنده: داغانی، حجت
2391 - بررسی پایداری دیسک‌های دوار صلب تحت اثر اصطکاک‌های لایه روغن در یاتاقان‌ها - نویسنده: میرکی‌قرائی، حسین
2392 - بررسی پایداری ساختمان آنزیم تریپسین در حضور و غیاب مواد فعال سطحی(TTAB،DTABوHYAB) - نویسنده: شریفی، زینب
2393 - بررسی پایداری سیستم‌های پارامتر توزیعی خطی به کمک سیستم‌های فشرده - نویسنده: عباسی، محمدمهدی
2394 - بررسی پایداری قاب‌های دو بعدی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی مواد - نویسنده: ارفعی‌شهیدی‌زاده، مهدی
2395 - بررسی پایش خشکسالی با استفاده از داده‌های ماهواره TRMM در استان خراسان‌رضوی - نویسنده: غفوریان، هادی
2396 - بررسی پتانسیل استفاده از اسید سولفوریک یا اسید فرمیک در سیلاژ ذرت و تاثیر آن بر خصوصیات تولیدی گاوهای شیرده - نویسنده: چاجی، مرتضی
2397 - بررسی پتانسیل استفاده از نمک‌های آنیونی یا سیلاژ یونجه غنی شده با اسید کلریدریک در تغذیه گاوهای شیری خشک - نویسنده: محمدآبادی، طاهره
2398 - بررسی پتانسیل پراکنش جهانی گونه مهاجم آمبروزیا و عامل کنترل بیولوژیک آن (Ophraella communa) در شرایط اقلیمی کنونی و تغییر اقلیم - نویسنده: رستمی، عبدالرسول
2399 - بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات کاهو و کلم در هضم مشترک با کود گاوی - نویسنده: حسین زاده، یونس
2400 - بررسی پتانسیل رنگبری بعضی از انواع رنگ‌های آزو توسط سویه‌های Pseudomonas Putida F1 و Pseudomonas fluorescens101 - نویسنده: عالمی، فاطمه
2401 - بررسی پتانسیل روان‌گرایی در خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و ماشین‌بردار پشتیبان(SVM) - نویسنده: قاسم‌زاده، بهمن
2402 - بررسی پتانسیل روش اولترافیلتراسیون رد صمغ‌گیری، رنگبری و تصفیه روغن خام کلزا - نویسنده: رافع، علی
2403 - بررسی پتانسیل لغزش در حوضه آبریز کارده - نویسنده: مرادقلی، ریحانه
2404 - بررسی پتروژنز سنگ‌های دگرگونی غرب و شمال غرب منطقه قنداب (جنوب شرق فریمان) با نگرش ویژه بر پتانسیل اقتصادی آندالوزیت شیست‌ها - نویسنده: امیرچخماقی، زهرا
2405 - بررسی پترولوژی توده‌های نفوذی، میکروترمومتری و مطالعه ایزوپ‌های پایدار در کانسار تکنار، بردسکن - نویسنده: زیرجانی‌زاده، صدیقه
2406 - بررسی پترولوژی و ژئوشیمی توده های پلوتونیک اسیدی معین آباد (جنوب شرق قائن) - نویسنده: رجبی، اعظم
2407 - بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی پالئوسن-ائوسن منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد) - نویسنده: شهسواری علویجه، بدیعه
2408 - بررسی پدیدارشناختی اصالت حس در عرفان ابن عربی - نویسنده: صدفی، مهدی
2409 - بررسی پدیده shimmy در ارابه فرود هواپیما - نویسنده: طوفانی، مصطفی
2410 - بررسی پدیده Springback در صفحات گرد الاستیک - پلاستیک تحت بار جانبی - نویسنده: نجاری، مرتضی
2411 - بررسی پدیده بازگشت فنری در فرایندهای شکل‌دهی ورق‌های نازک فلزی با تاکید بر مدل‌های سخت‌شوندگی - نویسنده: ظفرپرنده، ایمان
2412 - بررسی پدیده برگشت‌پذیری در فرایند خمشی- کششی U شکل صفحات ناهمسانگرد - نویسنده: گلمکانی، محمداسماعیل
2413 - بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها - نویسنده: امینی، علی‌اصغر
2414 - بررسی پدیده رسوبگذاری در بنادر صیادی استان بوشهر "بنادر جلالی، محمد عامری قدیم، محمد عامری جدید" - نویسنده: ایزدپناه، هادی
2415 - بررسی پدیده رسوبگذاری در بنادر صیادی استان بوشهر "بنادر جفره، بندرگاه، رستمی، عامری و نخل تقی" - نویسنده: عربشاهی، آرش
2416 - بررسی پدیده ری‌انتری در قلب و کنترل آن - نویسنده: دستغیب، زینب‌السادات
2417 - بررسی پدیده سیل‌گیری با استفاده از ویژگی‌های ژئومورفولوژی و هیدروژئومورفولوژی - نویسنده: ملائی، زینب
2418 - بررسی پدیده فرورزوتانس در سیستم‌های قدرت - نویسنده: سلطانی، سپهر
2419 - بررسی پدیده کوبش در موتورهای اشتعال جرقه ای هیدروژن سوز - نویسنده: حسینی، مهدی
2420 - بررسی پدیده واگرایی در خاک‌های ریزدانه و اصلاح آنها - نویسنده: ثقفی‌بیرجند، حمیدرضا
2421 - بررسی پدیده‌های بحرانی به کمک مدل آیزینگ فرو مغناطیس - نویسنده: علی‌نژاد، محمدرضا
2422 - بررسی پراکندگی امواج اسکالر به وسیله سیاهچاله‌ی شوارتزشیلد - نویسنده: تبریزی‌نژاد، علی
2423 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل PHi4 از ناخالصی به دو روش تغییر مترکی هندسه فضا و پارامتر پتانسیل - نویسنده: حکیمی طوسی، انسیه
2424 - بررسی پراکندگی کپک‌ها بر روی سیب‌های انباری در ارومیه (و روش‌های کاهش) - نویسنده: ژاله‌رضایی، حمیده
2425 - بررسی پروتکل کدگذاری چگال در حضور نویز - نویسنده: باقری، سارا
2426 - بررسی پروفیل اعتبارات کشاورزی و عوامل موثر بر مدیریت هزینه کرد اعتبارات کشاورزی در استان خراسان رضوی - نویسنده: پوریزدیان، سهیلا
2427 - بررسی پسلرزه‌های زلزله ‎21 مرداد ‎1391 اهر-ورزقان و معرفی گسل مسبب آن - نویسنده: سلطانی، توفیق
2428 - بررسی پلی مورفیسم آللی ژنهای کالپین و کالپاستاتین در گوسفند قره گل - نویسنده: نصرتی، مریم
2429 - بررسی پلی موفیسم و فراوانی آللی‌اگزون ‎۲ در جایگاه ژنی BOLA-DRB3 در گاوهای نجدی و سرابی - نویسنده: منتظر تربتی، فاطمه
2430 - بررسی پنج اتحاد تعویضگر معروف - نویسنده: طالبی‌رستمی، علی‌اصغر
2431 - بررسی پوتی ویروس‌های عمده کدو در استان خراسان - نویسنده: طاهری، پریسا
2432 - بررسی پوسیدگی ریشه لوبیا توسط قارچ Fusariumsolani و تفکیک جدایه‌های آن با استفاده از دو نشانگر AFLP ,RAPD در استانهای خراسان رضوی و شمالی - نویسنده: زارع زاده، سعیده
2433 - بررسی پوسیدگی طوقه و ریشه خربزه (بوته میری) در استان خراسان - نویسنده: جهانبخش‌مشهدی، وحید
2434 - بررسی پوسیدگی‌های قارچی ریشه و طوقه گندم در استان خراسان شمالی - نویسنده: عمارلو، امیدعلی
2435 - بررسی پوشش گیاهی بخشی از حوزه آبخیز بابلرود با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) - نویسنده: مهدی‌نیا فیروزجایی، تقی
2436 - بررسی پوشش گیاهی ذخیره‌گاه جنگلی گیسوم تالش - نویسنده: روانبخش، مکرم
2437 - بررسی پولشویی با رویکرد فقهی و حقوقی(موضوعه) - نویسنده: سلیمانی، حمید
2438 - بررسی پویایی مکانی و زمانی جمعیت بانک بذر و گیاهچه علفهای هرز تحت مدیریت‌های متفاوت و اثر آن در عملکرد برگ زعفران (Crocus sativus L.) - نویسنده: مکاریان، حسن
2439 - بررسی پویایی و کارایی نیتروژن در ارقام سورگوم دانه ای در شرایط تنش خشکی - نویسنده: ریاحی نیا، شهرام
2440 - بررسی پی‌آمدهای اجتماعی و اقتصادی خانه‌های دوم بر نواحی روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود) - نویسنده: خوش‌چهره، محمدجواد
2441 - بررسی پیوستگی نگاشت دورترین نقطه از مجموعه‌های دورپذیر یکتا - نویسنده: مظلومی‌نژاد، ظهیر
2442 - بررسی پیوند هیدروژنی در B- آمینوکتون‌ها غیر اشباعی a-B - نویسنده: برومندفر، عباس
2443 - بررسی پیوند هیدروژنی، ساختمان و طیف سنجی ارتعاشی ترکیب پارامتوکسی فنیل استیل استون - نویسنده: فرزاد، فرزانه
2444 - بررسی پیوندهای هیدروژنی در برخی از ترکیبات نمک‌های یک هیدروژنه، اسیدهای دو ظرفیتی آلی، به روش طیف نگاری مادون قرمز - نویسنده: ادیب، بهروز
2445 - بررسی تابع توزیع و تابع ترکش در فرایند نابودی الکترون - پوزیترون - نویسنده: محمودآبادی، آزاده
2446 - بررسی تابع واردات محصولات منتخب بخش کشاورزی ایران - نویسنده: ملکان، محمد
2447 - بررسی تاثیر آغازگرهای تولیدکننده پلی ساکارید خارج سلولی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده بر پایداری، ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی نوشیدنی دوغ - نویسنده: احتیاطی، احمد
2448 - بررسی تاثیر آمادگی در فصاحت، پیچیدگی و صحت نوشتار داستانی زبان‌آموزان ایرانی - نویسنده: امانی، سارا
2449 - بررسی تاثیر آموزش بیوفیدبک در کنترل اضطراب انتظار - نویسنده: موحدی‌نیا، عطاءالله
2450 - بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارت‌های حل مسئله در بهبود این مهارت‌ها در دختران بدسرپرست و بی‌سرپرست - نویسنده: درگاهی، محبوبه
2451 - بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای درکاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان سرپرست خانواده - نویسنده: تهامی، الهام
2452 - بررسی تاثیر آموزش نرم‌افزار چندرسانه‌ای یادگیری زبان به کمک رایانه بر روی یادگیری و به یادآوری لغات در بین فراگیران زبان انگلیسی ایرانی در سطح پیش‌متوسط - نویسنده: نداف شرق، شیما
2453 - بررسی تاثیر آنزیم زایلاناز و اندازه ذرت آرد بر بهبود کیفیت گلوتن - نویسنده: علامتیان، سمانه
2454 - بررسی تاثیر آنزیم‌های موجود در سلول‌های سوماتیک بر پروتئولیزولیپولیز در خامه و شیر پس چرخ تولید شده با استفاده از شیر خام و پاستوریزه و روش‌های مختلف جداسازی - نویسنده: نوربخش، ریحانه
2455 - بررسی تاثیر ابعاد، هندسه و فواصل شیارها در روش NSM، بر رفتار خمشی تیرهای تقویت‌شده با میله‌های FRP - نویسنده: شاهبازی، نفیسه
2456 - بررسی تاثیر اتوفرتاژ بر عمر خستگی لوله‌های جدار ضخیم - نویسنده: علی‌اکبری، کریم
2457 - بررسی تاثیر ارزش بر نگرش درک شده کاربران تبلیغات اینترنتی با توجه به نقش جنسیت (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد) - نویسنده: نبی‌زاده، طاهره
2458 - بررسی تاثیر اسپند (Peganum harmala) بر وزن و برخی فاکتورهای سرمی در موش - نویسنده: ملاشاهی، اسماعیل
2459 - بررسی تاثیر استراتژی تمایز پورتر بر عملکرد سازمانی از طریق بسته‌بندی کالاها در شرکت‌های مواد غذایی آستان قدس رضوی - نویسنده: علوی دارابی، سید مسلم
2460 - بررسی تاثیر استراتژی‌های زنجیره تأمین بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از مدل کارت امتیاز متوازن (مورد مطالعه: شرکت‌های واقع در شهرک صنعتی کلات) - نویسنده: کیوانی‌پور، سمیرا
2461 - بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر سیستم آنتی اکسیدان و ایجاد مقاومت به تنش خشکی در گیاه نخود (Cicer arietinum L) - نویسنده: شوریابی، مریم
2462 - بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر میزان پرولین و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز (GPOX) در گیاه نخود (.Cicer arietinum L) مواجه با تنش خشکی - نویسنده: رمضان‌نژاد، رضوان
2463 - بررسی تاثیر اعتماد بر خرید مجدد به واسطه رضایت مشتری در فروشگاه‌های آنلاین - نویسنده: آخوندی، ابوالفضل
2464 - بررسی تاثیر افزایش صادرات غیر نفتی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره (۸۸ - ‎۱۳۵۲) - نویسنده: رضوی، الهه
2465 - بررسی تاثیر افزودن ایزوله پروتئین سویا به دونات بر کینتیک انتقال جرم، ویژگی های فیزیکی و روند بیاتی آن - نویسنده: قیطران‌پور، آرش
2466 - بررسی تاثیر افزودن جوانه گندم بر کیفیت نان (خواص رئولوژیکی و پخت) - نویسنده: کریمی، مهدی
2467 - بررسی تاثیر الیاف آزبست، نایلون و پلی‌استر برخواص مخلوطهای بتن آسفالتی روسازی‌ها - نویسنده: میرزایی، ابراهیم
2468 - بررسی تاثیر انواع اسکیما بر توانائی درک مطلب آزمون دهندگان - نویسنده: غلامی، ماه بانو
2469 - بررسی تاثیر اولویت در زمان‌بندی سیستم‌های توزیع شده ویدئو براساس تقاضا - نویسنده: صادقی‌زاده، مهدی
2470 - بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش واسط منابع مبتنی بر بازار (مورد مطالعه: شرکت‌های صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد) - نویسنده: رئیس، میثم
2471 - بررسی تاثیر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تولید گیاهچه، میکروتیوبر و مینی تیوبر در ارقام مختلف سیب زمینی - نویسنده: کیان مهر، بهزاد
2472 - بررسی تاثیر برون سپاری خدمات بر روی عملکرد اداره کل بیمه خدمات درمانی استان خراسان رضوی - نویسنده: زرقانی، رضا
2473 - بررسی تاثیر بسته‌بندیهای نانوکامپوزیت بر کیفیت و ماندگاری زرشک در مقایسه با بسته‌بندیهای معمولی - نویسنده: ولی‌پور مطلق، ناصر
2474 - بررسی تاثیر بقایای برخی از علف‌کش‌های سولفونیل اوره در خاک، بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) - نویسنده: سلیمانپورنقیبی، زهرا
2475 - بررسی تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به مدیریت دانش - نویسنده: امیری، غلامحسین
2476 - بررسی تاثیر پارامترهای آب و هوایی بر عملکرد گندم دیم و آبی در سه منطقه مهم تولید گندم - نویسنده: محمدپور، مهدی
2477 - بررسی تاثیر پارامترهای فرایند شکل‌دهی نمونه‌ی تک‌نقطه‌ای ورق فلزی بر روی قابلیت شکل‌پذیری ورق آلومینیوم - نویسنده: پل، احمد
2478 - بررسی تاثیر پارامترهای موتور بر بازده قانون دوم توربوشارژر در موتورهای دیزل - نویسنده: زنگوئی‌مطلق، محمدرضا
2479 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذر برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و مواد موثره گیاه همیشه بهار تحت تنش شوری - نویسنده: محمدزاده، ذکیه
2480 - بررسی تاثیر پرایمینگ و پیری مصنوعی بذر بر جوانه زنی و بنیه بذر ارقام گوجه فرنگی - نویسنده: زمردی، منا
2481 - بررسی تاثیر پودر، عصاره و اسانس گیاهان آویشن و سیر بر رشد کپک آسپرژیلوس نایجر و مخمر ژئوتریکوم کاندیدوم در طی نگهداری ماست - نویسنده: امینی بیدختی، علی
2482 - بررسی تاثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران - نویسنده: ذبیحی، مریم
2483 - بررسی تاثیر پیاده‌سازی سامانه خبره و یکپارچه فروش تحت عنوان فرایند توزیع مویرگی بر میزان فروش (شرکت شاهسوند) - نویسنده: مهندس، حمیدرضا
2484 - بررسی تاثیر پیش اندود کردن مصالح سنگی بر دوام بتن آسفالتی گرم - نویسنده: صداقتی‌مقدم، سعید
2485 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا بر رشد علف‌های هرز آن - نویسنده: اورسجی، زینب
2486 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت، کودهای آلی، ترکیبات ضدتعرق و فواصل آبیاری بر روی خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) - نویسنده: صفایی، زینب
2487 - بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی در جذب سپرده‌های ارزی و ریالی در سطح بانک‌های سپه شهرستان مشهد - نویسنده: رضایی، جواد
2488 - بررسی تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر رشد شرکت ها - نویسنده: منصوری، مرتضی
2489 - بررسی تاثیر تجویز سیستمیک و نخاعی عصاره آبی و هیدروالکلی پولپ انار (Punica granatum) بر درد حرارتی و شیمیایی و ادم التهابی پای موش صحرایی - نویسنده: خماریان، سمیه
2490 - بررسی تاثیر تحلیل ساختواژی در یادگیری و گسترش واژگان زبان انگلیسی توسط دانش‌آموزان پایه‌ی اول مقطع متوسطه - نویسنده: شفیعی، نرجس
2491 - بررسی تاثیر تخصیص بهینه منابع بر سودآوری بانک‌های تجاری با تاکید بر اعطای تسهیلات - نویسنده: حسین‌زاده، معصومه
2492 - بررسی تاثیر تدریس واژه‌ها بصورت همایی در زبان انگلیسی در بخاطر سپردن - نویسنده: کشوری، فاطمه
2493 - بررسی تاثیر تعارض سازمانی کارکردی و غیرکارکردی بر کیفیت زندگی کاری معلمین - نویسنده: صفری، حجت
2494 - بررسی تاثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه‌ی کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی رفتار اشتراک دانش - نویسنده: جهانگیرفیض آبادی، مصطفی
2495 - بررسی تاثیر تغذیه بر سلامت رفتاری و ویژگی‌های انسانی از دیدگاه قرآن، روایات اسلامی و علم پزشکی - نویسنده: نمازی‌زادگان، سعید
2496 - بررسی تاثیر تغییر فرم پلاستیک بر ریزساختار مارتنزیت و رفتار سودوالاستیک آلیاژهای حافظه‌دار پایه مس - نویسنده: ذهبی، احسان
2497 - بررسی تاثیر تغییرات بازه عملکرد Waste -Gate به جهت کاهش آلودگی دود سیاه در موتورهای توربو شارژ دیزل - نویسنده: داورپناه، مجید
2498 - بررسی تاثیر تمرین نوروفیدبک بر توجه و زمان عکس‌العمل انتخابی کاراته‌کاران - نویسنده: حجار، الهه
2499 - بررسی تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژیک بر خصوصیات رشدی ژنوتیپ های عدس تحت شرایط گلخانه - نویسنده: نیکدل، فاطمه
2500 - بررسی تاثیر توانمندی‌های سازمانی هتل‌ها بر مزیت رقابتی آنان با نقش واسط استراتژی‌های بازاریابی محیطی ( مورد مطالعه : هتل‌های مشهد) - نویسنده: صالح نژاد، وحیده
2501 - بررسی تاثیر توجه مضاعف به نمونه‌های یادگیری با استفاده از قیود بهینه‌سازی طبقه‌بندهای ماشین بردار پشتیبان - نویسنده: سبزه‌کار، مصطفی
2502 - بررسی تاثیر تورم خاک‌های متورم شونده بر پی - نویسنده: علیزاده‌مجدی، علیرضا
2503 - بررسی تاثیر جایگزینی شکر با شیره خرما بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بستنی نرم - نویسنده: گوهری اردبیلی، اشرف
2504 - بررسی تاثیر جت خالص سیال بر تحریک لایه مرزی و ضریب انتقال حرارت صفحه تخت - نویسنده: محمودی، احمدرضا
2505 - بررسی تاثیر جنبه‌های تکنولوژیکی منابع فیبری بر کیفیت نان (خواص رئولوژیک و پخت) - نویسنده: میلانی، الناز
2506 - بررسی تاثیر جهان‌بینی دوانگارانه بر شکل‌گیری اندیشه سیاسی قابوس‌نامه - نویسنده: امراللهی، مجتبی
2507 - بررسی تاثیر جهت‌گیری اخلاقی و تعهد حرفه‌ای بر رفتار مدیریت سود - نویسنده: جفایی رهنی، منیر
2508 - بررسی تاثیر جهت‌گیری استراتژیک بر موفقیت صادرات در شرکت‌های بازرگانی واقع در شهر مشهد - نویسنده: صادقیان، حسن
2509 - بررسی تاثیر جیره‌های دارای پودر ماهی بر ویژگیهای تولیدی و تولید مثلی گاوهای تازه‌زای هلشتاین - نویسنده: هروی موسوی، علیرضا
2510 - بررسی تاثیر جیوه بر روند تکوینی مگس سرکه Drosophila melanogaster (Diptera:Drosophilidae - نویسنده: آبنوس، حمیده
2511 - بررسی تاثیر حداکثرسازی موقعیت در تکوین سیاست توازن‌طلبی نرم روسیه علیه آمریکا در سال‌های بعد از جنگ سرد تا ‎2012 - نویسنده: سلیمانی‌پور، زهرا
2512 - بررسی تاثیر حداکثرسازی موقعیت در روابط ایران با کشورهای عربی (1390-‎1340) - نویسنده: نصرتی، حسن
2513 - بررسی تاثیر حرکت گاز بر رشد پیش سیارات (تمرکز بر رشد سیارات در گرداب‌ها) - نویسنده: عطائی‌ترشیزی، ساره
2514 - بررسی تاثیر حضور نیروگاه‌های بادی در مقیاس زیاد بر انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه تولید - نویسنده: مختاری، سهراب
2515 - بررسی تاثیر حق انتخاب هدف و اطمینان به توانایی‌های خود در میزان انگیزه و مهارت نگارش زبان‌آموزان ایرانی - نویسنده: وحیدنیا، فاطمه
2516 - بررسی تاثیر خاکپوش‌های رنگی و فاصله کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی کدوی مسمایی - نویسنده: فاطمی‌تاج‌الدین، حمیده
2517 - بررسی تاثیر خطاهای نظام‌مند موجود در طبقه‌بندی موضوعی ISI بر حجم تولیدات‌علمی و میزان رؤیت‌پذیری رشته‌ها - نویسنده: کیانی، حمیدرضا
2518 - بررسی تاثیر خوراکهای حاوی نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه‌پذیر موثر شکمبه‌ای به انرژی قابل متابولیسم قابل تخمیر بر مولفه‌های تولیدی در گاوهای تازه‌زای هلشتاین - نویسنده: رضایی، فرخنده
2519 - بررسی تاثیر داروهای شیمیائی (مورفین، نالوکسان و پیلوکارپین) بر ساختار غدد ابریشمی و ویژگی‌های ابریشم حاصل - نویسنده: محمدعلیزاده، محمدعلی
2520 - بررسی تاثیر داغ شدگی و ذخیره‌سازی قیر در معرض شرایط محیطی بر مقاومت خستگی مخلوطهای آسفالتی گرم - نویسنده: افتخارزاده، حامد
2521 - بررسی تاثیر دانسیته ذرات روی هیدرودینامیک بستر سیال گاز-جامد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی - نویسنده: نیکوئی، حسن
2522 - بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران - نویسنده: یزدی، ابراهیم
2523 - بررسی تاثیر دو متغیر سن و جنسیت در یادگیری زبان خارجی همراه با شواهد عصب-روان زبانشناختی - نویسنده: علم‌زاده، ماهرخ
2524 - بررسی تاثیر دور آبیاری و بستر بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) - نویسنده: شاهین رخسار، پریسا
2525 - بررسی تاثیر دوره های تر و خشک بر چند پارامتر کیفی آب های سطحی مطالعه موردی(حوضه آبریز بازفت) - نویسنده: دهقانی وردنجانی، زینب
2526 - بررسی تاثیر دوزهای مختلف اسانس گل محمدی(Rosa damascena) بر رفتارهای هیجانی و افسردگی در رت نژاد ویستار - نویسنده: برکچی فرد، ناهید
2527 - بررسی تاثیر روان‌درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه‌های رویارویی با استرس نوجوانان - نویسنده: فرهنگی، فرهنگ
2528 - بررسی تاثیر روانساز قلع/ گرافیت بر بهبود اکسترودپذیری نانو کامپوزیت Fe-TiC - نویسنده: ساسانی، نسرین
2529 - بررسی تاثیر روش های خاک ورزی در تاریکی و روشنایی و کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز عملکرد و اجزای عملکرد نخود - نویسنده: عباسیان، عباس
2530 - بررسی تاثیر روش‌های مختلف فعال‌سازی سطح روی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های Al - Al2O3 - نویسنده: بیگی نصرآبادی، حسین
2531 - بررسی تاثیر روشهای مختلف نمک زنی و خشک کردن روی خصوصیات ماهی پوزانک (شگ ماهی دریای خزر) - نویسنده: سلیمانی، عادله
2532 - بررسی تاثیر روشهای مختلف نمک‌زنی بر فرآیند پنیرسازی - نویسنده: میرچولی برازق، عبدالرضا
2533 - بررسی تاثیر روند جهانی شدن اقتصاد بر جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد تا 2013 - نویسنده: نورمحمدی، جواد
2534 - بررسی تاثیر زوج درمانی کوتاه مدت MRI بر افزایش رضایتمندی زوجین - نویسنده: موسوی جهان آبادی، عقیله
2535 - بررسی تاثیر زیرساختهای فرهنگی توسعه در شکوفایی نوآوری شهری بر مبنای تفکر سیستمی (مطالعه موردی: شهر تهران) (محل اجرا: پارک‌علمی و فناوری پردیس) - نویسنده: ندایی، امین
2536 - بررسی تاثیر ساپونین و تانن بر تخمیر و بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه در شرایط برون‌تنی و الگوی اسیدهای چرب ماهیچه longissimus dorsi بره‌های نر بلوچی - نویسنده: محقی، محمدمهدی
2537 - بررسی تاثیر ساختار ژنتیکی اسپرم روی کینتیک تکوین و بیان ژنهای IGF-II و BAK1 و BCL2-L1 در رویانهای گاوی تولید شده در شرایط آزمایشگاهی - نویسنده: وفای واله، مهدی
2538 - بررسی تاثیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر تغییرات نرخ ارز در ایران (۱۳۸۰-‎۳۵۲) - نویسنده: خواجه نائینی، رضا
2539 - بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار مدیران بر اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: خجسته بوجار، مریم
2540 - بررسی تاثیر سبک‌های شناختی (FD/FI) در بکارگیری راهبردهای فراشناختی روی عملکرد دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان در حل مسائل کلامی و اجرایی ریاضی - نویسنده: برگی، مهدی
2541 - بررسی تاثیر سخت شدگی قیر در مراحل تهیه مخلوط بر خواص بتن آسفالتی روسازی‌ها - نویسنده: ابراهیم‌زاده، بابک
2542 - بررسی تاثیر سرعت سرد شدن بر ریز ساختار فولاد میکروآلیاژی ‎30MSV6 - نویسنده: عابد، مرتضی
2543 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی در ایران و کشورهای اسلامی - نویسنده: شرکت بزازان، سحر
2544 - بررسی تاثیر سرمایه تبلیغاتی بر عملکرد مالی و ریسک شرکت - نویسنده: سعیدی‌کیان، مریم
2545 - بررسی تاثیر سرمایه روان‌شناختی بر عملکرد شغلی به واسطه متغیر کیفیت‌زندگی کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق شهر مشهد) - نویسنده: سیدآبادی، سمیرا
2546 - بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر تقاضای برق بخش‌های مصرفی ایران با رویکرد مدل رشد لجستیک - نویسنده: پاکرو، بهنام
2547 - بررسی تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه‌های فرصت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع - نویسنده: ترابی فارسانی، رضا
2548 - بررسی تاثیر سطوح و منابع متفاوت چربی و اثر جنس بر شاخص‌های تولید و ترکیبات لاشه در جوجه‌های گوشتی تجارتی - نویسنده: جعفری‌صیادی، علیرضا
2549 - بررسی تاثیر سیاست افزایش قیمت آب بر الگوی کشت و مصرف آب کشاورزی با تأکید بر مبادله آب مجازی (مطالعه موردی: شهرستان خاتم) - نویسنده: طاهریان، معصومه
2550 - بررسی تاثیر سیاستهای حمایتی بر ارزش افزوده محصولات باغی ایران در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی ایران(SAM) - نویسنده: رضایی، زهرا
2551 - بررسی تاثیر سیستمهای آبیاری قطره‌ای، نواری، بارانی و جویچه‌ای بر کارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند - نویسنده: کریم‌زاده، محمد
2552 - بررسی تاثیر سیمان و آهک بر خواص آسفالت‌های بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر - نویسنده: جلیلی قاضی‌زاده، مرتضی
2553 - بررسی تاثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران - نویسنده: برجی، معصومه
2554 - بررسی تاثیر شاخص‌های مالی بینادی بر پیش‌بینی سود آتی و بازده آتی سهام - نویسنده: همایونی‌راد، محمدحسین
2555 - بررسی تاثیر شرایط عملیاتی و نانوسیال بر عملکرد مبدل‌های حرارتی لوله گرمای به کار رفته در سیستم‌های تهویه مطبوع - نویسنده: منیری‌منش، نگین
2556 - بررسی تاثیر شرایط مختلف فرآیند بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و پخت اسپاگتی غنی‌شده با آردسویا - نویسنده: ناصحی، بهزاد
2557 - بررسی تاثیر شش هفته تمرین ترکیبی (کششی - هوازی) و مصرف مکمل تتراهیدرو کانابینول بر میزان خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - نویسنده: علایی، سحر
2558 - بررسی تاثیر شناخت‌درمانی گروهی متمرکز بر طرحواره بر ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۸۲-‎۱۳۸۱ - نویسنده: محمدی، جمال
2559 - بررسی تاثیر شوری بر گیاه عدس<Lens culinaris Medik) <r) - نویسنده: شریعت‌جعفری، محمدحسن
2560 - بررسی تاثیر شیوه‌های فرزندپروری مادران بر میزان بروز نشانه‌های اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان آنها - نویسنده: حسین‌پور، کبری
2561 - بررسی تاثیر شیوه‌های نمایه‌سازی بر قابلیت بازیابی منابع مشخص و موجود در سه نرم‌افزار کتابخانه‌ای فارسی - نویسنده: سلگی، غلامرضا
2562 - بررسی تاثیر عصاره میوه جعفری بر سطح بیلیروبین سرم و اثر هیپربیلی روبینمی تجربی بر حافظه فعال رت - نویسنده: مرادخانی، ناصر
2563 - بررسی تاثیر عملیات پیش روئین کردن بر روی خوردگی موضعی فولاد زنگ نزن ‎316L تهیه شده به روش متالوژی پودر - نویسنده: شهابی کارگر، بهزاد
2564 - بررسی تاثیر عملیات زراعی بر پراکنش مکانی علفهای هرز چغندرقند با استفاده از GIS - نویسنده: صلاحی، محمدامین
2565 - بررسی تاثیر عناصر میکروآلیاژی بر ریزساختار و رفتار کارگرم آلیاژ منیزیم - آلومینیم (Mg-6Al-1Zn-xRE) - نویسنده: نگهبان‌برون، عاطفه
2566 - بررسی تاثیر عناصر و ابعاد بازاریابی ارتباطی بر وفاداری دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد با میانجیگری متغیر اعتبار - نویسنده: دلاور، شایلی
2567 - بررسی تاثیر عوامل آمیخته و عوامل محیط فیزیکی بر رفتار خرید بی‌برنامه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای (مورد مطالعه: فروشگاه پروما - شعبه مشهدمقدس) - نویسنده: غلامشاهی، تورج
2568 - بررسی تاثیر عوامل رفتار برنامه‌ریزی شده بر پذیرش خرید اینترنتی (مورد مطالعه: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه فردوسی مشهد) - نویسنده: بنای زحمتی، محسن
2569 - بررسی تاثیر عوامل سردشوندگی در دینامیک سحابی‌های سیاره‌ای - نویسنده: عباسیان، محمدرضا
2570 - بررسی تاثیر عوامل مختلف محیط کشت BG11 بر میزان رشد و محتوای لیپید ریزجلبک حاصل از فاضلاب - نویسنده: محمدی‌سروستانی، معصومه
2571 - بررسی تاثیر غلظت‌های +Cr3 در رشد رویشی گیاه Raphanus sativus L - نویسنده: جمشیدی، سمانه
2572 - بررسی تاثیر فاضلاب شهری بر فراهمی عناصر سنگین خاک برای گیاه - نویسنده: حافظ دربانی، محمدرضا
2573 - بررسی تاثیر فرهنگ و ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمانی از طریق مدیریت دانش (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری مشهد) - نویسنده: صادقیان، سمانه
2574 - بررسی تاثیر فعالیت‌های عمرانی سازمان جهادسازندگی استان آذربایجان غربی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی ۱۳۷۵ - ‎۱۳۵۵ (مورد روستاهای بیش از یکصد خانوار شهرستان ارومیه) - نویسنده: عاشری، امامعلی
2575 - بررسی تاثیر فلز سنگین روی بر رشد و میزان قندها و پروتئین‌های گیاه گوجه فرنگی (lycopersicon esculentum Mill.Cv.Mobil) - نویسنده: قمی بهبهانی، نصرت
2576 - بررسی تاثیر فنون بازاریابی رابطه‌مند بر کیفیت روابط با مشتریان (مورد مطالعه: نمایندگی‌های بیمه کارآفرین مشهد مقدس) - نویسنده: رضائی، عباس
2577 - بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغیر خلق ارزش برتر برای مشتری - نویسنده: نورالهی، سمیه
2578 - بررسی تاثیر قارچ ویزیکولار آربوسکولار میکوریزا و باکتری‌های محرک رشد و تنش خشکی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله (L. Trigonella foenum-graecum) - نویسنده: ایران خواه، سیمین
2579 - بررسی تاثیر کادمیم و روی بر فرآیندهای زیستی تنفس و بیومس میکروبی، نیتریفیکاسیون و فعالیت اوره‌آز در دو خاک آهکی و غیر آهکی - نویسنده: یزدان‌پناه، نجمه
2580 - بررسی تاثیر کارآفرینی درک‌شده سازمانی بر رضایت مشتری همراه با نقش واسط یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) - نویسنده: برزوئی، رضا
2581 - بررسی تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد در سازمان‌های دولتی شهرستان مشهد - نویسنده: یزدی‌مقدم، جواد
2582 - بررسی تاثیر کاربری‌های تجاری بر ترافیک بافت مرکزی شهر بجنورد - نویسنده: عالی، محمد
2583 - بررسی تاثیر کاهش طول دوره خشکی و منبع انرژی جیره بر فراسنجه‌های تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای شیری نژاد هلشتاین - نویسنده: سلیمانی، اکبر
2584 - بررسی تاثیر کلریدفریک، پلی‌آلومینیوم‌کلرید تجارتی و اوزوناسیون در سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی دارویی به منظور کاهش پارامترهای زیست‌محیطی و حذف فلزات سنگین - نویسنده: شیرافکن، آزاده
2585 - بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیبهای ناشی از تنش شوری در گیاه گوجه فرنگی lyco persicum esculentum mill - نویسنده: مختاری، ایران
2586 - بررسی تاثیر کیفیت ارائه خدمات و محصول بر نیات رفتاری تماشاگران فوتبال با رویکرد بازاریابی ورزشی به واسطه رضایت‌مندی - نویسنده: شکری‌قادیکلایی، رضا
2587 - بررسی تاثیر کیفیت ارتباط و موانع تغییر بر وفاداری مشتری در بین مشترکان ایرانسل در مشهد - نویسنده: نظری، پویا
2588 - بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر کیفیت افشای اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها - نویسنده: پایدارمنش، نوید
2589 - بررسی تاثیر کیفیت خدمات اینترنتی بر قصد رفتاری مشتریان به واسطه رضایت مشتری (مورد مطالعه بانک سامان) - نویسنده: طاهرپورکلانتری، آرزو
2590 - بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر نیت رفتاری تماشاگران به واسطه رضایت آن‌ها (مورد مطالعه: تماشاگران تیم فوتسال لیگ برتری فرش‌آرا مشهد) - نویسنده: علاقه‌بندی‌حسینی‌طوسی، محسن
2591 - بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک‌شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک ملت شهر مشهد - نویسنده: باقری، صدیقه
2592 - بررسی تاثیر گاز ازون برتغییرات رفتاری و هیستوسیتولوژیک هیپوکامپ رت - نویسنده: رزم‌آور، ملیحه
2593 - بررسی تاثیر گرانش ستاره مرکزی بر روی ساختار سحابی‌های سیاره‌نما - نویسنده: شیخ نظامی، سمیه
2594 - بررسی تاثیر گرایش عرفانی در نگرش فقهی مولانا جلال‌الدین مولوی - نویسنده: رائیجی پارسایی، نرگس
2595 - بررسی تاثیر ماده آلی، روی و مس و برهم کنش آنها بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در خاک و گیاه گندم - نویسنده: معلمی، سمیه
2596 - بررسی تاثیر متغیرهای سه گانه ی مدل رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به اهدای داوطلبانه ی خون با تاکید بر فلسفه بازاریابی اجتماعی - نویسنده: حسنی‌مقدم، صادق
2597 - بررسی تاثیر متغیرهای فردی و مراوده‌ای بر شیوه‌های ابراز نارضایتی مورد مطالعه: کارکنان بخش درمان بیمارستان‌های خصوصی استان گلستان - نویسنده: سودی، نعمت‌اله
2598 - بررسی تاثیر محافظت کنندگی کبدی زردچوبه در مسمومیت حاصل از استامینوفن و تتراکلرید کربن در جوجه‌ی گوشتی - نویسنده: جاجوندیان، رویا
2599 - بررسی تاثیر محدودیت کمی غذایی بر شاخص‌های تولید و ترکیبات لاشه در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: انوشه، محمود
2600 - بررسی تاثیر محلول‌پاشی سورفکتانت و الکترواستاتیک کلات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی (Pistachio vera cv.Kalle Ghoochi) - نویسنده: شیرخانی، هادی
2601 - بررسی تاثیر مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باتاکید بر جانشینی جبری در دو دوره قبل و بعد از انقلاب - نویسنده: علوی، حسن
2602 - بررسی تاثیر مخاطرات محیطی بر تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: دهستان حصار و گرمخان (شهرستان بجنورد) - نویسنده: اسماعیلی، آسیه
2603 - بررسی تاثیر مداخله موثر مدرس بر تغییر نگرش زبان آموزان نسبت به موفقیت و شکستشان و رابطه آن با فراگیری زبان انگلیسی - نویسنده: ضیایی، مریم
2604 - بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت ارتباط به واسطه خصوصیات خدمات مبتنی بر مشتری مورد مطالعه: بانک خصوصی سامان در شهر مشهد - نویسنده: شگفته‌اقکاریز، حامد
2605 - بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایتمندی ارباب رجوع از طریق نقش واسط نوآوری مورد مطالعه: مناطق شهرداری مشهد - نویسنده: برادران‌محسنیان، مجتبی
2606 - بررسی تاثیر مصرف سرانه برق برسطح توسعه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه - نویسنده: مجیدزاده، فرشته
2607 - بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف کود فسفات امونیم بر عملکرد، اجزاء عملکرد، ترکیب شیمیایی، جذب و برداشت عناصر غذایی از خاک و چگونگی گره‌زایی ریشه‌ها در سه رقم نخود زراعی - نویسنده: مصطفوی، ابراهیم
2608 - بررسی تاثیر مغزه‌های فولادی بر ریزساختار و خواص مکانیکی بدنه (پوسته چدنی) از نوع چدن با گرافیت کروی - نویسنده: کاظمی مقدم بیدختی، معصومه
2609 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسانس گیاهان رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی - نویسنده: ساکی، سارا
2610 - بررسی تاثیر ملاحظات امنیتی - استراتژیک آمریکا بر تشدید سیاست تحریم ایران (2012-‎1980) - نویسنده: عشرتی‌خلیل‌آباد، فهیمه
2611 - بررسی تاثیر منابع کربنی در تولید توده سلولی و رنگدانه کانتاگزانتین ازسوش باکتری Dietzia natronolimnaea و امکان سنجی کاربرد رنگدانه در روغنهای خوراکی - نویسنده: ایزدخواه، سامان
2612 - بررسی تاثیر مواد اصلاحی و مقادیر سوپر جاذب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و گیاه - نویسنده: فرح‌بخش، عماد
2613 - بررسی تاثیر مواد فرار بر احیای مستقیم سنگ آهن بر پایه زغال‌سنگ - نویسنده: زارع، منصور
2614 - بررسی تاثیر مهاجرت اتباع خارجی بر روی میزان بیکاری در ایران - نویسنده: ندیمی، جلال
2615 - بررسی تاثیر میدان مغناطیسی متغیر بر جریان و انتقال حرارت سیال در فضای بین دو استوانه چرخان در خلاف جهت - نویسنده: اسفندیاری، حامد
2616 - بررسی تاثیر میدان وابستگی مدیران برمدیریت تغییر آنها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد - نویسنده: رحیم‌زادگان، زهرا
2617 - بررسی تاثیر نارساخوانی بر یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خرجه در میان دانش‌آموزان ایرانی مقطع دوم راهنمایی - نویسنده: جوادیان نیک، مهری
2618 - بررسی تاثیر نانو کلی اصلاح شده بر خواص حرارتی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط - نویسنده: توکل اکبرآبادی، معین‌الدین
2619 - بررسی تاثیر نسبت‌های مختلف متیونین به کل اسیدهای آمینه در جیره‌های بر مبنای پودر ماهی، بر فراسنجه‌های تولیدی و متابولیت‌های خون در گاوهای تازه‌زای هلشتاین - نویسنده: جعفری جعفرپور، روشنک
2620 - بررسی تاثیر نشاسته ذرت پری ژلاتینه، زانتان و گوار به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز با چربی و تخم مرغ کاهش‌یافته حاوی شیرسویا - نویسنده: رحمتی، کبری
2621 - بررسی تاثیر نقش واسط رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات: مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس - نویسنده: نوری، علی
2622 - بررسی تاثیر نوسانات سطح آب دریای خزر بر تحولات ژئومورفیک شبه جزیره میانکاله در کواترنر بالایی (هولوسن) - نویسنده: رجبلو، کبری
2623 - بررسی تاثیر نیتروژن بر دوده بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت دانه‌ای (Zea mays L) - نویسنده: حسینی، احمد
2624 - بررسی تاثیر ورق‌گیرهای چهار تکه و هشت تکه در افزایش نسبت کشش ورق‌های فلزی در فرآیند کشش عمیق - نویسنده: پورحسن، رسول
2625 - بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی و زندگینامه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها - نویسنده: مقیمی، مریم
2626 - بررسی تاثیر هارمالین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش صحرایی - نویسنده: آل‌نجف، اعظم
2627 - بررسی تاثیر هفت محیط کشت برروی برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم توت‌فرنگی در شرایط کشت بدون خاک - نویسنده: پوستچی اول، مجتبی
2628 - بررسی تاثیر هورمون جوانی Pyriproxyfen ودوره‌های نوری بر مراحل لاروی میگوی بزرگ آب شیرینMarcrobrachium rosenbergii - نویسنده: لطفی، علیرضا
2629 - بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران بانک اقتصاد نوین استان تهران در سال ‎۸۷ - نویسنده: دلارام، طوبی
2630 - بررسی تاثیرات به‌کارگیری پول الکترونیکی بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی - نویسنده: محسنی، علیرضا
2631 - بررسی تاثیرات واریته، درجه و روش‌های استخراج بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته سیب زمینی - نویسنده: حقایق، غلامحسین
2632 - بررسی تاثیرپذیری نتایج مدلهای تحلیل آزمایشهای پمپاژ از فرضیات اعمالی در آنها - نویسنده: بهرامی،مازیار
2633 - بررسی تاریخ، عقائد و آیین‌های ایزدیان و مقایسه‌ی آنها با ادیان و مذاهب دیگر - نویسنده: محمدی سراب، امیر
2634 - بررسی تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری سازند سرچشمه در بخش مرکزی حوضه رسوبی کپه‌داغ (منطقه چناران) - نویسنده: نوروزی، زهره
2635 - بررسی تاریخی و تطبیقی حسن تعلیل ومذهب کلامی در آثار بلاغی فارسی و عربی - نویسنده: علیان، سوسن
2636 - بررسی تاسیسات و تجهیزات شهری (مخابرات، آتش‌نشانی و بهداشت و درمان) و مکان‌یابی بهینه آنها با استفاده از سیستم GIS مورد شهر مشهد - نویسنده: جراحی، فاطمه
2637 - بررسی تاکسونومیک گونه جدید موش دوپای ‎۵ انگشتی توسی بر اساس مطالعات مولکولی ژن میتوکندری COX1 و مورفومتری - نویسنده: دیانت، ملاحت
2638 - بررسی تاکسونومیکی ول‌های زیر جنس 1۷۹۸ ,Microtus, schrank در شمال ایران براساس مطالعات مولکولی ژن‌های میتوکندریایی cytb و coxl و ریخت‌سنجی هندسی آرواره پایین - نویسنده: محمودی، احمد
2639 - بررسی تاکسونومیکی ول‌های زیر جنس 1798,Microtus,Schrank در شمال ایران براساس مطالعات مولکولی ژن‌های میتوکندریایی cyteb و coxl و ریخت‌سنجی هندسی آرواره پایین - نویسنده: محمودی، احمد
2640 - بررسی تالیفات مشهور علوم حدیث تا قرن ششم هجری - نویسنده: قرائی‌سلطان‌آبادی، احمد
2641 - بررسی تأثیر آللوپاتی درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Podl) در مراحل مختلف رشد و نمو، بر جوانه‌زنی، رشد و برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی در گیاه بروموس کوپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov) - نویسنده: بهداد، آسیه
2642 - بررسی تأثیر آلیسین (Allicin) بر تغییرات آنزیمی مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور - نویسنده: زیادلو، احسان
2643 - بررسی تأثیر آنتی‌ژن‌های لایه‌زایای کیست هیداتید بر بیان ژن‌های گیرنده شبه‌تول ‎۲ و ۴ (TLR2&TLR4) در سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی (PBMC) گوسفندان سالم با روش Real-Time quantitative PCR) qPCR) - نویسنده: تاران، فاطمه
2644 - بررسی تأثیر ابعاد محتوایی وب‌سایت بر اثربخشی بازاریابی الکترونیک از طریق اعتماد الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت‌های بازرگانی زعفران) - نویسنده: فرزانه حسن‌زاده، ژاله
2645 - بررسی تأثیر اخذ مالیات سبز بر ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و رفاهی (مطالعه موردی: مشهد) - نویسنده: مقیمی، مریم
2646 - بررسی تأثیر ادراک مشتری از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری از طریق ویژگی‌های خرید مشتری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) - نویسنده: حسینی رباط، منصوره
2647 - بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر قصد ترک کار کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر مشهد) - نویسنده: کاهانی‌میری، مهدی
2648 - بررسی تأثیر ارزش دریافتی مشتری و شهرت اخلاقی سازمان بر وفاداری مشتری به واسطه رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان بانک سینا) - نویسنده: خادم، زهرا
2649 - بررسی تأثیر ارزش و ریسک درک‌شده سبز بر قصد خرید خودرو به واسطه اعتماد سبز - نویسنده: سالمی، مهدیه
2650 - بررسی تأثیر استراتژی‌های یادگیری و متغیرهای انگیزشی بر عملکرد ریاضی و عوامل پیش‌بینی‌کننده آن - نویسنده: هدایتی، فهیمه
2651 - بررسی تأثیر استرانسیم بر رفتار تغییرشکل داغ آلیاژ منیزیم- آلومینیم- روی (AZ80+X%Sr) - نویسنده: مرزنگوشی، فاطمه
2652 - بررسی تأثیر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان شعب بانک صادرات ایران مطالعه موردی شعب شهر تهران - نویسنده: عرفانی، محمدرضا
2653 - بررسی تأثیر افزودن ترکیبات هیدروکلوئیدی دانه بالنگو شیرازی ثعلب و کربوکسی متیل سلولز بر خواص بستنی - نویسنده: بهرام‌پرور، مریم
2654 - بررسی تأثیر الگوهای مختلف مخلوط ذرت با لوبیا بر خصوصیات رشد و عملکرد در کشت دوم - نویسنده: مومنی، صیاد
2655 - بررسی تأثیر انتخاب بر ساختار و تنوع ژنتیکی گوسفندان نژاد بلوچی، مغانی و ماکویی به روش تجزیه و تحلیل شجره - نویسنده: شیخلو، محمدرضا
2656 - بررسی تأثیر اندازه سوخ (پیاز) و حذف ساقه گل‌دهنده بر عملکرد سوخ و میزان ماده موثره دوگونه مختلف موسیر الیگودرز و کلات در شرایط آب و هوایی مشهد - نویسنده: گیمدیل، رضا
2657 - بررسی تأثیر بازدارنده پسیوکننده‌ی دی‌کرومات بر دمای بحرانی حفره‌دار شدن فولاد زنگ نزن فازی ‎۲۲۰۵ - نویسنده: ابراهیمی، نفیسه
2658 - بررسی تأثیر برهم‌کنش‌های بین مولکولی بر ویژگی‌های امولسیون و ریزکپسول روغن هل - نویسنده: صادقیان، علیرضا
2659 - بررسی تأثیر بستر کاشت و آماده‌سازی بذر بر سبزشدن و رشد نشاء فلفل‌شیرین (Capsicum annum L) - نویسنده: غلام‌نژاد نصیرآبادی، سمیه
2660 - بررسی تأثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی، عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana Offecenalis) در سیستم کشت هیدروپونیک فضای باز - نویسنده: برادران‌راد، علی
2661 - بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند انبساط سرد در آلیاژ آلومینیوم سری ‎7000 بر حوزه تنش‌های پسماند و قابلیت سرویس‌دهی اتصالات مکانیکی از این آلیاژ - نویسنده: رحیمی‌صادق، امین
2662 - بررسی تأثیر پارامترهای فرزکاری کف تراش در صافی سطح، نرخ برداشت ماده و سایش ابزار توسط مدل‌سازی آماری چند معیاره - نویسنده: خسروجردی، احسان
2663 - بررسی تأثیر پارامترهای نوع ماده آلی، غلظت ماده آلی و اندازه ذرات بستر بر کارایی فرآیند حذف بیولوژیکی نیترات از منابع آب زیرزمینی - نویسنده: زارع، مرجان
2664 - بررسی تأثیر پرایمینگ بذر توسط باکتری ازتوباکتر و استفاده از کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال(Silybum marianum) - نویسنده: یزدانی، رستم
2665 - بررسی تأثیر پروبیوتیک پروتکسین بر روی ضریب تبدیل غذایی و اضافه وزن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) - نویسنده: اسدیان قهفرخی، مریم
2666 - بررسی تأثیر پیچیدگی عینی، پیچیدگی ذهنی و نوع محصول وظایف‌کاری بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: سعیدی زاده، مرضیه
2667 - بررسی تأثیر پیش فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت در خشک نمودن تحت خلأ سیب و بهینه سازی شرایط خشک کردن با روش سطح پاسخ - نویسنده: شربتیان، زهرا
2668 - بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر فاکتورهای رشد، عملکرد، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی پرسو (Presov) - نویسنده: عبادی، محمدتقی
2669 - بررسی تأثیر ترکیب و نوع مواد سرباره‌ساز بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی اسفراین - نویسنده: لطفی، میثم
2670 - بررسی تأثیر تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری رت - نویسنده: بهرام‌زاده زوارم، سعیده
2671 - بررسی تأثیر تعاملی حرکت درمانی و بیوفیدبک بر مسائل عصب- روانشناختی مادران کودکان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری ( SLD) - نویسنده: سروی، مرضیه
2672 - بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تولید گندم در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) - نویسنده: بسکابادی، الهه
2673 - بررسی تأثیر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی توده‌های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) - نویسنده: فرهادی، حسن
2674 - بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و سیستم کشت بر خصوصیات رویشی و زایشی کدوی بذر برهنه (Cucurbita pepo L) - نویسنده: سوره، شیرزاد
2675 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر صادرات کالاها و خدمات (مطالعه موردی کشورهای D8) - نویسنده: بزرگوار، ملیحه
2676 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی - نویسنده: یاقوتی جعفرآباد، فاطمه
2677 - بررسی تأثیر تیمار کلرید کبالت بر مارکرهای دخیل در مهاجرت سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی - نویسنده: شیخ بهایی، مریم
2678 - بررسی تأثیر جهانی‌شدن اقتصاد بر اندازه دولت (کشورهای منتخب در حال توسعه) - نویسنده: شهابی‌کاسب، مهسا
2679 - بررسی تأثیر چرای دام بر گروه‌های عملکردی گیاهان Plant Functional Types در منطقه بهار کیش قوچان - نویسنده: نیکان، مریم
2680 - بررسی تأثیر حداقل ضخامت براده اثر اندازه و شرایط ماشینکاری بر زیری سطح نیروی برش و ارتفاع پلیسه در میکروفرزکاری آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V - نویسنده: حقیقت‌دوست، رحیم
2681 - بررسی تأثیر حرکات ورزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سیگنالهای مغزی زنان افسرده و مضطرب - نویسنده: رستمی، مرضیه
2682 - بررسی تأثیر خصوصیات هیدرولیکی جریان و هندسه تاج بر ضریب تخلیه در سرریزهای جانبی لبه تیز - نویسنده: مقیسه، کاظم
2683 - بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد در ایران - نویسنده: فتحانی، علی
2684 - بررسی تأثیر درجه حرارت در دوره رکود، اندازه بنه و تراکم کاشت بر عملکرد گل و بنه دختری در گیاه زعفران (Crocus sativus L) - نویسنده: نصرآبادی، مرضیه
2685 - بررسی تأثیر درگیری شغلی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل‌گر توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت شیر پگاه خراسان رضوی) - نویسنده: عادلی‌نسب، فاطمه
2686 - بررسی تأثیر دما، زمان و تنش روی کینتیک رشد رسوبات گاماپرایم در سوپرآلیاژ پایه نیکل 738-IN - نویسنده: کاظمی، عاتیکه
2687 - بررسی تأثیر دمای آنیل انحلالی برخوردگی حفره‌ای و وقوع حفرات ناپایدار فولاد زنگ‌نزن دوفازی ‎2205 - نویسنده: غلامی، محبوبه
2688 - بررسی تأثیر دمای عملیات حرارتی آنیل انحلالی بر دمای بحرانی حفره‌دارشدن فولاد زنگ‌نزن دوفازی ‎۲۲۰۵ - نویسنده: نقی‌زاده، معصومه
2689 - بررسی تأثیر رژیم‌های آبیاری و کوددهی بر میزان آبشویی نیتروژن از منطقه ریشه (مطالعه موردی: چمن لولیم پرنه) - نویسنده: محمدآبادی، محسن
2690 - بررسی تأثیر رسانه‌های ارتباط جمعی بر نابهنجاری‌های اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه شهر اردبیل در سال ‎۱۳۸۹ - نویسنده: محمدی دولتسرا، رقیه
2691 - بررسی تأثیر رسوب بر کاهش نفوذپذیری پروژه‌های پخش سیلاب (مطالعه موردی ایستگاه پخش سیلاب بر آبخوان شهرستان جاجرم) - نویسنده: رجائی، حسین
2692 - بررسی تأثیر رضایت و تصور استفاده‌کنندگان از خدمات بر وفاداری رفتاری آنها از طریق وفاداری نگرشی (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد) - نویسنده: غلامی بازه‌حور، سمیه
2693 - بررسی تأثیر رقابت روسیه و آمریکا بر روند همگرائی و واگرائی منطقه ای آسیای مرکزی ( بین سالهای 2001 تا 2008) با بهره گیری از نظریه کانتوری و اشپیگل - نویسنده: لطیفان علاف، نویدرضا
2694 - بررسی تأثیر روش‌های تقلیدی و شناختی بر رشد گفتار کودکان اوتیستیک - نویسنده: جلیلی، منیره
2695 - بررسی تأثیر روش‌های مختلف آماده‌سازی سطح بر روی پیوستگی بین ورق‌های FRP و بتن - نویسنده: علی‌پور، علیرضا
2696 - بررسی تأثیر روش‌های مختلف پیش تیمار بذر بر رفتار جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های نخود (Cicer arietinum L) تحت شرایط تنش شوری - نویسنده: اردلان، حسین
2697 - بررسی تأثیر زاویه و جنس سطح شیب‌دار بر اندازه، نحوه توزیع و شکل ورقه‌های گرافیتی در انجماد نیمه‌جامد چدن خاکستری - نویسنده: ترابی‌پور، فاطمه
2698 - بررسی تأثیر سرب بر تکوین مگس سرکه (Drospphila melanogaster (Diptera: Drosophilidae - نویسنده: صفائی، صابره
2699 - بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی و فرهنگی زنان بر نوع روابط آنها با همسرانشان در خانواده (مطالعه موردی: زنان متأهل در شهر ری استان تهران در سال ‎۱۳۹۰) - نویسنده: رضایی، فاطمه
2700 - بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان - نویسنده: رفیعی، محمدتقی
2701 - بررسی تأثیر سطوح مختلف عصاره شیرین‌بیان و پری‌بیوتیک فرمکتو بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی - نویسنده: صدقی، محمد
2702 - بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه و تراکم بوته و روش‌های مختلف خشک کردن بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی - نویسنده: رحمتی، میترا
2703 - بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و تراکم بوته بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L) - نویسنده: نعمتی‌دربندی، هاجر
2704 - بررسی تأثیر شیرابه شکمبه بر روی ضریب تبدیل غذایی و اضافه وزن ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) - نویسنده: علیشاهی، الیاس
2705 - بررسی تأثیر عامل مدیریتی فناوری در بهره‌وری (مورد مطالعه: کارخانجات مواد لبنی استان‌های خراسان رضوی و جنوبی) - نویسنده: نژادحسین، محمد
2706 - بررسی تأثیر عدد غالب بر گراف‌های بحرانی - نویسنده: ندافان، فرزانه
2707 - بررسی تأثیر عناصر نادر خاکی بر ریزساختار و رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ AZ80 - نویسنده: ظهوری‌تالی، مهزاد
2708 - بررسی تأثیر عوامل زمینه‌ای بر اجازه‌ی مشتری برای بازاریابی با تلفن همراه (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) - نویسنده: رمضانی، مینا
2709 - بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر قصد پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی - نویسنده: پاک‌نژاد، ریحانه
2710 - بررسی تأثیر غلظت کلرید کلسیم دوآبه به عنوان ماده پوشاننده بر خواص مکانیکی و انبارمانی سیب منطقه خراسان شمالی - نویسنده: جعفریان، مصطفی
2711 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف Se بر جوانه‌زنی، رشد رویشی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه Spinacia oleracea L - نویسنده: صفار یزدی، آزاده
2712 - بررسی تأثیر فرایند نورد گرم به همراه عملیات حرارتی بر ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ91 - نویسنده: قندهاری‌فردوسی، محمودرضا
2713 - بررسی تأثیر فرمولاسیون و پیش تیمارهای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دونات و کاربرد منطق فازی در ارزیابی ویژگیهای حسی محصول - نویسنده: ذوالفقاری، زهرا
2714 - بررسی تأثیر کاربرد سیلیکات‌سدیم بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه‌دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L) در شرایط تنش‌شوری - نویسنده: ناصری، محبوبه
2715 - بررسی تأثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر رشد، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی و سنبل‌الطیب - نویسنده: میرمصطفایی، سمیه
2716 - بررسی تأثیر کسر فریت و مارتنزیت بر خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده‌ی مارتنزیتی ‎۱۷-۴ PH - نویسنده: محبتی، مرضیه
2717 - بررسی تأثیر کشت مخلوط گشنیز و شنبلیله بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها - نویسنده: بیگناه، ریحانه
2718 - بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک، دامی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ - نویسنده: غلامی، امین
2719 - بررسی تأثیر کیفیت خدمات ادراک شده توسط بیماران بر وفاداری آنان به بیمارستان، با تأکید بر نقش واسط رضایتمندی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های خصوصی شهر مشهد) - نویسنده: کریمی، محمدحسین
2720 - بررسی تأثیر کیفیت و مقدار مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان - نویسنده: شاه‌پسندی، امیر
2721 - بررسی تأثیر مداخلات درمانی یکپارچه‌سازی حسی و آموزش نوروفیدبک بر افزایش سطح توجه در دانش‌آموزان مبتلا به ADHD - نویسنده: روحبخش‌ایلی‌مقدم، محمدرضا
2722 - بررسی تأثیر معنویت در کار بر پیامدهای رفتاری کارکنان با تأکید بر نقش واسط پیامدهای نگرشی آنان (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) - نویسنده: عزیزی، مرتضی
2723 - بررسی تأثیر مینوسایکلین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی - نویسنده: بهشتی نصر، مهدی
2724 - بررسی تأثیر ناخالصی‌ها بر سینتیک احیای هماتیت توسط مواد فرار زغال‌سنگ - نویسنده: یاوری‌مهربانی، حسین
2725 - بررسی تأثیر نانوذرات SiO2 بر روی رفتار خراش و خمش چسب سیانواکریلات - نویسنده: عباسی الیادرانی، عاطفه
2726 - بررسی تأثیر نانولوله‌های کربنی تک دیواره عامل‌دار شده با پلی‌اتیلن گلیکول (PEG-SWNT) بر تکوین مکانیسم‌های سلولی مولکولی التهاب: آنالیز بیان تعدادی از ژن‌های شناساگر الگو (PRRs) در سلول‌های 1-THP انسان - نویسنده: حیدری خراجی، مریم
2727 - بررسی تأثیر نسبت فریت به آستنیت برخوردگی حفره‌ای در محیط آبی اشباع از دی‌اکسیدکربن و درجه‌ی حساس شدن فولاد زنگ‌نزن دوفازی ‎۲۲۰۵ - نویسنده: دهقان‌پورشهرضائی، مجتبی
2728 - بررسی تأثیر نوآوری سبز بر موفقیت محصول جدید سبز به واسطه‌ی مزیت رقابتی محصول سبز مورد مطالعه: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه پلاستیک و پلیمر مشهد - نویسنده: جندقی، مهسا
2729 - بررسی تأثیر نوع الیاف بر ریزش قیر و خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای - نویسنده: محمدزاده مقدم، ابوالفضل
2730 - بررسی تأثیر و مقایسه‏‌ی دو نوع تِیپ (کنزیو و ریجید) بر ثبات و عملکرد والیبالیست‌‏های مرد نخبه با اسپرین مزمن مچ پا - نویسنده: موسوی، سیداسماعیل
2731 - بررسی تأثیر وضع استانداردهای حسابداری بر میزان محافظه‌کاری و اثر آن بر محتوای اطلاعاتی سود - نویسنده: کامل آجیل‌چی، مصطفی
2732 - بررسی تأثیر وظایف مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان با تأکید بر نقش واسط قراردادهای روانشناختی و حمایت سازمانی درک شده (مورد مطالعه: بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد) - نویسنده: رضایی‌راد، مصطفی
2733 - بررسی تأثیر ویژگی‌های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری - نویسنده: امیررضوی، پگاه
2734 - بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر الگوی زراعی (مطالعه موردی استان البرز) - نویسنده: حسن‌پور، زهرا
2735 - بررسی تأثیرات احتمالی رتینوئیک اسید و GDNF بر بیان برخی نشانگرهای سلول‌های زایا در سلول‌های مشتق از مغز قرمز استخوان جوجه در شرایط in vitro - نویسنده: بوذرپور، سهراب
2736 - بررسی تأثیرات سد تبارک قوچان بر اقتصاد کشاورزی خانوارهای روستایی بخش مرکزی (مطالعه موردی: دهستان شیرین‌دره) - نویسنده: قیامی، علی
2737 - بررسی تأثیرات یون نیترات بر خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ‌نزن ‎۲۲۰۵ همراه با مطالعه‌ی تأثیر آن بر ترکیب‌شیمیایی محلول حفره با استفاده از الکترود مدادی - نویسنده: ذاکری، مسعود
2738 - بررسی تئوری و آزمایشگاهی حرکت نقطه شکست - نویسنده: کوهستانی، کریم
2739 - بررسی تبارشناختی و تکامل آواشناسی گونه‌های چکچک ناحیه پالئار کتیک و مقایسه با داده‌های مولکولی و ریخت‌شناسی - نویسنده: توسلی، مهرناز
2740 - بررسی تبدیل و پایداری حرارتی فسفو تنگستاتهای ساختار((کگین، دوسون، پرایسلر)) - نویسنده: مطهری، محمدمهدی
2741 - بررسی تبعات شکست سد (مطالعه موردی سد طرق) - نویسنده: ابارشی، مریم
2742 - بررسی تبلور و تولید پودر آسپرین از مخلوط‌های حاوی سیالات فوق‌بحرانی با استفاده از حلال‌های آلی - نویسنده: یارنژادسهل ابادی، ایمان
2743 - بررسی تجارت دو جانبه ایران با شرکای تجاری براساس نظریه لیندر - نویسنده: یزدان‌پرست، زهرا
2744 - بررسی تجربی اثر افزودن پسماند صنایع مختلف به خوراک و کلینکر سیمان - نویسنده: علی‌نیا، مهدی
2745 - بررسی تجربی اثر افزودنی‌های نانوذرات روی عملکرد حرارتی روغن ترانسفورماتور - نویسنده: میری‌اقدم، هادی
2746 - بررسی تجربی اثر پراکندگی در طیف‌سنجی میدانهای نوترونی به‌روش کره‌های بانر (BSS) همراه با BF3 - نویسنده: خباز، رحیم
2747 - بررسی تجربی اثر میزان سختی و سرعت دورانی بر صافی سطح در فرآیند تراشکاری سخت فولادی آلیاژی سخت‌شده - نویسنده: دژپرور درخشان، احسان
2748 - بررسی تجربی اثر نانوسیال سیلیکا در سیستم‌های فتوولتائیک حرارتی - نویسنده: سردارآبادی، محمد
2749 - بررسی تجربی اختلاط و انتقال حرارت سیالات دوفازی غیرنیوتنی نانو و میکرو - نویسنده: ملاعباسی، روزبه
2750 - بررسی تجربی افت فشار جریان نانوسیال در مبدل‌های صفحه‌ای صنایع شیر - نویسنده: مرادی، مریم
2751 - بررسی تجربی افت فشار دوفازی در فرآیند جوشش در جریان با نانوسیال آب-اکسیدنیکل (NiO/H2S) داخل لوله افقی - نویسنده: غفوریان‌حیدری، شهاب‌الدین
2752 - بررسی تجربی افت فشار نانوسیال در یک لوله مثلثی شکل با بار حرارتی ثابت دیواره - نویسنده: احمدی، فاطمه
2753 - بررسی تجربی انتقال جابجایی اجباری نانوسیال در رادیاتور اتومبیل - نویسنده: شکرگزار، مطهره
2754 - بررسی تجربی بهبود عملکرد گرمایی کلکتور خورشیدی از نوع لوله‌گرمایی با استفاده از نانوسیالات - نویسنده: بهاریه، محمد
2755 - بررسی تجربی پارامترهای موثر بر عملکرد یک اجاق خورشیدی هیبریدی (خورشیدی- الکتریکی) و مقایسه آن با اجاق دوگانه خورشیدی - نویسنده: مرتضایی، ایمان
2756 - بررسی تجربی تاثیر میدان الکتریکی روی افزایش انتقال حرارت نانوسیال در یک سیستم لوله حرارتی - نویسنده: محمدپور، فاطمه
2757 - بررسی تجربی تاثیر نوع مالکیت نهادی و جریان‌های نقدی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: پاکدل، غلامرضا
2758 - بررسی تجربی تأثیر افزودنی‌های نانوذرات روی افت فشار روغن توربوکمپرسودر لوله با مقطع دایره‌ای - نویسنده: رحیمی، صادق
2759 - بررسی تجربی تعداد ردیف‌های مبدل لوله گرمایی به صورت سری با سیال‌های عامل متفاوت در سیستم تهویه مطبوع - نویسنده: کاظمی تربقان، هما
2760 - بررسی تجربی رابطه بین موجودی‌ها و اجزاء متشکله آن با عملکرد مالی در شرکت‌های تولیدی - نویسنده: قربان علی‌آبادی، هادی
2761 - بررسی تجربی رابطه کیفیت سود با سیاست تقسیم سود در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: مشتاق، فرشته
2762 - بررسی تجربی عملکرد مبادله‌کن‌های لوله گرمایی در تهویه مطبوع - نویسنده: ملاعباسی، روزبه
2763 - بررسی تجربی کاربرد نانوسیال در مبدل صفحه‌ای کارخانجات صنایع شیر - نویسنده: تقی‌زاده‌طبری، زهره
2764 - بررسی تجربی مدیریت سود در صورت‌های مالی تلفیقی و صورت‌های مالی شرکت اصلی - نویسنده: عبدی، مهدی
2765 - بررسی تجربی مشخصات انتقال حرارت فرآیند جوشش جریانی نانوسیال اکسید نیکل/آب (NiO/H2O) داخل لوله افقی - نویسنده: مؤمن‌زاده، هاشم
2766 - بررسی تجربی نقش استفاده از جاذب رطوبت در سیستم تهویه مطبوع جهت کاهش مصرف انرژی - نویسنده: خیامی، شیده
2767 - بررسی تجربی و المان محدود اثر پارامترهای فرایندی بر وضعیت فرایند شکل‌دهی چرخشی مخروطی - نویسنده: ولایتی، علی‌اکبر
2768 - بررسی تجربی و تحلیلی اثر دور و تعداد پره بر روی پارامترهای آیرودینامیکی پهپاد با بال چرخان در رینولدزهای پایین - نویسنده: محمودی، سجاد
2769 - بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تغییر شکل شبه‌سوپرپلاستیک آلیاژ آمورف توده‌ای Zr55 Cu30 Al10 Ni5 در بارگذاری فشاری - نویسنده: آدینه، مرتضی
2770 - بررسی تجربی و توسعه روابط تئوری با تکیه بر هندسه کانالهای ورودی و اثر آن بر بازگشت‌ناپذیری پیل سوختی مبادله الکترون از غشای پلیمری - نویسنده: خزایی، ایمان
2771 - بررسی تجربی و شبیه‌سازی عددی فرآیند اسپینینگ قطعه شلجمی‌شکل - نویسنده: مرسلوئی، میلاد
2772 - بررسی تجربی و شبیه‌سازی عملکرد بادگیرهای پیش‌ساخته جهت تهویه طبیعی ساختمان و کاهش مصرف انرژی - نویسنده: سعیدی رضوانی، علیرضا
2773 - بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیالات در لوله‌های مارپیچی - نویسنده: کاهانی، مصطفی
2774 - بررسی تجربی و عددی پدیده اختلاط در میکرومیکسرها - نویسنده: کاظمی، علی
2775 - بررسی تجربی و عددی تزریق بخار در آب با هدف استفاده در فرآیند استرلیزاسیون شیر - نویسنده: اسماعیلی، علی
2776 - بررسی تجربی و عددی تکنولوژی خنک‌کاری نقاط داغ با استفاده از قطرات مایع در ابعاد میکرولیتر - نویسنده: علوی، سینا
2777 - بررسی تجربی و عددی نمودارهای حد شکل‌دهی در ورق‌های چندلایه - نویسنده: شریفی، بهروز
2778 - بررسی تجربی و مدل‌سازی کاربرد تکنولوژی ترموالکتریک در آب‌شیرین‌کن‌های خورشیدی - نویسنده: رهبر، نادر
2779 - بررسی تجربی وابستگی ثابت پیوندی قوی به انرژی - نویسنده: نبوی، مجید
2780 - بررسی تجزیه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن - نویسنده: بهزادی، حسن
2781 - بررسی تحلیل تنش‌های برون صفحه‌ای در چند لایه‌های کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک - نویسنده: ایزدی، مجتبی
2782 - بررسی تحلیلی - مقایسه‌ای "درک کنشگران آموزشی از مفهوم جوان موفق" در ناحیه ‎۶ آموزش و پرورش شهر مشهد - نویسنده: یاموسی، امیر
2783 - بررسی تحلیلی آرای امامیه و اهل‌سنت در قسمتی از کتاب نکاح براساس کتاب الخلاف شیخ‌طوسی - نویسنده: عطاپور، محمد
2784 - بررسی تحلیلی تأثیر معادلات حالت و خواص ترموفیزیکال به همراه معادلات جوانه‌زایی بر جریان دو فازی مافوق صوت - نویسنده: یاسائی، نیما
2785 - بررسی تحلیلی تفاوت در پیش بینی سود با سود با ارائه گزارش مالی مختلف - نویسنده: فرهادی، زهرا
2786 - بررسی تحلیلی توانایی اجزا تعهدی و جریان‌های نقدی در پیش‌بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: کاظمی، محبوبه
2787 - بررسی تحلیلی خاستگاه و ارزش شهرت در آرای فقهای شیعه - نویسنده: فقیهی‌صدر، محمد
2788 - بررسی تحلیلی خمش صفحات قطاعی کامپوزیتی با استفاده از روش کانتروویچ تعمیم‌یافته - نویسنده: موسوی، محمود
2789 - بررسی تحلیلی رفتار کششی آلیاژ آلومینیوم ‎۶۰۱۱ - نویسنده: حسینی بنهنگی، پویا
2790 - بررسی تحلیلی سازه " فعل + حرف اضافه " در زبان‌های انگلیسی و فارسی و بررسی خطاهای مربوط به آن به توسط زبان‌آموزان فارسی زبان - نویسنده: ملک‌زاده‌گنابادی، محمدعلی
2791 - بررسی تحلیلی شخصیت‌های دینی از دیدگاه عباس محمود عقاد - نویسنده: زارع، اکرم
2792 - بررسی تحلیلی و تجربی اثرات موئینگی در تعامل یک قطره مایع با سطح جامد - نویسنده: کریم‌دوست‌یاسوری، امیر
2793 - بررسی تحلیلی و تطبیقی مخروط افکنه‌های دامنه‌های شمالی و جنوبی بینالود با توجه به برنامه‌ریزی محیطی - نویسنده: برومند، ریحانه
2794 - بررسی تحلیلی وقوع شوک آئرودینامیکی بر پارامترهای جریان دوفازی بخار-مایع درون یک شیپوره‌ی همگرا-واگرا - نویسنده: اسدزاده، حسن
2795 - بررسی تحمل به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلایکول و تغییرات سطوح پرولین و کلروفیل در اسفرزه (Plantago psyllium) - نویسنده: برگ‌پور، صدیقه
2796 - بررسی تحول تاریخی تکواژهای تصریفی زبان فارسی از دوره میانه تاکنون و مقایسه آن با پاره‌ای از گونه‌های زبان فارسی - نویسنده: افتخارزاده، افسانه
2797 - بررسی تحول تاریخی وندهای اشتقاقی فارسی - نویسنده: استاجی، اعظم
2798 - بررسی تحول جلوه‌های شاعرانه و عناصر بیانی نثر فنی (براساس منابع بنیانی تاریخی از قرن ‎۶ تا پایان قرن ‎۸ هجری) - نویسنده: محمودی، علیرضا
2799 - بررسی تحول در هم تنیدگی سیستم‌های دوکیوبیتی در محیطهای مارکوی و غیرمارکوی - نویسنده: یزدی، ناهید
2800 - بررسی تحول سجع از خواجه‌عبدالله انصاری تا سعدی - نویسنده: افضلی، صارمه
2801 - بررسی تحول معنایی برخی مدخلهای زبان فارسی در یک دوره چهار ساله براساس چند فرهنگ فارسی - نویسنده: افتخارزاده، افسانه
2802 - بررسی تحولات اقتصادی اجتماعی شهرهای جدید اطراف تهران - نویسنده: خزاعی‌نژاد، فروغ
2803 - بررسی تحولات بافت در مس خالص تجاری فوق ریزدانه تولیدشده به روش آهنگری چندمحوره در حالت کرنش صفحه‌ای - نویسنده: نگهداری، یوسفعلی
2804 - بررسی تحولات شهر و شهرنشینی با تاکید بر صنعت توریسم و گردشگری - نویسنده: ثناگو، مصطفی
2805 - بررسی تحولات شهر و شهرنشینی جوانرود با تاکید بر توسعه کالبدی از ابتدای پیدایش تا سال ‎۱۳۸۲ - نویسنده: برزگر، صالح
2806 - بررسی تحولات فقه امامیه در پرتو آثار فقیهان - نویسنده: عظیمی، حبیب‌الله
2807 - بررسی تحولی تهی‌جاها در نقشه انتقال به سرخ COSMOS - نویسنده: خادم، مهدی
2808 - بررسی ترابرد اسپین در مولکول‌های n-اسن - نویسنده: پیله‌ورشهری، راحله
2809 - بررسی ترابرد و چگالی حالت‌ها در نانونوارهای گرافنی دسته صندلی یک، دو و سه لایه‌ای - نویسنده: کاملان کافی، محمدرضا
2810 - بررسی تراکم شبکه باران سنجی و تغییرات مکانی بارش سالانه در استان خراسان (رضوی، شمالی، جنوبی) به روشهای زمین آماری - نویسنده: کسائی رودسری، بابک
2811 - بررسی ترانسکریپتوم، پروتئوم و متابولوم گیاهان جو تلقیح شده با قارچ اندوفیت P. indica تحت تنش خشکی و شوری و شناسایی مکانیسم‌های مولکولی مقاومت القاء شده توسط قارچ - نویسنده: قبولی، مهدی
2812 - بررسی ترتیب تصادفی میانگین باقیمانده عمر معکوس و مسائل مرتبط با آن - نویسنده: ایزدخواه، سلمان
2813 - بررسی ترتیب سازه‌ای گروه‌های واژگانی زبان فارسی بر پایه نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی - نویسنده: یوسفی، دینا
2814 - بررسی ترجمه اخبار سیاسی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان بر اساس مدل سه‌وجهی - نویسنده: اریس، آزاده
2815 - بررسی ترجمه اصطلاحات فیلمهای انگلیسی در دوبله فارسی - نویسنده: اسلامی، محمد
2816 - بررسی ترکیبات شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری پسماند ماکارونی و تأثیر آن بر عملکرد بره‌های نر بلوچی - نویسنده: افقهی‌زاده، عباس
2817 - بررسی ترکیبهای مختلف کاشت و اثر کنترل علفهای هرز در کشت مخلوط ماش (Vigna radiate (L) Wilczek ) و سیاهدانه(Nigella sativa L) - نویسنده: رئوفی، محمدرضا
2818 - بررسی ترمودینامیکی پیوند شدن متیل اورانژ به لیزوزیم در حضور و غیاب SDS - نویسنده: حکم‌آبادی، لیلا
2819 - بررسی ترمودینامیکی فرآیند جوشکاری و راه‌های کاهش تنش‌های پسماند به کمک تحلیل اگزرژی - نویسنده: حنایی، سعید
2820 - بررسی تشدید.P دربرهم کنش‌های الکترون-پوزیترون-e+e درانرژی مرکزجرم ‎۶۰GeV - نویسنده: عساکری، مرتضی
2821 - بررسی تصحیحات توانی در محاسبه ثابت پیوندی دربرهم‌کنش الکترون - پوزیترون - نویسنده: نبوره، اشرف
2822 - بررسی تصحیحات کنش چرن-سیمونز در مرتبه ( ‎2) - نویسنده: میر، مژگان
2823 - بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب صنایع نشاسته با استفاده از فناوری غشایی - نویسنده: هدایتی مقدم، امین
2824 - بررسی تصنیف "پژوهش در ترانه‌های فارسی" - نویسنده: جوان، کریم
2825 - بررسی تصویر و شخصیت زن در رمان کنسوئلو - نویسنده: مجذوب‌صفا، فاطمه
2826 - بررسی تطبیق پارامتر that-trace effect در میان فراگیران زبان‌انگلیسی در ایران در رابطه با دستور جهانی (UG) - نویسنده: خسروانی‌فرد، علی
2827 - بررسی تطبیقی آثار اقتصادی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و پیامدهای آن برای ایران - نویسنده: رحمانی، فریده
2828 - بررسی تطبیقی آرای فقهی شیخ طوسی و ابن‌ادریس در باب تجارت و اجاره - نویسنده: محرومی، محمدعلی
2829 - بررسی تطبیقی آرای کلامی شیخ طوسی و خواجه نصیرالدین طوسی در مباحث خداشناسی - نویسنده: تشرآبروان، غلی
2830 - بررسی تطبیقی اثرات اقتصادی و اجتماعی نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی در نواحی روستایی(مطالعه موردی : دهستان پایین‌رخ شهرستان تربت‌حیدیه) - نویسنده: نجاتی‌مقدم، زهرا
2831 - بررسی تطبیقی احکام اختصاصی حرمین شریفین - نویسنده: حقیقی، بتول
2832 - بررسی تطبیقی احکام جزایی متمایز زن و مرد و فلسفه آنها در مذاهب خمسه - نویسنده: ناظمی، مهدی
2833 - بررسی تطبیقی اشعار و اندیشه‌های نیمایوشیج و بدر شاکرالسیاب - نویسنده: سالم، شیرین
2834 - بررسی تطبیقی اعترافات ژان‌ژاک روسو و دبلیو یا خاطره کلودکی ژرژپرک - نویسنده: رجبی خامسی، تینا
2835 - بررسی تطبیقی تاثیر نمایش‌نامه‌نویسی برتولت برشت بر نمایش نامه‌نویسی غلامحسین ساعدی بر اساس روش فرانسوی - نویسنده: مجذوب‌صفا، آمنه
2836 - بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند - نویسنده: عظیمی هاشمی، مژگان
2837 - بررسی تطبیقی جایگاه حدیث در تفاسیر عصری (المنار و الفرقان) - نویسنده: مولوی، محمد
2838 - بررسی تطبیقی جایگاه زن و ازدواج در دین زرتشتی و فقه امامیه - نویسنده: زهانی، معصومه
2839 - بررسی تطبیقی جرائم و مجازات قاضی در فقه و حقوق ایران - نویسنده: هاشمی‌زاده، فرزانه سادات
2840 - بررسی تطبیقی چالش‌های فقهی موجود در بازار آتی و اختیارات براساس آراء اندیشمندان اهل تشیع و تسنن - نویسنده: محسنی، فاطمه
2841 - بررسی تطبیقی حکم توهین به شخصیت‌های مقدس در ادیان الهی - نویسنده: جواهری، محمدرضا
2842 - بررسی تطبیقی داده‌های فراروانی در حوزه عرفان و علم - نویسنده: فرضعلی، فاطمه
2843 - بررسی تطبیقی داستان یوسف در قرآن و کتاب مقدس با رویکرد معناشناسی روایت و گفته‌پردازی - نویسنده: کریمی‌مهر، فریده
2844 - بررسی تطبیقی داستان‌های عامیانه کردستان (افسانه‌ها و مثل‌های کردی؛ افسانه‌ها، نمایشنامه‌ها و بازی‌های کردی؛ افسانه‌های کردی) با داستان‌های عامیانه خراسان جنوبی (روزی بود روزگاری بود؛ کلاغ و سیب؛ افسان - نویسنده: کمیلی، فرزانه
2845 - بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و ابن‌عاشور درباره نسخ در قرآن - نویسنده: ستودیان، عاطفه
2846 - بررسی تطبیقی دیوان حافظ و مجموعه آثار امرسن - نویسنده: تائبی نقندری، زهره
2847 - بررسی تطبیقی رابطه‌ی معرفت نفس با معرفت خدا از دیدگاه سقراط و سنجش آن با آیات و روایات - نویسنده: نراقی سالم، زهرا
2848 - بررسی تطبیقی رجم در فقه مذاهب اسلامی - نویسنده: نوروزیان‌قالیباف، مهدی
2849 - بررسی تطبیقی رنه‌ی شاتوبریان و ترجمه فارسی آن اثر میرجلال‌الدین کزازی: جذبه‌های زبانی و ترجمه‌شناسی - نویسنده: کمیلی، ستاره
2850 - بررسی تطبیقی روایت حفص (از عاصم) و روایت ورش (از نافع) در قرائت قرآن کریم - نویسنده: هاشمی جواهری، امیررضا
2851 - بررسی تطبیقی روایت در نمایشنامه‌های لیلی و مجنون پری صابری و مجنون لیلی احمد شوقی - نویسنده: عرب‌زاده‌حسینی، مرجان‌سادات
2852 - بررسی تطبیقی روش تربیتی و اجتماعی تفسیر نمونه و احسن‌الحدیث - نویسنده: سعادتی، مجید
2853 - بررسی تطبیقی سرقت در مذاهب امامیه و مذاهب اهل سنت - نویسنده: احمدیان سردابی، ابراهیم
2854 - بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایرن و افغانستان - نویسنده: صادقی، احمدرضا
2855 - بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه قانون و کاوه - نویسنده: جوانمرد، سمیرا
2856 - بررسی تطبیقی شک در آثار استاد مطهری و لیوتار - نویسنده: عقدکی، حمزه
2857 - بررسی تطبیقی عقل سرخ اثر سهروردی و شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری برپایه محتوا - نویسنده: مویدی، آسیه
2858 - بررسی تطبیقی عقود ادنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران - نویسنده: محمودآبادی، صالحه
2859 - بررسی تطبیقی علل تنوع، تکثر و تحول فهم متن در هرمنوتیک و تفسیر - نویسنده: آجیلیان مافوق، محمدمهدی
2860 - بررسی تطبیقی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه مدیران و کارکنان - نویسنده: نداف‌شرق، جعفر
2861 - بررسی تطبیقی فضای مفهومی دین‌ورزی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی و طلاب شهر مشهد در سال تحصیلی ۸۱-‎۸۰ - نویسنده: شرفی، ابوالفضل
2862 - بررسی تطبیقی کارآمدی سازمانی مدارس غیرانتفاعی و دولتی دوره متوسطه شهر مشهد - نویسنده: حیدری چروده، مجید
2863 - بررسی تطبیقی کلاهبرداری سنتی و رایانه‌ای - نویسنده: خانلرتبار، سمانه
2864 - بررسی تطبیقی مبانی تفسیری علامه طباطبایی و هرمنوتیک پل ریکور - نویسنده: محمدزاده مشیزی، مالک
2865 - بررسی تطبیقی مبانی روش های تفسیر قرآن و انگاره های هرمنو تیست های کلاسیک - نویسنده: آزاد، علی رضا
2866 - بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی ماهیت عقد ضمان - نویسنده: اسدی‌وانانی، زهراالسادات
2867 - بررسی تطبیقی مبانی فلسفه‌ی سیاسی جامعه‌گرایان و آیت‌الله مصباح یزدی - نویسنده: علوی‌راد، زهره
2868 - بررسی تطبیقی مبانی و آرا قرآنی عایشه‌بنت‌الشاطی و ابن‌عاشور - نویسنده: آفتابی، احسان
2869 - بررسی تطبیقی مبانی و شیوه‌های تفسیری آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله سبحانی در تفسیر موضوعی (با محوریت مشور جاوید و تفسیر موضوعی جوادی آملی) - نویسنده: طالبی، زهرا
2870 - بررسی تطبیقی محاسبه در قیامت از دیدگاه شیعه معتزله و اشاعره - نویسنده: مشیری، صفیه
2871 - بررسی تطبیقی مسئله جبر و اختیار در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری - نویسنده: رسولی، زهرا
2872 - بررسی تطبیقی مسئله کلی‌ها در فلسفه غرب قرن بیستم و در فلسفه ملاصدرا - نویسنده: مروارید، هاشم
2873 - بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی و سورن‌کرکگور - نویسنده: نجفی، مسلم
2874 - بررسی تطبیقی موانع ارث از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی و تطبیق آن با قانون مدنی - نویسنده: مقدسی، حسین
2875 - بررسی تطبیقی موضوع، مسائل، غایت و روش فلسفه از دیدگاه ابن‌سینا و ویتگنشتاین متقدم و متاخر - نویسنده: بی‌غم، فاطمه
2876 - بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در مجله‌های علمی، سه رشته علوم تربیتی، روانشناسی و کتابداری بعد از انقلاب اسلامی - نویسنده: سالاری، محمود
2877 - بررسی تطبیقی میزان فرسایش و رسوب در حوضه‌های آبریز جنوب مشهد با استفاده از مدل MPSIC&EPM - نویسنده: رحیمی، رامین
2878 - بررسی تطبیقی نیت در عبادات - نویسنده: خواجه پساوه‌ئی، جمال‌الدین علی
2879 - بررسی تطبیقی و ارزیابی برنامه‌ها و عملکردهای مراکز ملی اطلاعات علمی در ایران - نویسنده: نوروزی چاکلی، عبدالرضا
2880 - بررسی تطبیقی و تاریخی اغراق در بلاغت عربی و فارسی - نویسنده: احمدی، سهراب
2881 - بررسی تعادل‌های توتومری حلقه - زنجیر تیازولو و سلنازولو ۱، ۲، ‎۴- تری آزینها - نویسنده: مصدر، احمد
2882 - بررسی تعداد فرزندان مطلوب در بین زنان ۴۹-‎۱۵ ساله شهر تنکابن در سال ‎۱۳۸۴ و عوامل موثر بر آن - نویسنده: اشکواری، علی
2883 - بررسی تعداد و نحوه توزیع گرافیت‌ها در ریزساختار چدن‌نشکن با استفاده از کلسیت، مگنزیت و باریت - نویسنده: مختارپور، مرضیه
2884 - بررسی تعمیم‌هایی از فرمول مجموع اویلر - مکلورن و کاربردهای آن - نویسنده: بهزادی، رضا
2885 - بررسی تغلیظ ماست با استفاده از سوپر جاذب پلیمری پایه آکریلی به منظور امکان‌پذیری غلیظ سازی مواد غذایی آبدار - نویسنده: رضائی، مسعود
2886 - بررسی تغیرات ساختاری کلیه در جنین‌های مادران هایپرگلیسمیک و اثرات تجویز مادری عصاره‌ی آبی-الکلی گیاه چرخه (Launaea acanthodes) بر آن - نویسنده: محمدی، الهه
2887 - بررسی تغییر شکل پلاستیک ناشی از فعال شدن سامانه‌های لغزشی در آلیاژ مولتی کریستال تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی در دمای محیط - نویسنده: ناقل، الناز
2888 - بررسی تغییر شکل صفحات نازک گرد بوسیله پانچ کروی - نویسنده: کدخدایان، مهرداد
2889 - بررسی تغییر شکل‌های الاستیک-پلاستیک ورق‌های گرد مدرج تابعی تحت بارگذاری‌های حرارتی و مکانیکی - نویسنده: باقری‌اصل، محمد
2890 - بررسی تغییر فرم پلاستیک فولاد ابزار k310 در دماهای بالا - نویسنده: عزت‌پور، حمیدرضا
2891 - بررسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاشیه شهر ورامین و عوامل موثر بر آن طی سال‌های ۱۳۸۵-‎۱۳۵۴ - نویسنده: کاشانی، معصومه
2892 - بررسی تغییرات احتمالی تجمع رونوشت ژن‌های 2 Asr و 3 Asr در گوجه فرنگی در برابر سرما و خوسرمایی تحت تاریکی - نویسنده: حلمی، رضا
2893 - بررسی تغییرات استروئیدهای جنسی پس از زایش در گاومیش - نویسنده: محمدزاده، سعید
2894 - بررسی تغییرات الگوهای بارندگی با توجه به تغییر اقلیم در بازه زمانی 2030-‎2011 با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی: استان‌های خراسان‌رضوی و کرمان) - نویسنده: هاشمی‌نسب، فریده
2895 - بررسی تغییرات بین مفاهیم خود واقعی و خود ایده‌آل در نتیجه درمان مراجع - محوری - نویسنده: شعاع حسینی، جواد
2896 - بررسی تغییرات ترکیب و تنوع گونه‌ای در شدتهای مختلف چرای دام مطالعه موردی: حوزه سد طرق - نویسنده: آژیر، زهرا
2897 - بررسی تغییرات خواص حرارتی، میزان پایداری و گرانروی نانوسیال حاوی نانولوله‌های کربنی اصلاح‌شده با نانوذرات TiO2 - نویسنده: عباسی، صدیقه
2898 - بررسی تغییرات دمای کوری با مدت زمان سینترینگ در سرامیک‌های BaTio3 - نویسنده: روزبیانی، جعفر
2899 - بررسی تغییرات ریزساختاری در فرایند عملیات حرارتی کروی کردن فولاد با کمک تحلیل سیگنال بارک هاوزن - نویسنده: جراحی، فائزه
2900 - بررسی تغییرات ریزساختاری در ورق فولادی تغییرشکل‌یافته حین فرایند آنیل به روش غیرمخرب جریان‌گردابی - نویسنده: سیف‌پور، مصطفی
2901 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) - نویسنده: سادات کریم‌آبادی، نوید
2902 - بررسی تغییرات زمانی و مکانی عملکرد گندم و لوبیا، مطالعه موردی: خراسان رضوی - نویسنده: پویانسب، خدیجه
2903 - بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی پلایای بجستان با استفاده از سنجش از دور - نویسنده: حسین‌پور، عباسعلی
2904 - بررسی تغییرات سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: فلاحی، سعید
2905 - بررسی تغییرات سطوح پرولین و برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی در شرایط تنش +Na و برهمکنش +Ca+2/Na در دو ژنوتیپ گیاه عدس (Lens culinaris M) - نویسنده: شفیعیان، هدی
2906 - بررسی تغییرات شاخص‌های استرس اکسیداتیو به‌دنبال بیهوشی عمومی در گربه - نویسنده: دوزنده، مونا
2907 - بررسی تغییرات شاخص‌های استرس اکسیداتیو در گربه متعاقب انجام عمل اواریوهیسترکتومی با دو رهیافت خط وسط و فلانک - نویسنده: نظری، زهره
2908 - بررسی تغییرات فصلی در مقاومت به یخ‌زدگی و ارزیابی نیاز سرمائی چهار رقم انگور در شرایط آزمایشگاهی - نویسنده: عراقی، حسین
2909 - بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی میوه انار رقم شیشه کب فردوس طی دوره رشد، با هدف شناسایی بروز عارضه دانه‌سفیدی - نویسنده: محمودی‌تبار، سعید
2910 - بررسی تغییرات فیزیولوزیکی بیوشیمیایی و عملکردی ناشی از القای آسیت و تأثیر بعضی از آنتی‌اکسیدان‌ها بر بروز آن در جوجه‌های گوشتی - نویسنده: دانشیار، محسن
2911 - بررسی تغییرات کارائی در روند برون‌سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد (۸۷-‎۱۳۸۵) - نویسنده: طاهریان، میثم
2912 - بررسی تغییرات کاربری اراضی روستایی و زراعی حومه شهر نیشابور طی سال‌های ۷۲-‎۱۳۴۵ با استفاده از عکس‌های هوایی - نویسنده: افضلی، مرجان
2913 - بررسی تغییرات مقادیر برخی از شاخص‌های استرس اکسیداتیو(اختصاصی و غیر اختصاصی) طی یک دوره رقابت ورزشی در اسبان ترکمن - نویسنده: خان زاده، پوریا
2914 - بررسی تغییرات ناشی از تجویز ‎۱۷- بتا استرادیول بر میزان فاکتورهای بیوشیمیایی خون در رتهای دیابتیک - نویسنده: جهاندوست، رجب
2915 - بررسی تفاوت حسابرسی مالیاتی انجام شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی و ممیزین مالیاتی در تعیین میزان درآمد مشمول مالیات - نویسنده: عنایتی زاده، عباس
2916 - بررسی تفاوتهای احکام پدر و مادر در فقه و حقوق موضوعه - نویسنده: دبیری اتر آباد، محدثه
2917 - بررسی تفکرات وجودگرایی (اگزیستانسیالیسم) در ادبیات داستانی معاصر سوریه (با تکیه بر داستان‌های صفدی، تامر، راهب و سالم) - نویسنده: زیبائی، منیر
2918 - بررسی تقریب توزیع‌های گاما توسط توزیع‌های دو جمله‌ای منفی و نرخ همگرایی - نویسنده: زارع‌بهاری، محمد
2919 - بررسی تکامل ساختار بافتی زبان بلدرچین (Coturnix coturnix) از تولد تا بلوغ - نویسنده: نوربخش، هما
2920 - بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد - نویسنده: شبان، منصور
2921 - بررسی تکثیر جنسی، رویشی و ریزازدیادی گون‌گزی - نویسنده: اسماعیلی، قاسم
2922 - بررسی تکدی‌گری در شهر مشهد و عوامل موثر بر آن - نویسنده: عسگرپور، ساناز
2923 - بررسی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاشهای مورد استفاده در فضای سبز شهری - نویسنده: باقری، حسن
2924 - بررسی تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم‌های آبیاری بارانی (مطالعه موردی: استان‌های خراسان) - نویسنده: عرفانیان، مریم
2925 - بررسی تماس‌های هموکلینیکی و پدیده هذلولوی بودن سیستم برای دیفیومورفیسم‌های سطح - نویسنده: نقوی، نرگس
2926 - بررسی تم‌های اصلی در آثار روژه مارتین دوگرد - نویسنده: فلسفی، منصور
2927 - بررسی تناسب ارگونومی تجهیزات آموزشی مدارس با اندازه‌های آنتروپومتری و رابطه آن با ناهنجاری‌های بالاتنه دانش‌آموزان (مطالعه موردی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تربت‌حیدریه) - نویسنده: اسماعیلی، علی
2928 - بررسی تناسب ارگونومی تجهیزات آموزشی مدارس با اندازه‌های آنتروپومتری و رابطه آن با ناهنجاری‌های بالاتنه دانش‌آموزان (مطالعه موردی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر بجنورد) - نویسنده: اسلامی‌فاروجی، رویا
2929 - بررسی تناسب سوالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی با تعداد واحدهای درسی مصوب دوره کارشناسی این رشته - نویسنده: حافظی، ابراهیم
2930 - بررسی تنش- کرنش در سد خاکی نهرین طبس و مقایسه آن با نتایج ابزار دقیق در دوران ساخت سد - نویسنده: مبینی‌زاد، محسن
2931 - بررسی تنوع زیستی باکتری‌های همزیست نخود (Cicer arientinuml) از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان - نویسنده: پارسا، مهدی
2932 - بررسی تنوع زیستی گیاهی و عوامل موثر بر آن در منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، استان خراسان رضوی - نویسنده: سخنور، فاطمه
2933 - بررسی تنوع زیستی مزارع گندم استان خراسان - نویسنده: خداشناس، علیرضا
2934 - بررسی تنوع زیستی مگس‌های خانواده سیرفیده در شهرستان نیشابور و مقایسه کارایی دو روش جمع‌آوری - نویسنده: حسینی، مهدی
2935 - بررسی تنوع ژنتیکی ارس (Juniperus polycarpos K.Koch) در شمال‌شرق ایران - نویسنده: عرفانیان‌طالعی‌نوغان، محمدباقر
2936 - بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین‌های گندم (Triticum aestivum) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP - نویسنده: سبزه‌علی، فهیمه
2937 - بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporumf.sp.phaseoli عامل زردی فوزاریومی لوبیا بر اساس نژادهای فیزیولوژیکی، گروههای سازگار رویشی و نشانگرهای مولکولی RAPD و SCAR در شمال استان خراسان - نویسنده: نامور حمزانلویی، حمید
2938 - بررسی تنوع ژنتیکی باکتریهای سینوریزوبیومی همزیست یونجه در خاکهای مختلف استان همدان - نویسنده: کریمی، اسماعیل
2939 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام سیب و گلابی تجاری استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی - نویسنده: عطار، شادی
2940 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های زالزالک ایران با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیک و مولکولی بین ریز ماهواره ( ISSR) - نویسنده: اکبری بیشه، حسن
2941 - بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Fusarium solani بیماریزا در نخود ایرانی با استفاده از دو نشانگر RAPD و AFLP در استانهای خراسان رضوی و شمالی - نویسنده: حسن‌زاده، فاطمه
2942 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم اینکورن T.boeoticumو T.urartu نواحی غرب و شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای SSR - نویسنده: شیری، مسعود
2943 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی و زراعی زرشک استان‌های خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP's - نویسنده: حیدری، سمیه
2944 - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های کبک استان خراسان به کمک نشانگر RAPD و mtDNA - نویسنده: عباسی، حسن
2945 - بررسی تنوع ژنتیکی در سویه‌های اشریشیا کلی انسان و دام (گوساله) با استفاده از روش PAPD PCR در استان خراسان رضوی - نویسنده: افشاری، اسماء
2946 - بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های جرد (MERIONES) استان خراسان با استفاده از تکنیک PAPD-PCR - نویسنده: ناصری چهکند، زهرا
2947 - بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP - نویسنده: کرمانی، منصوره
2948 - بررسی تنوع سیتوژنتیکی و بیوشیمیایی چند گونه نعناع و امکان‌سنجی انگیزش پلی‌پلوئیدی و تاثیر آن بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی پونه کوهی Mentha mozaffarianii Jamzad. - نویسنده: غنی، عسکر
2949 - بررسی تنوع صفات مورفوفیزیولوژیک موثر بر عملکرد در تعدادی از ژنوتیپ‌های نخود - نویسنده: حسن‌زاده‌مبینی، سعید
2950 - بررسی تنوع گونه‌ای کنه‌های بالا‌خانواده Eriophyoidea روی گیاهان علفی در شهرستان فردوس - نویسنده: رحیم پناه، سمیّه
2951 - بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان حوزه سد طرق در مشهد - نویسنده: عکافی، حمیدرضا
2952 - بررسی توالی، ساختار و چند شکلی‌های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن هورمون رشد (GH) در دو گونه‌ی شتر تک کوهانه و دو کوهانه ایران - نویسنده: اسماعیلی‌فرد، مهدی
2953 - بررسی توان استروپ هیجانی ترکیبی زیر آستانه ای و فوق آستانه ای در سنجش تورش توجه اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان - نویسنده: البرزی، سرور
2954 - بررسی توانایی برخی از P- گروه‌ها - نویسنده: پورمیرزایی، اعظم
2955 - بررسی توانایی پردازش حسی و مهارت‌های دیداری - شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همتایان عادی - نویسنده: خالقی، فهیمه
2956 - بررسی توانایی تثبیت نیتروژن و حل فسفات سویه‌های ریزوبیوم لگومینوزاروم همزیست با گیاه باقلا - نویسنده: غزایی‌یان، مریم
2957 - بررسی توانایی دانشجویان زبان انگلیسی در استفاده از همایندها در گزارش‌نویسی - نویسنده: شمس، احسان
2958 - بررسی توانایی فراشناخت مدیران و تاثیر آن بر سلامت سازمانی مدارس راهنمایی - نویسنده: یوسف آبادی، محمد
2959 - بررسی توانایی مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - نویسنده: غلامپور فرد، محمد مسعود
2960 - بررسی توانمندی روش پس پراکندگی فوتونهای گاما در شناسایی مینهای زمینی - نویسنده: توکلی عنبران، حسین
2961 - بررسی توانمندی روش پس‌پراکندگی نوترون در شناسایی مین‌های زمینی - نویسنده: رضائی، داریوش
2962 - بررسی توانمندی روش فعال سازی به کمک نوترون در کشف مواد منفجره پلاستیکی - نویسنده: میری‌حکیم‌آباد، هاشم
2963 - بررسی توانمندی روشهای عددی در تحلیلی ارتجاعی تیریکسر گیردار - نویسنده: رضائی فریمانی، مهدی
2964 - بررسی توانمندی نوترونهای سریع در آشکارسازی ازت - نویسنده: واعظی مقدم، زهرا
2965 - بررسی توان‌های بالقوه و بالفعل مالیات بر شرکت‌های صنعتی استان خراسان (با تاکید بر شرکت‌های نساجی) - نویسنده: ملائی‌پور، منصور
2966 - بررسی توزیع آلودگی در رودخانه‌های منحنی شکل - نویسنده: نیری، محمد
2967 - بررسی توزیع شوری خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی درباغات پسته، مطالعه موردی اراضی رفسنجان با آبهای شور - نویسنده: سیاری، نسرین
2968 - بررسی توزیع فرایندهای فرانقش تجربی زبان در کتاب "بخوانیم" پایه‌های اول تا پنجم دبستان - نویسنده: نجفی، آزاده
2969 - بررسی توزیع فضایی تسهیلات عمومی شهری براساس مدل یکپارچه دسترسی در شهر مشهد - نویسنده: ذبیحی، جواد
2970 - بررسی توزیع گوسی معکوس و تعمیم‌های آن - نویسنده: حسین‌زاده، علیرضا
2971 - بررسی توزیع مجلات علمی لاتین حوزه علوم اجتماعی از نظر موضوع، زبان، گستره جغرافیایی و رتبه‌بندی در عرصه پایگاههای اطلاعاتی معتبر جهانی - نویسنده: ابوالحسنی فروغی، حدیث
2972 - بررسی توزیع منافذ غدد عرق و الگوهای خطوط پوستی دست در زنان مبتلا به هایپرتانسیون(فشارخون بالا) - نویسنده: خسروی، آمنه
2973 - بررسی توزیع موضوعی، جغرافیایی و نیروی انسانی طرحهای تحقیقاتی و قابلیت ارائه خدمات تحویل مدرک در مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی (از سال ‎۱۳۶۹ تا سال ‎۱۳۷۸) - نویسنده: صنعت‌جو، اعظم
2974 - بررسی توسپوویروس‌ها در استان‌های خراسان - نویسنده: بیک‌زاده، ناصر
2975 - بررسی توصیف در آثار محمود دولت‌آبادی (به ویژه کلیدر) - نویسنده: زارع شورکی، زهرا
2976 - بررسی توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) - نویسنده: سلیمی، منصور
2977 - بررسی تولید الکتروشیمیایی هیدرید سلنیم از (Se(V1 و (Se(V2 و اندازه‌گیری گونه به گونه ترکیبات سلنیم به روش اسپکترومتری جذب اتمی - نویسنده: وطنی، حسین
2978 - بررسی تولید الکتروشیمیایی هیدریسموت از (Bi(III و (Bi(V و اندازه گیری گونه به گونه ترکیبات بیسموت - نویسنده: آفریدون، پرویز
2979 - بررسی تولید ریشه های مویین در گیاه دارویی پروانش (Cathar anthus roseus) به منظور افزایش تولید متابولیت های ثانویه با ارزش دارویی - نویسنده: سالاری ثانی، انسیه
2980 - بررسی تهی جاهای سه‌بعدی در نقشه انتقال به سرخ SDSS - نویسنده: واسعی‌زاده کاشانی، کاوه
2981 - بررسی تیتر آنتی‌بادی‌های سرمی درگوسفندان آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکم با استفاده از روش الایزا - نویسنده: نعیمی‌پور، محسن
2982 - بررسی ثابت پایداری برخی کمپلس‌های فلزی بتادی کتونها (آلفا - فرمیل استیل استون) و ارتباط آن با استخلاف در موقعیت آلفا - نویسنده: ولی‌زاده، رقیه
2983 - بررسی ثابت‌های تفکیک اسیدی تریپتوفان در غلظت‌های مختلف سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات (SDS) - نویسنده: فرهنگی، مرجان
2984 - بررسی ثابت‌های جفت شدن کوتاه برد فسفر - هیدروژن و فسفر - کربن ((H=X,nJ(P,X و 3,2=n,c) در فسفریک تری آمیدها و فسفریک اسیداسترهای جدید و تهیه کمپلکس (3 (Cu (L)2 (H2O)2-2(NO3)-2L (L-P (O) (HNC6H11 - نویسنده: نگاری، منیره
2985 - بررسی جامع انتقادی مدل‌های آبشستگی پایه پل - نویسنده: قنواتی، محسن
2986 - بررسی جامع فرآیند بازیافت گوگرد در پالایشگاه گاز شهیدهاشمی‌نژاد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع تنگناهای عملیاتی - نویسنده: اسفندیاری، کورش
2987 - بررسی جامع و انتقادی مدل‌های آبشستگی پایین دست سازه‌های آبی - نویسنده: علیلو، سمیرا
2988 - بررسی جامعه‌شناختی روند توسعه دانش فنی در ایران و بریتانیا بررسی تاریخی - تطبیقی علل و عوامل آن - نویسنده: بخشی، حامد
2989 - بررسی جامعه‌شناختی شیوه تصمیم‌گیری و دلایل پس‌انداز مردم مشهد - نویسنده: صدیق اورعی، غلامرضا
2990 - بررسی جانشین شدن یک یا دو W با یون‌های فلزی M در آنیون -14 [ M = Mo, Cu, Co, Ni, Fe, Mn, Zn [ NaP5 W30 O110 - نویسنده: محمدی‌زنوز، فرخزاد
2991 - بررسی جایگاه آموزشی و پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش تأثیر دو عامل فاصله مکانی و آگاهی بر میزان استفاده دانشجویان از آن کتابخانه - نویسنده: قاسمی تیتکانلو، کبری
2992 - بررسی جایگاه دین در فرایند نوسازی سیاسی افغانستان با تاکید بر دوره پس از طالبان - نویسنده: رحیمی، سوسن
2993 - بررسی جایگاه سیاق و نقش آن در نقد و پالایش روایات سبب نزول درتفسیر المیزان - نویسنده: کرمی‌فارمد، مریم
2994 - بررسی جایگاه شفیعی کدکنی در ادبیات فارسی به عنوان محقق - نویسنده: رویانی، وحید
2995 - بررسی جایگاه مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) در دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه مدیران ارشد و رابطه آن با تفکر انتقادی آنها در سال تحصیلی ۱۳۸۴-‎۱۳۸۳ - نویسنده: بهره‌مند جزی، آزاده
2996 - بررسی جایگاه مشارکت شهروندی در مدیریت شهر مشهد - نویسنده: کریمیان‌پور، فاطمه
2997 - بررسی جایگاه منفعت در مکتب سودگرایی و آموزه‌های اخلاقی اسلام (با تأکید بر آرای جان استوارت میل و علامه طباطبایی) - نویسنده: مهشاد، زهره
2998 - بررسی جایگاه موجود و مورد انتظار بخش کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌های عمومی خراسان‌رضوی - نویسنده: یگانه‌فر، مرضیه
2999 - بررسی جایگاه و بازتاب قرآن کریم در شعر نو - نویسنده: سلطانی کوه بنانی، حسن
3000 - بررسی جایگاه و نقش تصمیم‌گیری در عملکرد مدیران از منظر قرآن و نهج‌البلاغه - نویسنده: محدثی‌فر، مهرناز
3001 - بررسی جذب و انباشت آنتیموان و تأثیر آن بر برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی در هندوانه - نویسنده: عراقی شهری، مریم‌سادات
3002 - بررسی جرایم پزشکی و مجازات آن در فقه و حقوق ایران - نویسنده: عسکری، عصمت
3003 - بررسی جرایم علیه امنیت اجتماعی (دولت و مردم) با رهیافتی بر مفاهیم محاربه و افساد فی‌الارض - نویسنده: موسوی مشهد، قدسیه
3004 - بررسی جریان تراکم ناپذیر سه بعدی در زانوئی ‎۹۰ درجه (در رینولدزهای متوسط) - نویسنده: صالح، رضا
3005 - بررسی جریان چگالشی بخار و محاسبه تلفات ترمودینامیکی در شیپوره مادون‌صوت - نویسنده: عظیمی، وحید
3006 - بررسی جریان خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر تقویت کارآفرینی در ایران - نویسنده: رافعی بیدگلی، حسین
3007 - بررسی جریان خون در داخل رگ های دارای انحنا دچار گرفتگی - نویسنده: رجبی جاغرق، احسان
3008 - بررسی جریان دو بعدی بین پره‌های ثابت توربین بخار با بکارگیری روش معکوس جهت تلفیق روش‌های حل عددی حجم کنترل و تفاضل محدود - نویسنده: یوسفی‌راد، ادریس
3009 - بررسی جریان دو فازی بخار - مایع در شیپوره‌های همگرا - واگرا - نویسنده: حسینی، حسین
3010 - بررسی جریان دو فازی بخار - مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا (با استفاده از روش تقریبی رشد قطرات مایع) - نویسنده: ابراهیمی، بابک
3011 - بررسی جریان دوبعدی سیال تراکم‌ناپذیر در کانالها با استفاده از حل معادلات لایه مرزی - نویسنده: گرمه، بهروز
3012 - بررسی جریان فوق بحرانی در کانال های خمیده - نویسنده: شمخالچیان، علیرضا
3013 - بررسی جریان مافوق صوت بر روی پرتابه‌ای با مقطع چهارگوش گرد و انحنا در سطح جانبی و بررسی نیروهای برآوپس‌آ - نویسنده: شیخی، نسرین
3014 - بررسی جریان مایل ایستا حول استوانه چرخان با چرخش تابع زمان همراه با مکش و دمش - نویسنده: موسوی‌نیک، وحید
3015 - بررسی جریان متغیر تدریجی در شبکه کانال‌های روباز - نویسنده: سیدی، محبوبه
3016 - بررسی جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در داخل رگ‌های مستقیم و دارای انحنا - نویسنده: رئوفی، محمدامین
3017 - بررسی جریان و انتقال حرارت سکون سه بعدی در برخورد یک دسته جت با یک صفحه تخت ثابت - نویسنده: شکرگزار عباسی، علی
3018 - بررسی جریان‌های غیر دائمی در محیطهای نیمه اشباع و اثرات آن بر نشت آب از سدهای خاکی - نویسنده: سربازی، جواد
3019 - بررسی جریان‌های گردابه غالب حول اجسام آیرودینامیکی در زوایای حمله بالا همراه با توسعه و کاربرد روش تسخیر ورتیسیته تراکم‌پذیر - نویسنده: ملک‌جعفریان، مجید
3020 - بررسی جفت‌های توانا،کامل و پوچ توان از گروه‌ها - نویسنده: پورمیرزایی، اعظم
3021 - بررسی جلوه‌های اساطیری آب در شاهنامه - نویسنده: امیری شمیلی، امین
3022 - بررسی جلوه‌های زیبایی‌شناختی صحیفه سجادیه - نویسنده: خلف، حسن
3023 - بررسی جملات مرکب در زبان فارسی بر پایه نظریه "دستور زبان نقش و ارجاع" - نویسنده: رسول‌پور حسنلوئی، حسین
3024 - بررسی جمله‌های مرکب در زبان فارسی برپایه نظریه اصلها و عاملهای تفاوتی، طرح کمینگی - نویسنده: اشک‌زران، فرشته
3025 - بررسی جنبه هایی از جوانه زنی علف هرز شلمی - نویسنده: فولادی، سیامک
3026 - بررسی جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی تغییر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر کارایی مصرف نور، نیتروژن و مواد موثره گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) - نویسنده: عامری، علی‌اکبر
3027 - بررسی جنبه‌های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین گیاه نیمه بوته‌ای درمنه خراسانی و گیاه علفی بروموس کوپه داغی (Artemisia khorasanica Podl) (Bromus kopetdaghensis Drobo) - نویسنده: مقام‌نیا، اعظم
3028 - بررسی جنبه‌های اکولوژیک کشت مخلوط بابونه Matricaria chamomilla L و همیشه بهار Calendula officinalis L همراه با کود دامی - نویسنده: جهان، محسن
3029 - بررسی جنبه‌های اگرواکولوژیکی همزیستی ذرت با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت‌کننده‌ی نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک - نویسنده: جهان، محسن
3030 - بررسی جنبه‌های رقابتی ذرت و علف هرز تاج خروس (Amargnthus retroflexus L) در دو تاریخ کاشت و تراکم‌های مختلف - نویسنده: مکاریان، حسن
3031 - بررسی جنبه‌های رقابتی سویا و گاو پنبه در تراکم‌های مختلف گیاهی و تاریخ‌های مختلف کاشت - نویسنده: شفیق، مهناز
3032 - بررسی جنبه‌های فیزیومورفولوژیک مقاومت به خشکی در ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L) - نویسنده: گنجعلی، علی
3033 - بررسی جنبه‌های کشت گل راعی بومی ایران در شرایط درون شیشه‌ای و مقایسه متابولیت‌های ثانویه با گیاهان مزرعه‌ای - نویسنده: قاضیان تفریشی، گلنار
3034 - بررسی جنبه‌های معماگونه در "بیگانه" آلبر کامو - نویسنده: محسنی، محمدرضا
3035 - بررسی جنبه‌هایی از اکوفیزیولوژی و مدیریت تلفیقی علف‌هرز انگلی گل‌جالیز (Orobanche aegyptiaca) در گوجه‌فرنگی - نویسنده: تکاسی، سمیه
3036 - بررسی جنبه‌هایی از بیولوژی علف هرز تخله - نویسنده: آل ابراهیم، محمدتقی
3037 - بررسی جنبه‌هایی از بیولوژی علف هرز کاتوس - نویسنده: پهلوانی، امیرحسین
3038 - بررسی جنبه‌هایی از بیولوژی علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus ficaria) - نویسنده: سهرابی، سیما
3039 - بررسی جنبه‌هایی از بیولوژی علف‌هرز مهاجم خربزه وحشی (Cucumis melo) - نویسنده: سهرابی‌کرت‌آباد، سیما
3040 - بررسی جنس Coriolus در جنگل های استان مازندران همراه با بررسی برخی آثار فارماکولوژیک آن - نویسنده: معین فرد، حمیده
3041 - بررسی جواب شرط و قسم‌های محذوف در قرآن و تأثیر آن در ترجمه‌های قرآنی (الهی قمشه‌ای، خرمشاهی، بهبودی، پاینده) - نویسنده: ناصریان کلاتی، طاهره
3042 - بررسی جوابهای دوره‌ای برخی سیستم‌های غیرخطی - نویسنده: جعفری، محمود
3043 - بررسی جواب‌های سالیتونی معادله<Kdv <r - نویسنده: جامی، صفا
3044 - بررسی جهش A98V در ژن HNF 1 alpha در ‎۱۰۰ بیمار دیابت نوع ‎2 ساکن مشهد - نویسنده: طلوعی نیا، بهناز
3045 - بررسی جهش Thr149Met گر ژن گیرنده پپتید شبه گلوکاگن-۱ GLP-1R Glucagon like peptide- 1receptor در ‎۱۰۰ بیمار دیابت نوع دو ساکن مشهد - نویسنده: سپاهی، سمانه
3046 - بررسی چارچوب حقوق مالکیت از منظر اقتصاد نهادی در صنعت نفت ایران - نویسنده: حسینی، سیدجعفر
3047 - بررسی چالش‌های ارتباط موثر دانشگاه و مدیریت شهری در شهر مشهد با رویکرد سناریونویسی - نویسنده: بادپر، هدی
3048 - بررسی چرایی نقض گرایش به بی‌طرفی دولت ایران در جنگ‌جهانی اول تحلیل اسنادی با بهره‌گیری از الگویی برساخته از آمیختگی روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل - نویسنده: برناه، فرزانه
3049 - بررسی چروکیدگی چند لایه‌ای فلز کامپوزیتی گرما نرم در فرآیند کشش عمیق - نویسنده: رجبی ایوری، علی
3050 - بررسی چروکیدگی و نازک‌شدگی در هیدروفرمینگ ورق - نویسنده: گودرزی، فرشاد
3051 - بررسی چگونگی بازنمایی زن در متون دو دوره کشف حجاب و ترویج حجاب در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی - نویسنده: دریق‌گفتار، سمانه
3052 - بررسی چگونگی ترجمه آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن کریم - نویسنده: معین، جواد
3053 - بررسی چگونگی ترجمه آیات علمی در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن کریم - نویسنده: شاهین‌پور، معصومه
3054 - بررسی چگونگی گسترش زبان فارسی از طریق ترجمه: مورد پژوهی چهار ترجمه از کتاب چنین گفت زرتشت - نویسنده: ابراهیم زاده فخّار، سپیده
3055 - بررسی چگونگی مکان‌گزینی مراکز آموزشی بخش احمدآباد (مشهد) سالهای ۱۳۸۳ - ‎۱۳۵۵ - نویسنده: عزیزی‌زاده، حمید
3056 - بررسی چند پیش شرط برای دستگاههای توپلیتز معین مثبت - نویسنده: کاظمی بیدختی، منصوره
3057 - بررسی چند راهکار مدیریتی در کنترل علفهای هرز سیب‌زمینی با تاکید بر مدیریت تلفیقی علفهای هرز - نویسنده: اقبالی، شهاب
3058 - بررسی چند شکلی ژن‌های GHR و GHRHR و ارتباط آنها با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی - نویسنده: وفای واله، مهدی
3059 - بررسی چند شکلی مکان ژنی Wx-A1 و Wx-B1 در گندم‌های تتراپلوئید و هگزاپلوئید ایران با استفاده از تکنیک‌های PCR-RFLP و REF-SSCP - نویسنده: فخرفشانی، مسعود
3060 - بررسی چندشکلی ژنIGF-1R و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی - نویسنده: کریمی، داوود
3061 - بررسی چندشکلی ژنتیک ژن لپتین در گاوهای نژاد براون سوئیس و ارتباط آن با صفات تولید مثلی - نویسنده: غضنفری، شکوفه
3062 - بررسی چندشکلی ژنتیکی و فراوانی آللی جایگاه ژنی BOLA-DRB3.2در گاومیشهای مازندرانی ایران - نویسنده: منشاد، الهام
3063 - بررسی چندشکلی ژنتیکی و فراوانی آللی جایگاه ژنی MTNR1A در دو نژاد گوسفند شال و قره‌گل - نویسنده: قیاسی، حیدر
3064 - بررسی چندشکلی ژنتیکی و فراوانی آللی در جایگاه ژنی BOLA-DRB3.2 در گاوهای گلپایگانی ایران - نویسنده: مسافر، جعفر
3065 - بررسی چندشکلی ژنهای 8-GDF و 1-PIT و ارتباط آنها با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی - نویسنده: انصاری، مازیار
3066 - بررسی چندشکلی ژنهای کالپین و کالپاستاتین و ارتباط آن با صفات تولیدی در گوسفند بلوچی - نویسنده: طهمورث‌پور، مجتبی
3067 - بررسی چینه زیستی و چینه سنگی ردیف سنگی ژوراسیک در شمال خاوری مشهد - نویسنده: معتمدالشریعتی، مریم
3068 - بررسی چینه سنگی رسوبات ژوراسیک زیرین- میانی منطقه شمال غرب مشهد - نویسنده: ابوطالبی‌پیرنعیمی، علی
3069 - بررسی چینه سنگی رسوبات ژوراسیک فوقانی واقع در شمال غرب مشهد - نویسنده: نظرزاده، مریم
3070 - بررسی چینه سنگی رسوبات کرتاسه فوقانی واقع در جنوب بیرجند - نویسنده: بهدانی، انسیه
3071 - بررسی چینه شناسی و رخساره های سنگی سازند مزدوران در شمال مشهد و مقایسه آن با مقطع تیپ - نویسنده: اتحاد، کورش
3072 - بررسی چینه‌نگاری سکانسی سازندهای گدوان و داریان در برش الگو و چاه شماره ‎۳ سروستان (ناحیه فارس داخلی) - نویسنده: برزگرزندی، مرتضی
3073 - بررسی چینه‌نگاری سکانسی، بایواستراتیگرافی و تجزیه و تحلیل محیط رسوبی نهشته‌های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران) - نویسنده: بردبار، آزاده
3074 - بررسی حافظه اجرایی در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه - نویسنده: اعلم، آسیه
3075 - بررسی حجیت اسناد کتبی در فقه و حقوق موضوعه - نویسنده: عامل، مرتضی
3076 - بررسی حجیت و ابعاد سنت فعلی - نویسنده: حقیقت، زهرا
3077 - بررسی حجیت و قلمرو تقریر معصوم (ع) - نویسنده: علیزاده‌نوری، عطیه
3078 - بررسی حد چروکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ تورم آزاد لوله به روش تئوری انشعاب پلاستیک - نویسنده: چاجی، مهدی
3079 - بررسی حذف همزمان یونهای سمی از محیط آبی توسط امواج فراصوت و جاذب - نویسنده: سلطانی، طیبه
3080 - بررسی حرمت تظاهر به حرام به مثابه‌ی قاعده فقهی - نویسنده: زرگران خراسانی، سارا
3081 - بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی‌های نقد - نویسنده: هاتفی‌مجومرد، حجت
3082 - بررسی حساسیت فولاد زنگ نزن دو فازی ‎۲۲۰۵ به روش‌های الکتروشیمیایی و AFM - نویسنده: هاشمی، بهتاش
3083 - بررسی حقوق حیوانات در فقه اسلامی - نویسنده: جمالی‌کلور، سمیه
3084 - بررسی حقیقت معراج پیامبراکرم (ص) از دیدگاه مفسرین، محدثین، متکلمین، حکما و عرفای اسلامی - نویسنده: صانعی، زهره
3085 - بررسی حکایات گلستان با الهام از اصول داستان‌نویسی - نویسنده: جبری، سوسن
3086 - بررسی حکمی و موضوعی قمار و شرطبندی - نویسنده: عافیت، نرگس
3087 - بررسی خاتمه جنگ‌تحمیلی عراق علیه ایران و مدیریت بحران جمهوری‌اسلامی در آن، با تاکید بر مواضع امام خمینی (ره) - نویسنده: حجازیان، عباس
3088 - بررسی خاستگاه، جایگاه تکتونیکی و عملکرد فرایندهای دیاژنتیکی سازند سیلیسی آواری زیوه (الیگو - میوسن) در شرق دشت مغان، شمال‌غرب ایران - نویسنده: جعفرزاده، مهدی
3089 - بررسی خاستگاه‌های تعارض در احادیث فقهی - نویسنده: اخلاقی امیری، حسنعلی
3090 - بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی چای سبز در برابر تابش اشعه گاما بر روی لنفوسیت‌های دوهسته‌ای خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس - نویسنده: داوری، حافظه
3091 - بررسی خاصیت‌های انتقالی، تقریبا انتقالی و انتقالی محدب در فضاهای باناخ - نویسنده: موسوی، الهه
3092 - بررسی خانواده‌ای از مدارهای دوره‌ای سه جسم قرار گرفته بر روی یک مثلث متساوی‌الساقین - نویسنده: دولت‌آبادی، محمد
3093 - بررسی خانواده‌های مکانی و مقیاسی - نویسنده: نوروزی، سمیه
3094 - بررسی خرابی خستگی در پره توربین بادی - نویسنده: یغمائی، هادی
3095 - بررسی خرابی در کابل‌های دارای عایق XLPE - نویسنده: خسروجردی، محمد
3096 - بررسی خشکسالی‌های استان خراسان رضوی براساس شاخص ترکیبی (SDI) و داده‌های سنجنده TRMM - نویسنده: سلیمی فرد، مژده
3097 - بررسی خصوصیات تحمل به یخ‌زدگی و بازیافت چهار اکوتیپ سیر (Allium sativum L.) در شرایط نسبتا کنترل‌شده - نویسنده: پذیره، صفیه
3098 - بررسی خصوصیات رئولوژیکی کره پسته - نویسنده: تقی‌زاده، مسعود
3099 - بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) - نویسنده: کمندی، علی
3100 - بررسی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) تحت تاثیر تنش یخ‌زدگی در شرایط کنترل‌شده - نویسنده: حضرتی، اقلیما
3101 - بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگ‌های آهکی مارنی سازند آبدراز - نویسنده: خلیلی، معصومه
3102 - بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و تحلیل پایداری تونل انحراف آب سد حاجیلرچای - نویسنده: دهقانی، کاظم
3103 - بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاه سد کیار شرقی (سورک) - نویسنده: کریمی، محمدرضا
3104 - بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی خط ‎۳ قطار شهری مشهد - نویسنده: واحدی، سارا
3105 - بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد تراز - نویسنده: رضایی، علی
3106 - بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد گلمندره با تاکید ویژه بر آب‌بندی پی سد - نویسنده: احمدی، محمدرضا
3107 - بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی و طراحی پرده آببند سد رودخانه دهانه سیاهو - نویسنده: پوریزدیان، جعفر
3108 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و تحلیل رفتارهای خاک در مسیر تونل انرژی رضایی-عباسپور شهر مشهد - نویسنده: وطن‌پور، ناهید
3109 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ ذرت عمل‌آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین در اوایل شیردهی - نویسنده: حیدریان ، وحیده
3110 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ مخلوط ذرت علوفه‌ای و تفاله گوجه‌فرنگی و تاثیر آن بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین - نویسنده: طهماسبی، رضا
3111 - بررسی خصوصیات شیمیایی، تجزیه‌پذیری محصولات فرعی پسته و استفاده از آن در تغذیه گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی - نویسنده: وهمنی، پیام
3112 - بررسی خصوصیات شیمیایی، فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری محصولات فرعی کشمش و تاثیر آن بر تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر میش‌های بلوچی - نویسنده: مهرجردی، محمدامین
3113 - بررسی خصوصیات شیمیایی، قابلیت هضم شکمبه‌ای روده‌ای سیلاژ یونجه عمل‌آوری شده با اوره و اسید فرمیک و استفاده از آن در تغذیه گاوهای شیری - نویسنده: تولایی، جواد
3114 - بررسی خصوصیات شیمیایی، قابلیت هضم شکمبه‌ای و روده‌ای سیلاژ یونجه عمل‌آوری شده با مقادیر بالای اوره و اسید سولفوریک و استفاده از آن در خوراک گاوهای شیرده - نویسنده: خوافی‌پور، احسان
3115 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی جگر شتر و امکان استفاده از آن در فرمولاسیون فراورده های گوشتی - نویسنده: حسینی، زهره
3116 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن دانه ارقام رایج خربزه و طالبی در استان خراسان - نویسنده: رضائی گرکانی، میترا
3117 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی‌اکسیدانی اجزاء مختلف میوه شش رقم انار طی دوره رشد - نویسنده: زارعی‌محمدآباد، مهدی
3118 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی پنیر موزارلای تولیدی به روش اسیدی کردن مستقیم - نویسنده: آریان‌فر، اکرم
3119 - بررسی خصوصیات فیزیوکوشیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پسته - نویسنده: محمدی‌مقدم، تکتم
3120 - بررسی خصوصیات کمی و کیفی تعدادی از ارقام بومی پیاز افغانستان - نویسنده: یعقوبی، علی
3121 - بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک موثر بر قدرت رقابت برخی از ارقام گندم در مقابل علف هرزمند آب (Eruca sativa) و یولاف وحشی(Avena fatua) - نویسنده: جعفرنژاد، احمد
3122 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد عدس - نویسنده: نخ‌فروش، علیرضا
3123 - بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و آناتومیکی ریشه در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای و تاثیر تنش اکسیداتیو ناشی از تجمع آلومینیوم در ریشه‌ی ژنوتیپ‌های مختلف تریتیکاله&lt;br&gt;(X. Triticosecale wittmack)&lt;br&gt - نویسنده: شعبانی فر، ناهید
3124 - بررسی خصوصیات مهندسی گرانیت‌های جنوب شرق مشهد و استفاده از آن به عنوان سنگ ساختمانی و نما - نویسنده: مختاری، ابوالفضل
3125 - بررسی خمش پلاستیک صفحات گرد بروی قالب‌های تغییر شکل‌پذیر - نویسنده: باقری‌اصل، رضا
3126 - بررسی خمکاری V شکل ورقه‌های فلزی با استفاده از پانچ الاستیک - نویسنده: پیرعلی، پویا
3127 - بررسی خواص آنتروپی در داده‌های ترتیبی آماره‌های مرتب - رکوردها - نویسنده: براتپور، سیمیندخت
3128 - بررسی خواص آنتی اکسیدانی روغن پوست پسته وحشی (Pistacia atlantica subsp. mutica) و مواد صابونی ناشونده آن - نویسنده: توسلی کفرانی، محمد حسین
3129 - بررسی خواص ارتعاشی بلوبروسکایت PbTio3 با استفاده از محاسبات اصول اولیه - نویسنده: امینی، مژگان
3130 - بررسی خواص الکترومکانیکی مولکول DNA - نویسنده: صاحبدل‌فرد، کامران
3131 - بررسی خواص الکترونی و اپتیکی بلور Pbzr o3 با استفاده از محاسبات اصول اولیه - نویسنده: داماد غرویان، محمد
3132 - بررسی خواص الکترونی و اپتیکی بلورهای CdTe و CdS - نویسنده: کلته، خدیجه
3133 - بررسی خواص الکترونی، دینامیکی و دی الکتریکی A-La2O3 ,K-AL2O3 و (0.5=AL2-XLaxO3 (X با استفاده از نظریه تابعی چگالی - نویسنده: ولی، رشید
3134 - بررسی خواص الکترونیکی و مکانیکی Zno با استفاده از نظریه تابعی چگالی - نویسنده: موسوی، بی‌بی ملیحه
3135 - بررسی خواص بتن پودری واکنشی (RPC) به منظور استفاده در مقاوم‌سازی سازه‌ها - نویسنده: دشتی‌رحمت‌آبادی، محمدعلی
3136 - بررسی خواص بیومکانیکی چوب بادام و شبیه‌سازی به روش اجزا محدود - نویسنده: عربی، جابر
3137 - بررسی خواص ترمودینامیکی زنجیره مغناطیسی مدل XXZ و رسانندگی وابسته به اسپین مولکول DNA - نویسنده: گلرخ باهوش، صفا
3138 - بررسی خواص دگرآسیبی برخی از گیاهان ایران با تاکید بر گیاهان‌دارویی و معطر - نویسنده: امینی، سمیه
3139 - بررسی خواص رئولوژیکی روغن توربو کمپرسور با افزودن نانوذرات جامد - نویسنده: رزبانی، محمدامین
3140 - بررسی خواص ساختاری و الکترونیکی نانوپودر با ضریب دمایی منفی - نویسنده: قنبری شوهانی، بشرا
3141 - بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های مغناطیسی نامتجانس( Fe(2.5nm)/Sb(x)/Mn(2.5nm - نویسنده: داودی تنها، سمیرا
3142 - بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه‌ای‌های مغناطیسی نامتجانس (20)20)Feا)/Ag(xا)/Feا و (20)20)Feا)/Ag(xا)/Coا - نویسنده: قهرمانی‌نژاد، پریسا
3143 - بررسی خواص سایشی و زیست سازگاری نانوکامپوزیت سیانواکریلات/ سیلیکا - نویسنده: باقری، زهرا
3144 - بررسی خواص شیمیایی و پایداری اکسایشی روغنهای زیتون بکر و تصفیه شده ایران - نویسنده: علوی رفیعی، سمیه
3145 - بررسی خواص ضد باکتریایی Lactococcus lactis ایزوله شده از پنیر لیقوان با تکیه بر شناسایی ژن های ساختمانی ,Nisin Lacticin وLactococcin - نویسنده: عطار، محمد علی
3146 - بررسی خواص ضدمیکروبی و خواص فیزیکی فیلم خوراکی کربوکسی متیل سلولز به همراه اسانس گشنیز یا اسانس لیموترش - نویسنده: محمد حسینی، مهدی
3147 - بررسی خواص فوق اشتقاقها روی جبرهای باناخ و جردن باناخ - نویسنده: لعل شاطری، طیبه
3148 - بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن دانه کدوی تخم کاغذی و اثر آن بر تندی روغن کانولا طی فرایند سرخ کردن عمیق - نویسنده: گوهری اردبیلی، اشرف
3149 - بررسی خواص فیزیکی خربزه و رفتار مکانیکی آن تحت بارگذاری استاتیکی با روش المان محدود - نویسنده: دروگر، حسن
3150 - بررسی خواص فیزیکی نانوذرات الماس و رسانندگی گرمایی نانوسیال الماس - نویسنده: یگانه، محبوبه
3151 - بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی مؤثر در فرآوری زرشک - نویسنده: ولایتی، احسان
3152 - بررسی خواص کاتالیزوری کمپلکس‌های شیف‌باز تثبیت شده نانو روی بسترهای معدنی - نویسنده: طبری، تایماز
3153 - بررسی خواص گراف‌ها با استفاده از ایده‌آل‌های چندجمله‌ای - نویسنده: رجبی مشهدی، اعظم
3154 - بررسی خواص ماتریس چگالی برای سیستمهای فیزیکی مختلف - نویسنده: جنتی، جواد
3155 - بررسی خواص مجانبی برآوردگر درستنمایی ماکسیمم تابع بقای نااریب در نمونه‌گیری مقطعی - نویسنده: دلاورداغیان، صدیقه
3156 - بررسی خواص مغناطیسی چندلایه‌ای‌های مغناطیسی نامتجانس (Ni(1nm)/Cu(x)/Fe(1nm با استفاده از اثر مغناطو نوری کر - نویسنده: محمدی، مجتبی
3157 - بررسی خواص مکانیکی آلیاژ Astaloy CrM تف جوشی شده در دمای بالا - نویسنده: محبی، مریم
3158 - بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی فوم نانوکامپوزیتی زمینه پلی‌اورتان تقویت‌شده با ذرات نانو TiO2 - نویسنده: رئوفیان، ایمان
3159 - بررسی خواص مکانیکی ورقه‌ی گرافین با روش همگن‌سازی مجانبی - نویسنده: پوربشیری، میثم
3160 - بررسی خواص ویسکوالاستیک صمغ دانه‌های قدومه شیرازی و قدومه شهری - نویسنده: حصاری نژاد، محمد علی
3161 - بررسی خواص هلیوم مایع و خاصیت ابرشارگی - نویسنده: نوروزی‌درازکلا، فرشاد
3162 - بررسی خواص هیدرولیکی و کنترل جریان دریچه کشویی با انتهای استوانه‌ای - نویسنده: نورالهی، محمد
3163 - بررسی خودکشی در دانش‌آموزان با توجه به ساختار منشی آنها - نویسنده: حسین‌زاده، مریم
3164 - بررسی خوردگی فولاد زنگ نزن دوفازی ‎۲۲۰۵ جوشکاری شده - نویسنده: گلیانی، مهدی
3165 - بررسی خوردگی فولاد زنگ نزن رسوب سختی شونده ‎17-4PH ترمیم شده به روش جوشکاری - نویسنده: توکلی شوشتری، محمدرضا
3166 - بررسی خیار شرط در معاملات از منظر فقه و حقوق - نویسنده: بهمن‌پوری، عبداله
3167 - بررسی در هم تنیدگی در مدل هایزنبرگ دو و سه کیوبیتی - نویسنده: تاجیک، مهدی
3168 - بررسی درجه حساسیت، خوردگی حفره‌ای و گالوانیک بین مناطق جوش، منطقه متاثر از حرارت و فلز پایه فولادی ‎۳۰۴ L و ‎۳۱۶ L جوشکاری شده مطابق استاندارد ASME - نویسنده: آل‌یس، امین
3169 - بررسی درک حوزویان و دانشگاهیان مشهد از مفهوم آزادی و عوامل موثر بر آن - نویسنده: میرسندسی، محسن
3170 - بررسی درگیری تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان بر اساس ترجیح سبک تدریس آنان - نویسنده: کردافشاری، فاطمه
3171 - بررسی درونمایه‌های داستان‌های منثور دهه ‎۸۰ ایران تألیف شده برای گروه سنی الف، ب و ج - نویسنده: بهشتی‌فرد، فاطمه
3172 - بررسی درهم تنیدگی در سیستم‌های باز - نویسنده: پریشانی‌فروشانی، وحید
3173 - بررسی درهم‌تنیدگی در زنجیره‌ای از کیوبیت‌ها - نویسنده: جاقوری، حکیمه
3174 - بررسی درهم‌تنیدگی در سیستم‌های جینز - کامینگز و سیستم‌های دواتمی تاویس - کامینگز - نویسنده: قریشی، آرش
3175 - بررسی درهم‌تنیدگی در سیستم‌های کوانتومی - نویسنده: جامی، صفا
3176 - بررسی دعاوی ناسازگاری قرآن با دانش تجربی بشر - نویسنده: نجفی، روح‌الله
3177 - بررسی دلالت الفاظ جرح و تعدیل در پرتو کلام امامان (ع) در رجال‌کشی - نویسنده: دهقان، اکرم
3178 - بررسی دلالی روایات امام هادی (علیه السلام) درباره امامت - نویسنده: قاسمی رضوانی، طاهره
3179 - بررسی دلالی روایات تفسیری امام کاظم (ع) - نویسنده: شاکری، طیبه
3180 - بررسی دلایل برآمدن و فرو افتادن دودمان قاجاریه بر اساس رهیافت عصبیت ابن خلدون - نویسنده: زرگری سنقز، حسن
3181 - بررسی دلایل تمایز سیاست خارجی شوروی در قبال ایران در دو دوره سیاست موازنه منفی (1332-‎1331) و سیاست ناسیونالیسم مثبت (1342-‎1332) - نویسنده: مرادی، عبدالله
3182 - بررسی دلیل عقل در سیر تحول اصول شیعه - نویسنده: واعظ، حسن
3183 - بررسی دوام بتن توانمند در برابر یخبندان با استفاده از اندازه‌گیری تغییرات مدول الاستیسیته دینامیکی - نویسنده: اخلاقی امیری، محیا
3184 - بررسی دیباچه‌ها و مقدمه‌های متون نثر قرن چهارم تا دهم - نویسنده: کر، احمد
3185 - بررسی دیدگاه کاربران پیرامون قابلیت فهم و پیش بینی پذیری سازماندهی مقوله های اطلاعاتی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران به منظور ارائه الگویی مناسب - نویسنده: ناصری، زهرا
3186 - بررسی دیدگاه کاربران درباره تأثیر ویژگیهای تعاملی رابط کاربر پایگاههای اطلاعاتی بر رفتار علمی آنها بر پایه نظریه تجربه خوشایند - نویسنده: حسینی، مهدی
3187 - بررسی دیدگاه متخصصان در خصوص گنجاندن "مرگ‌اندیشی" در برنامه‌درسی دوره متوسطه - نویسنده: بیهقی، علی
3188 - بررسی دیدگاه مسوولان بخش‌های مختلف کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهها درباره وظایف، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای مورد انتظار آنها - نویسنده: تهوری، زهرا
3189 - بررسی دیدگاه‌های خاص اصولی آخوند خراسانی (مبحث الفاظ) - نویسنده: علمی‌سولا، محمدرضا
3190 - بررسی دیدگاه‌های علامه مجلسی در زمین آیات‌الاحکام در کتاب بحارالانوار (باب طهارت) - نویسنده: رحمانی، عادله
3191 - بررسی دیدگاه‌های متفکران مسلمان در باب سازگاری نظریه‌ی تکامل با متون دینی - نویسنده: سلحشورسفیدسنگی، زهره
3192 - بررسی دیگری‌های حزب توده طی سال‌های ‎۱۳۲۹ تا ‎۱۳۳۲ - نویسنده: مظفری‌پور، مریم
3193 - بررسی دینامیک ذرات گرد و غبار در قرص‌های پیش‌سیاره‌ای - نویسنده: غیوری‌خواه، محمد
3194 - بررسی دینامیک قرص‌های اطراف سیاه‌چاله‌های چرخان با محاسبه‌ی تانسور لغزندگی - نویسنده: معین‌مقدس، محبوبه
3195 - بررسی دینامیکی پایداری مته‌های حفاری چاه‌های نفت و گاز و اثر سیال حفاری بر پارامترهای بحرانی - نویسنده: سیروسی، حسین
3196 - بررسی دینامیکی حالت‌های چند کوارکی - نویسنده: حق‌پیما، علیرضا
3197 - بررسی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در جاذب‌های کربنی مرطوب - نویسنده: دارابی محبوب، محمدجابر
3198 - بررسی ذخیره‌سازی هیدروژن بر روی -گرافین با استفاده از محاسبات اصول اولیه - نویسنده: دروگر، جعفر
3199 - بررسی رابطه آمادگی جسمانی، ترکیب‌بدنی و فشارخون دانش‌آموزان دختر فعال و غیرفعال ۱۵-‎۱۶ سال - نویسنده: سنچولی، زری
3200 - بررسی رابطه ادراک دانش آموزان از سبک های فرزند پروری والدین با خودتنظیمی تحصیلی و جهت گیری مذهبی آنان در مدارس متوسطه ناحیه ‎2 شهر کرمان - نویسنده: شریفی، فاطمه
3201 - بررسی رابطه ادراک روش های فرزند پروری و مذهبی بودن والدین با هوش معنوی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: آزادفر، نجمه
3202 - بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: کریمی‌پور، فرهاد
3203 - بررسی رابطه انواع شاخص‌های نقدینگی با سودآوری و ارزش شرکت - نویسنده: رستمی، امین
3204 - بررسی رابطه برخی عوامل موقعیتی بازاریابی و توان رقابتی صادرات پوشاک (برای ورود به بازارهای بین‌المللی) - نویسنده: ملا، ابوالفضل
3205 - بررسی رابطه بلند مدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران (۸۰-‎۱۳۴۷) - نویسنده: رنجبرکی، علی
3206 - بررسی رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و برخی از متغیرهای مهم کلان اقتصادی در ایران (به روش هم‌انباشتگی سیستمی) - نویسنده: محسنی، رضا
3207 - بررسی رابطه بین آگاهی‌های فراشناختی و سبک‌های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان - نویسنده: سربازوطن، طاهره
3208 - بررسی رابطه بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: منطقه ‎4 شرکت عملیات و انتقال گاز مشهد) - نویسنده: صحتی، سوزانه
3209 - بررسی رابطه بین اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت با میزان تحقق اهداف آن در دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: طالبیان، احمد
3210 - بررسی رابطه بین استانداردگرایی مدیران دانشگاهی از دیدگاه کارکنان با خلاقیت کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: کارآمد، فرزانه
3211 - بررسی رابطه بین استرس ادراک شده و ادراک از خرده استرس‌های روزانه با بیماریهای قلبی - عروقی CHD با میانجیگری احساس بدگمانی خصمانه افراد میانسال (۶۰-‎۴۰ سال ) شهرستان امیدیه - نویسنده: درویشی، نرگس
3212 - بررسی رابطه بین اضطراب و افکار غیرمنطقی - نویسنده: مهری‌نژاد، ابوالقاسم
3213 - بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی و میزان رضایت آنان از برنامه های درسی این دوره ها - نویسنده: محمدحسین زاده، معصومه
3214 - بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: قدردان، حمید
3215 - بررسی رابطه بین باورهای مدیریتی مدیران گروههای آموزشی و اثربخش عملکرد ایشان از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۸۲-‎۸۱ - نویسنده: پازوکی شاهسوند، مجید
3216 - بررسی رابطه بین به هنگامی گزارشگری مالی سالانه و حاکمیت شرکتی - نویسنده: سلیمانی مارشک، مجتبی
3217 - بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی کارکردی با پرخاشگری کودکان پیش دبستانی - نویسنده: جانثار وطن، مریم
3218 - بررسی رابطه بین ترکیب‌های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام - نویسنده: محمدی، سعید
3219 - بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان مطالعه موردی: شرکت گاز استان خراسان رضوی - نویسنده: بهره‌مند، هادی
3220 - بررسی رابطه بین تغییرات شاخصهای سهام و عملکرد شرکتهای سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: موسوی‌نژاد، روح‌الله
3221 - بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی و موفقیت در مربیان فوتبال اروپایی و آسیایی - نویسنده: صنعتگر، علی
3222 - بررسی رابطه بین جو سازمانی و تعارض معلمان مدارس راهنمایی شهرستان دماوند سال تحصیلی ۷۹-‎۷۸ - نویسنده: مزدارانی، کامران
3223 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده - دوستان) و سلامت روانی نوجوان - نویسنده: قندهاریزاده، افسانه
3224 - بررسی رابطه بین خلاقیت دانشجویان زبان انگلیسی و توانایی پردازش نوشتاری داستان و خاطره به زبان انگلیسی - نویسنده: جاودان‌مهر، فاطمه
3225 - بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمان پرستاران بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر - نویسنده: باقری نجار، راحله
3226 - بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی و عملکرد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: طیفوری، صادق
3227 - بررسی رابطه بین ساختار درونی تصویر کشور مبدأ با نگرش به محصول در دانشجویان بالقوه خریدار خودروهای خارجی - نویسنده: شکوری، ندا
3228 - بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک پارسیان و بهینه‌سازی آن به منظور افزایش سود - نویسنده: مرادی، الهه
3229 - بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عدم کارایی سرمایه‌گذاری - نویسنده: رجبی‌خامسی، وجیهه
3230 - بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر و گرایش‌های پژوهشی با رشد حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های فردوسی و علوم پزشکی مشهد - نویسنده: اسدخانی، عبدالواسط
3231 - بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی خانواده با گرایشات شغلی دانش آموزان (مطالعه موردی شهر نیشابور) - نویسنده: امامیان، مهدی
3232 - بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر مشهد - نویسنده: محمودی توپکانلو، حسن
3233 - بررسی رابطه بین شاخص‌های کیفیت خاک و عملکرد زعفران در منطقه قاین - نویسنده: رنجبر، امیر
3234 - بررسی رابطه بین فاکتورهای کم خونی و فقر آهن با عوامل پیش‌بینی کننده عملکرد ریاضی - نویسنده: عابدی، ربابه
3235 - بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و میزان خلاقیت در اساتید زبان انگلیسی در ایران و همچنین رابطه بین این دو متغیر و میزان پویایی و تغییرپذیری در کلاس‌های زبان - نویسنده: رئیسی، علی
3236 - بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و هزینه سرمایه با ریسک نقدی و ریسک قیمت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: معلمی‌کراب، شهپر
3237 - بررسی رابطه بین مدیریت سود و کارایی سرمایه‌گذاری شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - نویسنده: مرادی، زهره
3238 - بررسی رابطه بین مشخصه‌های تست برن‌رویتر و عملکرد مسئولین فروش بیمه ایران - نویسنده: شریفی، طاهره
3239 - بررسی رابطه بین مصرف انرژی هسته‌ای، رشد اقتصادی و انتشار CO2 در کشورهای منتخب در بازه زمانی 2010-‎1985 - نویسنده: عنادی، مریم
3240 - بررسی رابطه بین منابع قدرت مربیان با انسجام تیمی در تیم‌های ورزشی استان خراسان جنوبی - نویسنده: رحمان‌پور، عادل
3241 - بررسی رابطه بین میزان برخورداری از دانش مذاکره و موفقیت در مذاکره - نویسنده: مهدیزاده‌نادری، بهروز
3242 - بررسی رابطه بین نحوه عرضه کالا و رضایت‌مندی اعضاء در شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان مشهد و ارائه راهکارهای مناسب - نویسنده: طبیعی، حسن
3243 - بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران در دوره ۱۳۷۹-‎۱۳۸۹ - نویسنده: میرهاشمی دهنوی، محمد
3244 - بررسی رابطه بین ویژگی‌های آنتروپومتریک و فاکتورهای آمادگی جسمانی با انواع آسیب‌های ورزشی در جودوکاران نخبه ایران - نویسنده: خوابنما، ملیحه
3245 - بررسی رابطه بین ویژگی‌های خدمات آنلاین و رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه: قطارهای مسافری رجا) - نویسنده: شیخیان، علی‌کاظم
3246 - بررسی رابطه بین هوش سیال، سبک‌شناختی کل‌بینی و جزءبینی و مهارت زبانی دانشجویان زبان‌انگلیسی به عنوان زبان‌خارجی - نویسنده: تفقدی‌یوسفی، عاطفه
3247 - بررسی رابطه تست الکل شیر با فاکتورهای کمی شیر، خون و خوراک در گاوهای شیری - نویسنده: شمس سبحانی، ساسان
3248 - بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش‌آموز منزل گریز و عادی - نویسنده: حسن‌زاده، مهدیه
3249 - بررسی رابطه تغییرات نرخ بهره و تورم (مطالعه موردی گروه کشورهای منا) - نویسنده: خسروی، سمیه
3250 - بررسی رابطه تفکر انتقادی معلمان دوره ابتدایی با ترجیح سبک تدریس آنان - نویسنده: حبیبی پور، مریم
3251 - بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و به کارگیری مدیریت کیفیت جامع در اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی - نویسنده: سالاری، عاطفه
3252 - بررسی رابطه تولید گیاهان مراتع با وضعیت خشکسالی در چند ناحیه آب و هوایی - نویسنده: محمدی‌مقدم، سمانه
3253 - بررسی رابطه خلاقیت مدیران و جو سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: گودرزی، نادر
3254 - بررسی رابطه درک عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در حوزه مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه‌های استان خراسان بزرگ - نویسنده: بیدگلی گل خطمی، اعظم
3255 - بررسی رابطه رشد حرفه ای، فرسودگی و رضایت شغلی در معلمان مقطع ابتدایی مدارس عادی و استثنایی شهرستان‌های شرق استان گلستان - نویسنده: خسروی، محمد علی
3256 - بررسی رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های (۱۳۷۷-‎۱۳۷۳) - نویسنده: نوربخش، عسگر
3257 - بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی - نویسنده: ریگی، مهراله
3258 - بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها - نویسنده: حقیقی طلب، بهاره
3259 - بررسی رابطه سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه با اهمالکاری تحصیلی - نویسنده: اخلاقی‌باقرجری، اکرم
3260 - بررسی رابطه سبک اسنادی دبیران با سبک رهبری مدیران بر اساس تئوری مسیر-هدف - نویسنده: ضابطیان حسینی، مجیدرضا
3261 - بررسی رابطه سبک های شناختی،اهداف پیشرفت،خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی در دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه تبادکان مشهد - نویسنده: تقی زاده، هادی
3262 - بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سرسختی با عزت نفس اجتماعی - نویسنده: مویدفر، همام
3263 - بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و ناگویی خلقی با خود بیمارانگاری در جمعیت غیر بالینی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: بختی، مجتبی
3264 - بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی - نویسنده: کامل عباسی، امیر رضا
3265 - بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی در دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران - نویسنده: رمضانی، ملیحه
3266 - بررسی رابطه سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با مولفه‌های فرهنگ سازمانی شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو - نویسنده: باقی، فرشته
3267 - بررسی رابطه شخصیت و رفتار رانندگان بر ایمنی ترافیک - نویسنده: قطبی راوندی، ابوالحسن
3268 - بررسی رابطه عزت نفس سازمانی با انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: دستجردی، علی اکبر
3269 - بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: سجادی، محمدباقر
3270 - بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و کارایی کارکنان آموزش و پرورش - نویسنده: باقرپور، مرتضی
3271 - بررسی رابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی - نویسنده: کرداعظم، داوود
3272 - بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری (مطالعه موردی: مجتمع تجاری الماس شرق مشهد) - نویسنده: اسدی، مهدیه
3273 - بررسی رابطه میان ایدئولوژی و استعاره با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی - نویسنده: شهری، بهمن
3274 - بررسی رابطه میان باورهای معرفت شناختی مدیران با نگرش آنها نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش عالی دانشگاههای شمال شرق کشور - نویسنده: کهن، امیرحسین
3275 - بررسی رابطه میان سبک‌شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و مهارت ترجمه ادبی و غیرادبی - نویسنده: دستیار، حمیده
3276 - بررسی رابطه میان مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران با میزان رضایت شغلی معلمین در مدارس استثنایی شهر مشهد - نویسنده: قربانی، مهین
3277 - بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و توانش ارتباطی در غیرفارسی‌زبانان (مطالعه موردی فارسی‌آموزان خارجی) - نویسنده: عباسیان، فهیمه
3278 - بررسی رابطه میزان تاب‌آوری با سبک‌های دلبستگی و مهارت حل مسأله در وابستگان به مواد مخدر متقاضی ترک شهر اهواز - نویسنده: لویمی، شریفه
3279 - بررسی رابطه ناگویی خلقی و تاب‌آوری با سلامت روان دانش‌آموزان و کادر آموزشی خوابگاهای مدارس شهرستان باخرز - نویسنده: شاه‌حسینی، زهرا
3280 - بررسی رابطه نگرش به مرگ و جهت‌گیری مذهبی با اهمالکاری تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: جمشیدی، کلثوم
3281 - بررسی رابطه وضعیت تاهل با افسردگی در زندانیان حبس ابد - نویسنده: منزه، محمدجواد
3282 - بررسی رابطه هدایت الکتریکی خاک با برخی جنبه های اگرواکولوژیکی ذرت و حاصلخیزی خاک در یک نظام زراعی کم نهاده - نویسنده: خلیل زاده، حمیده
3283 - بررسی رابطه هوش معنوی و سبک‌های شناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهربابک - نویسنده: مومنی، فاطمه
3284 - بررسی رابطه هوش هیجانی و منابع قدرت مدیران متوسطه شهرستان نیشابور در سال تحصیلی ۸۵-‎۸۴ - نویسنده: عابدی، حسین
3285 - بررسی رابطه هویت و نگرش وندالیستی جوانان نسبت به فضای سبز (مطالعه موردی: پارک ملت شهرستان مشهد) - نویسنده: توکلی، مریم
3286 - بررسی رابطه ی سبک های عمومی تصمیم گیری و هوش معنوی مدیران دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال ‎۱۳۸۹ - نویسنده: رضازاده، سمانه
3287 - بررسی رابطه یبن هوش فرهنگی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه نظری دخترانه نواحی ‎۶ و ‎۷ شهر مشهد (بر اساس سبک شناسی بس و اولیو) - نویسنده: ابراهیم زاده، فهیمه
3288 - بررسی رابطه‌ی باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با میزان خطرپذیری در نوجوانان آسیب دیده بهزیستی مشهد - نویسنده: شربتی‌بیارجمندی، زهرا
3289 - بررسی رابطه‌ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه‌ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده‌ی نفت - نویسنده: سلیمی فر، محمد
3290 - بررسی رابطه‌ی برخی عوامل مالی موثر بر نگهداری وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران - نویسنده: ملکیان‌کله‌بستی، مصطفی
3291 - بررسی رابطه‌ی بین ارزش افزوده‌ی اقتصادی و دوره بازیافت وجه نقد - نویسنده: صورتی، امیر
3292 - بررسی رابطه‌ی بین رضایت‌مندی شغلی و میزان انگیزه‌ی معلمان زبان در موسسات زبان مشهد - نویسنده: شانظری، مریم
3293 - بررسی رابطه‌ی بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد مراکز مخابراتی شرکت مخابرات خراسان رضوی: نقش تعدیلگر عوامل محیطی درک شده - نویسنده: امرائی، مرتضی
3294 - بررسی رابطه‌ی قرض و شرط - نویسنده: حسنیان، سعیده
3295 - بررسی رابطه‌ی میزان تاخیر در اعلام سود پیش‌بینی شده‌ی فصلی با نوع خبر سود و دقت پیش‌بینی - نویسنده: مهرداد آیسک، سعید
3296 - بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی، رضایت شغلی و گرایش به بوروکراسی در مدیران مقاطع سه گانه آموزش و پرورش شهرستان طرقبه ـ شاندیز - نویسنده: حسن نژاد شاندیز، زینب
3297 - بررسی راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع، آب و عناصر غذایی در سیستمهای چندکشتی کلزا، لوبیا، ذرت - نویسنده: نجیب نیا، سمانه
3298 - بررسی راهبردهای غنی‌سازی اوقات‌فراغت زائران در شهر مشهد - نویسنده: روحی‌میرآبادی، زهرا
3299 - بررسی راهبردهای مترجمان در ترجمه تابوهای زبانی و فرهنگی غربی در دوبله فیلم‌های انگلیسی زبان به فارسی - نویسنده: مردانی، وحید
3300 - بررسی راهکارهای انتقال مفاهیم تعجبی در ترجمه قرآن - نویسنده: رحیمی‌تبار، سمیه
3301 - بررسی راهکارهای تنوع‌بخشی اقتصاد کشاورزی نمونه موردی (دهستان دشت‌سر، شهرستان آمل) - نویسنده: سیفی، حسن
3302 - بررسی راه‌کارهای فقهی پیش‌گیری از مخاصمات اقتصادی از منظر قرآن کریم - نویسنده: غلامی، غلامحسین
3303 - بررسی رثا و فخر در دیوان شریف رضی - نویسنده: قدس، محمدمهدی
3304 - بررسی رجحان‌های مصرف‌کنندگان به نام تجاری نوشیدنی‌ها با روش پتانسیل‌های وابسته به رویداد (ERPs) - نویسنده: غلامی‌دوبرجه، زهره
3305 - بررسی ردیف‌های رسوبی ژوراسیک میانی تا بالائی در حوضه‌ی ساختاری رسوبی بینالود بر مبنای مطالعات چینه‌شناسی، فسیل‌شناسی (زیای آمونیتی) و محیط رسوبی - نویسنده: رئوفیان، احمد
3306 - بررسی رسانش در مولکول پلی‌تیوفن در حضور بر همکنش‌ها - نویسنده: مدرسی سریزدی، محسن
3307 - بررسی رسوب‌گذاری در مخازن سدها با استفاده از<GSTARS 2.O <r - نویسنده: رضایی‌صدرآبادی، محمدرضا
3308 - بررسی رشد ترک خستگی جوش‌های آلومینیوم در محل اتصال نمونه‌های (C (T استاندارد - نویسنده: منصوری، مرتضی
3309 - بررسی رشد ترک در سازه بعد از انجام انبساط سرد - نویسنده: صادقی، پوریا
3310 - بررسی رشد ترک ناشی از خستگی در داخل ریل - نویسنده: نوری، سعید
3311 - بررسی رشد ترک نرم و تأثیر حضور تنش‌های پسماند روی آن در لوله‌های انتقال گاز - نویسنده: بهنام‌نیک، مجتبی
3312 - بررسی رشد جنایی در فقه و حقوق موضوعه ایران - نویسنده: قلی‌زاده، مهدی
3313 - بررسی رشد فعل مرکب در گفتار چند کودک فارسی زبان - نویسنده: آخشینی، علی
3314 - بررسی رشد مهارت گفتاری زبان انگلیسی در مدارس ایران (در مقطع متوسطه) - نویسنده: علیزاده، علی
3315 - بررسی رشد مهارت نوشتاری زبان انگلیسی در مدارس ایران (در مقطع متوسطه) - نویسنده: ویسی، الخاص
3316 - بررسی رشد مهارت‌های ارتباطی غیرکلامی در کودکان کاشت حلزون شنوایی‌شده - نویسنده: عباس‌نژاد، حمیده
3317 - بررسی رشد و تحول تهی جاها با استفاده از تقریب کروی - نویسنده: بستانی، علی
3318 - بررسی رشد و نمو کدوپوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) در واکنش به تاریخ کاشت و تراکم - نویسنده: چوپان‌کهنه‌قوچان، فاطمه
3319 - بررسی رشد هیجانی ـ کارکردی و اختلالات پردازش حسی در کودکان مبتلا به اوتیسم - نویسنده: علی‌زاده، هدی
3320 - بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان پیش دبستانی دارای نشانه‌های ADHD و مقایسه آن با کودکان عادی - نویسنده: کریمیان، جواد
3321 - بررسی رضایت خاص و کلی بیماران و وفاداری آنان به بیمارستان در بیمارستان‌های خصوصی شهر مشهد (مطالعه موردی: بیمارستان‌های خصوصی مهر، سینا، آریا و بنت‌الهدی) - نویسنده: عزیزآبادی، ابوالفضل
3322 - بررسی رضایت، انتظارات و چالش‌های معلمان در برنامه‌های ضمن خدمت معلمان مدارس دولتی ایران - نویسنده: طاطار، خدیجه
3323 - بررسی رفتار آئروالاستیک صفحه‌ای از جنس ماده مرکب - نویسنده: اسماعیلی، جلیل
3324 - بررسی رفتار اتصالات خورجینی تقویت شده - نویسنده: اسدی، مهدی
3325 - بررسی رفتار اتصالات زوج نبشی جان - نویسنده: چنگی، کیانوش
3326 - بررسی رفتار ارتعاشی المان سازه ساخته شده از مولد مرکب هوشمند - نویسنده: توکلی، علی
3327 - بررسی رفتار ارتعاشی محورهای چرخشی بار شده بوسیله یک جرم متمرکز - نویسنده: رحیم‌زاده‌مقدم، حسین
3328 - بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان دوره راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آن - نویسنده: بهلول، مجید
3329 - بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه‌گیری کمی نیکوتین با استفاده از الکترودهای اصلاح‌شده - نویسنده: گودرزی، زهره
3330 - بررسی رفتار اندرکنش قلاب‌های ‎18۰ درجه در کشش - نویسنده: ساغروانی، عطااله
3331 - بررسی رفتار برآوردگرهای بهبودیافته در حالت دونمونه‌ای - نویسنده: سلیمانی طرقی، حمید
3332 - بررسی رفتار برآوردگرهای نوع استاین در مدل نرمال - نویسنده: قاری، بهزاد
3333 - بررسی رفتار بلورینگی پلی‌اتیلن تقویت‌شده با نانو ذرات آلومینا تولید شده به روش آسیاکاری - نویسنده: تدین، غزال
3334 - بررسی رفتار پسیویتی محلول جامد فوق اشباع Fe-Sn تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی - نویسنده: سیدی نسب، مهدی
3335 - بررسی رفتار تحکیمی خاک‌های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی - نویسنده: کاظمی، حمیدرضا
3336 - بررسی رفتار تغییرشکل گرم آلیاژ AZ61 در حضور عناصر کلسیم و استرانسیوم - نویسنده: علی‌اکبری‌ثانی، سعید
3337 - بررسی رفتار تونل‌های زیرزمینی تحت اثر بار دینامیکی انفجار - نویسنده: تاجیک، سعید
3338 - بررسی رفتار تیر مرکب پیش تنیده - نویسنده: نوری‌رحیم‌آبادی، محمدحسین
3339 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی - نویسنده: قدس، امیرصمد
3340 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح خسارت‌دیده و تقویت‌شده با ورق‌های FRP به کمک داده‌های مودال - نویسنده: بقیعی، ندا
3341 - بررسی رفتار جریان آب به/در قنات با استفاده از مدل‌سازی عددی - نویسنده: آذری‌راد، مریم
3342 - بررسی رفتار جستجوی مروری و معیارهای قضاوت ربط کاربران در محیط فراپیوندی وب - نویسنده: آبام، زویا
3343 - بررسی رفتار جملات چشمه در معادلات آب های کم عمق - نویسنده: جمعه زاده، محبوبه
3344 - بررسی رفتار جواب‌های دوره‌ای معادلات دیفرانسیل برآشفته تکین سه بعدی - نویسنده: میرعلاء، منصوره
3345 - بررسی رفتار حالت بحرانی خاکهای گچی - نویسنده: نجار، شیما
3346 - بررسی رفتار حرارتی بتن حجیم و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر در پس سرمایش - نویسنده: نامقی، هادی
3347 - بررسی رفتار حرارتی و ترمومکانیکی آلیاژ آمورف Co67Fe4Cr7Si8B14 - نویسنده: هاشمی‌نژاد، سیده اکرم
3348 - بررسی رفتار خراش فیلم پلی‌اتیلن و نانوکامپوزیت‌های آن با تقویت‌کننده‌ی نانوذرات کربنات‌کلسیم - نویسنده: بازوبندی، نسیم
3349 - بررسی رفتار خزشی نمونه‌های شیاردار سوپر آلیاژ پایه نیکل IN738LC - نویسنده: اسلامی‌مسرور، مسعود
3350 - بررسی رفتار خمشی دال مرکب با عرشه فولادی - نویسنده: عقیقی، میلاد
3351 - بررسی رفتار خوداستنادی در پایگاه نمایه‌نامه استنادی علوم (و مقایسه پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی) - نویسنده: عامل، فرزانه
3352 - بررسی رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم AZ31 پس از آسیاکاری مکانیکی در حضور پودر آلومینا - نویسنده: پرویزی، رضا
3353 - بررسی رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 17-PH4 عملیات حرارتی شده تحت شرایط مختلف در محلول آبی اشباع از دی‌اکسیدکربن - نویسنده: مهاجر، مریم
3354 - بررسی رفتار خوردگی گالوانیک آلیاژ آلومینیوم برنز نیکل جوشکاری شده به روش TIG - نویسنده: صباغ‌زاده، بهنام
3355 - بررسی رفتار خیزران در بتن و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر - نویسنده: آزاده، آرش
3356 - بررسی رفتار دینامیکی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب - نویسنده: قدس، امیرصمد
3357 - بررسی رفتار دینامیکی ناشی از کلیدزنی در خطوط HVDC/AC و طراحی کنترلر بهینه‌ای جهت پایدار نمودن سیستم - نویسنده: اباذری، سعید
3358 - بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل - نویسنده: عاطفی، علی
3359 - بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپله بتنی تحت زلزله‌های میدان نزدیک - نویسنده: رزاز، مصطفی
3360 - بررسی رفتار رئولوژیکی، حرارتی، ساختمانی و ساختاری مخلوط بتالاکتوگلوبولین- هیدروکلوئید دانه ریحان در سیستم مدل - نویسنده: رافع، علی
3361 - بررسی رفتار زهکشهای عمقی در کاهش نیروهای بالابرنده در پی سدهای بتنی وزنی به کمک حل سه‌بعدی معادله تراوش - نویسنده: ملوندی، بهزاد
3362 - بررسی رفتار سازه تحت اثر باد - نویسنده: صباغی، ریحانه
3363 - بررسی رفتار سازه‌ها در برابر حرارت و آتش - نویسنده: شهرکی، مهدی
3364 - بررسی رفتار ستون‌های بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ CFRP، تحت اثر نیروی برون محور - نویسنده: صالحیان، حمیدرضا
3365 - بررسی رفتار ستون‌های بتن سبک با در نظر گرفتن تاثیر فاصله و شکل تنگ‌ها در ظرفیت باربری و شکل‌پذیری آنها - نویسنده: کدخدای‌بلقور، علی
3366 - بررسی رفتار سلول‌های بنیادی مزانشیمی کشت شده در داربست طبیعی حاصل از بافت کلیه موش سوری در حضور هیالورونیک اسید - نویسنده: غلامرضاپورطرقی، عفت
3367 - بررسی رفتار شکست ماده مرکب زمینه آلیاژ قلع- روی تقویت‌شده با نانوذرات‌اکسید قلع با استفاده از روش کار ضروری شکست - نویسنده: حامدی، حسین
3368 - بررسی رفتار شیمیایی عنصر روی در حضور مواد آلی در خاکهای زیر تاثیر شوری - نویسنده: دهقانی، ابوالفضل
3369 - بررسی رفتار فسفر در برخی خاکهای آهکی دشت مشهد و تاثیر ماده آلی بر آن - نویسنده: حلاج‌نیا، اکرم
3370 - بررسی رفتار کاتالیتیکی کاتالیزورهای جامد معدنی شامل هتروپلی‌آنیون‌های با ساختار کگین داوسون پرایسلر - نویسنده: بامحرم، فاطمه
3371 - بررسی رفتار کاتالیتیکی هتروپلی اسیدها در واکنشهای استری شدن - نویسنده: کرمانی، تکتم
3372 - بررسی رفتار کار گرم نانوکامپوزیت‌های Al6061/Al2O3 تولید شده به روش ریخته‌گری گردابی - نویسنده: عزت پور، حمید رضا
3373 - بررسی رفتار کششی و تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار سوپرالاستیک آلیاژ حافظه‌دار نیکل - تیتانیوم - نویسنده: نورمحمدزاده، سمیه
3374 - بررسی رفتار کششی و شکست نرم فولاد دوفازی تولید شده با عملیات آنیل میان بحرانی - نویسنده: رسولی، اعظم
3375 - بررسی رفتار کششی و فشاری نانوسیم‌های فلزی با استفاده از یک روش چندمقایسه - نویسنده: عطاریانی، حامد
3376 - بررسی رفتار کمانشی صفحات حاوی بریدگی - نویسنده: معین‌درباری، علی
3377 - بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی غیرپیوسته در ارتفاع - نویسنده: صفوی، مهدی
3378 - بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی - نویسنده: یمینی، احسان
3379 - بررسی رفتار لرزه‌ای مهاربندی‌های کمانش‌ناپذیر - نویسنده: عباس‌زاده، حسین
3380 - بررسی رفتار لرزه‌ای و پیشنهاد روش تحلیل تقریبی شبکه‌های دولایه - نویسنده: شریفیان، مهرزاد
3381 - بررسی رفتار مجانبی متغیرهای تصادفی وابسته با توزیع‌های دم‌پهن - نویسنده: رنجبر یانه‌سری، وحید
3382 - بررسی رفتار مکانیکی طالبی ایرانی به روش المان محدود - نویسنده: سید آبادی، اسماعیل
3383 - بررسی رفتار مودال اجزاء سازه‌ای تعمیر و تقویب شده با استفاده از مواد مرکب - نویسنده: صبوری، هادی
3384 - بررسی رفتار میراگرهای چندجرمی توزیع شده در طبقات - نویسنده: داش‌سوز، شهرزاد
3385 - بررسی رفتار میلگردهای کاشته‌شده در بتن با استفاده از مواد شیمیایی - نویسنده: انصاری، ناصر
3386 - بررسی رفتار و الگوی اطلاع‌یابی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت - نویسنده: یمین فیروز، موسی
3387 - بررسی رفتار هیدرودینامیکی و حرارتی جریان غیرتعادلی در میکرو/نانو کاویتی با استفاده از شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو - نویسنده: محمدزاده، علیرضا
3388 - بررسی رفتار هیدرولیکی کفهای مشبک با استفاده از مدل فیزیکی و بهینه‌سازی ابعاد هندسی آن - نویسنده: بینا، کیوان
3389 - بررسی رفتارهای مجانبی برآوردگر احتمال برش و جمع بسته‌ی توان دوم خطا در تحلیل بقا با طول عمرهای آمیزنده - نویسنده: جمهوری، سارا
3390 - بررسی رفتارهای مجانبی برآوردگر منحنی لورنز در داده‌های وابسته سانسور و برش و داده‌های در طول اریب - نویسنده: بلبلیان قالی‌باف، محمد
3391 - بررسی رفتاری برخی معادلات دیفرانسیل غیرخطی (نوسان کننده‌های سه‌بعدی) - نویسنده: ربیعی مطلق، امید
3392 - بررسی رقابت بین ذرت (Zea Maize) و علف هرز تاج خروس(Amanthus retroflexus) در تراکم‌های مختلف گیاهی - نویسنده: میرزایی تالارپشتی، رضا
3393 - بررسی رقابت بین ژنوتیپ‌های سویا و اثر آن بر عملکرد و اجزاء عملکرد - نویسنده: بهدانی، محمدعلی
3394 - بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در تراکم های مختلف ذرت (Zea mays L.) و بررسی شاخص های اکولوژیکی - نویسنده: محمودی، قدریه
3395 - بررسی رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis) با گندم پائیزه در سطوح مختلف نیتروژن - نویسنده: رمضانی، محمدکاظم
3396 - بررسی رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis) با گندم پاییزه در پاسخ به میزان و زمان کاربرد نیتروژن - نویسنده: راستگو، مهدی
3397 - بررسی رقابت علف‌های هرز با سیب زمینی (ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرکرد) - نویسنده: نطقی‌طاهری، حسن
3398 - بررسی رکن معنوی جرم قاچاق انسان با نگاهی به اسناد بین‌المللی - نویسنده: اولادی، حمید
3399 - بررسی رگرسیونهای فازی با استفاده از برنامه‌ریزی فازی - نویسنده: ضیائی، مهدی
3400 - بررسی رمان "کف روزها" اثر بوریس ویان - نویسنده: فرقانی، مهسا
3401 - بررسی رمان" کار" یا "شهرآفتاب" امیل زولا از خلال نظریات مارکسیسم - نویسنده: توانا، مونا
3402 - بررسی روابط بارش، رواناب و ضریب رواناب در حوضه آبریز نیشابور - نویسنده: باقری، علیرضا
3403 - بررسی روابط تبارزایی پرندگان شکاری ایران (با تاکید بر خانواده قوشیان) با استفاده از ژن میتوکندریایی COXI و تحلیل ریخت‌شناسی پر (Aves: Accipitridae) - نویسنده: رمضانی، الهام
3404 - بررسی روابط شوری، پوشش گیاهی و خصوصیات خاک منطقه نیشابور با استفاده از RS و GIS - نویسنده: قائمی، مرجان
3405 - بررسی روابط شهر طبس با روستاهای بخش مرکزی با تاکید بر صنعت قالی - نویسنده: هاشمی، نیره‌السادات
3406 - بررسی روابط شهر و روستا با تکیه بر تجارت در شهرستان کاشمر - نویسنده: ابراهیمی‌تربقان، عباس
3407 - بررسی روابط شهر و روستا با تکیه بر رابطه تجاری محصولات کشاورزی در شهرستان ارومیه - نویسنده: قسمتی، باقر
3408 - بررسی روابط فیلوژنتیکی و تنوع ژنتیکی گونه‌های زنبق (Iris spp.) خراسان‌رضوی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR - نویسنده: عطاری، زینب
3409 - بررسی روابط قبل از ازدواج دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن در سال ۸۱-‎۱۳۸۰ - نویسنده: زائری، مهران
3410 - بررسی روابط متقابل خرده نظام‌های اقتصادی و سیاسی ایران در سال‌های ۱۳۵۷-‎۱۳۳۲ - نویسنده: اصغری‌قراخیلی، حسن
3411 - بررسی روابط متقابل خودکارآمدی، آگاهی فراشناختی، استفاده از استراتژی‌های آزمون زبان‌آموزان ایرانی و عملکرد آنها در آزمون زبان انگلیسی: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری - نویسنده: گودرزی، الهه
3412 - بررسی روابط متقابل روستاهای دهستان شاندیز با نقاط شهری پیرامون(مشهد،شاندیز،طرقبه) - نویسنده: قیاسی نوعی، مریم
3413 - بررسی روابط متقابل شهر مشهد با روستاهای پیرامونی با تکیه بر عوامل طبیعی - نویسنده: نیازی دیزاوند، اکرم
3414 - بررسی روش الایزا جهت تشخیص آلودگی به فاسیولاهپاتیکا در گوسفند - نویسنده: کوشان، مژگان
3415 - بررسی روش RNG در تحلیل جریان‌های توربولنت و استخراج مدل -RNGK و ارزیابی این مدل در تحلیل عددی جریان انبساط ناگهانی - نویسنده: نیک‌صفت، مرتضی
3416 - بررسی روش ترجمة مفعول مطلق تأکیدی در ترجمه‌های اتگلیسی و فارسی قرآن‌کریم - نویسنده: ارتضاء، ناهید
3417 - بررسی روش تکراری فوق تخفیف تسریع یافته و همگرایی و تعمیم آن برای دستگاه معادلات خطی<Ax=b <r - نویسنده: قبادی، سیروس
3418 - بررسی روش فقه‌الحدیثی علامه مجلسی - نویسنده: اژدرپور، جلیل
3419 - بررسی روش و گرایش محمدحسین فضل‌الله در تفسیر (من وحی‌القرآن) - نویسنده: طاهری، نرگس
3420 - بررسی روشهای ازدیاد غیرجنسی ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی با هدف تولید درختان خودریشه - نویسنده: وطن‌دوست جرتوده، صفیه
3421 - بررسی روش‌های ازدیاد و تولید نهال در گونه دغدغک البرزی (Colutea buhsei Boise) به‌منظور استفاده در فضای سبز - نویسنده: بیک‌محمدی، احمد
3422 - بررسی روش‌های تحلیل سیستم PRF و بهینه‌یابی گروه شمع - نویسنده: کاظمی، مجید
3423 - بررسی روشهای تحلیل لرزه‌ای تونلهای دایروی کم عمق در محیط خاکی - نویسنده: بشارت، وهاب
3424 - بررسی روش‌های تحلیل هسته‌های برشی و تعیین اثرات تاوه‌های کف بر سختی آنها - نویسنده: عرب، محمود
3425 - بررسی روش‌های ترجمه در دوبله فارسی کارتن‌های انیمیشن انگلیسی با تاکید بر عبارات طنز، اصطلاح و محاوره - نویسنده: صادق‌پور، حمیدرضا
3426 - بررسی روش‌های تکراری اساسی در حل طرح‌های تفاضل متناهی برای معادلات دو بعدی Navier - Stokes - نویسنده: بهروزی، بهشته
3427 - بررسی روش‌های کاربرد اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر کنترل بیماری قارچی پس از برداشت هلو ناشی از قارچ (Rhizopus stolonifer) - نویسنده: طاهری، پریسا
3428 - بررسی روش‌های محاسبه واحدهای حرارتی گیاه ذرت در تاریخ‌های کاشت مختلف در شرایط آب و هوایی اصفهان - نویسنده: حاج حیدری، مریم
3429 - بررسی روشهای مختلف تحلیل بار افزون در طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای بتنی - نویسنده: آتشی، محمدرضا
3430 - بررسی روش‌های مختلف تعیین انرژی متابولیسمی و امکان استفاده عملی از روش تغذیه اجباری (TME) در جیره‌نویسی برای طیور - نویسنده: سالارمعینی، محمد
3431 - بررسی روش‌های موجود جهت برآورد مولفه‌های واریانس و ارائه یک برآوردگر اصلاح شده برای پارامتر بین تیمارها - نویسنده: غلامرضائی، محمدمهدی
3432 - بررسی روشی جهت تعیین توزیع تنش برشی در کانال‌های باز - نویسنده: کاظمی یزدی، ایمان
3433 - بررسی روند آزادسازی نیتروژن، آهن و فسفر از پودر خون و استخوان و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت - نویسنده: قربان‌زاده، نسرین
3434 - بررسی روند اساسی تقاضای انرژی برق (UEDT) در بخش های خانگی، صنعتی و کل ایران با به کارگیری روش سری زمانی ساختاری(STSM) - نویسنده: ناظمی معزآبادی، سیما
3435 - بررسی روند انتشار منابع مرجع تخصصی فارسی در زمینه‌های علوم و فناوری در دو دهه اخیر (۷۷-‎۱۳۵۸) - نویسنده: دری‌فر، نفیسه
3436 - بررسی روند بلندمدت تورم در ایران: برآورد تورم هسته با روش فیلترکالمن - نویسنده: رضائی‌مقدم، نسرین
3437 - بررسی روند تبخیر-تعرق گیاه مرجع در ایران - نویسنده: شیرغلامی، هادی
3438 - بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن - نویسنده: فخرراد، فاطمه
3439 - بررسی روند تحولات اجتماعی - اقتصادی مناطق روستایی حاشیه مادر شهر مشهد (نمونه روستاهای جاده سیمان، دوره آماری ۸۰ - ‎۱۳۶۵) - نویسنده: عقیلی، فاطمه
3440 - بررسی روند تغییرات بارش مؤثر در پهنه‌های اقلیمی-کشاورزی گندم دیم - نویسنده: نصیری فیلاورگانی، مائده
3441 - بررسی روند تغییرات بهره‌وری عوامل تولید و قیمت تمام شده در شرکت تعاونی فرش دستباف بیرجند - نویسنده: زمانی، محمد
3442 - بررسی روند تغییرات پارامترهای کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف - نویسنده: نادریان‌فر، محمد
3443 - بررسی روند تغییرات پرولین، پروتئین‌ها، قندهای محلول و عناصر غذایی (پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم) در جوانه‌های گل ارقام پسته - نویسنده: منصوری‌ده‌شعیبی، رضا
3444 - بررسی روند شاخص‌های توسعه مالی و رابطه آن با رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های ۸۴-‎۱۳۵۲ - نویسنده: ابوترابی، محمدعلی
3445 - بررسی روند نابرابری درآمد و عوامل موثر بر آن در ایران 1355-‎1387 - نویسنده: محتشمی برزادران، حمیده
3446 - بررسی روند و علل مهاجرت در شهرستان گناباد (الگوی مورد مطاله دهستان کاخک) - نویسنده: عمادی، محمد
3447 - بررسی رویکرد اخباریان به علم رجال - نویسنده: موسوی‌نیا، سعیده
3448 - بررسی رویکرد زبانشناختی ابن جنی در کتاب‌الخصائص - نویسنده: فرامرزی پلنگر، زین‌العابدین
3449 - بررسی رویکرد فقهای امامیه به روایات اسباب نزول (با محوریت کتاب الصلوه، کتاب الحج و کتاب الاطعمه و الشریعه) - نویسنده: شاه‌پسند، الهه
3450 - بررسی رویکردهای عدالت ترمیمی در حوزه خشونت خانگی علیه زنان - نویسنده: طباطبایی‌قمشه، مریم
3451 - بررسی ریاضیات قومی اسلامی - ایرانی و قابلیت‌های آن در آموزش ریاضی - نویسنده: ضیاءتوحیدی، علیرضا
3452 - بررسی ریز ازدیادی گیاه کمیاب Eupattorium cannabinum L و گیاه در معرض انقراض و بومی Nasseh & Maassoumi Astragalus memoriosus Pakravan با قابلیت زینتی‌شدن - نویسنده: بستانی، سحر
3453 - بررسی ریزازدیادی Rosa beggeriana، Rosa canina، Rosa foetida persiana و Rosa foetida bicolor تحت شرایط مختلف درون شیشه‌ای - نویسنده: داودی‌پهنه‌کلایی، محبوبه
3454 - بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم بسیار ریزدانه تولید شده توسط فرآیندهای ARB و MAF - نویسنده: احمدیان، سعید
3455 - بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت‌شده با ذرات میکرونی و نانو آلومینا تهیه‌شده به روش ریختگری گردابی و نورد تجمعی - نویسنده: مدقن، نفیسه
3456 - بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های آلومینیوم-نانولوله کربنی تولیدشده به روش پلاسمای جرقه‌ای (SPS) - نویسنده: خادمی، داود
3457 - بررسی ریزساختار و منشاء لیان نوری لایه‌های سیلیکون متخلخل (Porous Silicon Layers) - نویسنده: چراغچی، حسین
3458 - بررسی ریشه و شاخصهای رشدی در تداخل یولاف وحشی با دو رقم گندم جدید و قدیم پاییزه - نویسنده: صانعی دهکردی، خدیجه
3459 - بررسی ریشه‌زایی و رفتار روزنه‌ای دوگونه فیکوس زینتی (Ficus elastica و Ficus benjamina) تحت شرایط غنی‌سازی دی‌اکسیدکرین در گلخانه - نویسنده: زمردی‌خشتی، ناهید
3460 - بررسی ریشه‌های بی‌اعتمادی در فضای اقتصادی ایران (مطالعه موردی: بخش صنایع تولیدی شهرستان اصفهان) - نویسنده: ارشدی، وحید
3461 - بررسی ریشه‌های تکفیر در اندیشه فقهی (مطالعه موردی در موضوعات نصب و رفض) - نویسنده: توکلیان‌اکبری، محمود
3462 - بررسی زبان خصوصی غیر ارتباطی و زبان دورنی و نقش آنها بر راهبردهای اندوزش و بازیابی حافظه در سالمندان طبیعی و سالمندان با یادزدودگی حافظه - نویسنده: عتباتی، مریم
3463 - بررسی زبان دین از دیدگاه سهروردی و ویتگنشتاین - نویسنده: محمودزاده، فاطمه
3464 - بررسی زبان‌شناختی ادبیات جنگ برای کودکان در ایران از دیدگاه گفتمان‌شناسی انتقادی - نویسنده: مقداری، صدیقه‌سادات
3465 - بررسی زبان‌شناختی ادبیات داستانی کودکان گروه سنی الف، ب و ج - نویسنده: فخر، فرناز
3466 - بررسی زدایش سرب، کادیم، روی و مس از محلول‌های آبی توسط دیسک آمبرلیت 4-XAD و اندازه‌گیری آنها توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی - نویسنده: زرنگی، معصومه
3467 - بررسی زمان درک جملات زبان فارسی با خط فینگلیش در مقایسه با خط فارسی - نویسنده: حق‌شناس، محمدعلی
3468 - بررسی زمان کمینه برای بعضی دستگاه‌های کنترلی خطی و غیرخطی - نویسنده: باغبان‌محمدآبادی، مسعود
3469 - بررسی زمین‌شناسی کانی‌شناسی ژئوشیمی و مگنتومتری کانسار آهن شترسنگ (بخش غربی) (شمال‌شرق سبزوار) - نویسنده: غلامی، سعیده
3470 - بررسی زمین‌شناسی مهندسی نواحی جنوب مشهد - نویسنده: شارکی، نفیسه
3471 - بررسی زمین‌شناسی مهندسی و ارائه مدل زمین‌شناسی مسیر شفت‌های تحت فشار پروژه سیاه بیشه - نویسنده: مرادی، طاهر
3472 - بررسی زمین‌شناسی مهندسی و ژئو تکنیک تشکلات زمین‌شناسی در مسیر خط شمالی - جنوبی قطار شهری اصفهان - نویسنده: کاظمی‌پور، زهرا
3473 - بررسی زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک مسیر قطار شهری مشهد - نویسنده: یوسفی، عفت
3474 - بررسی زمین‌شناسی، پتروگرافی، کانی‌سازی ژئوشیمی و تکتونیک در شرق معدن آهن سیاه‌کوه در ناحیه کریز (کاشمر) - نویسنده: علمدار، محبوبه
3475 - بررسی زمینه‌ها و علل عدم اجرای برخی از حدود - نویسنده: دارابی، مظاهر
3476 - بررسی زمینه‌های کاربردی قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران همراه با تحلیل فقهی آن - نویسنده: خلیلی، محمد
3477 - بررسی زمینه‌های نفوذ مجمع روحانیون مبارز در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۶-‎۱۳۸۸) - نویسنده: بهمنی، اسماعیل
3478 - بررسی زندگانی سیاسی و فرهنگی خواجه غیاث‌الدین پیراحمدخوافی - نویسنده: اورعی‌قدیری، مریم
3479 - بررسی زیانهای اقتصادی ناشی از خشکسالی بر منابع آب شهری و کشاورزی شهرستان ایرانشهر - نویسنده: سلطانی، سحر
3480 - بررسی زیرساخت خدمات کتابخانه‌ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در پیوند با ساختار آموزشی آن - نویسنده: دلیلی، حمید
3481 - بررسی زیرساخت‌ها و سنجش توانمندی‌ها و مهارت‌های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه اندازی خدمات مرجع الکترونیکی - نویسنده: ایلخانی مهنه، ملیحه
3482 - بررسی زیست چینه‌ای نهشته‌های آهکی دونین پسین در شمال غرب و غرب اسفراین به کمک مرجانها - نویسنده: کردقدیمی، برات محمد
3483 - بررسی ژئوشیمی و پترولوژی سنگ‌های ولکانیکی منطقه آق‌قلعه (جنوب‌غربی قوچان) - نویسنده: خورسنداکبرزاده، هادی
3484 - بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی معادن کائولن شمال غرب گناباد با نگرشی ویژه بر کاربرد صنعتی آن - نویسنده: غریب نواز، عطیه
3485 - بررسی ژئوشیمیایی و پترولوژی سنگ‌های گرانیتی منطقه فرشه (جنوب غرب کاشمر) - نویسنده: نوری، فهیمه
3486 - بررسی ژئومورفولوژی کارست در حوضه آبریز رودخانه اخلمد و نقش آن در ایجاد پتانسیل‌های محیطی و اکوتوریسم - نویسنده: گلی‌مختاری، لیلا
3487 - بررسی ژئومورفولوژی کارست در حوضه آبریز کارده با تأکید بر منابع آب - نویسنده: خانعلی‌زاده، فریده
3488 - بررسی ژئومورفیک حوضه آبریز رودخانه ششتمد و نقش آن در تامین آب - نویسنده: سیدی، بتول
3489 - بررسی ژن واکسی (Wx) در گندم‌های هگزاپلوئید رایج در منطقه با استفاده از تکنیک PCR و SDS-PAGE - نویسنده: شاهسوند، مهدی
3490 - بررسی ژنتیکی و فنوتیپی خصوصیات منحنی رشد و پیش‌بینی برخی صفات لاشه توسط شبکه عصبی مصنوعی در گوسفند بلوچی - نویسنده: بحرینی بهزادی، محمدرضا
3491 - بررسی ژنوتیپ‌های مقاوم و حساس نخود به بیماری برق‌زدگی از نظر تنوع در پروتئوم و مارکرهای مولکولی PAPD's - نویسنده: گیوه‌چی، حانیه
3492 - بررسی ساخت کلان داستان بیژن و منیژه شاهنامه‌فردوسی بر اساس الگوی لباو و والتسکی - نویسنده: شریعتی، فاطمه
3493 - بررسی ساخت مجهول و برخی ویژگی‌های همگانی آن - نویسنده: پورولی، علی
3494 - بررسی ساخت واژه در شاهنامه فردوسی "کلمات مرکب" - نویسنده: عشقی‌خراسانی، وحیده
3495 - بررسی ساختار اقتصاد شهری و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از منابع (مطالعه موردی شهرستان سراوان) - نویسنده: رحمتی‌بالاقلعه، حسن
3496 - بررسی ساختار بیکاری و علل آن در ایران ملی دوره ۱۳۷۹-‎۱۳۳۸ - نویسنده: اسعدی، مرضیه
3497 - بررسی ساختار پیوند هیدروژنی و خواص طیفی مشتق آمینه‌ی بنزوییل استون و اتیل بنزوییل استات - نویسنده: غفاری، ملیحه
3498 - بررسی ساختار تجزیه ILU بلوکی با استفاده از کاهش اندازه بلوک‌ها - نویسنده: صالح‌کاشانی، زهرا
3499 - بررسی ساختار چهار جتی در برهم‌کنش‌های الکترون- پوزیترون - نویسنده: شریفان، حمیدرضا
3500 - بررسی ساختار داستانی و زبانی داستان پرندگان (به روایت ابن سینا، سهرودی، محمد و احمد غزالی) براساس رویکرد تحلیل به مقوله‌ی نقد ادبی و فلسفه‌ی معاصر زبان - نویسنده: احمدی، ویدا
3501 - بررسی ساختار دینامیکی سیال مغناطیده نسبیتی در اطراف ستارگان پر جرم غیر دوار - نویسنده: شیخ بهایی، زهرا
3502 - بررسی ساختار دینامیکی و یونیدگی سحابی سیاره نمای NGC6369 توسط خطوط طیفی - نویسنده: رضایی‌کهخایی، سکینه
3503 - بررسی ساختار طیفی و توابع پتانسیل کمپلکس‌های پیریدین-پیریدینیوم - نویسنده: مهدی‌زاده، جلیل
3504 - بررسی ساختار کریستالی MgCl2 به عنوان ساپورت مناسب کاتالیست و ساخت کاتالیست زیگلر-ناتا برای پلیمریزاسیون پروپلین - نویسنده: افتخار، ملیکا
3505 - بررسی ساختار گردش جو در زمان وقوع توفان‌های گردوغباری در جنوب غرب ایران با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه - نویسنده: جعفری، سجاد
3506 - بررسی ساختار مرگ شخصیت‌ها در دو بخش اسطوره‌ای و حماسی شاهنامه - نویسنده: یوسفی آبگرم، سهیلا
3507 - بررسی ساختار مولکولی و طیف ارتعاشی ژمی-دی‌ال در استالدهید و مشتقات آن - نویسنده: شعبانی‌انداد، سمیه
3508 - بررسی ساختار نواری، چگالی حالت‌ها و بار الکترونی تیتانات کلسیم در فاز مکعبی و ارتورومبیک - نویسنده: هاشمی، هلن
3509 - بررسی ساختار نوبت در ارتباطات اینترنتی همزمان براساس مکالمه‌کاوی و تحلیل‌گفتمان - نویسنده: هدایت‌مفیدی، مسیحه‌السادات
3510 - بررسی ساختار و پاسخ جوامع علف‌های هرز مزارع به نوع گیاه زراعی و شرایط میکرو کلیمایی خاک - نویسنده: علیمرادی، لیلا
3511 - بررسی ساختار و خواص کمپلکس لیدوکائین و پریلوکائین با هیدروکسی‌پروپیل بتا سیلکودکسترین و بررسی طیف ارتعاشی و ساختار لیدوکائین و پریلوکائین با کمک DFT - نویسنده: دولتی، فاطمه
3512 - بررسی ساختار و طیف ارتعاشی 2 bromo-1,3-diphenylpropane-1,3-dione- از طریق تجربی و محاسبات کوانتومی - نویسنده: پناهنده، حسن
3513 - بررسی ساختار و طیف ارتعاشی استیل استونات فلزات قلیایی خاکی با استفاده از نظریه تابعی چگال - نویسنده: بخشی، طیبه
3514 - بررسی ساختار و طیف ارتعاشی کمپلکس آلومینیوم تری فلئورو استیل استونات به روش نظریه تابعی چگال - نویسنده: بلوری، الهام
3515 - بررسی ساختار و طیف ارتعاشی کمپلکس استیل استونات کبالت (III) و مشتق فرمیله آن به روش نظریه تابع چگال - نویسنده: خوافی ماشی، مریم
3516 - بررسی ساختار و طیف ارتعاشی کمپلکس‌های دوظرفیتی مس با لیگاندهای دی‌بنزوییل متان و بنزوییل استون از طریق تجربی و محاسبات کوانتومی - نویسنده: حکیمی‌تبار، مهنوش
3517 - بررسی ساختار و طیف تابشی یک شاره‌ی مغناطیده‌ی داغ با حضور هدایت گرمایی - نویسنده: قاسم‌نژادبافنده، مریم
3518 - بررسی ساختار، تنوع گونه‌ای و میزان خسارت علف‌های هرز در مزارع گندم خراسان - نویسنده: نوروززاده، شهرام
3519 - بررسی ساختاری و الکتریکی میکرو و نانوپودر CaMnO3 تهیه شده به دو روش واکنش مخلوط جامد و سل-ژل - نویسنده: کفاش، سمیه
3520 - بررسی ساختواژه‌ی زبان فارسی نوشتاری امروز براساس ملاحظات رده‌شناختی - نویسنده: اخلاقی، الهام
3521 - بررسی سبک اسناد مدیران و تأثیر آن بر پذیرش نوآوری‌های آموزشی - نویسنده: علیجانی، رسول
3522 - بررسی سبک رهبری اخلاقی مدیران از دیدگاه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و رابطه آن با توانمندسازی آنان - نویسنده: عمادی فر، اعظم
3523 - بررسی سبک زندگی جوانان (۲۹-‎۱۵ ساله) ساکن شهر مشهد - نویسنده: مجدی، علی‌اکبر
3524 - بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی شهر مشهد و ارتباط آن با رضایت شغلی معلمین - نویسنده: شهاب‌فر، صدیقه
3525 - بررسی سبک و زبان و نکات بلاغی مرزبان‌نامه - نویسنده: اربابی، مهناز
3526 - بررسی سبک‌شناختی خطاب در قرآن (نمونه موردی آیات مکی) - نویسنده: کاظمی‌تبار، محمدعلی
3527 - بررسی سبک‌های رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایی شهر مشهد از دیدگاه معلمین و اثربخشی آن بر اساس نظریه ای‎۰ کی‎۰ کورمن - نویسنده: صمدی، غلامعلی
3528 - بررسی سبکهای مدیران دانشگاه فردوسی بر اساس تئوری X و Y و تاثیر آن بر کارایی کارکنان - نویسنده: حسنی‌رخ، رفعت
3529 - بررسی سختی و خیز تیرهای مسلح‌شده با میلگرد FRP به کمک آزمایش مودال و الگوریتم ژنتیک - نویسنده: موسوی، روح‌الله
3530 - بررسی سرچشمه اندیشه های عرفانی سنایی در حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة - نویسنده: فرضی شوب، منیره
3531 - بررسی سرعت و انتقال حرارت جریان متقارن محوری با نقطه سکون بر روی یک سیلندر افقی ثابت با استفاده از روش پرتوربیشن تا مرتبه دوم - نویسنده: ذوالفقاری‌عزیزی، حسین
3532 - بررسی سرولوژی و ملکولی لیشمانیوز جلدی و احشایی در سگ‌های شهرستان مشهد - نویسنده: سبزواری، صدف
3533 - بررسی سرولوژی و مولکولی بابزیا کابالی و تیلریا اکویی و شناسایی مولکولی ناقلین آن‌ها در اسب‌های نژاد ترکمن در استان خراسان شمالی - نویسنده: عابدی، ولی
3534 - بررسی سطح استرس ناشی از عوامل سازمانی و رابطه آن با عملکرد مدیران و سرپرستان شرکت صنعتی بوتان - نویسنده: نوری، نورالدین
3535 - بررسی سطح رضایتمندی بیمه‌گذاران زیان‌دیده در بیمه‌های اتومبیل "CSM در بیمه‌های اتومبیل" - نویسنده: مبشری، جلیل
3536 - بررسی سطح سلامت جسمانی معلمین جوان شهرستان‌های اسفراین - نویسنده: احمدی، مهدی
3537 - بررسی سطح عملکرد سازه‌های مجهز به میراگر سیلندری اصطکاکی تحت بار لرزه‌ای - نویسنده: دولابی، علیرضا
3538 - بررسی سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر در تولید نشا گوجه‌فرنگی‌دلمه‌ای و بادنجان - نویسنده: دهدشتی‌زاده، بنفشه
3539 - بررسی سلامت اجتماعی شهروندان مشهد و عوامل موثر بر آن - نویسنده: رضایی، امید
3540 - بررسی سلسله مراتب ارزشی پدران و پسران در خانواده‌های ساکن شهرستان مشهد و عوامل موثر بر آن - نویسنده: زین‌آبادی، مرتضی
3541 - بررسی سمیت سلولی کمپلکس سالن - کبالت (III) و دو ترکیب کومارینی umbelliprenin و ‎7-isopentenylixycoumarin در شرایط in vitro - نویسنده: حقیقی، فرشته
3542 - بررسی سمیت فلز سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارسی (منطقه بستانه) بر اساس مطالعات مورفولژی و مورفومتریک - نویسنده: قرآنی سیرجانی، وحیده
3543 - بررسی سن مسئولیت کیفری در فقه و حقوق موضوعه - نویسنده: عطار شهرکی، مریم
3544 - بررسی سناریوهای توسعه فضایی کالبدی شهر بوکان - نویسنده: معروفی، ایوب
3545 - بررسی سناریوهای محتمل در شکل‌گیری شهر دانش در کلان شهر مشهد در چشم‌انداز افق ‎۱۴۰۴: با تکیه بر نقش دانشگاه‌ها - نویسنده: مهرائی، محمد
3546 - بررسی سندی و متنی روایات حرز و تعویذ - نویسنده: آقاگلی‌زاده، زینب
3547 - بررسی سواد ریاضی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با توجه به اثربخشی سبک‌های شناختی و جنسیت بر آن - نویسنده: افخمی، ربابه
3548 - بررسی سوژه و عاملیت در اندیشه فوکو - نویسنده: حسینی، صدرا
3549 - بررسی سه متغیر زبانی شیوه بیان، صورت‌های ارجاعی (ضمایر) و القاب در مکتوبات مولانا - نویسنده: فضائلی، مریم
3550 - بررسی سیاست جنایی ایران در حفظ اسرار تجاری و اقتصادی - نویسنده: ایل‌بیگی‌زاده، امین
3551 - بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم انتخاباتی با نگاهی به حقوق فرانسه - نویسنده: شاهین‌پور، احسان
3552 - بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون فساد مالی در قراردادهای دولتی - نویسنده: موسوی بایگی، علی
3553 - بررسی سیاست جنایی نظام کیفری تقنینی ایران در حمایت از اطفال بزه‌دیده با محوریت کودک آزادی والدین با نگاهی به حقوق انگلستان - نویسنده: قنبرنیا، مهری
3554 - بررسی سیتوژنتیکی، بیوسیستماتیکی برخی از گونه‌های خانواده میوریده از جوندگان در شرق ایران - نویسنده: نکوئی، فاطمه
3555 - بررسی سیر تحول مقوله جنس در زبان فارسی از دوره میانه تا امروز - نویسنده: فلاحتی، سپهر
3556 - بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra athaei) به منظور تست سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر بستانه) بر اساس مطالعات هیستوشیمیایی - نویسنده: محمدی، الهام
3557 - بررسی سیر زمانی اثرات هیپرگلیسمی بر بیان ژن TLR4 در بافت قشر کلیه رت‌های بالغ و مطالعات هیستولوژیکی بافت قشر کلیه در رت‌های نابالغ و بالغ نژاد ویستار - نویسنده: شجاعی، سمانه
3558 - بررسی سیر زمانی بیان ژنهای TLR4 و TLR2 در شرایط هایپرگلیسمی القاء شده (دیابت نوع ‎۱) در بافت هیپوکامپ مغز رت‌های نر نژاد ویستار - نویسنده: دهقانی فیروزآبادی، علی
3559 - بررسی سیستم‌های تحت انتقال صحیح پایا و توسیع آنها به قاب‌ها - نویسنده: ترازی، الهام
3560 - بررسی سیستم‌های مرتبه کسری - نویسنده: مالک، محمدهادی
3561 - بررسی سیستمی تاثیر نوسان قیمت نفت بر نقش مالیات تورمی در ساختار مالی دولت در ایران - نویسنده: کنعانی، غلامرضا
3562 - بررسی سینتیک جذب آلاینده‌های آبی (کروم- کادمیم- نفتالین) درحضورامواج فراصوت - نویسنده: غوث، نرجس
3563 - بررسی سینتیک حذف آلاینده رنگی RB5 از محیط آبی توسط امواج فراصوت به تنهایی و روش ترکیبی (امواج و جاذب) - نویسنده: هژبرعراقی، سمیرا
3564 - بررسی سینتیک حذف پارانیتروفنل از محیط آبی توسط جاذب ترکیبی رزین با نانو ذرات مغناطیسیFe3O4 به کمک امواج فراصوت - نویسنده: ابراهیمی، تکتم
3565 - بررسی سینتیک حذف یون نیترات از محیط آبی در حضور غیاب امواج فراصوت - نویسنده: کریمی، مهدی
3566 - بررسی سینتیک درشت‌شدن رسوب در سوپر آلیاژ پایه نیکل 111-GTD - نویسنده: برهمند، محمد
3567 - بررسی سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ آزوی RB5به کمک:&lt;br&gt;الف) نانوذرات Fe/Pd و ب) نانوصفحات گرافن و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جذب RB5 روی نانوصفحه‌ی گرافن&lt;br&gt; - نویسنده: سمیعی، سارا
3568 - بررسی سینتیک و مکانیسم فرایند واکر با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی - نویسنده: بیرم‌آبادی، صفرعلی
3569 - بررسی سینتیکی سنتز ترکیبات آلی با پایه دارویی در حضور امواج فراصوت ایمیدازولیدین -‎۲- تیون و ‎۱- بنزیل -‎۲- مرکاپتو -‎۵- هیدروکسی متیل ایمیدازول - نویسنده: اصغری، اعظم
3570 - بررسی سینتیکی فرآیند خشک کردن تفاله چغندرقند توسط بخار فوق داغ، در خشک‌کن بستر سیال ناپیوسته - نویسنده: خادم‌پیر، سارا
3571 - بررسی سینتیکی مرحله مبادله گوانین نوکلئوتیدها در فاکتئر طویل شدن در سنتز پروتئین به روش‌های محاسباتی - نویسنده: منهمی، حسن
3572 - بررسی سینماتیک، دینامیک و روش‌های مختلف کنترل ربات موازی RRR- - نویسنده: کمالی، کاوه
3573 - بررسی سینماتیک، دینامیک و طراحی مسیر بهینه برای ربات دوپای صفحه‌ای با استفاده از منحنی‌های آماری حرکت انسان - نویسنده: نقیبی، رضا
3574 - بررسی شاخص های اکولوژیکی و رقابت چند گونه ای علف های هرز در سطوح مختلف آبیاری ذرت - نویسنده: قویدل، زهره
3575 - بررسی شاخص های رشد و عملکرد در ترکیب های مختلف کشت مخلوط سه گونه رازیانه(Foeniculum vulgar)، کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) - نویسنده: رنجبر، فاطمه
3576 - بررسی شاخص‌های تنوع و غنای گونه‌ای گیاهان در منطقه چهچهه کلات نادری - نویسنده: سلطانی، رزانا
3577 - بررسی شاخص‌های عددی و پارامتریک متنوع گونه‌ای گیاهان در ارتفاعات کلات - زیرجان گناباد - نویسنده: واثقی، پروین
3578 - بررسی شاخصهای فیزیولوژیک مورفولوژیک موثر بر افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندرقند - نویسنده: قائمی، علیرضا
3579 - بررسی شبهات فقهیه در نماز - نویسنده: امامی، محمد
3580 - بررسی شخصیت‌پردازی در آثار احمد محمود - نویسنده: رضایی، خدیجه
3581 - بررسی شخصیت‌پردازی در آثار علی‌محمد افغانی - نویسنده: بادلو، الهام
3582 - بررسی شدت صوت خروجی از انباره اگزوز همراه خنک کن از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک - نویسنده: شاهی، غلامرضا
3583 - بررسی شرایط برقراری عکس قضیه‌ی بئر در گروه‌ها - نویسنده: حسن‌زاده، میترا
3584 - بررسی شرایط جریان در کانالهای مستطیلی با زبریهای نواری در بستر - نویسنده: یعقوبی، مهدی
3585 - بررسی شرایط هم اقلیمی پنبه و چغندرقند از دیدگاه اکولوژی زراعی در استان خراسان - نویسنده: کمالی، غلامعلی
3586 - بررسی شرط همتایی در قصاص - نویسنده: شعبانی، محمدحسین
3587 - بررسی شروط اختلافی ضمن عقد نکاح در فقه تطبیقی - نویسنده: مهرعلی‌تبار، رقیه
3588 - بررسی شعر تازی‌گویان سیستانی در قرن چهارم و پنجم هجری - نویسنده: غلامعلی‌زاده، جواد
3589 - بررسی شعر محمود درویش شاعر معاصر فلسطینی - نویسنده: پورنقی، طاهره
3590 - بررسی شعر و اندیشه فدوی طوقان - نویسنده: سینی‌چی، مریم
3591 - بررسی شعر یوسف القرضاوی، با تکیه بر دیوان لفحات و نفحات - نویسنده: بیات‌ترک، مینا
3592 - بررسی شکافت خودبخودی دوگانه و سه‌گانه هسته کالیفرنیم با اثر پتانسیل یو کاوا+نمایی - نویسنده: میرزایی‌محمودآبادی، وحید
3593 - بررسی شماری از واژه‌های قرآنی مرتبط با اهل کتاب و تطبیق نتایج آن با ترجمه‌های فرانسوی قرآن کریم - نویسنده: خاتمی، معصومه
3594 - بررسی شواهد آماری و مسائل مرتبط با آن - نویسنده: باقی‌زاده، محیاء
3595 - بررسی شیمی فیزیکی ساختار و برهم‌کنش HSA با داروهای آملودیپین و پروپرانولل در حضور و غیاب میدان مغناطیسی - نویسنده: روحبخش زائری، زینب
3596 - بررسی شیوع انواع صدمات و بخش‌های آسیب‌پذیر بدن در مردان والیبالیست معلول نخبه - نویسنده: پورحسن، هنگامه
3597 - بررسی شیوع اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی و رابطه آن با میزان آشنایی با راهبردهای یادگیری و مهارت های حل مساله - نویسنده: مرتضایی، زینب
3598 - بررسی شیوع اهمال‌کاری تحصیلی و ارتباط آن با خودکارآمدی تحصیلی و عادت های مطالعه در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز - نویسنده: فاتحی، یونس
3599 - بررسی شیوع نشانه های اختلال ADHD در کودکان پایه اول دبستان شهر نی ریز و مقایسه توانایی های پردازش حسی و مهارت های حرکتی کودکان دارای این اختلال با کودکان عادی - نویسنده: صمصامی، صدیقه
3600 - بررسی شیوع و علل آسیب‌های ورزشی در دختران ژیمناست نخبه ایران مطالعه روی چهار وسیله ژیمناستیک هنری دختران - نویسنده: شاه‌طهماسبی، بهناز
3601 - بررسی شیوه تدریس زبان عربی در حوزه‌های علمیه بر پایه پاره‌ای از نظرگاه‌های زبان‌شناسی جدید - نویسنده: محسنی، علی‌اکبر
3602 - بررسی شیوه حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی - نویسنده: محمدی، فریده
3603 - بررسی شیوه فقه‌الحدیثی علامه مجلسی در کتاب مرآه‌العقول - نویسنده: باقرزاده، لیلا
3604 - بررسی شیوه‌های مناسب تأمین مالی طرح بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی (مطالعه موردی: پروژه تجاری - اقامتی سارا) - نویسنده: احمدی، محمد
3605 - بررسی شیوه‌های نظامی در پرداخت شخصیت خسرو، بهرام و اسکندر - نویسنده: حسینی‌مقدم، اسماء
3606 - بررسی صادرات محصولات چرمی سبک و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن " استان خراسان (مشهد) " - نویسنده: پهلوانی‌عطاء، علی
3607 - بررسی صحت فرکانس‌های ارتعاشی محاسباتی DFT بتا-دی‌کتون‌ها ‎۲-مطالعه پدیده تونل‌زنی در شکل انولی دی‌کربونیل‌ها - نویسنده: عزیزی توپکانلو، حسین
3608 - بررسی صرفه‌جویی مالی ناشی از بکارگیری سیستمهای الکترونیک دربانک سپه در یک دوره پنج ساله منتهی به ‎۱۳۸۴ (در مشهد مقدس) - نویسنده: اولیائی، مژگان
3609 - بررسی صفات ریخت‌شناسی و رفتاری در تشخیص عنکبوت‌های بیوه سیاه جنس Araneae: Theridiidae) Latrodectus) - نویسنده: شیبانی، حدیث
3610 - بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک، فلورسانس کلروفیل و پاسخ آنتی اکسیدان های آنزیمی لوبیا (Phaseolus vulgaris L) در واکنش به تنش خشکی - نویسنده: راستی ثانی، معصومه
3611 - بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو رقم گلایول تحت تأثیر غلظت‌های مختلف دی‌اکسیدکربن در محفظه‌های رو باز - نویسنده: مکمل، مهدی
3612 - بررسی صفحات چند لایه تقویت شده تحت اثر بار انفجاری - نویسنده: امیری ترشیزی، ایمان
3613 - بررسی صورخیال در شعر مسعود سعد سلمان - نویسنده: یزدانی احمدآبادی، حسین
3614 - بررسی صورخیال در شعر معاصر، ملک‌الشعرا بهار، میرزاده عشقی، محمدحسین شهریار، نمیایوشیج، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری، نادر نادرپور - نویسنده: افضلی، رضا
3615 - بررسی صوری و کاربردشناختی نشانه‌های بازخوردی در مکالمات زبان فارسی - نویسنده: آزادمنش، مهناز
3616 - بررسی ضایعات پاتولوژیک مسمومیت تجربی با سرب در خرگوش و تاثیر تیامین بر آن - نویسنده: صرافان صادقی، عاطفه
3617 - بررسی ضرایب رفتار ساختمان‌های بتنی مسلح در آیین نامه ‎۲۸۰۰ ایران (ویرایش سوم) - نویسنده: غزنوی‌زاده، حامد
3618 - بررسی ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه - نویسنده: اسماعیلیان،حسین
3619 - بررسی ضربه قوچ در شبکه آبیاری (مطالعه موردی شبکه آبیاری شهر باخرز) - نویسنده: کوهستانی، معصومه
3620 - بررسی ضرورت و نقش مراکز مشاوره شغلی (کاریابی) در شناخت بازار کار - نویسنده: پورنقی، رضا
3621 - بررسی ضریب نفوذ بخار آب به همراه پاشش قطرات در ورودی کانال همگرا-واگرا - نویسنده: امیری راد، احسان
3622 - بررسی ضمایر و صورت‌های ارجاعی نظریه مرجع‌گزینی در زبان فارسی - نویسنده: شریفی، شهلا
3623 - بررسی طرح اتلافی کاسپ (CUSP) و مقایسه آن با طرح‌های اسکالر و ماتریسی در جریان تراکم‌پذیر - نویسنده: افشار، جلال
3624 - بررسی طریقیت و موضوعیت عدالت در فقه مذاهب اسلامی - نویسنده: کلانتری خلیل‌آباد، عباس
3625 - بررسی طنز در آثار منظوم تا قرن هشتم (ه‎۰ق) - نویسنده: قربانیون، حسین
3626 - بررسی طنز در دو اثر از مولیر: تارتوف، زنان دانشمند - نویسنده: باقریان کاظم‌آبادی، فاطمه
3627 - بررسی طنز در نوشته‌های داستانی جمال‌زاده و ارتباط آن با فرهنگ عامه - نویسنده: فرهمندی، تکتم
3628 - بررسی طول دوره‌ی فنولوژی و تغییرات صفات موروفولوژیک و فیزیولوژیک دو گونه‌ی مهاجم مرتعی Lam. Centaurea virgata و Scariola orientalis (Boiss.) Boiss.(Asteraceae) در شرایط اقلیمی مشه