بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 14796

1751 - باز توزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه - نویسنده: علی‌زاده، لیلا
1752 - باز تولید و پیش گویی خواص ترمودینامیکی فلزات قلیایی در حالت مایع - نویسنده: برنجی، علیرضا
1753 - بازآفرینی معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد - نویسنده: فیض عارفی، شیما
1754 - بازپژوهی آرای فقهی در باب کتب ضلال (چالشها، مفاهیم، مصادیق، احکام) - نویسنده: علی‌اکبری‌بابوکانی، احسان
1755 - بازتاب آیین زروانی در ایران باستان برپایه شاهنامه فردوسی - نویسنده: ساجع، لیلا
1756 - بازتاب ابیات شاهنامه فردوسی در متون نثر تاریخی قرن نهم و دهم هجری - نویسنده: احمدی، محمود
1757 - بازتاب اشعار مولانا در متون نثر عرفانی تا قرن‌دهم - نویسنده: بازوبندی، ابراهیم
1758 - بازتاب جنگ جهانی اول در شعر معاصر ایران - نویسنده: قصابی گزکوه، جلیل
1759 - بازتاب دین زرتشتی در شاهنامه فردوسی - نویسنده: حق پرست، لیلا
1760 - بازتاب سیاست جنایی ایران در خصوص جرم تصرف عدوانی در رویه قضایی - نویسنده: رحیمی، علی‌اکبر
1761 - بازتاب شخصیت و عملکرد شاه اسماعیل اول در جامعه ایران عصر صفوی - نویسنده: دلیری بیدختی، پیمان
1762 - بازتاب صورت و معنای معارف بهاءولد در سه جزو از دیوان کبیر مولانا - نویسنده: پرهام، مهدی
1763 - بازتاب قیام کربلا در تاریخ‌نگاری شام و عراق - نویسنده: سیاوشی، سمیه
1764 - بازتاب و بررسی شواهد شعری شاهنامۀ فردوسی در دو فرهنگ شرفنامۀ منیری و جهانگیری - نویسنده: لوخی، طیبه
1765 - بازتات تفکر ورلن در آثارش - نویسنده: بهروزی، مریم
1766 - بازخوانی امکان یا امتناع الهیات سیاسی بر اساس نظریه کارل اشمیت - نویسنده: جزایی، محدثه
1767 - بازخوانی شبهات اعتقادی و سیاسی- اجتماعی عصر امام علی(ع) و پاسخ آن‌ها در معارف علوی - نویسنده: شیشه‌چی، خدیجه
1768 - بازخوانی نظریه انسداد - نویسنده: مرادی، مهدی
1769 - بازخورد کلی نگر و جزیی گرا در تدریس انشاء نویسی در آزمون آیلتس؛ و ارتباط آن با مهارت های شنیدن، خواندن و صحبت کردن - نویسنده: هدایتی، سیدسعید
1770 - باززایی گیاه بذرالبنج تراریخت از ریشه‌های موئین حاصل از تلقیح با A.rhizojenes به منظور افزایش مواد آلکالوئیدی - نویسنده: محمودنیا میمند، محسن
1771 - بازساخت محیط برای توسعه پایدار با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS (نمونه موردی: شهرستان تربت حیدریه) - نویسنده: یاسوری، مجید
1772 - بازسازی پالس‌های فرکانس بالای رادار به روش نمونه‌برداری فشرده یک بیتی - نویسنده: مرعشی، امیر
1773 - بازسازی تصاویر پزشکی به وسیله خطوط مرزی بر مبنای منحنی‌های اسپلاین بزیر معکبی (تصاویر اسپکت فانتوم و بطن چپ قلب انسان) - نویسنده: فروزنده، عاطفه
1774 - بازسازی رکوردها و آماره‌های مرتب گذشته در مدل‌های پیوسته - نویسنده: صابر، مریم
1775 - بازسازی کتاب منسوب به اصبغ‌بن نباته و تحلیل درون‌کایه آن - نویسنده: آذربو، زهرا
1776 - بازسازی وضوح برتر تک‌فریمی تصاویر متنی با استفاده از پایگاه داده کامل - نویسنده: عرفانی، حمیده
1777 - بازشناسی برون خط کلمات دستنویس فارسی با تأکید بر تشخیص نام ‎۳۰ شهر - نویسنده: هاشمی قوچانی، امید
1778 - بازشناسی مقوله ها و شاخص های اقدام پژوهی و ارزیابی از میزان انطباق آثار معلمان پژوهنده با این شاخص ها - نویسنده: محمد آقایی، مهدی
1779 - بازشناسی، تحقیق و ترجمه خدای‌نامه به روایت ابن‌مقفع از نهایةالارب فی احبار الفرس و العرب - نویسنده: شیبانی‌فر، رقیه
1780 - بازنگری فیلوژنتیکی زیرخانواده Rodentia; Muridae) Gerbillinae) در ایران به کمک صفات ریختی اسکلت پس جمجمه‌ای - نویسنده: حمیدی، کردیه
1781 - بازنگری مطالعات هیدرولوژیکی سد شهید یعقوبی - نویسنده: ناصری‌مقدم، مهیار
1782 - بازنمایی شاخص‌های رفتاری توکل و بررسی میزان تناسب آن با سبک تصمیم‌گیری مدیران - نویسنده: شیعه‌زاده، الهه
1783 - بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشریات دوره‌ی مشروطه از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی - نویسنده: فلاحی، محمدهادی
1784 - بازنمایی کلیشه‌های قومی در سریال‌های تلویزیونی (بازه زمانی: ۱۳۹۲ - ‎۱۳۸۰) - نویسنده: شامخ‌نیا، راضیه
1785 - بازنمود آگاهی جمعی برنامه ریزان دولت الکترونیک از پدیده شفافیت اطلاعات - نویسنده: کاظمی، حسین
1786 - بازه اطمینان برای چندک‌های جامعه بر اساس طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار - نویسنده: زمان‌زاده، الهام
1787 - بازه‌های اطمینان تعمیم یافته - نویسنده: جوانشیری، زهره
1788 - بازه‌های اطمینان مبتنی بر درستنمایی تجربی و مقایسه آن با سایر روش‌ها - نویسنده: نقیبی، جواد
1789 - بازه‌های اطمینان ناپارامتری برای میانگین جامعه - نویسنده: یوسف‌زاده، فاطمه
1790 - بازه‌های بدون ریشه برای چند جمله‌ای رنگی گراف‌ها - نویسنده: صادق‌زاده، رضا
1791 - بازی آشوب در دستگاههای تابع تکرار - نویسنده: سلیمانی، شفا
1792 - بازیابی در شبکه‌های توزیع بار با وجود تولیدات پراکنده - نویسنده: سلیمی‌نژاد، محمد
1793 - بازیابی روی و اکسید منگنز از باتری‌های مستعمل روی-کربن به روش هیدرومتالوژی - نویسنده: شالچیان، حسین
1794 - بازیابی سبک شخصی مولوی در غزلیات شمس با استفاده از تکنیک جریان سیال ذهن - نویسنده: بهنام، مینا
1795 - بازیابی عناصر فلزی ارزشمند از باتری‌های مستعمل لیتیوم یونی به روش هیدرومتالورژی - نویسنده: رفسنجانی‌عباسی، علی
1796 - بازیابی فیدرها به کمک الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پریم در شبکه‌های هوشمند با اولویت بار - نویسنده: توکلیان‌اکبری، حسین
1797 - بازیابی معنایی تصویر مبتنی بر بازخورد مرتبط - نویسنده: جاویدی، ملیحه
1798 - بازیافت مصالح حاصل از تخریب ساختمان‌هاواستفاده ازآنهابعنوان مصالح روسازی راه - نویسنده: زنجانی، محمدمهدی
1799 - بازی‌های توپولوژیکی، پیوستگی مجزا و توام - نویسنده: حاجی عباس‌زاده آذر، پری
1800 - بازی‌های رنگی گراف و شاخص رنگ‌پذیری بازی - نویسنده: مشایخی نیا، محبوبه

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   294   295   296   »
بازگشت به صفحه جستجو
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر