بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 16643

1751 - امواج غیرخطی در پلاسمای کوارک - کلوئن - نویسنده: جامی‌الاحمدی، مریم
1752 - امواج فراصوت در سنتز نانوفوتوکاتالیزورهای مؤثر فعال نور مرئی برای تخریب کامل آلاینده‌های رنگی آزو و ترکیبات فنلی از محیط آبی - نویسنده: سلطانی، طیبه
1753 - امور حسبیه و احکام فقهی آن در مذاهب اسلامی - نویسنده: خامسی، محمدکاظم
1754 - امید و ناامیدی در شعر معاصر عراق - نویسنده: گلذاری سمیع آبادی، فرنگیز
1755 - انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با استفاده از تکنیک های AHP فازی و TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد و حومه) - نویسنده: احرام پوش، هادی
1756 - انتخاب بردارهای ویژه و تبدیل فضا در خوشه‌بندی طیفی - نویسنده: اشکذری طوسی، سهیلا
1757 - انتخاب بهینه تعداد و اندازه ماشین‌های کشاورزی در مزرعه آستان قدس رضوی - نویسنده: تندرو، رجب
1758 - انتخاب سیستم بهینه قراردادی پروژه - نویسنده: خوشدل، سروش
1759 - انتخاب سیستم ساختمانی مناسب در مقایسه سیستم های نوین (D3 پانل وICF) و سنتی با رویکرد مدیریت ساخت - نویسنده: اسدی، امیر حسین
1760 - انتخاب ظرفیت بهینه تولید انرژی با استفاده از برنامه‌ریزی فازی مطالعه موردی نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی - نویسنده: حلواتی، فریده
1761 - انتخاب مدل در شبکه‌های عصبی با روش جستجوی تصادفی بیزی - نویسنده: افتخاریان، عباس
1762 - انتخاب مدل مناسب انتقال نانو فناوری برای سطوح خود تمیزشونده - نویسنده: حسنی هنزایی، وحید
1763 - انتخاب مکان مناسب برای احداث نیروگاه حرارتی گازسوز با توجه به اثرات بخش انتقال گاز - نویسنده: رجب‌نیا، میثم
1764 - انتخاب مناسب مجموعه عوامل متغیر در طراحی بهینه سدهای خاکی - نویسنده: جعفریان، علی
1765 - انتخاب مواد و طراحی فرآیند تولید به روش شکل‌دهی در حالت نیمه جامد - نویسنده: جعفری، محمدرضا
1766 - انتخاب یک روش از بین K روش برآورد به عنوان بهترین روش برآورد پارامترهای توزیع چند جمله‌ای با استفاده از آزمون نسبت احتمال دنباله‌ای - نویسنده: زاغیان، محمد
1767 - انتخابهای خطی از توابع مجموعه‌ای مقدار - نویسنده: کریمی، مرجان
1768 - انتروپی و کاربرد آن - نویسنده: شاهسونی، داود
1769 - انتشارالاسلام واللغه العربیه فی عصر اسره یوان - نویسنده: ما، یوتاو
1770 - انتظار دین از بشر و انتظار بشر از دین - نویسنده: محمدی، صدیقه
1771 - انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی شهر مشهد - نویسنده: رضایی کهن، سمیرا
1772 - انتقال حرارت ترکیبی تشعشع و جابجایی برای جریان‌های ویسکوزیته دو بعدی در کانال‌ها و کوره استوانه‌ای قائم - نویسنده: غلامپور، حمیدرضا
1773 - انتقال حرارت جابجایی آزاد از یک دیواره‌ی عمودی شار ثابت و شار متغیر در محیط سیال فوق بحرانی - نویسنده: رضایی خنکدار، دانیال
1774 - انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال‌های عمودی شار ثابت و دما ثابت - نویسنده: نوری‌فرد، شهاب
1775 - انتقال خواص قابلیت اطمینان آماره‌های مرتب، رکوردها - نویسنده: عجمی‌بختیاروند، مسعود
1776 - انتقال رقابتی برخی از کاتیون‌های فلزی عناصر گروه‌های اصلی و واسطه جدول تناوبی از طریق غشاهای مایع - نویسنده: هاشمی‌نژاد، رقیه
1777 - انتقال ژن آنتی پورتر واکوئلی آرابیدوپسیس (AtNHX1) به کلزا (Brassica napus) برای افزایش تحمل آن به شوری - نویسنده: دورانی علیایی، ابراهیم
1778 - انتقال ژن به سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی (SSC) بز با استفاده از حامل‌های ویروسی - نویسنده: عباسی، حسن
1779 - انتقال ژن<cryIA (b) <r باکتری باسیلوس تورینجینسیس به سیب زمینی برای ایجاد گیاهان مقاوم به بید سیب زمینی Phthorimaea Operculella - نویسنده: دورانی‌علیایی، ابراهیم
1780 - انتقال<ATM <r از طریق SDH - نویسنده: پرخواه، صفرعلی
1781 - انتگراسیون حرارتی شبکه مبدل‌های حرارتی واحد آمونیاک و ارائه راهکار جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی - نویسنده: محمدی، مهدی
1782 - انجمن شاهنشاهی فلسفه - نویسنده: شریعتی سرچشمه، محجوبه
1783 - انجمن‌ها و تشکل‌های مذهبی در مشهد از سال ‎۱۳۲۰ تا ‎۱۳۳۲ه.ش. - نویسنده: فاطمی‌مقدم، زهرا
1784 - اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی با روش های نوین میکرو استخراج فاز مایع و با استفاده از دستگاه های کروماتوگرافی - نویسنده: اسدی، حکیمه
1785 - اندازه گیری پارامترهای سینتیکی فعال سازی چرخشی و انتالپی پیوند هیدروژنی در مشتق استیله -‎۳- آمینو -‎۶- برمو -‎۱ و ‎۲ و ‎۴- تری آزین -۵- (‎۴H) اون - نویسنده: قاسم‌زاده، بهرام
1786 - اندازه گیری پتانسیل های نیم موج ترکیبات آلی تحت تابش نور مرئی - نویسنده: فضلی، مصطفی
1787 - اندازه گیری تالیم با روش تولید الکتروشیمیایی هیدرید- اسپکترومتری جذب اتمی - نویسنده: اشرف، نرجس
1788 - اندازه گیری تنگستن به روش اسپکتروفتومتری توسط معرف ردامین B در حضور پلی وینیل الکل - نویسنده: حسنی، علیرضا
1789 - اندازه گیری سینتیکی سدیم آزید به روش اسپکتروفتومتری پس از استخراج با نانولوله های کربنی اصلاح شده و بهینه سازی چندمتغیره شرایط تجربی توسط روش های کمومتریکس - نویسنده: مصطفوی، میثم
1790 - اندازه گیری کاتالیتیکی فلوراید با استفاده از اثر برروی کمپلکس زیرکونیل کلراید و نارنجی زیلنول به روش اسپکتروفتومتری - نویسنده: صبوری یزدی، کیمیا
1791 - اندازه گیری و تحلیل داده های مربوط به سطح مقطع 201 TIو 103 Pd - نویسنده: غلامکار علی آبادی، لیدا
1792 - اندازه گیری و مقایسه کارایی صنایع غذایی و آشامیدنی استان خراسان رضوی و استانهای منتخب و کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها - نویسنده: سلیمانی، محمد
1793 - اندازه‌گیری هورمون های تیروئیدی در سگ های مبتلا به فرم بالینی و غیر بالینی لیشمانیوز احشایی و مقایسه آن ها با سگ های سالم غیر آلوده - نویسنده: خالقی عینک چی، ملیحه
1794 - اندازه‌گیری آزمایشگاهی و عددی اثر تداخل لایه‌های مرزی بر مقدار پسا و بر آی یک ایرافویل - نویسنده: طاهریان، حسین
1795 - اندازه‌گیری آمین‌های آلیفاتیک به روش استخراج با قطره، بااستفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و دتکتور یونیزاسیون شعله‌ای (FID) - نویسنده: عابدی، فاطمه
1796 - اندازه‌گیری اثر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سیستم‌های سرمایش تبخیری - نویسنده: چنارانی، وحید
1797 - اندازه‌گیری اثر عوامل موثر بر عملکرد حرارتی اجاق خورشیدی دوتابشی در وضعیت مختلف آب و هوایی - نویسنده: محمدزاده، مریم
1798 - اندازه‌گیری انتگرالی شار نوترون در انرژی‌های بالای ‎۲۰ Mev در بلوک‌های گرافیت، آلومینیوم، پارافین و آب - نویسنده: ایزدی‌نجف‌آبادی، رضا
1799 - اندازه‎گیری اولتراسونوگرافی نسبت اندازه کلیه به قطر آئورت در گربه‎های مو کوتاه اهلی سالم: مطالعه‎ی مقدماتی - نویسنده: علیزاده یزدی، سجاد
1800 - اندازه‌گیری بهره پاره‌های شکافت حاصل از بمباران اورانیوم (‎۲۳۸ U) با نوترون‌های سریع - نویسنده: یزدی، غلامرضا

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   331   332   333   »
بازگشت به صفحه جستجو
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر