بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 14582

1751 - بازسازی کتاب منسوب به اصبغ‌بن نباته و تحلیل درون‌کایه آن - نویسنده: آذربو، زهرا
1752 - بازسازی وضوح برتر تک‌فریمی تصاویر متنی با استفاده از پایگاه داده کامل - نویسنده: عرفانی، حمیده
1753 - بازشناسی برون خط کلمات دستنویس فارسی با تأکید بر تشخیص نام ‎۳۰ شهر - نویسنده: هاشمی قوچانی، امید
1754 - بازشناسی مقوله ها و شاخص های اقدام پژوهی و ارزیابی از میزان انطباق آثار معلمان پژوهنده با این شاخص ها - نویسنده: محمد آقایی، مهدی
1755 - بازشناسی، تحقیق و ترجمه خدای‌نامه به روایت ابن‌مقفع از نهایةالارب فی احبار الفرس و العرب - نویسنده: شیبانی‌فر، رقیه
1756 - بازنگری فیلوژنتیکی زیرخانواده Rodentia; Muridae) Gerbillinae) در ایران به کمک صفات ریختی اسکلت پس جمجمه‌ای - نویسنده: حمیدی، کردیه
1757 - بازنگری مطالعات هیدرولوژیکی سد شهید یعقوبی - نویسنده: ناصری‌مقدم، مهیار
1758 - بازنمایی شاخص‌های رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم‌گیری مدیران - نویسنده: شیعه‌زاده، الهه
1759 - بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دوره‌ی مشروطه از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی - نویسنده: فلاحی، محمدهادی
1760 - بازنمایی کلیشه‌های قومی در سریال‌های تلویزیونی (بازه زمانی: ۱۳۹۲ - ‎۱۳۸۰) - نویسنده: شامخ‌نیا، راضیه
1761 - بازنمود آگاهی جمعی برنامه ریزان دولت الکترونیک از پدیده شفافیت اطلاعات - نویسنده: کاظمی، حسین
1762 - بازه اطمینان برای چندک‌های جامعه بر اساس طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار - نویسنده: زمان‌زاده، الهام
1763 - بازه‌های اطمینان تعمیم یافته - نویسنده: جوانشیری، زهره
1764 - بازه‌های اطمینان مبتنی بر درستنمایی تجربی و مقایسه آن با سایر روش‌ها - نویسنده: نقیبی، جواد
1765 - بازه‌های اطمینان ناپارامتری برای میانگین جامعه - نویسنده: یوسف‌زاده، فاطمه
1766 - بازه‌های بدون ریشه برای چند جمله‌ای رنگی گراف‌ها - نویسنده: صادق‌زاده، رضا
1767 - بازی آشوب در دستگاههای تابع تکرار - نویسنده: سلیمانی، شفا
1768 - بازیابی در شبکه‌های توزیع بار با وجود تولیدات پراکنده - نویسنده: سلیمی‌نژاد، محمد
1769 - بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری‌های مستعمل روی-کربن به روش هیدرومتالوژی - نویسنده: شالچیان، حسین
1770 - بازیابی سبک شخصی مولوی در غزلیات شمس با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن - نویسنده: بهنام، مینا
1771 - بازیابی عناصر فلزی ارزشمند از باتری‌های مستعمل لیتیوم یونی به روش هیدرومتالورژی - نویسنده: رفسنجانی‌عباسی، علی
1772 - بازیابی فیدرها به کمک الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پریم در شبکه‌های هوشمند با اولویت بار - نویسنده: توکلیان‌اکبری، حسین
1773 - بازیابی معنایی تصویر مبتنی بر بازخورد مرتبط - نویسنده: جاویدی، ملیحه
1774 - بازیافت مصالح حاصل از تخریب ساختمان‌هاواستفاده ازآنهابعنوان مصالح روسازی راه - نویسنده: زنجانی، محمدمهدی
1775 - بازی‌های توپولوژیکی، پیوستگی مجزا و توام - نویسنده: حاجی عباس‌زاده آذر، پری
1776 - بازی‌های رنگی گراف و شاخص رنگ‌پذیری بازی - نویسنده: مشایخی نیا، محبوبه
1777 - باورهای معرفت‌شناختی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه و رابطه آن با سبک رهبری آنان در شهرستان طبس در سال تحصیلی ۷۸-‎۱۳۷۷ - نویسنده: کریمی، علی
1778 - باهم‌آیی‌های خاص در زبان فارسی و آموزش آن به فارسی‌آموزان انگلیسی زبان - نویسنده: مجد، فاطمه
1779 - بایسته‌ها و چالش‌های دادرسی کیفری الکترونیکی در پرتو لایحه جدید آیین دادرسی کیفری - نویسنده: حسن پور، فرزانه
1780 - بایسته‌های بازرسی در آیین دادرسی کیفری - نویسنده: ندائی، رضا
1781 - بایو استراتیگرافی سازند کژدمی، برش تنگ ماغر، شمال غرب بهبهان - نویسنده: عبدالهی، ابراهیم
1782 - بایواستراتیگرافی آهک‌های شمال شرق خوی و مقایسه آن با آهک‌های پلاژیک مجموعه کالردملانژ جنوب غرب خوی با نگرشی بر تحول تکتوسدیمنتری حوضه - نویسنده: فیضی، صغری
1783 - بایواستراتیگرافی بخش زیرین سازند آیتامیر بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش شوراب (جاده مشهد - سرخس) - نویسنده: سوسنی، افشین
1784 - بایواستراتیگرافی بخش فوقانی سازند آیتامیر بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش شوراب (کپه‌داغ) - نویسنده: موسی‌زاده، هدی
1785 - بایواستراتیگرافی رسوبات قاعده‌ای نهشته‌های کرتاسه بالایی در برش چمن ساور، جنوب کردکوی، البرز شرقی - نویسنده: باقری دینانی، زهرا
1786 - بایواستراتیگرافی رسوبات قاعده‌ای نهشته‌های کرتاسه بالایی در برش چمن ساور، کرانه جنوبی رودخانه نکا، جنوب کردکوی البرز شرقی - نویسنده: رضوی، زینب
1787 - بایواستراتیگرافی رسوبات قاعده‌ای نهشته‌های کرتاسه بالایی در برش سفیدچاه، کرانه شمالی رودخانه‌ی نکاه جنوب گلوگاه (البرزشرقی) - نویسنده: مجتهدین، الهام
1788 - بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در مقطع تیپ واقع در گردنه مزدوران - نویسنده: جنتی‌جهرمی، میترا
1789 - بایواستراتیگرافی سازند آب تلخ در برش چینه‌شناسی پادها (جنوب شرق مشهد) بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک - نویسنده: احمدی، مرتضی
1790 - بایواستراتیگرافی سازند آب دراز بر اساس نانوپلانکتون‌های آهکی در مقطع تیپ - نویسنده: صنعتی، افسانه
1791 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در برش طاهرآباد [جاده مشهد - کلات] - نویسنده: کرمی، زهرا
1792 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش حمام قلعه برمبنای فرامینیفرها و مقایسه آن با برش الگو - نویسنده: وحدتی‌راد، مرضیه
1793 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز در برش شوراب (جنوب غرب آق دربند) بر مبنای فرامینیفرها - نویسنده: عبدالشاهی، مهرانه
1794 - بایواستراتیگرافی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) بر مبنای فرامینیفرها - نویسنده: نظافت، علی
1795 - بایواستراتیگرافی سازند آسماری دریال جنوبی کوه بیرمی واقع در شمال شهر خورموج از استان بوشهر - نویسنده: دمشق، محمد
1796 - بایواستراتیگرافی سازند پسته لیق بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش روستای دربند (غرب کپه داغ) - نویسنده: کشمیری، محجوبه
1797 - بایواستراتیگرافی سازند چهل کمان بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در مقاطع الگو و مرجع - نویسنده: مافی، آبرادات
1798 - بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی (شرق ناودیس چهل کمان) - نویسنده: سنماری، سعیده
1799 - بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای آمونیت‌ها در برش چینه‌شناسی پیغو (غرب حوضه‌رسوبی کپه‌داغ) - نویسنده: یوسفی، الهه
1800 - بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی (‎۶۵ کیلومتری شمال شرق مشهد) در مقطع تیپ - نویسنده: شکری، محمدحسن

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   290   291   292   »
بازگشت به صفحه جستجو
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر