بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 17286

1751 - اکتشافات ژئوشیمیایی در جنوب معدن تکنار-بردسکن - نویسنده: مرادی، محراب
1752 - اکسایش الکل های بنزیلی با استفاده از کمپلکس های کوئوردیناسیونی آهن و کبالت حاوی لیگاند فنانترولینی در مجاورت آنیون سولفات و پرکلرات - نویسنده: بهاری اترآباد، الهام
1753 - اکسایش بنزیل الکل ها توسط اکسنده اتیلن بیس(پارا-متیل پیریدینیوم) کلروکرومات(EBPMPCC) - نویسنده: خدادادی، الهام
1754 - اکسایش بنزیل الکل‌ها توسط اکسنده اتیلن بیس (پارا-متیل پیریدینیوم) دی‌کرومات (EBPMPDC) - نویسنده: فریمانه، معصومه
1755 - اکسایش ترکیبات آلی توسط زیر کونیم هیدروکسید کرومات بعنوان یک اکسیدان جدید و محافظت گروه کربونیل و سنتزاترهای متقارن از الکل‌ها با استفاده از هتروپلی اسید پرایسلر به عنوان یک اسیدلوئیس - نویسنده: حسنی، حسن
1756 - اکسایش سریع الکل‌ها توسط ترکیبات (Mn(III در شرایط خشک و تحت تابش امواج مایکروویو - نویسنده: سرافراز، آزاده
1757 - اکسایش گزینشی سولفیدها به سولفوکسیدها توسط هیدروژن پراکسید در حضور کاتالیزور نانوذره اسپینل Co2CrO4 - نویسنده: مشهوری، محبوبه
1758 - اکسیداسیون تمیز و موثر C-H بنزیلی در حضور نانوذرات سریا و روش ملایم و موثر تهیه آلیکل هالیدها از الکل‌ها با استفاده از مایع یونی اسیدی H-NMP] HSO4] - نویسنده: ابراهیم‌آبادی، حسین
1759 - اکولوژی جمعیت در گیاهRibes Khorasanicum گونه اندمیک شمال خراسان - نویسنده: ادیبی، فرح
1760 - الاتجاه النحوی عند الطوسی فی "التبیان" - نویسنده: خیاط، علی
1761 - الاشارات و التنبیهات - نویسنده: جوان، محمدعلی
1762 - الاشارات و التنبیهات - نویسنده: باروتی، احمدعلی
1763 - الامام امیر المومنین علی ابن ابی طالب فی شعر صدر الاسلام رسالة قدمت لنیل درجة الدکتوراة فی اللغة العربیة وآدابها - نویسنده: نور الواعظین، علی
1764 - الانزیاح البیانی فی الشعر الحسینی الحدیث - نویسنده: سالمی، علی
1765 - التفات و تطور تاریخی آن در آثار بلاغی تا امروز - نویسنده: رحمانی، هما
1766 - التقدیسات - نویسنده: فریدون، عبدالعظیم
1767 - التقدیم و التاخیر فی سورة المائدة (دراسة دلالیة) - نویسنده: جبر، حسن عادل
1768 - الجمالیه فی شعر نزار قبانی - نویسنده: جمیل زاده، حبیب
1769 - الحداثة و ما بعدالحداثة فی المفهوم الشعری العربی المعاصر - نویسنده: ختیفی‌زاده، احمد
1770 - الحکمه فی الشعر العربی المعاصر - نویسنده: آب‌پیکر، محمد
1771 - الدلالة القرآنیة عند الشیخ السبحانی فی تفسیره منیة الطالبین - نویسنده: العمر، محمد ضیاء یوسف
1772 - الشعرالسیاسی عند نزار قبانی - نویسنده: یاسین‌الخفاجی، محمدمهدی
1773 - الشیعه فی ایران دراسه تاریخیه منذالبدایه حتی القرن السابع الهجری - نویسنده: غرباوی، علی
1774 - القاء مقاومت توسط قارچ تریکودرما علیه بیماری مرگ گیاهچه خیار با عامل Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp - نویسنده: مرتضی‌نیا، حمیده
1775 - القای پلی پلوییدی در بادمجان (Solanum melongena) و بررسی اثر سطوح مختلف آن بر خصوصیات کیفی و کمی - نویسنده: کاوه، حامد
1776 - القای تجربی مدلی از بیماری های پرایون (Prion Disease) با استفاده از میکروسرجری هیپوکامپ پشتی در موش - نویسنده: امینی، ارمان
1777 - القای مقاومت به سرما با استفاده از تیمار گیاهچه و بررسی تاثیر آن بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم خیار مزرعه ای - نویسنده: قاضیان تفریشی، گلنار
1778 - القیم الاخلاقیه فی شعر عدد من الشعراء الجاهلیه - نویسنده: احمدیان، حمید
1779 - الگو یابی مناقشات حوزه های مرزی نمونه ی موردی آسیای مرکزی - نویسنده: صالح آبادی، ریحانه
1780 - الگوریتم ارزیابی ایمنی در قوس‌های افقی واقع در راه‌های دوخطه دو طرفه برون‌شهری با تکیه بر نظریه قابلیت اعتماد (مطالعه موردی محور سه‌راهی باغچه - تربت حیدریه) - نویسنده: خواجوی، کسری
1781 - الگوریتم EM اصلاح‌شده برای خوشه‌بندی - نویسنده: اکبری، هانی
1782 - الگوریتم بهینه‌سازی اکسترمال دوسطحی در بهینه‌سازی تقطیع تصاویر - نویسنده: غریب، عطیه
1783 - الگوریتم تکامل تفاضلی تعمیم یافته به همراه مطالعه انتخاب هوشمند در عملگر جهش - نویسنده: شریفی نوقابی، حسین
1784 - الگوریتم توزیع شده‌ی شبه پویای زمانبنذی گرید با قابلیت تعدیل بار محلی - نویسنده: بخشایش اول، هادی
1785 - الگوریتم خوشه‌بندی بر اساس نزدیک‌ترین زمان شروع اجرا - نویسنده: اصغری‌توچائی، علی
1786 - الگوریتم مبتنی بر فرایند آرنولدی برای معادلات ریکاتی جبری بزرگ - نویسنده: نقدبیشی، زهرا
1787 - الگوریتم های فازی در کنترل سازه ها برای میراگرهای جرمی تنظیم شده با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه - نویسنده: مشکوه رضوی، حسام الدین
1788 - الگوریتم‌ها و مدل‌ها جهت حل دسته‌ای از مسائل برنامه‌ریزی شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان - نویسنده: کلاته‌آهنی، آیدا
1789 - الگوریتم‌های ابتکاری روی مساله‌ی مکان‌یابی هاب بدون محدودیت ظرفیت با تخصیص یگانه - نویسنده: ابیضی‌ثانی، رویا
1790 - الگوریتم‌های تحلیل خوشه‌ای - نویسنده: داورزنی، غلامعلی
1791 - الگوریتم‌های سری و موازی برای شبیه‌سازی سیستم صف‌های سری - نویسنده: مهدیلوزاده، احمد
1792 - الگوریتم‌های کوانتومی تجزیه و شبیه سازی کوانتومی - نویسنده: بابایی، محمود
1793 - الگوریتم‌های یادگیری تقویتی فازی در محیطهای نویزی با استفاده از سیستم‌های فازی بازه‌ای - نویسنده: نصری‌مهاجری، نوشین
1794 - الگوریتم‌هایی برای مسأله جورسازی ابر گراف‌ها - نویسنده: حسینی، مسعود
1795 - الگوریتمی ترکیبی جهت تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت - نویسنده: حسن‌زاده، رضا
1796 - الگوریتمی جدید برای آموزش پارامترهای مدل مارکف مخفی بلوکی توسط الگوریتم بهینه‌سازی هوش جمعی در مسئله تخمین ساختار ثانویة پروتئین - نویسنده: رضائی، مرضیه
1797 - الگوریتمی دقیق برای تعمیر پیشگیرانه سیستم‌های سری - موازی - نویسنده: طیموری، سمیرا
1798 - الگوسازی رشد کالبدی بافتهای شهری در راستای توسعه پایدار (نمونه موردی: شهر مشهد) - نویسنده: عباس‌زاده، غلامرضا
1799 - الگوسازی و پیش بینی بازده غیرعادی سهام با استفاده از مدل غیرخطی خاکستری برنولی - نویسنده: دریاب، بهار
1800 - الگوهای آماری تعیم یافته مبتنی بر داده‌های ترتیبی - نویسنده: کامل میرمصطفایی، محمدتقی

«   1   2   3   · · ·   35   36   37   · · ·   344   345   346   »
بازگشت به صفحه جستجو
لینک های پیشنهادی

 

30 جستجوی اخیر