بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 2513

1751 - جستوجوی برخی باقیماندههای آنتیبیوتیکی در لاشههای طیور در کشتارگاه صنعتی مشهد - نویسنده: فریده قاسمی
1752 - جغرافیا و تاریخ اجتماعی و فرهنگی زرنج از صدر اسلام تا تیموریان - نویسنده: علیرضا گلمحمدی
1753 - جلوگیری از هرزنامه مبتنی بر آنتولوژی و اطلاعات شبکه‏های اجتماعی - نویسنده: احسان ضمیری
1754 - جلوههای ادبیات کودک در شاهنامه فردوسی - نویسنده: رقیه شیبانیفر
1755 - جلوه‌های قرآن و حدیث در حبسیه‌های فارسی - نویسنده: علیجان میرزایی
1756 - جهانی شدن , کلانشهرها و دگرگونی الگوهای توسعه شهری و روستایی ( با تاملی بر گستره‏های فقر و نابرابری شهری در کلانشهر مشهد ) - نویسنده: عبداللهی نام
1757 - جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد انشعابهای سیگنال تخریب DNA برای یک مدل معادله دیفرانسیل در پروتیین p۵۳ - نویسنده: فهیمه رنگی
1758 - جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مقایسه میزان اثر بخشی دو شیوه گروه درمانی شناختی – رفتاری و اصالت وجود – انسان گرایانه بر عزت نفس زندانیان - نویسنده: جواد بهروزی فر
1759 - جهت اخذدرجه کارشناسی ارشد بررسی دلالی روایات تفسیری امام کاظم ( ع ) استاد اهنما: آقای دکتر مهدی جلالی - نویسنده: طیبه شاکری
1760 - جهت دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی ( DVM ) بررسی میزان شیوع مشکلات رفتاری در سگ‏های خانگی ارجاعی به درمانگاه تخصصی دانشکده‏ی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: آفرین محمودی قرایی
1761 - جهت دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی ( DVM ) شماره ثبت: ۳۷۶ شناسایی هرپس ویروس تیپ ١ گاوی در جنین ‎ها‏‏ی سقط شده گاو در استان خراسان رضو‏ی به روش PCR - نویسنده: مطهره محمودی نیا
1762 - جهت دریافت درجه دکتری عمومی در رشته دامپزشکی ( DVM ) اثر CpG ODN روی کلونیزاسیون روده‏ای سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‏های گوشتی - نویسنده: طاهره میری
1763 - جهت دریافت درجه دکتری عمومی در رشته دامپزشکی ( DVM ) تعیین پارامترها و اندیس‎های اکوکاردیوگرافی طبیعی مد حرکت و مد روشنایی در گوسفندان بلوچی - نویسنده: سلماز شجاعیان
1764 - جهت دریافت درجه دکتری عمومی در رشته دامپزشکی ( DVM ) شماره ثبت: ۳۶۴ تغییرات آنزیمی بافتی در اثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور - نویسنده: شهره عالیان سماک خواه
1765 - جهت دریافت درجه دکتری عمومی در رشته دامپزشکی ( DVM ) شماره ثبت: ۳۷۴ اثر CpG ODN روی عفونت سیستمیک ناشی از سالمونلا انتریتیدیس در جوجه‏های گوشتی - نویسنده: وحیده شاهرخی
1766 - جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد اثربخشی گروه درمانی چند خانواده‏ای بر حل تعارض والدین و نوجوانان و کاهش مشکلات رفتاری فرزندان - نویسنده: زهرا ودادیان
1767 - چالش‌های کارشناسی تصادفات در دادرسی کیفری ایران - نویسنده: استاد محترم: آقای دکتر سیدحسین حسینی
1768 - چگونگی بیان عواطف و احساسات زنانه در دیوان پروین اعتصامی - نویسنده: خدیجه قاسمی نژاد رایینی
1769 - چگونگی پیدایش کثیر از واحد در فلسفه اسلامی - نویسنده: مریم بلالی
1770 - چگونگی فعالیت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاههای سراسری و عوامل موثر برآن - نویسنده: مهدی پورقاسمی
1771 - چند شکلی نشانگرهای ریز ماهوارهای پیوسته با ژن کراتین در گوسفند بلوچی - نویسنده: نوراحمد بهنامی
1772 - چند شکلی نشانگرهای ریز ماهوارهای پیوسته با ژن کراتین در گوسفند بلوچی - نویسنده: نوراحمد بهنامی
1773 - چندجمله ایهای برنشتاین وکاربردهای آن در حل برخی از معادلات انتگرالی منفرد ومسایل با مقدار مرزی - نویسنده: موسی تقی پور
1774 - حدود و مراتب شناخت عقلی از خداوند از منظر عقل و نقل - نویسنده: حورا دری
1775 - حسن و قبح عقلی از دیدگاه متفکران معاصر مرحوم مظفر ، آیت الله سبحانی و استاد مصباح - نویسنده: لیلی یوسفی ابدال آبادی
1776 - حصر در قرآن و چگونگی بازتاب آن در ترجمه‏های فارسی قرآن کریم - نویسنده: طاهره محمود آبادی
1777 - حضور اجتماعی زن مسلمان در منابع اسلامی - نویسنده: معصومه ظهوری فرسنگی
1778 - حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی - نویسنده: طاهر رهگوی
1779 - حقوق بشردوستانه از نگاه فقه اسلامی و حقوق بین الملل - نویسنده: سعیده عدالتی
1780 - حقوق متهم و مجرم از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه - نویسنده: محمد براری لاریمی
1781 - حقیقت و مجاز و خاستگاه کلامی آن در بلاغت اسلامی - نویسنده: امیر بوذری
1782 - حل برخی از معادلات انتگرالی و مشتقات جزیی دوبعدی به روش تبدیلات دیفرانسیل - نویسنده: فهیمه فیروزی زاده
1783 - حل تشابهی و نیمه تشابهی جریان و انتقال حرارت سکون سه بعدی متقارن ناپایای سیال لزج روی صفحه‏ی متحرک با سرعت محوری و دمای دیواره‏ی وابسته به زمان و نفوذ یکنواخت - نویسنده: محمد جعفری امضا تاریخ
1784 - حل جریان سیال ، انتقال حرارت و تحلیل تولید آنتروپی ، در محفظه‏های حاوی نانوسیال - نویسنده: پریسا وضیعی
1785 - حل جریان مافوق صوت بر روی مخروطی با سطح مقطع چهارگوش گرد ( Squircle ) و بررسی نیروهای برآ و پسآ - نویسنده: نفیسه طالبانفرد
1786 - حل جریان مافوق صوت برروی مخروطی با سطح مقطع چهارگوش گرد ( Squircle ) با انحنا در سطح جانبی و بررسی نیروهای برآ و پسآ - نویسنده: نسرین شیخی
1787 - حل عددی برخی از معادلات انتگرالی منفرد با استفاده از موجک‏های دابشی - نویسنده: راما امیری
1788 - حل عددی برخی از معادلات دیفرانسیل معمولی و مشتقات جزیی به روش تکرار تغییراتی هی - نویسنده: محسن بدیعی خیرآبادی
1789 - حل عددی پدیده سوپرکاویتاسیون حول یک جسم با تقارن محوری و با در نظر گرفتن دمش گاز از سطح جسم - نویسنده: حسین معین
1790 - حل عددی پدیده کاویتاسیون بر روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش المان مرزی بر پایه پتانسیل - نویسنده: ایمان رشیدی طرقی
1791 - حل عددی جریان درون ورتکس تیوب و بررسی تاثیر پارامترهای ابعادی و ترموفیزیکی بر میزان جدایش انرژی - نویسنده: حسین خزاعی
1792 - حل عددی جریان دو بعدی مغشوش گذر صوتی بین پرههای ثابت توربین با روش تداخلی غیرلزج–لزج - نویسنده: محمد جعفری راد
1793 - حل عددی مسایل کنترل بهینه با استفاده از چند جمله ای‏های متعامد لژاندر و چبی شف - نویسنده: عمران توحیدی دانشجوی
1794 - حل مساله پوشش حداکثر با استفاده از ساده سازی لاگرانژ - نویسنده: kheirabadi
1795 - حل مساله سیستم آونگ وارونه به روش یادگیری Q فازی نوع II فاصلهای Cart - Pole system utilizing Fuzzy Interval Type II Q - learning - نویسنده: مرتضی هاشمیان
1796 - حل مسایل مکانیابی به طور موازی با استفاده از روش‌های نقطه داخلی - نویسنده: احسان منبتی دانشجوی
1797 - حل معادلات انتگرالی فردهلم با استفاده از روش ابتکاری الکترومغناطیس - نویسنده: حسن طاهری
1798 - حل موازی معادلات سیلوستر با استفاده از mpi - نویسنده: حامد شریعت یزدی
1799 - حیوانات در هندوییزم و اسلام در ( رویکرد حامیانه و نمادگرایانه ) - نویسنده: محبوبه عاشوری
1800 - خاستگاه دین از منظر روانشناسان ( فروید ، یونگ ، فروم ) و مقایسه آن با تیوری فطرت - نویسنده: محبوبه اورعی قدیری

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   49   50   51   »
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر